Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Н. А. Саттарова. Бюджетне право. Підручник, 2009 - перейти до змісту підручника

10.1. Загальна характеристика відповідальності за порушення бюджетного законодавства


У механізмі правового регулювання фінансових відносин фінансово-правова відповідальність виконує юридичну та соціальну функції. Соціальна функція фінансової відповідальності виражається в загальному попередженні фінансових правопорушень за допомогою спонукання суб'єктів фінансового права до дотримання норм фінансового законодавства * (181).
Виділення фінансової відповідальності як самостійного виду відповідальності обумовлено особливістю правової природи правопорушення, відмінною від природи адміністративного, кримінального чи цивільно-правового порушення. Це означає, що фінансовому правопорушенню притаманні ознаки * (182), які дозволяють стверджувати, що вчинення такого правопорушення тягне за собою не адміністративну, кримінальну та цивільно-правову, а саме фінансову відповідальність як різновид юридичної відповідальності.
Відповідальність за порушення бюджетного законодавства - вид фінансово-правової відповідальності.
Відповідальності за порушення бюджетного законодавства притаманні всі ознаки юридичної відповідальності. По-перше, вона є різновидом заходів державного примусу, тобто зовнішнього впливу держави на поведінку учасників правовідносин, не залежного від їх волі. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства - це реакція держави на протиправну поведінку суб'єктів бюджетного процесу.
По-друге, відповідальність за порушення бюджетного законодавства полягає в певних нестатки особистого, майнового або організаційного характеру, які зазнає порушник. З точки зору держави відповідальність являє собою застосування до порушника встановлених у законодавстві санкцій, заходів відповідальності.
По-третє, відповідальність за порушення бюджетного законодавства, реалізується в строго визначеному порядку, в процесуальній формі. Процесуальна форма дозволяє не тільки впорядкувати процес застосування заходів відповідальності до порушників, а й повністю і об'єктивно встановити обставини вчинення того чи іншого правопорушення. Крім того, в процесі притягнення до відповідальності з'ясовуються обставини, які можуть мати значення для вибору заходів юридичної відповідальності та їх розміру.
По-четверте, відповідальність за порушення бюджетного законодавства застосовується лише за наявності підстав. У якості фактичного підстави відповідальності виступає вчинення особою правопорушення. Такими підставами може бути:
а) бюджетне правопорушення;
б) порушення бюджетного законодавства, що містить ознаки адміністративного правопорушення;
в) порушення бюджетного законодавства, що містить ознаки злочину.
Юридичною підставою для притягнення до відповідальності за порушення бюджетного законодавства виступає наявність в діянні всіх ознак складу правопорушення. Під складом правопорушення розуміється сукупність зовнішніх (об'єктивних) і внутрішніх (суб'єктивних) ознак правопорушення, необхідних і достатніх для визнання діяння тим чи іншим правопорушенням та застосування заходів юридичної відповідальності.
Ще однією підставою відповідальності за порушення бюджетного законодавства є правозастосовний акт уповноваженого державного органу чи посадової особи, який і покладає на порушника певні санкції (процесуальна підстава). Без такого акта (рішення, приписи, вироку і т.д.) відповідальність настати не може.
По-п'яте, відповідальність за порушення бюджетного законодавства здійснюється спеціально уповноваженими державними органами і посадовими особами.
Отже, відповідальність за порушення бюджетного законодавства можна визначити як обов'язок особи, яка порушила бюджетне законодавство, зазнавати позбавлення державно-владного характеру, що виражаються в застосуванні до нього санкцій.
Під порушенням бюджетного законодавства відповідно до ст. 281 БК РФ розуміється невиконання або неналежне виконання встановленого Бюджетним кодексом РФ порядку складання та розгляду проектів бюджетів, затвердження бюджетів, виконання та контролю над виконанням бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, яке тягне за собою застосування до порушника заходів примусу.
За скоєння порушень бюджетного законодавства, в залежності від їх характеру і ступеня суспільної шкідливості, можуть бути застосовані заходи фінансової, адміністративної або кримінальної відповідальності.
Фінансова відповідальність настає за вчинення бюджетних правопорушень. На відміну від адміністративної та кримінальної відповідальності, яка встановлена відповідно Кодексом Російської Федерації про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом Російської Федерації, заходи фінансової відповідальності передбачені Бюджетним кодексом РФ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Загальна характеристика відповідальності за порушення бюджетного законодавства "
 1. 33. Джерела бюджетного права Росії. Загальна характеристика Бюджетного кодексу РФ.
  Джерела БП - Конституція РФ (ст.ст. 71, 72), закон РФ «про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу», ФЗ «про загальні принципи організації МСУ в РФ», укази Президента РФ , постанови Уряду РФ, правові акти Міністерства фінансів РФ, а також Бюджетний кодекс РФ, прийнятий 31 липня 1998р. і введений в дію з 1 січня 2000р. Основним джерелом бюджетного права в РФ є
 2. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
  Бюджетне устрій країни визначається її державним устроєм. Так, для Росії як федеративної держави характерні три рівня бюджетної системи - федеральний бюджет, державні бюджети суб'єктів РФ та місцеві бюджети (в т.ч. бюджети наукоградов і ЗАТО). Всі вони є самостійними частинами бюджетної системи країни. Кожен з бюджетів служить фінансовою базою для
 3. Н. А. Саттарова. Бюджетне право. Підручник, 2009

 4. 56. Види порушень бюджетного законодавства
  Види порушень бюджетного законодавства, а також відповідальність за них встановлені ст. 289-306 БК РФ. При цьому існуюча редакція БК РФ не узгоджена з чинним адміністративним законодавством: наявні посилання на норми КпАП РРФСР не відповідають нормам Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 р. № 195-ФЗ (КоАП РФ). Бюджетний кодекс РФ
 5. 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетний кодекс РФ відносить до бюджетних правовідносин відносини, які виникають у процесі формування доходів та здійснення видатків бюджету РФ, бюджетів суб'єктів РФ, бюджетів муніципальних утворень і бюджетів державних цільових бюджетних і позабюджетних фондів, здійснення державних і муніципальних запозичень, регулювання державного та муніципального боргу, а
 6. 55. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  Порушення бюджетного законодавства - невиконання або неналежне виконання встановленого порядку складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження бюджетів, виконання та контролю за виконанням бюджетів усіх рівнів бюджетної системи РФ, яке тягне застосування до порушника примусових заходів. Перелік примусових заходів, що застосовуються до порушників бюджетного законодавства,
 7. Глава 10. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  Глава 10. Відповідальність за порушення бюджетного
 8. Коментар до статті 23.7
  Згідно ст. 165 БК Росії на Мінфін Росії покладені повноваження по виконанню федерального бюджету, а також щодо здійснення попереднього і поточного контролю за його виконанням. Відповідно до п. 3 ст. 167 БК Росії Федеральне казначейство несе відповідальність за правильність виконання федерального бюджету. Федеральне казначейство здійснює фінансування витрат федерального
 9. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення бюджетного процесу. 2. Які принципи бюджетного процесу? 3. Хто є учасником бюджетного процесу? 4. Назвіть стадії бюджетного процесу. 5. Охарактеризуйте стадію складання проекту бюджету. 6. Який порядок розгляду і затвердження проекту бюджету? 7. Які функції Федерального казначейства на стадії исполне ня бюджету? 8. У яких
 10. Д.А. Пашкевич. Бюджетне право. Шпаргалки, 2008
  У книзі розкрито основні поняття бюджетного права та процесу - предмет і система бюджетного права, його джерела та норми, принципи бюджетного права та процесу, бюджетна система Російської Федерації. Студенту без шпаргалки нікуди! Зручне і гарне оформлення, відповіді на всі екзаменаційні питання провідних вузів
 11. Контрольні питання і завдання
  1. Що є основою бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів
 12. 30. Бюджетна система РФ: поняття і структура.
  Бюджетна система РФ - це заснована на економічних відносинах і держ. устрої РФ, регульована законодавством РФ сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів та бюджетів держ. позабюджетних фондів. Включення в бюджетну систему бюджетів держ. позабюджетних фондів є досить умовним, оскільки такі фонди істотно відрізняються від держ. та місцевих бюджетів
 13. Загальна характеристика договору комісії
  Загальна характеристика договору
 14. Загальна характеристика агентського договору
  Загальна характеристика агентського
 15. Загальна характеристика договору оренди
  Загальна характеристика договору
© 2014-2022  yport.inf.ua