Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне , екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації, 2001 - перейти до змісту підручника

Стаття 90. Землі транспорту


1. Землями транспорту визнаються землі, які використовуються або призначені для забезпечення діяльності організацій та (або) експлуатації об'єктів автомобільного, морського, внутрішнього водного, залізничного, повітряного та інших видів транспорту та права на які виникли в учасників земельних відносин на підставах, передбачених цим Кодексом, федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації.
2. З метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів залізничного транспорту можуть надаватися земельні ділянки для:
1) розміщення залізничних колій;
2) розміщення, експлуатації та реконструкції будівель, будівель , споруд, у тому числі залізничних вокзалів, залізничних станцій, а також пристроїв та інших об'єктів, необхідних для експлуатації, утримання, будівництва, реконструкції, ремонту наземних і підземних будинків, будівель, споруд, пристроїв та інших об'єктів залізничного транспорту;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 215-ФЗ)
3) встановлення смуг відведення та охоронних зон залізниць.
Вільні земельні ділянки на смугах відводу залізниць в межах земель залізничного транспорту можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам для сільськогосподарського використання, надання послуг пасажирам, складування вантажів, влаштування вантажно-розвантажувальних майданчиків, споруди прирейкових складів (за винятком складів пально-мастильних матеріалів і автозаправних станцій будь-яких типів, а також складів, призначених для зберігання небезпечних речовин і матеріалів) та інших цілей за умови дотримання вимог безпеки руху, встановлених федеральними законами.
Порядок встановлення і використання смуг відведення та охоронних зон залізниць визначається Урядом Російської Федерації.
3. З метою забезпечення дорожньої діяльності можуть надаватися земельні ділянки для:
1) розміщення автомобільних доріг;
2) розміщення об'єктів дорожнього сервісу, об'єктів, призначених для здійснення дорожньої діяльності, стаціонарних постів органів внутрішніх справ;
3) встановлення смуг відведення автомобільних доріг.
(П. 3 в ред. Федерального закону від 08.11.2007 N 257-ФЗ)
3.1. Земельні ділянки у межах смуг відведення автомобільних доріг можуть надаватися в установленому цим Кодексом порядку громадянам та юридичним особам для розміщення об'єктів дорожнього сервісу. Для створення необхідних умов використання автомобільних доріг та їх збереження, забезпечення дотримання вимог безпеки дорожнього руху та забезпечення безпеки громадян створюються придорожні смуги автомобільних доріг. Встановлення меж смуг відведення автомобільних доріг і меж придорожніх смуг автомобільних доріг, використання таких смуг відведення та придорожніх смуг здійснюються відповідно до законодавства Російської Федерації про автомобільні дороги та про дорожню діяльності.
(П. 3.1 введений Федеральним законом від 08.11.2007 N 257-ФЗ)
4. З метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів морського, внутрішнього водного транспорту можуть надаватися земельні ділянки для:
1) розміщення штучно створених внутрішніх водних шляхів;
2) розміщення морських і річкових портів, причалів, пристаней, гідротехнічних споруд, інших об'єктів, необхідних для експлуатації, утримання, будівництва, реконструкції, ремонту наземних і підземних будинків, будівель, споруд, пристроїв та інших об'єктів морського, внутрішнього водного транспорту;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 215-ФЗ)
3) виділення берегової смуги.
Берегова смуга внутрішніх водних шляхів виділяється для робіт, пов'язаних із судноплавством і сплавом по внутрішніх водних шляхах, поза територій населених пунктів. Порядок виділення берегової смуги і користування нею визначається Кодексом внутрішнього водного транспорту Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
5. З метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів повітряного транспорту можуть надаватися земельні ділянки для розміщення аеропортів, аеродромів, аеровокзалів, злітно-посадкових смуг, інших наземних об'єктів, необхідних для експлуатації, утримання, будівництва, реконструкції, ремонту наземних і підземних будинків, будівель, споруд , пристроїв та інших об'єктів повітряного транспорту.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 215-ФЗ)
6. З метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту можуть надаватися земельні ділянки для:
1) розміщення наземних об'єктів системи нафтопроводів, газопроводів, інших трубопроводів;
(в ред . Федерального закону від 21.07.2011 N 257-ФЗ)
2) розміщення наземних об'єктів, необхідних для експлуатації, утримання, будівництва, реконструкції, ремонту наземних і підземних будинків, будівель, споруд, пристроїв та інших об'єктів трубопровідного транспорту;
(в ред. Федеральних законів від 18.07.2011 N 215-ФЗ, від 21.07.2011 N 257-ФЗ)
3) втратив чинність . - Федеральний закон від 21.07.2011 N 257-ФЗ.
Межі охоронних зон, на яких розміщені об'єкти системи газопостачання, визначаються на підставі будівельних норм і правил, правил охорони магістральних трубопроводів, інших затверджених у встановленому порядку нормативних документів. На вказаних земельних ділянках при їх господарському використанні не допускається будівництво яких би то не було будинків, будівель, споруд в межах встановлених мінімальних відстаней до об'єктів системи газопостачання. Чи не дозволяється перешкоджати організації - власникові системи газопостачання або уповноваженої нею організації у виконанні ними робіт з обслуговування та ремонту об'єктів системи газопостачання, ліквідації наслідків виникли на них аварій, катастроф.
7. З метою створення умов для будівництва та реконструкції об'єктів автомобільного, водного, залізничного, повітряного та інших видів транспорту здійснюється резервування земель. Порядок резервування земель для зазначених цілей встановлюється федеральними законами.
8. Земельні ділянки, надані під будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів трубопровідного транспорту, зі складу земель інших категорій не підлягають переведенню в категорію земель транспорту і надаються на період здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту таких об'єктів. Після введення в експлуатацію об'єктів трубопровідного транспорту земельні ділянки, надані на період здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту таких об'єктів, повертаються власникам земельних ділянок. На земельні ділянки, де розміщені підземні об'єкти трубопровідного транспорту, що відносяться до лінійних об'єктів, оформлення прав власників об'єктів трубопровідного транспорту в порядку, встановленому цим Кодексом, не потрібно. У власників земельних ділянок виникають обмеження прав у зв'язку з встановленням охоронних зон таких об'єктів.
(П. 8 введений Федеральним законом від 21.07.2011 N 257-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 90. Землі транспорту"
 1. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  У російській правовій науці загальнотеоретичні аспекти проблеми компетенції досить детально розглянуті. І хоча в наукових роботах, присвячених цим питанням, мова йде, як правило, про компетенції державного органу, видається, що містяться в них положення і висновки про поняття, структуру компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки, незважаючи на те що
 2. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  Створення речі. Набуття права власності на знову виготовлену річ є початковим підставою, оскільки раніше об'єкта права власності взагалі не існувало. Створення речі для придбання на неї права власності вимагає дотримання ряду умов. По-перше, мова йде саме про нову речі, що стала результатом первинного виготовлення конкретною особою. З точки зору права
 3. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найбільш типових похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 6. 2. Договірні умови
  Договірні умови являють собою спосіб фіксації взаємних прав та обов'язків. З цієї причини, коли говорять про зміст договору в його якості правовідносини, мають на увазі права і обов'язки контрагентів. На відміну від цього зміст договору - угоди складають договірні умови. Їх фіксаціонная роль дозволила протягом певного часу широко використовувати в законодавстві та
 7. 6. Загальні положення про договір страхування
  Договір страхування і його види З двох видів страхування, розмежування яких присвячена ст. 927, що відкриває гл. 48 ГК, - добровільного та обов'язкового - перший вже в силу свого характеру має неодмінно опосередковане договором. Разом з тим, як прямо передбачено в п. 2 тієї ж статті, присвяченому обов'язковому страхуванню в силу закону, і при цьому виді страхування відносини сторін
 8. 2. Договір зберігання в Цивільному кодексі РФ
  Визначення договору зберігання, наведене у ст. 886 ГК, відтворює те, що містилося у ст. 422 Цивільного кодексу 1964 Перш за все слід підкреслити, що це визначення виражає реальний характер договору. Основна ознака договору виражається у вказівці на те, що складова його істота обов'язок "зберігати річ" поширюється на "передану річ". Як і у всіх інших
 9. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  Основним об'єктом злочинів, включених до глави 21 КК РФ, слід вважати відносини власності в широкому, економічному, сенсі цього терміну. Істота цих відносин визначається їх об'єктом - вони складаються з приводу привласнення та обігу матеріальних (точніше майнових, тобто оцінюваних грошима) благ. У термінології цивільного права ці відносини називають майновими.
 10. Стаття 211. Викрадення судна повітряного або водного транспорту або залізничного рухомого складу Коментар до статті 211
  Основний об'єкт злочину - громадська безпека. Додатковий об'єкт - відносини з охорони життя і здоров'я, власності громадян і юридичних осіб. Факультативний об'єкт - відносини з охорони життя людини. Викрадення повітряного судна є злочином міжнародного характеру. Ще в Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (м. Гаага 16 грудня 1970 р.)
© 2014-2022  yport.inf.ua