Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1, 1996 - перейти до змісту підручника

Виникнення і розвиток абсолютизму.

Неминучим результатом формування капіталістичного устрою і розпаду феодалізму було становлення абсолютизму. У переході до абсолютизму, хоча він супроводжувався подальшим посиленням самовладдя короля, були зацікавлені самі широкі верстви французького суспільства XVI-XVII ст. Абсолютизм був необхідний дворянству і духовенству, оскільки для них у зв'язку із зростанням економічних труднощів і політичного тиску з боку третього стану зміцнення і централізація державної влади стали єдиною можливістю зберегти на якийсь час свої великі станові привілеї.
У абсолютизме була зацікавлена і міцніюча буржуазія, яка не могла ще претендувати на політичну владу, але потребувала королівської захисту від феодальної вольниці, знову сколихнула в XVI столітті у зв'язку з Реформацією і релігійними війнами. Встановлення миру, справедливості та громадського порядку було заповітною мрією основної маси французького селянства, що зв'язує свої надії на краще майбутнє з сильною і милосердною королівською владою.
Коли внутрішня і зовнішня опозиція королю (у тому числі і з боку церкви) була подолана, а єдиний духовний і національна самосвідомість об'єднало широкі маси французів навколо трону, королівська влада зуміла істотно зміцнити свої позиції в суспільстві і державі. Що отримала широку суспільну підтримку і спирається на зрослу державну міць королівська влада придбала в умовах переходу до абсолютизму великий політичну вагу і навіть відносну самостійність стосовно породила її суспільству.
Становлення абсолютизму в XVI ст. мало прогресивний характер, оскільки королівська влада сприяла завершенню територіального об'єднання Франції, формуванню єдиної французької нації, більш швидкому розвитку промисловості і торгівлі, раціоналізації системи адміністративного управління. Однак у міру посилюється занепаду феодального ладу в XVII-XVIII ст. абсолютна монархія, в тому числі і в силу саморозвитку самих її владних структур, все більш підносячись над суспільством, відривається від нього, вступає з ним у нерозв'язні суперечності. Таким чином, в політиці абсолютизму з неминучістю виявляються і набувають головне значення реакційні й авторитарні риси, у тому числі відкрите зневага до гідності і прав особистості, до інтересів і блага французької нації в цілому. Хоча королівська влада, використовуючи в своїх корисливих цілях політику меркантилізму і протекціонізму, неминуче підстьобувала капіталістичний розвиток, абсолютизм ніколи не ставив собі за мету захист інтересів буржуазії. Навпаки, він використав всю міць феодальної держави для того, щоб врятувати приречений історією феодальний лад разом з класовими і становими привілеями дворянства і духовенства.
Історична приреченість абсолютизму стала особливо очевидною в середині XVIII в., Коли глибока криза феодальної системи привів до занепаду і розкладання всіх ланок феодальної держави. Крайньої межі досяг судово-адміністративне свавілля. Символом безглуздого марнотратства і проведення часу (нескінченні бали, полювання та інші розваги) став сам королівський двір, який називали "могилою нації".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виникнення і розвиток абсолютизму. "
 1. РОЗДІЛ V. ДЕРЖАВА І ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ПЕРІОД абсолютизм
  РОЗДІЛ V. ДЕРЖАВА І ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ПЕРІОД
 2. Розділ II. Виникнення і розвиток права Європейського Союзу
  розвиток права Європейського
 3. Глава 2. Історія виникнення і розвиток доктрини міжнародного приватного права
  виникнення і розвиток доктрини міжнародного приватного
 4. Тема 3. Історія порівняльного правознавства
  розвитку порівняльного правознавства. Загальна характеристика порівняльного правознавства XIX в. Історико-філософський напрямок порівняльного правознавства в Німеччині. Французька школа порівняльного законодавства. Розвиток порівняльного правознавства в Росії. Особливості еволюції порівняльного правознавства в Англії та США. Порівняльне правознавство в першій половині XX в.
 5. Зміни в суспільному ладі.
  Виникненню перших мануфактур, насамперед у портах і селах, де був відсутній цеховий лад, що став гальмом на шляху розвитку капіталістичного виробництва. Формування капіталістичних елементів у селі раніше, ніж у місті, було особливістю економічного розвитку Англії цього періоду. Намагаючись розширити свої володіння з метою перетворення їх на пасовища для овець, феодали
 6. 3.2. Адміністративне право: поняття та предмет
  виникнення, розвитку і функціонування державного управління; 3) система адміністративно-правових категорій і понять (категоріальний апарат), 4) історія розвитку адміністративного права; 5) правозастосовна практика суб'єктів адміністративного права; 6) закордонне адміністративне право (порівняльне правознавство); 7) прогнози та рекомендації щодо
 7. Тема 21. Російська правова система
  розвиток російського права. Основні етапи еволюції російського права. Право імператорської Росії. Основні типи російської правової культури. Правова система РРФСР. Становлення сучасної правової системи Російської Федерації. Джерела сучасного російського права. Конституція Росії 1993 Тенденції розвитку сучасного російського
 8. Політичні течії.
  Розвитком революції, а потім переходом до громадянської війни. Індепенденти, політичним лідером яких, став О. Кромвель, були в основному представниками середнього та дрібного дворянства, середніх верств міської буржуазії. Вони домагалися, як мінімум, встановлення обмеженою, конституційної монархії. Їх програма передбачала також визнання і проголошення невід'ємних прав і свобод
 9. Посилення королівської влади.
  Абсолютизм грунтується на божественному праві, не означало сприйняття ідеї особистої влади короля, тим більше ототожнення її з деспотизмом. Королівські прерогативи не виходили за рамки законного порядку, і вважалося, що "король трудиться для Держави". Взагалі французький абсолютизм грунтувався на концепції нерозривному зв'язку короля і держави, поглинання першого другим. Вважалося, що сам
 10. Державна регламентація виробництва і торгівлі.
  Розвитку ремесла і торгівлі, особливо в умовах феодального свавілля, встановлення чітких правових рамок для виробничої і торгівельної діяльності сприяло її упорядкування і навіть захисті. Проте з часом дріб'язкова регламентація виробництва і торгові монополії стали гальмом на шляху розвитку більш передових капіталістичних відносин. Саме тому з XVI в. цехова система під
 11. Глава 16. Середньовічне держава у Франції
  розвитку середньовічного суспільства у Франції класова і внутриклассовая боротьба, а також політичні форми, в яких вона протікала, набували найбільш яскраві й типові риси. Французький феодалізм в цілому дає нам класичні зразки того, як глибинні зміни в економічній та політичній структурі суспільства тягнуть за собою неминучу і закономірну зміну форм організації держави.
 12. Армія і поліція.
  Абсолютизму завершилося створення централізовано побудованої постійної армії, яка була однією з найбільших у Європі, а також регулярного королівського флоту. За Людовіка XIV була проведена важлива військова реформа, суть якої полягала у відмові від найму іноземців і в переході до вербування рекрутів з місцевого населення (матросів - з прибережних провінцій). Солдати вербувалися з нижчих верств
 13. Розподіл за значенням складання паперу для виникнення посвідченого нею права.
  Виникнення посвідченого нею права чи ні, розрізняють конститутивні і деклараторние цінні папери. Так, вексель є конститутивна цінний папір, тому що його складання служить необхідною передумовою виникнення вексельного вимоги; навпаки, акція є деклараторной цінним папером, оскільки право членства в акціонерному суспільстві виникає у акціонера до складання та видачі
 14. Контрольні питання
  виникнення і розвитку держави. 2. Основні ознаки держави. 3. Сутність і соціальне призначення держави. 4. Розкрийте зміст основних функцій держави. 5. Дайте загальну характеристику основних теорій, які розкривають природу і сутність держави. 6. Природно-правова теорія походження держави і права. 7. Сутність договірної теорії походження
 15. Стаття 1206. Право, що підлягає застосуванню до виникнення та припинення речових прав
  виникнення або припинення права власності та інших речових прав, якщо інше не передбачено законом. 2. Виникнення і припинення права власності та інших речових прав по угоді, що укладається стосовно майна, що в дорозі рухомого майна, визначаються за правом країни, з якої це майно відправлене, якщо інше не передбачено законом. 3. Виникнення права власності та
 16. Особливості англійського абсолютизму.
  Виникнення капіталістичних виробничих відносин. Разом з тим англійський абсолютизм мав свої особливості, завдяки чому отримав в літературі назву "незавершеного". Незавершеність цієї політичної форми в умовах Англії означала збереження Політичних інститутів, властивих попередній епосі, а також відсутність деяких нових елементів, типових для абсолютизму
© 2014-2022  yport.inf.ua