Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Види строків

. Численні терміни, що зустрічаються в цивільному праві, можуть бути класифіковані за цілою низкою конкретних підстав.
Залежно від того, ким встановлюються терміни, розрізняються законні, договірні і судові терміни. Законні строки зафіксовані в законах та інших нормативних актах. Наприклад, законом встановлено шестимісячний строк для прийняття спадщини або відмови від нього (ст. 1154 ЦК), термін настання повної цивільної дієздатності (ст. 21 ЦК), строк позовної давності (ст. 196 ЦК) і т.д. Терміни, що встановлюються угодою сторін, іменуються договірними. Судові строки - це строки, встановлені судом, арбітражним або третейським судом. Наприклад, суд може призначити термін для безоплатного усунення підрядником недоліків у роботі (ст. 723 ЦК), для опублікування спростування відомостей, що ганьблять честь і гідність громадянина (ст. 152 ЦК), і т.п.
За правовими наслідками строки поділяються на правообразующие, правоизменяющие і правопрекращающие. Так, момент передачі речі за загальним правилом визначає момент виникнення права власності (ст. 223 ЦК). Наступ або закінчення правозмінюючі терміну тягне за собою зміну цивільних прав та обов'язків. Наприклад, при простроченні передачі або приймання результату роботи у договорі підряду ризики випадкової загибелі матеріалів і самого результату роботи переходять на сторону, яка допустила прострочення (ст. 705 ЦК). Правопрекращающие терміни призводять до припинення прав і обов'язків. Так, якщо кредитори спадкодавця не заявлять свої претензії протягом трьох років з дня відкриття спадщини, ці претензії вважаються погашеними (ст. 1175 ЦК).
За характером їх визначення розрізняються терміни
імперативні і диспозитивні,
абсолютно визначені, відносно визначені і невизначені,
загальні та спеціальні, і деякі інші.
Імперативні строки точно визначені законом і не можуть бути змінені за згодою сторін. До них, зокрема, відносяться строки позовної (ст. 196 ЦК) і набувальної давності (ст. 234 ЦК), терміни існування багатьох цивільних прав та ін диспозитивності є терміни, які й передбачені законом, але можуть бути змінені угодою сторін. Припустимо, боржник зобов'язаний виконати зобов'язання, визначене моментом вимоги, в семиденний строк з дня пред'явлення вимоги кредитором (ст. 314 ЦК), однак своєю угодою сторони можуть передбачити негайне виконання або більш тривалий пільговий термін.
Абсолютно визначені терміни вказують на точний момент чи період часу, з якими зв'язуються юридичні наслідки. До них відносяться, наприклад, терміни, позначені календарною датою або конкретним відрізком часу. Щодо певні терміни характеризуються меншою точністю, проте також пов'язані з будь-яким конкретним періодом або моментом часу. Такими термінами будуть період поставки, визначений у договорі як другий квартал; термін, позначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, а також передбачені деякими нормами закону "нормально необхідні" (ст. 441 ЦК), "розумні" (ст. 314 ГК) і т.п. терміни. Невизначені терміни мають місце тоді, коли законом або договором взагалі не встановлено будь-якої часовий орієнтир, хоча і передбачається, що відповідне правовідношення має часові межі. Так, майно може бути передано в тимчасове безоплатне користування або в оренду без вказівки на конкретний термін такого користування.
Терміни, які мають загальне значення, тобто стосуються будь-яких суб'єктів цивільного права і всіх однотипних випадків, називаються загальними термінами. Наприклад, загальний граничний термін дії доручення визначений законом в три роки (ст. 186 ЦК). Спеціальні терміни встановлені у якості винятків із загального правила і діють лише у випадках, прямо зазначених у законі. Прикладом спеціального терміну може служити термін дії довіреності, призначеної для вчинення дій за кордоном, яка зберігає силу до скасування її особою, яка видала довіреність (ч. 2 ст. 186 ЦК).
Нарешті, важливе значення має розподіл термінів за їх призначенням на
строки здійснення цивільних прав,
терміни виконання громадських обов'язків і
терміни захисту цивільних прав.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Види строків "
 1. § 1. Поняття, числення та види строків
  строків у системі юридичних фактів носить суперечливий характер. Більшість вчених, спираючись на те, що наступ (закінчення) термінів носить об'єктивний характер, відносить терміни до категорії абсолютних або відносних подій * (622). Однак у цьому випадку, як справедливо зазначено в літературі, істотні ознаки терміну підміняються характеристиками, властивими категорії "час" * (623). Час
 2. § 3. Позовна давність
  види (приватний мораторій). Оголошення мораторію, який на практиці застосовується досить рідко, викликається, як правило, надзвичайними обставинами - військовими діями, економічними реформами і т.п. До мораторію близько примикає призупинення дії закону чи іншого правового акту, що регулює відповідне ставлення. Рішення про це може бути прийнято компетентним державним
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  види майнових відносин, регульованих цивільним правом. Особливості корпоративних, речових, зобов'язальних і виняткових відносин. Поняття і види немайнових відносин, регульованих цивільним правом. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Функції цивільного права. Принципи цивільного (приватного) права. Система цивільного права. Визначення
 4. § 1. Поняття, числення та види строків у цивільному праві
  види строків у цивільному
 5. 3. Види строків
  строків, встановлених нормами корпоративного та спадкового права. На відміну від них диспозитивні строки можуть змінюватися угодою сторін, наприклад у багатьох договорах. Певні терміни обчислюються шляхом зазначення їх тривалості небудь точних моментів їх початку і закінчення. Так визначені законом давностние терміни. Невизначені терміни встановлюються шляхом зазначення будь-яких приблизних
 6. 1. Поняття і види строків позовної давності
  строків, закінчення яких тягне за собою втрату права. Позовна давність покликана сприяти усуненню нестійкості, невизначеності у відносинах учасників цивільного обороту. При її відсутності уповноваженою особа (потерпілий) могло б як завгодно довго тримати несправного боржника (порушника) під загрозою застосування державно-примусових заходів впливу, що не реалізуючи свій інтерес в
 7. 5.6. Позовна давність
  строків позовної давності має на меті дисциплінувати учасників цивільних правовідносин. Наявність певних часових меж для здійснення порушеного права стимулює своєчасне пред'явлення позовів та вирішення виникаючих суперечок. У взаєминах між організаціями позовна давність сприяє зміцненню платіжної дисципліни, ліквідації дебіторської заборгованості, так як
 8. Контрольні питання до § 5.6
  строків позовної давності. 3. Початок перебігу строку позовної давності. 4. Призупинення, перерву, відновлення позовної давності. 5. Вимоги, до яких позовна давність не
 9. 10.1. Поняття і види строків
  строків вирішуються питання, які потребують індивідуального підходу, врахування особливостей правовідносин, тому вони можуть змінюватися, скорочуватися або подовжуватися. Як термінів, встановлюваних судовими актами, розуміються терміни, які призначаються судом, арбітражем або третейським судом у зв'язку з вирішенням спорів. Наприклад: строк для усунення недоліків позовної заяви. Ці терміни обов'язкові для
 10. Контрольні питання по темі
  види строків позовної давності і правила обчислення цих термінів? 7 Зак. N »474
© 2014-2022  yport.inf.ua