Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аграрне право України. Конспект лекцій, 2011 - перейти до змісту підручника

40. Поняття і основні показники фінансового плану.


Фін план - це частина виробничо-господарського с / г підприємства, кіт складається на основі на основі індикативного плану його розвитку. Як в гос, так і в колл с / г підприємствах основні показники фін планів характеризують, по-перше, отримання прибутку від реалізації продукції, надання послуг, виконання робіт, заняття торгівлею, від діяльності підсобних і міжгосподарських підприємств, від цінних паперів інших підприємств; по-друге, витрати коштів, пов'язані з розвитком виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 40. Поняття і основні показники фінансового плану. "
 1. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  поняття правового інституту неоднозначна в теорії права. Воно може застосовуватися і до складних правових утворень, і до досить вузьким групам однорідних, близьких за змістом норм. Головним критерієм об'єднання норм в правовий інститут виступає ознака однорідності сфери регульованих ними суспільних відносин, спільна для них правова специфіка. Тому можна стверджувати, що інститут фінансової
 2. 2. Форми договірної відповідальності
  поняття, яким оперує економічна наука і реальна господарська практика. На це звертав увагу, зокрема, В.І. Кофман, відзначаючи, що збитки як економічна категорія не обов'язково виникають внаслідок правопорушення, в той час як у якості категорії юридичної збитки являють собою викликаються неправомірним поведінкою негативні наслідки в майновій сфері
 3. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
  поняття тяжких наслідків не розкривається або не повною мірою розкривається в кримінальному законі, воно є оціночним і підлягає встановленню судом у кожному конкретному випадку, причому залежно від характеру злочину зміст тяжких наслідків може бути дуже різним. Так, тяжкими наслідками можуть бути визнані: смерть людини, заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, заподіяння
 4. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  поняття «лідера» для таких договорів, але поки безуспішно . Спочатку договори планування полягали на виконання Плану Нації. Проте відмова від централізованого директивного планування не спричинив за собою відмирання договорів планування. Предметом договорів планування є проекти, більша частина яких належить до компетенції федеральних органів влади, але які без фінансового
 5. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
  зрозумілі медичні норми, зокрема, число днів у році, коли забрудненість перевищувала встановлену межу. Часто застосовується метод встановлення загальних стандартів для всього муніципалітету, при цьому стан кожного об'єкта або району оцінюється щодо середнього або мінімально при-емлемой рівня. Такий підхід дозволяє створити здорову конкуренцію і дух змагання між
 6. 1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
  зрозумілих причин іноземні інвестори не зацікавлені у передачі спорів на дозвіл державних судів приймаючої держави. У зв'язку з цим в МСЗІ передбачається можливість передачі виникає спору щодо вибору іноземного інвестора: - в компетентний державний суд або арбітраж на території приймаючої держави; - міжнародний
 7. 1. Загальні питання застосування методу уніфікованого матеріально-правового регулювання
  поняттю "комплексна галузь права" »[294]. До даного напрямку ми вважаємо за можливе віднести і прихильників численних теорій, які заперечують необхідність розмежування міжнародної та внутрішньодержавних систем права і конструюють численні «комплексні» галузі (міжнародне економічне, міжнародне господарське право). Якщо прихильники
 8. § 1. Загальна характеристика
  основні напрямки розвитку в різних сферах і галузях муніципальної діяльності: соціально-побутового обслуговування населення, комунального господарства, житлового будівництва, використання земель і т.д. По-друге, виключно представницькі органи стверджують місцевий бюджет і звіт про його виконання. По-третє, встановлення місцевих податків і зборів теж відноситься до виключного відання
 9. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  поняття "засідання". Сесії, засідання дають можливість всебічно враховувати досвід і думку всіх депутатів і представляються ними виборців, приймати рішення, що найповніше відповідають інтересам населення, місцевих умов і традицій. Сесії, засідання представницького органу муніципального району додатково покликані узгоджувати інтереси входять до муніципальний район міських,
 10. § 1. Правова природа муніципальної служби
  поняття муніципальної посади. Муніципальна посаду - передбачена статутом муніципального освіти відповідно до закону суб'єкта РФ посаду з встановленими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та відповідальністю за виконання цих повноважень, а також посаду в органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до статуту муніципального освіти, з
© 2014-2022  yport.inf.ua