Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації, 2001 - перейти до змісту підручника

Стаття 30.1. Особливості надання земельних ділянок для житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності


(введена Федеральним законом від 29.12.2004 N 191-ФЗ)
1. Земельні ділянки для житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, надаються у власність або в оренду, а у випадках, встановлених підпунктом 5 пункту 1 статті 24, - у безоплатне термінове користування без попереднього узгодження місця розміщення об'єкта.
(В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
2. Продаж земельних ділянок для житлового будівництва або продаж права на укладення договорів оренди земельних ділянок для житлового будівництва здійснюється на аукціонах, за винятком випадків, встановлених підпунктом 5 пункту 1 статті 24, пунктом 2.1 статті 30 та пунктом 27 статті 38.1 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
3. Надання земельної ділянки в оренду для індивідуального житлового будівництва може здійснюватися на підставі заяви громадянина, зацікавленого у наданні земельної ділянки.
(В ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 206-ФЗ)
У двотижневий термін з дня одержання заяви громадянина про надання в оренду земельної ділянки виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені статтею 29 цього Кодексу, може прийняти рішення про проведення аукціону з продажу земельної ділянки або права на укладення договору оренди такої земельної ділянки або опублікувати повідомлення про прийом заяв про надання в оренду такої земельної ділянки із зазначенням місця розташування земельної ділянки, його площі, дозволеного використання в періодичному друкованому виданні, визначеному відповідно уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, головою муніципального освіти, а також розмістити повідомлення про прийом зазначених заяв на офіційному сайті відповідно уповноваженого Урядом Російської Федерації федерального органу виконавчої влади, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти (при наявності офіційного сайту муніципального освіти) в мережі "Інтернет".
(В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 206-ФЗ, від 23.07.2008 N 160-ФЗ)
У випадку, якщо після закінчення місяця з дня опублікування повідомлення про прийом заяв про надання в оренду земельної ділянки заяви не надійшли, виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені статтею 29 цього Кодексу, приймає рішення про надання такої земельної ділянки для житлового будівництва в оренду громадянину, зазначеному в абзаці першому цього пункту. Договір оренди земельної ділянки підлягає висновку із зазначеними громадянином у двотижневий термін після державного кадастрового обліку такої земельної ділянки.
(В ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 206-ФЗ)
У разі надходження заяви про надання в оренду такої земельної ділянки проводиться аукціон з продажу права на укладення договору оренди земельної ділянки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 30.1. Особливості надання земельних ділянок для житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності "
 1. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найбільш типових похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 5. 2. Свобода договорів
  Свобода договорів разом з рівністю учасників цивільних відносин і рядом інших принципів відноситься ст. 1 ГК до числа основних засад цивільного законодавства. Всі вони тісно пов'язані між собою. Немає сумнівів у тому, що свобода договорів перетвориться на фікцію, якщо тільки всі інші основні принципи не будуть реалізовані в цивільному законодавстві та практиці його застосування. Сенс
 6. 1. Загальні положення
  В основі подання про конкурс як особливої правової конструкції лежить ідея змагальності. Змагальності немає там, де все розставлено по місцях. З повною підставою тому конкурсом було протиставлено конкурсне виробництво, в якому "цей процес ретельно врегульовано Законом про банкрутство саме тому, щоб усунути саму можливість" змагання "." Конкурс і "конкурсне
 7. § 6. Права і обов'язки власників земельних ділянок
  Відповідно до цивільного законодавства власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном. Це три правомочності, якими наділений кожен власник. ГК РФ наділяє власника правом на свій розсуд вчиняти щодо належного йому майна будь-які дії, що не суперечать закону й іншим правовим актам і не порушують права та охоронювані
 8. 2.2. Іпотека (застава) земельних ділянок
  1. Нормативною базою іпотеки є § 3 глави 23 ЦК РФ і ФЗ N 102-ФЗ "Про іпотеку (заставу нерухомості)" від 16 липня 1998 р. (далі - Закон про іпотеку). Згідно п. 1 ст. 1 Закону про іпотеку, за договором про заставу нерухомого майна (договору про іпотеку) одна сторона - заставодержатель, який є кредитором за зобов'язанням, забезпеченим іпотекою, має право отримати задоволення своїх
 9. 2.4. Організація й проведення торгів земельними ділянками в РФ
  Торги являють собою особливу форму укладення договору, передбачену главою 28 ГК РФ. Укладення договору за підсумками торгів є прямою реалізацією принципу визнання рівності учасників відносин, регульованих цивільним законодавством. Саме торгам як особливому способу укладання договору найбільшою мірою притаманні відносини змагальності як гаранта вищеназваного рівності.
 10. 2.2. Адміністративна відповідальність
  Адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна дія (бездіяльність) фізичної або юридичної особи, за яке Кодексом про адміністративні правопорушення Російської Федерації (КоАП РФ) або законами суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення встановлена адміністративна відповідальність. Особливістю адміністративної відповідальності є те,
© 2014-2022  yport.inf.ua