Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право
ЗМІСТ:
Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації, 2001
Постатейний земельну Кодекс Російської Федерації прийнятий 25 жовтня 2001
Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні принципи земельного законодавства
Стаття 2. Земельне законодавство
Стаття 3. Відносини, регульовані земельним законодавством
Стаття 4. Застосування міжнародних договорів Російської Федерації
Стаття 5. Учасники земельних відносин
Стаття 6. Об'єкти земельних відносин
Стаття 7. Склад земель в Російській Федерації
Стаття 8. Віднесення земель до категорій, переведення їх з однієї категорії в іншу
Стаття 9. Повноваження Російської Федерації в галузі земельних відносин
Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
Стаття 11. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин
Глава I.1. ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Стаття 11.1. Поняття земельної ділянки
Стаття 11.2. Освіта земельних ділянок
Стаття 11.3. Освіта земельних ділянок із земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності
Стаття 11.4. Поділ земельної ділянки
Стаття 11.5. Виділ земельної ділянки
Стаття 11.6. Об'єднання земельних ділянок
Стаття 11.7. Перерозподіл земельних ділянок
Стаття 11.8. Виникнення і збереження прав, обтяжень (обмежень) на утворені і змінені земельні ділянки
Стаття 11.9. Вимоги до утвореним і зміненим земельним ділянкам
Глава II. ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ
Стаття 12. Цілі охорони земель
Стаття 13. Зміст охорони земель
Стаття 14. Використання земель, що зазнали радіоактивного і хімічного забруднення
Глава III. ВЛАСНІСТЬ НА ЗЕМЛЮ
Стаття 15. Власність на землю громадян і юридичних осіб
Стаття 16. Державна власність на землю
Стаття 17. Власність Російської Федерації (федеральна власність) на землю
Стаття 18. Власність на землю суб'єктів Російської Федерації
Стаття 19. Муніципальна власність на землю
Глава IV. Постійне (безстрокове) користування, довічного успадкованого володіння земельною ділянкою, обмеженого користування чужими земельними ділянками (сервітут), ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, безоплатного термінового користування земельною ділянкою
Стаття 20. Постійне (безстрокове) користування земельними ділянками
Стаття 21. Довічне успадковане володіння земельними ділянками
Стаття 22. Оренда земельних ділянок
Стаття 23. Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітут)
Стаття 24. Безоплатне термінове користування земельними ділянками
Глава V. ВИНИКНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
Стаття 25. Підстави виникнення прав на землю
Стаття 26. Документи про права на земельні ділянки
Стаття 27. Обмеження оборотоздатності земельних ділянок
Стаття 28. Придбання прав на земельні ділянки, що перебувають у державній або муніципальній власності
Стаття 29. Виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють надання земельних ділянок
Стаття 30. Порядок надання земельних ділянок для будівництва з земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
Стаття 30.1. Особливості надання земельних ділянок для житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
Стаття 30.2. Особливості надання земельних ділянок для їх комплексного освоєння з метою житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
Стаття 31. Вибір земельних ділянок для будівництва
Стаття 32. Ухвалення рішення про надання земельної ділянки для будівництва
Стаття 33. Норми надання земельних ділянок
Стаття 34. Порядок надання громадянам земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, для цілей, не пов'язаних з будівництвом
Стаття 35. Перехід права на земельну ділянку при переході права власності на будівлю, будівля, споруда
Стаття 36. Придбання прав на земельні ділянки, які перебувають у державній або муніципальній власності і на яких розташовані будівлі, будівлі, споруди
Стаття 37. Особливості купівлі-продажу земельних ділянок
Стаття 38. Придбання земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, або права на укладення договору оренди такої земельної ділянки на торгах (конкурсах, аукціонах)
Стаття 38.1. Порядок організації та проведення аукціонів з продажу земельних ділянок із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, або права на укладення договорів оренди земельних ділянок із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, для житлового будівництва
Стаття 38.2. Особливості проведення аукціону з продажу права на укладення договору оренди земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва
Стаття 39. Збереження права на земельну ділянку осіб, які не є власниками земельної ділянки, при руйнуванні будівлі, будівлі, споруди
Глава VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, землекористувачів, землевласників та орендарів ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
Стаття 40. Права власників земельних ділянок на використання земельних ділянок
Стаття 41. Права на використання земельних ділянок землекористувачами, землевласниками і орендарями земельних ділянок
Стаття 42. Обов'язки власників земельних ділянок та осіб, які не є власниками земельних ділянок, щодо використання земельних ділянок
Стаття 43. Здійснення прав на земельну ділянку
Глава VII. ПРИПИНЕННЯ І ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
Стаття 44. Підстави припинення права власності на земельну ділянку
Стаття 45. Підстави припинення права постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою, права довічного успадкованого володіння земельною ділянкою
Стаття 46. Підстави припинення оренди земельної ділянки
Стаття 47. Підстави припинення права безоплатного термінового користування земельною ділянкою
Стаття 48. Підстави припинення сервітуту
Стаття 49. Вилучення, в тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для державних або муніципальних потреб
Стаття 50. Конфіскація земельної ділянки
Стаття 51. Реквізиція земельної ділянки
Стаття 52. Умови та порядок відчуження земельної ділянки
Стаття 53. Умови та порядок відмови особи від права на земельну ділянку
Стаття 54. Умови та порядок примусового припинення прав на земельну ділянку осіб, які не є його власниками, через неналежного використання земельної ділянки
Стаття 55. Умови та порядок вилучення земельних ділянок для державних або муніципальних потреб
Стаття 56. Обмеження прав на землю
Стаття 56.1. Обмеження прав на землю в зв'язку з резервуванням земель для державних або муніципальних потреб
Глава VIII. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ПРИ ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ державних і муніципальних потреб
Стаття 57. Відшкодування збитків при вилученні земельних ділянок для державних або муніципальних потреб, погіршенні якості земель, тимчасовому зайнятті земельних ділянок, обмеження прав власників земельних ділянок, землекористувачів, землевласників та орендарів земельних ділянок
Стаття 58. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 18.12.2006 N 232-ФЗ.
Глава IX. ЗАХИСТ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ І РОЗГЛЯД ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ
Стаття 59. Визнання права на земельну ділянку
Стаття 60. Відновлення становища, яке існувало до порушення права на земельну ділянку, і припинення дій, що порушують право на земельну ділянку або створюють загрозу його порушення
Стаття 61. Визнання недійсним акту виконавчого органу державної влади або акта органу місцевого самоврядування
Стаття 62. Відшкодування збитків
Стаття 63. Гарантії прав на землю при вилученні земельних ділянок для державних або муніципальних потреб
Стаття 64. Розгляд земельних спорів
Глава X. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ І ОЦІНКА ЗЕМЛІ
Стаття 65. Платність використання землі
Стаття 66. Оцінка землі
Глава XI. МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЛЕУСТРІЙ, державного кадастрового обліку ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК І РЕЗЕРВУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ державних і муніципальних потреб
Стаття 67. Державний моніторинг земель
Стаття 68. Землевпорядкування
Стаття 69. Організація і порядок проведення землеустрою
Стаття 70. Державний кадастровий облік земельних ділянок
Стаття 70.1. Резервування земель для державних або муніципальних потреб
Глава XII. ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ НАГЛЯД, МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ, ГРОМАДСЬКИЙ І ВИРОБНИЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬ
Стаття 71. Державний земельний нагляд
Стаття 72. Муніципальний і громадський земельний контроль
Стаття 73. Виробничий земельний контроль
Глава XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
Стаття 74. Адміністративна та кримінальна відповідальність за земельні правопорушення
Стаття 75. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення
Стаття 76. Відшкодування шкоди, заподіяної земельними правопорушеннями
Глава XIV. ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Стаття 77. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення
Стаття 78. Використання земель сільськогосподарського призначення
Стаття 79. Особливості використання сільськогосподарських угідь
Стаття 80. Фонд перерозподілу земель
Стаття 81. Надання земель сільськогосподарського призначення громадянам для ведення селянського (фермерського) господарства та особистого підсобного господарства, громадянам та їх об'єднанням для ведення садівництва, городництва і дачного будівництва
Стаття 82. Надання земель сільськогосподарського призначення господарським товариствам і товариствам, виробничим кооперативам, державним і муніципальним унітарним підприємствам, іншим комерційним організаціям, релігійним організаціям, козачим товариствам, науково-дослідним організаціям, освітнім установам сільськогосподарського профілю, громадам корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Російської Федерації
Глава XV. ЗЕМЛІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Стаття 83. Поняття земель населених пунктів і поняття меж населених пунктів
Стаття 84. Порядок встановлення або зміни меж населених пунктів
Стаття 85. Склад земель населених пунктів та зонування територій
Стаття 86. Приміські зони
Глава XVI. ЗЕМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЕНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, РАДІОМОВЛЕННЯ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ІНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗЕМЛІ ОБОРОНИ, БЕЗПЕКИ ТА ЗЕМЛІ іншого спеціального призначення
Стаття 87. Склад земель промисловості, енергетики, транспорту, зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики, земель для забезпечення космічної діяльності, земель оборони, безпеки та земель іншого спеціального призначення
Стаття 88. Землі промисловості
Стаття 89. Землі енергетики
Стаття 90. Землі транспорту
Стаття 91. Землі зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики
Стаття 92. Землі для забезпечення космічної діяльності
Стаття 93. Землі оборони і безпеки
Глава XVII. Землі особливо охоронюваних ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ
Стаття 94. Поняття і склад земель особливо охоронюваних територій
Стаття 95. Землі особливо охоронюваних природних територій
Стаття 96. Землі лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів
Стаття 97. Землі природоохоронного призначення
Стаття 98. Землі рекреаційного призначення
Стаття 99. Землі історико-культурного призначення
Стаття 100. Особливо цінні землі
Глава XVIII. ЗЕМЛІ ЛІСОВОГО ФОНДУ, ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ ТА ЗЕМЛІ ЗАПАСУ
Стаття 101. Землі лісового фонду
Стаття 102. Землі водного фонду
Стаття 103. Землі запасу
Аграрне право:
  1. Колектив авторів. Аграрне право України. Конспект лекцій - 2011 рік
  2. Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведишева Н.О.. Аграрне право. Підручник - 2011 рік
  3. В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право - 2010 рік
  4. М. Л. Завражнов. Аграрне право.Шпаргалкі - 2008 рік
  5. М. Л. Завражнов. Аграрне право. Конспект лекцій - 2007
  6. В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко. Аграрне право України - 2003
© 2014-2022  yport.inf.ua