Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації, 2001 - перейти до змісту підручника

Стаття 30. Порядок надання земельних ділянок для будівництва з земель, що перебувають у державній або муніципальній власності


1. Надання земельних ділянок для будівництва з земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, здійснюється з проведенням робіт по їх формуванню:
1) без попереднього узгодження місць розміщення об'єктів;
2) з попереднім погодженням місць розміщення об'єктів.
1.1. Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації має право встановлювати перелік випадків, коли надання знаходяться у власності суб'єктів Російської Федерації земельних ділянок, а також земельних ділянок, державна власність на які не розмежована і якими відповідно до земельного законодавства вони мають право розпоряджатися, здійснюється виключно на торгах.
(П. 1.1 введений Федеральним законом від 27.12.2009 N 365-ФЗ)
1.2. Органи місцевого самоврядування мають право встановлювати перелік випадків, коли надання знаходяться в муніципальній власності земельних ділянок, а також земельних ділянок, державна власність на які не розмежована і якими відповідно до земельного законодавства вони мають право розпоряджатися, здійснюється виключно на торгах.
(П. 1.2 введений Федеральним законом від 27.12.2009 N 365-ФЗ)
2. Надання земельних ділянок для будівництва у власність без попереднього узгодження місць розміщення об'єктів здійснюється виключно на торгах (конкурсах, аукціонах) відповідно до статті 38 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених пунктом 2.1 цієї статті.
(В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
2.1. Земельна ділянка, що знаходиться в муніципальній власності, або земельну ділянку, державна власність на який не розмежована і який не наданий у користування і (або) у володіння громадянам або юридичним особам, надається для будівництва в межах забудованої території, щодо якої прийнято рішення про розвиток , без проведення торгів особі, з яким у встановленому законодавством Російської Федерації про містобудівної діяльності порядку укладено договір про розвиток забудованої території. Вказана земельна ділянка за вибором особи, з яким укладено договір про розвиток забудованої території, надається безоплатно у власність або в оренду. Розмір орендної плати за вказану земельну ділянку визначається в розмірі земельного податку, встановленого законодавством Російської Федерації за відповідну земельну ділянку.
Орган місцевого самоврядування або у випадках, встановлених законами суб'єктів Російської Федерації у відповідності з федеральним законом, виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації, уповноважений на розпорядження земельними ділянками, державна власність на які не розмежована, після затвердження документації з планування забудованої території, щодо якої прийнято рішення про розвиток, на підставі заяви про надання земельної ділянки, зазначеного в абзаці першому цього пункту, особи, яка уклала з органом місцевого самоврядування договір про розвиток забудованої території, визначає технічні умови підключення об'єктів до мереж інженерно -технічного забезпечення, плату за підключення і приймає рішення про надання зазначеної земельної ділянки.
Рішення про надання земельної ділянки, зазначена в абзаці другому цього пункту, є підставою встановлення відповідно до заяви особи, яка уклала з органом місцевого самоврядування договір про розвиток забудованої території, і за його рахунок кордонів такої земельної ділянки і проведення його державного кадастрового обліку.
(П. 2.1 введений Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
2.2. Надання користувачеві надр земельних ділянок, необхідних для ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами, із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, в оренду здійснюється без проведення торгів (конкурсів, аукціонів). Порядок розрахунку розміру орендної плати за вказані земельні ділянки визначається Урядом Російської Федерації.
(П. 2.2 введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 311-ФЗ)
2.3. Надання Державної компанії "Російські автомобільні дороги" в оренду земельних ділянок, необхідних для здійснення її діяльності, із земель, які знаходяться у федеральній власності або державна власність на які не розмежована, здійснюється без проведення торгів (конкурсів, аукціонів) і без попереднього узгодження місць розміщення об'єктів. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з надання державних послуг і управління державним майном у сфері дорожнього господарства, приймає рішення про надання таких земельних ділянок Державної компанії "Російські автомобільні дороги" та укладає з вказаною Державною компанією договір оренди таких земельних ділянок. Порядок розрахунку розміру орендної плати за такі земельні ділянки встановлюється відповідно до Федерального закону "Про Державну компанії" Російські автомобільні дороги "та про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації".
(П. 2.3 введений Федеральним законом від 17.07.2009 N 145-ФЗ)
3. Надання земельних ділянок для будівництва з попереднім погодженням місць розміщення об'єктів здійснюється в оренду, а особам, зазначеним у пункті 1 статті 20 цього Кодексу, - в постійне (безстрокове) користування, релігійним організаціям для будівництва будинків, будівель, споруд релігійного і благодійного призначення - в безоплатне термінове користування на термін будівництва цих будинків, будівель, споруд.
(П. 3 в ред. Федерального закону від 03.10.2004 N 123-ФЗ)
4. Надання земельної ділянки для будівництва без попереднього узгодження місця розміщення об'єкта здійснюється в наступному порядку:
1) проведення робіт з формування земельної ділянки:
виконання відносно земельної ділянки відповідно до вимог, встановлених Федеральним законом від 24 липня 2007 року N 221-ФЗ "Про державний кадастр нерухомості" (далі - Федеральний закон "Про державний кадастр нерухомості"), робіт, в результаті яких забезпечується підготовка документів, що містять необхідні для здійснення державного кадастрового обліку відомості про такій земельній ділянці (далі - кадастрові роботи), здійснення державного кадастрового обліку такої земельної ділянки;
(в ред. Федерального закону від 13.05.2008 N 66-ФЗ)
визначення дозволеного використання земельної ділянки;
визначення технічних умов підключення об'єктів до мереж інженерно-технічного забезпечення та плати за підключення об'єктів до мереж інженерно-технічного забезпечення (далі - плата за підключення);
(в ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 191-ФЗ)
прийняття рішення про проведення торгів (конкурсів, аукціонів) або надання земельних ділянок без проведення торгів (конкурсів , аукціонів);
публікація повідомлення про проведення торгів (конкурсів, аукціонів) або прийомі заяв про надання земельних ділянок без проведення торгів (конкурсів, аукціонів);
2) втратив чинність. - Федеральний закон від 13.05.2008 N 66-ФЗ;
3) проведення торгів (конкурсів, аукціонів) з продажу земельної ділянки або продажу права на укладення договору оренди земельної ділянки або надання земельної ділянки в оренду без проведення торгів (конкурсів, аукціонів) на підставі заяви громадянина або юридичної особи, зацікавлених у наданні земельної ділянки. Передача земельних ділянок в оренду без проведення торгів (конкурсів, аукціонів) допускається за умови попередньої і завчасної публікації повідомлення про наявність пропонованих для такої передачі земельних ділянок у разі, якщо є тільки одна заявка;
4) підписання протоколу про результати торгів (конкурсів, аукціонів) або підписання договору оренди земельної ділянки в результаті надання земельної ділянки без проведення торгів (конкурсів, аукціонів).
5. Надання земельної ділянки для будівництва з попереднім погодженням місця розміщення об'єкта здійснюється в наступному порядку:
1) вибір земельної ділянки та прийняття в порядку, встановленому статтею 31 цього Кодексу, рішення про попереднє погодження місця розміщення об'єкта;
2) виконання щодо земельної ділянки кадастрових робіт, здійснення його державного кадастрового обліку;
(пп. 2 в ред. Федерального закону від 13.05.2008 N 66-ФЗ)
3) втратив чинність. - Федеральний закон від 13.05.2008 N 66-ФЗ;
4) прийняття рішення про надання земельної ділянки для будівництва відповідно до правил, встановлених статтею 32 цього Кодексу.
6. У разі, якщо земельна ділянка сформований, але не закріплений за громадянином або юридичною особою, його надання для будівництва здійснюється відповідно до підпунктів 3 і 4 пункту 4 цієї статті, якщо інший порядок не встановлено цим Кодексом.
(В ред. Федерального закону від 30.10.2007 N 240-ФЗ)
7. Рішення виконавчого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, передбачених статтею 29 цього Кодексу, про надання земельної ділянки для будівництва або протокол про результати торгів (конкурсів, аукціонів) є підставою:
1) державної реєстрації права постійного (безстрокового) користування при наданні земельної ділянки в постійне (безстрокове) користування;
2) укладення договору купівлі-продажу та державної реєстрації права власності покупця на земельну ділянку при наданні земельної ділянки у власність;
3) укладення договору оренди земельної ділянки та державної реєстрації даного договору при передачі земельної ділянки в оренду.
8. Рішення або виписка з нього про надання земельної ділянки для будівництва або про відмову в його наданні видається заявнику в семиденний строк з дня його прийняття.
9. Рішення про відмову в наданні земельної ділянки для будівництва може бути оскаржене заявником до суду.
10. У разі визнання судом недійсною відмови в наданні земельної ділянки для будівництва суд у своєму рішенні зобов'язує виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені статтею 29 цього Кодексу, надати земельну ділянку із зазначенням терміну та умов його надання.
11. Попереднє узгодження місця розміщення об'єкта не проводиться при розміщенні об'єкта в міському або сільському поселенні відповідно до містобудівної документації про забудову і правилами землекористування і забудови (зонуванням територій), а також у разі надання земельної ділянки для потреб сільськогосподарського виробництва або земельних ділянок зі складу земель лісового фонду чи громадянину для індивідуального житлового будівництва, ведення особистого підсобного господарства.
(В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ)
Про визнання що не суперечить Конституції РФ пункту 12 статті 30 см. Постанова Конституційного Суду РФ від 23.04.2004 N 8-П.
12. Іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам земельні ділянки для будівництва можуть надаватися в порядку, встановленому цією статтею, відповідно до пункту 2 статті 5, пунктом 3 статті 15, пунктом 1 статті 22 і пунктами 4 і 5 статті 28 цього Кодексу.
13. Акціонерному товариству, сто відсотків акцій якого належить Російській Федерації, керуючої компанії, у разі залучення їх у порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації про особливі економічні зони, для виконання функцій по створенню за рахунок коштів федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету об'єктів нерухомості в межах особливої економічної зони та на прилеглій до неї території і з управління цими та раніше створеними об'єктами або резиденту особливої економічної зони земельні ділянки надаються без проведення торгів і попереднього узгодження місць розміщення таких об'єктів на підставі заяв відповідно до законодавства Російської Федерації про особливі економічні зони .
(П. 13 в ред. Федерального закону від 30.10.2007 N 240-ФЗ)
14. Земельну ділянку в межах особливої економічної зони або на прилеглій до неї території надається для будівництва об'єктів інфраструктури цієї зони без проведення торгів (конкурсів, аукціонів) і попереднього узгодження місць розміщення таких об'єктів особі, з якою уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади укладено угоду про взаємодію у сфері розвитку інфраструктури особливої економічної зони, в оренду на підставі заяви про надання земельної ділянки. Приблизна форма угоди про взаємодію в сфері розвитку інфраструктури особливої економічної зони затверджується уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.
  (П. 14 введений Федеральним законом від 25.12.2009 N 340-ФЗ)
  15. Земельна ділянка, надана громадянинові або юридичній особі на праві власності, може передаватися за угодою з виконавчим органом державної влади або органом місцевого самоврядування, передбаченими статтею 29 цього Кодексу, у державну чи муніципальну власність у разі, якщо така земельна ділянка:
  1) зайнятий об'єктами соціально-культурного, комунально-побутового призначення, об'єктами інженерної, транспортної інфраструктур;
  2) призначений відповідно до документації з планування території для розміщення об'єктів, передбачених підпунктом 1 цього пункту.
  (П. 15 введений Федеральним законом від 05.04.2011 N 56-ФЗ)
  16. Угода, вказане в пункті 15 цієї статті, може передбачати передачу у державну чи муніципальну власність земельної ділянки, зайнятої об'єктами соціально-культурного, комунально-побутового призначення, об'єктами інженерної, транспортної інфраструктур, що знаходяться в приватній власності, одночасно з безоплатною передачею у державну чи муніципальну власність таких об'єктів.
  (П. 16 введений Федеральним законом від 05.04.2011 N 56-ФЗ)
  17. Угода, вказане в пункті 15 або 16 цієї статті, повинно передбачати надання безоплатно рівноцінної земельної ділянки взамін переданого у державну чи муніципальну власність земельної ділянки.
  (П. 17 введений Федеральним законом від 05.04.2011 N 56-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 30. Порядок надання земельних ділянок для будівництва з земель, що перебувають у державній або муніципальній власності"
 1. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    порядок закупівлі та поставки, ціни, терміни і порядок розрахунків, майнова відповідальність сторін. До укладення договорів органами законодавчої влади РФ і суб'єктів РФ, Урядом РФ, органами виконавчої влади суб'єктів РФ у межах їх компетенції встановлюються види, розміри і порядок надання економічних та інших пільг для товаровиробників (постачальників)
 2. § 6. Похідні підстави набуття права власності
    порядок викупу та продажу цього майна регулюється ст. 279-282 і 447-449 ЦК. При визначенні законності вилучення майна потрібно керуватися ч. 3 ст. 35 Конституції РФ. У всіх випадках примусового вилучення майна власник має право наполягати на його попереднього і рівноцінного відшкодування. Підстави, умови та порядок відшкодування встановлені в ст. 49, 55, 57, 63 ЗК. Власнику
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 5. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
    стаття не стосується випадків успадкування кількома особами права довічного успадкованого володіння ділянкою. Це сумнів тільки підсилює наступне: a) de lege lata у випадку з правом власності на ділянку об'єктом спадкування є сама ділянка, а у випадку з правом довічного успадкованого володіння ділянкою об'єкт спадкування - дане право (ст. 1181 ЦК); b) цивільній
 6. 1. Поняття договору оренди земельної ділянки
    порядок діє до розмежування права власності на земельні ділянки між Російською Федерацією, її суб'єктами та муніципальними утвореннями (див.: Федеральний закон від 17 липня 2001 р. N 101-ФЗ "Про розмежування державної власності на землю" / / Відомості Верховної. 2001. N 30. Ст. 3060). Ряд особливостей розпорядження земельними ділянками, що перебувають у публічній власності, встановлений
 7. 1. Загальні положення
    статтях гол. 28 ГК ("Укладення договору"): ст. 447 ("Укладення договору на торгах"), ст. 448 ("Організація і порядок проведення торгів"), а також ст. 449 ЦК ("Наслідки порушення правил проведення торгів"). Одні з цих норм відносяться тільки до конкурсу або тільки до аукціону, інші, адресовані торгам, поширюють свою дію на відповідні відносини незалежно від того, чи йде мова
 8. Стаття 260. Незаконна рубка лісових насаджень Коментар до статті 260
    стаття встановлює відповідальність за незаконну порубку дерев, чагарників і ліан, що знаходяться у природному стані, включаючи як ті, які виросли самі по собі, так і ті, які висаджені людиною для поповнення лісового та нелісові рослинних фондів. Тому поняття "насадження", вживається в ЛК РФ і ст. 260 КК РФ, не цілком висловлює предмет злочину.
 9. § 6. Права і обов'язки власників земельних ділянок
    порядок користування лісами, водами та іншими природними об'єктами. Дотримання землекористувачем вимог лісового, водного, гірського та іншого законодавства пов'язано з природними об'єктами, розташованими на земельній ділянці. Встановлення обмежень щодо використання розташованих на земельній ділянці природних об'єктів залежить від цілей використання. Використання розташованих на земельній
 10. 2.1. Загальні положення про надання земельних ділянок для будівництва
    порядок дій з надання земельних ділянок законодавство пов'язує з такою ознакою, як забудова ділянки. У разі надання земель для потреб, пов'язаних з будівництвом, встановлено особливий, більш жорсткий порядок надання, ніж коли мова йде про надання ділянок для цілей, не пов'язаних з будівництвом. Згадані вище статті ЗК РФ не уточнюють, що саме
© 2014-2022  yport.inf.ua