Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації, 2001 - перейти до змісту підручника

Стаття 27. Обмеження оборотоздатності земельних ділянок


1. Оборот земельних ділянок здійснюється відповідно до цивільного законодавства та цим Кодексом.
2. Земельні ділянки, віднесені до земель, вилученим з обігу, не можуть надаватися у приватну власність, а також бути об'єктами угод, передбачених цивільним законодавством.
Земельні ділянки, віднесені до земель, обмеженим в обігу, не надаються у приватну власність, за винятком випадків, встановлених федеральними законами.
3. Зміст обмежень обігу земельних ділянок встановлюється цим Кодексом, федеральними законами.
4. З обігу вилучено земельні ділянки, зайняті перебувають у федеральній власності наступними об'єктами:
1) державними природними заповідниками та національними парками (за винятком випадків, передбачених статтею 95 цього Кодексу);
2) будівлями, будівлями і спорудами, в яких розміщені для постійної діяльності Збройні Сили Російської Федерації, інші війська, військові формування та органи;
(в ред. Федеральних законів від 30.06.2003 N 86 -ФЗ, від 07.03.2005 N 15-ФЗ)
3) будівлями, будівлями і спорудами, в яких розміщені військові суди;
4) об'єктами організацій федеральної служби безпеки;
5) об'єктами організацій федеральних органів державної охорони;
6) об'єктами використання атомної енергії, пунктами зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;
7) об'єктами, відповідно до видів діяльності яких створені закриті адміністративно-територіальні утворення;
8) об'єктами установ та органів Федеральної служби виконання покарань;
(пп. 8 в ред. Федерального закону від 29.06.2004 N 58-ФЗ)
9) військовими і цивільними похованнями;
10) інженерно-технічними спорудами, лініями зв'язку і комунікаціями, зведеними в інтересах захисту та охорони Державного кордону Російської Федерації.
5. Обмежуються в обороті знаходяться в державній або муніципальній власності наступні земельні ділянки:
1) у межах особливо охоронюваних природних територій, не зазначені в пункті 4 цієї статті;
2) зі складу земель лісового фонду;
(пп. 2 в ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ)
3) у межах яких розташовані водні об'єкти , що знаходяться в державній або муніципальній власності;
(пп. 3 в ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ)
4) зайняті особливо цінними об'єктами культурної спадщини народів Російської Федерації, об'єктами, включеними до Списку всесвітньої спадщини, історико-культурними заповідниками, об'єктами археологічної спадщини;
5) надані для забезпечення оборони і безпеки, оборонної промисловості, митних потреб і не зазначені в пункті 4 цієї статті;
6) не зазначені в пункті 4 цієї статті у межах закритих адміністративно-територіальних утворень;
7) надані для потреб організацій транспорту, в тому числі морських, річкових портів, вокзалів, аеродромів та аеропортів, споруд навігаційного забезпечення повітряного руху і судноплавства, терміналів і термінальних комплексів у зонах формування міжнародних транспортних коридорів;
8) надані для потреб зв'язку;
9) зайняті об'єктами космічної інфраструктури;
10) розташовані під об'єктами гідротехнічних споруд;
11) надані для виробництва отруйних речовин, наркотичних засобів;
12) забруднені небезпечними відходами, радіоактивними речовинами, які зазнали біогенного забруднення, інші зазнали деградації землі;
13) розташовані в межах земель, зарезервованих для державних або муніципальних потреб;
(пп. 13 введений Федеральним законом від 10.05.2007 N 69-ФЗ)
14) у першому та другому поясах зон санітарної охорони водних об'єктів, що використовуються для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання.
(Пп. 14 введений Федеральним законом від 19.06.2007 N 102-ФЗ)
6. Оборот земель сільськогосподарського призначення регулюється Федеральним законом "Про обіг земель сільськогосподарського призначення". Освіта земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення регулюється цим Кодексом і Федеральним законом "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".
(В ред. Федерального закону від 22.07.2008 N 141-ФЗ)
7. Пункт 6 цієї статті не поширюється на земельні ділянки, надані із земель сільськогосподарського призначення громадянам для індивідуального житлового, гаражного будівництва, ведення особистого підсобного і дачного господарства, садівництва, тваринництва та городництва, а також на земельні ділянки, зайняті будівлями, будовами, спорудами.
8. Забороняється приватизація земельних ділянок у межах берегової смуги, встановленої відповідно до Водного кодексу Російської Федерації, а також земельних ділянок, на яких знаходяться ставки, обводнені кар'єри, в межах територій загального користування.
(П. 8 введений Федеральним законом від 03.06.2006 N 73-ФЗ, в ред. Федерального закону від 19.06.2007 N 102-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 27. Обмеження оборотоздатності земельних ділянок "
 1. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  стаття потребує зміни за моделлю п. 4 ст. 218 ГК. Доцільно закріпити в ст. 219 ГК норму про те, що право власності на об'єкт нерухомості виникає з моменту придбання ним ознак, зазначених у п. 1 ст. 130 ГК. Це правило в найбільшій мірі відповідає інтересам власника і в той же час, як і у випадку з п. 4 ст. 218 ГК, потребують від нього зареєструвати право власності
 2. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  стаття не стосується випадків успадкування кількома особами права довічного успадкованого володіння ділянкою. Це сумнів тільки підсилює наступне: a) de lege lata у випадку з правом власності на ділянку об'єктом спадкування є сама ділянка, а у випадку з правом довічного успадкованого володіння ділянкою об'єкт спадкування - дане право (ст. 1181 ЦК); b) цивільному
 3. 2. Особливості спадкування окремих видів майна
  обмеженою або з додатковою відповідальністю, члена виробничого кооперативу переходить частка (пай) померлого громадянина (абз. 1 п. 1 ст. 1176 ЦК). Законодавством або установчими документами перерахованих комерційних юридичних осіб може бути передбачена необхідність отримання згоди інших учасників товариства або товариства або членів виробничого кооперативу на
 4. 2. Свобода договорів
  статтях ЦК. З певною часткою умовності можна стверджувати, що будь-яка з імперативних норм ГК, що відносяться до договорів, являє собою спосіб обмеження свободи договорів. Насамперед такі винятки відносяться вже до основного питання - про свободу укладання договору. У суворо визначених випадках допускається примушування до укладення договору. При цьому в силу п. 1 ст. 421 ГК сюди включаються
 5. 3. Застава
  обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі установами юстиції. Реєструватимуться право власності, право господарського відання, право оперативного управління, право довічного успадкованого володіння, право постійного користування, іпотека та сервітути. Враховуючи, що органам, що здійснюють
 6. 5. Права та обов'язки сторін
  стаття, іменована "Іпотека споруджуваних житлових будинків", називає в числі предметів забезпечення цього виду застави нерухомості, поряд з належать заставодавцю матеріалами та обладнанням, заготовленими для будівництва, також і "незавершене будівництво ". При цьому важливо відзначити, що стадія, про яку йдеться, має на увазі відносини, що складаються також у період дії підрядного
 7. 1. Загальні положення
  статтях гол. 28 ГК ("Укладення договору"): ст. 447 ("Укладення договору на торгах"), ст. 448 ("Організація і порядок проведення торгів"), а також ст. 449 ЦК ("Наслідки порушення правил проведення торгів"). Одні з цих норм відносяться тільки до конкурсу або тільки до аукціону, інші, адресовані торгам, поширюють свою дію на відповідні відносини незалежно від того, чи йде мова
 8. 2. Конкурси-торги
  статтями Кодексу - ст. ст. 447 - 449. Велика частина містяться в цих статтях норм, як уже зазначалося, включає вказівку на те, що вони мають на увазі торги і, отже, розраховані на застосування їх в рівній мірі до обох форм торгів: конкурсом і аукціону. При цьому не має значення, названі чи у відповідних нормах "торги", або в них міститься вказівка ??на те, що маються на увазі
 9. Стаття 246. Порушення правил охорони навколишнього середовища при виробництві робіт Коментар до статті 246
  обмеження оборотоздатності і т.д. При розробці проектів необхідно використовувати природоохоронні стандарти, методики нормування викидів виробництва. Чинними правовими актами передбачено також вимога опрацювання в проектно-кошторисної документації рішень з утилізації відходів і побічних продуктів виробництва. Поряд з цим в документації слід подати відомості про
 10. Стаття 110. Продаж підприємства боржника
  обмежено оборотоздатні майну. У цьому випадку продаж підприємства здійснюється шляхом проведення закритих торгів, у яких беруть участь тільки особи, які відповідно до федеральним законом можуть мати у власності або на іншому речовому праві майно, що відноситься до обмежено оборотоздатні майну. У разі продажу об'єкта культурної спадщини (пам'ятки історії та
© 2014-2020  yport.inf.ua