Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

2. Територіальне самоврядування

Його конституційні основи врегульовані в даний час в розд. 5 (ст. 70 - 75) Малої конституції. Відповідно до неї, територіальне самоврядування є основною формою організації життя на місцях. У рамках законів воно виконує істотну частину публічних завдань, за винятком тих, що віднесено до компетенції урядової адміністрації, і його внутрішні структури вільно визначаються жителями.
Жителі громади приймають рішення в рамках своїх прав шляхом проведення загального голосування (вибори і референдуми) або за допомогою діяльності їх органів. Вибори повинні бути загальними, рівними і проводитися при таємному голосуванні.
Представницьким органом громади є обраний жителями її раду. Законом визначається його склад залежно від числа жителів громади (від 15 до 45 членів).
До компетенції ради відносяться всі питання, що складають сферу діяльності громади. Власні повноваження ради громади включають: прийняття статуту громади; обрання та відкликання правління; затвердження бюджету громади та місячних планів господарського розвитку; твердження господарської програми і деякі інші. Дохідну частину бюджету складають власні доходи, субвенції та дотації. Джерела доходів у сфері публічних завдань гарантуються законом.
Рада громади зі свого складу обирає таємним голосуванням голову і від одного до трьох віце-голів.
Рада проводить засідання, що скликаються головою в міру необхідності, але не рідше разу на квартал. З питань своєї компетенції рада може створювати комісії. Внутрішня організація і порядок роботи ради та її органів визначається статутом громади.
Виконавчим органом громади є правління, що обирається у складі від чотирьох до семи членів радою громади з числа своїх членів. Головує в правлінні війт (у сільській громаді), бурмістр (у міській громаді) або президент (в місті, що нараховує понад 100 тис. жителів). Голова ради громади не може бути одночасно війтом, бурмистром або президентом. Войт, бурмістр, президент, їх заступники можуть бути обрані не з складу ради; вони обираються окремо таємним голосуванням у присутності, не менше 2/3 членів ради.
Повноважним органом в солецьтва є сільський сход, який може обрати свою пораду, а виконавчим - війте (сільський староста).
Громаді на основі закону належить право видання загальнообов'язкових правил, що діють на її території. Рада громади видає приписи у формі постанов, а правління - у формі розпоряджень.
Нагляд за діяльністю органів самоврядування здійснюють Голова Ради міністрів і воєводи (див. нижче), а з питань бюджету - регіональні рахункові палати. Органи нагляду мають право вимагати необхідну інформацію і дані, що стосуються організації та діяльності громади, можуть брати участь у засіданнях її органів.
Воєвода може призупинити дію постанови, прийнятого радою громади. Якщо після повторного розгляду рада не врахує зауважень воєводи, останній може скасувати його. Рада громади може оскаржити рішення воєводи в адміністративному суді.
За пропозицією воєводи сеймик (див. нижче) може розпустити правління громади в разі порушення ним Конституції і законів.
За нездатності органів громади здійснювати покладені на них обов'язки, неефективності їх роботи Голова Ради міністрів за пропозицією воєводи з урахуванням думки сеймику може призупинити діяльність ради і правління громади та встановити правління комісара строком до двох років. Урядовий комісар здійснює функції і компетенцію органів громади.
У разі неодноразового порушення радою громади Конституції і законів Сейм за пропозицією Голови Ради міністрів може розпустити раду громади.
За шість років після проведення реформ місцевої влади вдалося створити структури територіального самоврядування, провести вибори в його органи на багатопартійній основі. У меншій мірі вдалося позбавити громади від централізованого управління та затвердити права їх власності (у 1994 р. ще до 90% коштів знаходилося у розпорядженні держави). Ці проблеми характерні для більшості посткомуністичних країн.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Територіальне самоврядування "
 1. Глава 8. Місцеве самоврядування
  територіальних одиницях гарантується. Місцеве самоврядування здійснюється в межах територіальних одиниць, встановлених в республіках, краях, областях, містах федерального значення, автономних областях, автономних округах. Зміна територіальних меж місцевого самоврядування допускається тільки за згодою населення відповідних територіальних спільнот, що визначається шляхом
 2. Розділ VII. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ
  територіального самоврядування є громада (gmina). 2. Інші одиниці регіонального або локального і регіонального самоврядування визначаються законом. 3. Громада виконує всі завдання територіального самоврядування, які не закріплені за іншими одиницями територіального самоврядування. Стаття 1. Одиниці територіального самоврядування є юридичними особами. Їм належать право
 3. Глава 16. Місцеве самоврядування
  територіальних одиниць республік, країв, областей, автономних областей і автономних округів організовується місцеве самоврядування. Зміна територіальних меж місцевого самоврядування можливе лише за згодою населення відповідних територіальних спільнот, що визначається шляхом референдуму. Основою для організації місцевого самоврядування є наявність специфічних, відокремлених
 4. § 4. Територіальне громадське самоврядування
  територіальним громадським самоврядуванням розуміється самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території поселення для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення. Назване самоврядування може здійснюватися в межах наступних територій: під'їзд багатоквартирного житлового будинку; багатоквартирний житловий будинок; група
 5. Контрольні питання до розділу 14
  територіального устрою зарубіжних країн. 3. Система органів самоврядування на місцях (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія). 4. Основні функції і повноваження муніципальних органів, фінансування їх діяльності. 5. Порядок формування та особливості структури муніципальних органів. 6. Відносини органів місцевого самоврядування з центральною
 6. § 8. Територіальне громадське самоврядування.
  Територіальне громадське самоврядування, встановлюються представницьким органом поселення за пропозицією населення, що проживає на даній території. Територіальне громадське самоврядування здійснюється в поселеннях безпосередньо населенням за допомогою проведення зборів та конференцій громадян, а також за допомогою створення органів територіального громадського самоврядування.
 7. Глава 9. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Глава 9. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО
 8. Глава 6. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Глава 6. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО
 9. Глава 8. Місцеве самоврядування
  територіальних одиницях (у тому числі утворених з урахуванням національних особливостей населення) республік, країв, областей, міст федерального значення, автономних областей, автономних округів. Зміна меж територіальних одиниць, в яких здійснюється місцеве самоврядування, допускається тільки за згодою населення відповідних територіальних одиниць. Стаття Органи місцевого
 10. § 6. Політико-територіальний устрій. Місцеве самоврядування та управління
  територіальний устрій. Місцеве самоврядування і
 11. § 6. Політико-територіальний устрій. Регіональна автономія і місцеве самоврядування
  територіальний устрій. Регіональна автономія і місцеве
 12. § 6. Політико-територіальний устрій. Регіональне та місцеве самоврядування і управління
  територіальний устрій. Регіональне та місцеве самоврядування і
 13. § 10. Збори та конференція громадян.
  Територіального громадського самоврядування на частини території муніципального освіти можуть проводитися збори громадян. Збори громадян проводиться з ініціативи населення, представницького органу, глави муніципального освіти, а також у випадках, передбачених статутом територіального громадського самоврядування. Збори громадян, що проводиться з ініціативи представницького
 14. Глава XIX Основи місцевого самоврядування
  територіальними спільнотами через утворені ними місцеві представницькі органи (ради), місцеву адміністрацію, інші їх органи, місцеві референдуми, збори і сходи громадян, інші форми безпосередньої демократії. (3) Місцеве самоврядування здійснюється в межах територіальних одиниць, на які поділяються суб'єкти Російської Федерації. (4) Посадові особи місцевої адміністрації не
 15. Модель територіальної організації
  територіальної, організації місцевого самоврядування з урахуванням місцевих географічних, політичних, культурних, національних, історичних та інших особливостей. У Росії сформовані території муніципальних освіті всіх можливих типів: міські та сільські поселення, сільські округу (сільради, волості і т.п.), райони, дворівнева організація (район і внутрішньорайонні муніципальні
 16. Стаття 20. Підготовка та затвердження схеми терри-торіального планування муніципального району
  територіального планування муніципального району, в тому числі внесення змін до таку схему, затверджується представницьким органом місцевого самоврядування муніципального району. 2. Підготовка проекту схеми територіального планування муніципального району здійснюється відповідно до вимог статті 9 цього Кодексу та з урахуванням регіональних і (або) місцевих нормативів
 17. § 2. Система муніципального права
  територіальні та фінансово-економічну основи . 4. Питання місцевого значення та повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх вирішення, що включають: поняття і форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, а також конкретні повноваження органів місцевого самоврядування в різних сферах життєдіяльності населення. 5. Гарантії місцевого самоврядування, що включають: систему