Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аграрне право України. Конспект лекцій, 2011 - перейти до змісту підручника

6. Поняття і види джерел аграрного права.


Джерелами агр права України явл уніфіковані і диференційовані акти правотворчості гос органів, Президента, а також акти правотворення суб'єктів аграрного підприємництва (зі статусом юр осіб) кооп і корпор типів, кіт явл формою вираження і закріплення бажаної моделі поведінки і моделі агр відносин, котрі визначаються багатоукладністю економіки, рівністю усіх форм власності і орг-прав форм агр підприємництва та обраними методами господарювання ринкової орієнтації.
Джерелами агр права явл прав акти, котрі містять норми аграрного права як галузі, а також норми, котрі містяться в актах інших галузей нац і межд зак-ва, в тій їх частині, де вони регулюють агр відносини, визначають правовий статус і правосуб'єктність усіх легальних суб'єктів аграрного підприємництва, визначають якість і безпечність продовольства, продуктів харчування і сировини рослинного і тваринного походження, їх переробку і реалізацію.
Джерела агр права поділяються, насамперед, на уніфіковані (регулюючі агр правовідносини не залежно від статусу суб'єктів) і диференційовані (з урахуванням розбіжностей прав статусу суб'єктів агр правовідносин).
Агр право складають закони, нормативні акти і внутрішньогосподарські нормативні акти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Поняття і види джерел аграрного права. "
 1. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  поняття сільськогосподарської організації. До сільськогосподарським організаціям в широкому сенсі можуть бути віднесені всі організації, що ведуть виробництво сільськогосподарської продукції в якості основної діяльності, а також некомерційні організації, що діють в аграрному секторі. Виробництво сільськогосподарської продукції ведеться десятками тисяч комерційних організацій, які
 2. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра
 3. Передмова
  зрозуміти причини неефективності, прив'язати розгляд обов'язкових вимог до ходу їх виконання, маючи на увазі тезу А.В.Суворова "вчити тому, що потрібно на війні ", тобто того, що знадобиться студентові в життя: вивчає екологічне право потрібно зрозуміти, як застосовувати екологічні правові норми. Виходячи з цього вибудувана логіка викладу навчального матеріалу. При цьому враховується багато в чому
 4. § 4. Загальна характеристика галузей російського права
  поняття "галузь права" і "інститут права". 5. Назвіть критерії (підстави) розподілу права на галузі та інститути. Література Алексєєв С.С. Структура радянського права. М., 1975. Агарков М.М. Цінність приватного права / / Правознавство. 1992. N 1 - 2. Вітченко А.М. Метод правового регулювання соціалістичних суспільних відносин. Саратов, 1974. Лівшиць Р.З. Галузь права - галузь
 5. 1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
  понять в договорі не міститься. На практиці викликала розбіжності також трактування термінів «зближення» та «уніфікація». У літературі були висловлені різні точки зору з даної проблеми. Ю.М. Юмашев на основі систематичного аналізу тексту Римського договору вказує на те, що термін «зближення» відноситься до норм, безпосередньо впливає на
 6. Глава 8. ПРОБЛЕМА тріада
  понять ФГК до Зводу законів. М.М. Агарков розповідає, наприклад, про протиріччя, одержані при перенесенні з ФГК до Зводу законів норм про делікти, що "доставило багато турбот дореволюційним коментаторам" (Агарков М.М. Зобов'язання по радянському цивільному праву. С. 419 - 420). Міркування А.А. Рубанова дозволяють зробити висновок про випадковий значною мірою появі тріади в нашому
 7. Глава 14. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРЕДАЧІ ВЕ
  зрозумілий сенс, одночасно виявляючи і зв'язок з архаїчним юридичним укладом. Цікава паралель із середньовічними привілеями: щоб домогтися визнання, потрібно обгрунтувати тривалість існування, причому не "об'єктивного", а такого, про який "знають". Сучасний правопорядок дозволяє досягти того ж, "посилаючись на користь свого служіння або на повноваження", як зазначає Я. Ассман (див.:
 8. Глава 16. Набувальна давність
  поняття "придбання", що навіть визнається можливість втрати придбаного було права власності на знахідку. Наприклад, М. Миколаїв вважає, що якщо після набуття власності на знахідку з'ясується, що річ була викрадена у власника, то власник має право її виндицировать. Звичайно, з таким судженням неможливо погодитися. --- Миколаїв М.
 9. § 2 . Система муніципального права
  поняття муніципального права як галузі права та наукової дисципліни, його предмет і джерела, історико-теоретичні основи місцевого самоврядування. 2. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування, форми безпосередньої демократії, органи місцевого самоврядування. 3. Основи місцевого самоврядування, що включають правові, територіальні та фінансово-економічну основи. 4. Питання
 10. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  поняттям виборів тісно пов'язане поняття виборчої кампанії. Виборча кампанія - діяльність з підготовки та проведення виборів, здійснювана в період з дня офіційного опублікування (публікації) рішення уповноваженого на те посадової особи, державного органу, органу місцевого самоврядування про призначення (проведенні) виборів, до дня подання виборчою комісією,
© 2014-2022  yport.inf.ua