Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009 - перейти до змісту підручника

11.5. Медичний експеримент


У медицині кожне нове відкриття знаменує якщо не збереження життя, то хоча б полегшення тяжких недуг для безлічі людей. Однак при вивченні кожного нового відкриття на певній стадії дослідження виникає необхідність перевірити на людині засіб або метод, результати дії яких неможливо з достовірністю передбачити, тобто свідомо піддати людини або навіть групу людей невідомим, можливо, небезпечним впливам.
Повністю позбавитися від ризику в такому медичному дослідженні неможливо. Тому правові норми покликані послідовно охороняти людини, на якому випробовуються нові засоби або методи лікування, відповідним чином знизити ризик і обгрунтувати його, щоб людина не стала об'єктом недостатньо підготовлених дослідів або занадто довгої перевірки методів з більш шкідливими наслідками, ніж спочатку передбачалося.
Медичний експеримент включає цілеспрямовану медичну діяльність, в завдання якої входить верифікація заздалегідь розробленої гіпотези, предметом якої є живий людський організм. Метою або однією з цілей цієї діяльності є отримання нових відомостей, призначених для медичної теорії або для профілактики, діагностики і терапії, нових методів медичної науки.
Медичний експеримент зачіпає охоронювані законом інтереси громадян; насамперед у зв'язку з можливим ризиком для здоров'я особи або її нащадків. Обов'язковою ознакою медичного експерименту є його невизнаність. Невизнаними в установленому порядку не вважаються:
методи, які склалися у вітчизняній клінічній практиці;
методи, які склалися в клінічній практиці зарубіжних установ охорони здоров'я, але не введені в Росії ;
дрібні модифікації вже відомих методів, застосування яких не викликає несприятливих наслідків.
З правової точки зору медичний експеримент можна охарактеризувати як втручання в особисті права людини, скоєне у зв'язку з дослідженням в галузі медицини.
Класифікація медичного експерименту можлива на підставі різних критеріїв.
1. За цільовим призначенням:
а) медичний експеримент, який переслідує дослідницьку мету, а одночасно і цілі в галузі профілактики, лікування, діагностики або реабілітації (клінічний або терапевтичний експеримент);
б) медичний експеримент, який переслідує виключно науково-дослідницьку мету (біологічний або загальний експеримент).
2. За видами медичної діяльності:
а) профілактика;
б) діагностика;
в) лікування;
г) реабілітація.
Відповідно до ст. 43 Основ законодавства про охорону здоров'я громадян до необхідних умов біомедичного та клінічного експериментів відносяться:
повна попередня інформація про майбутній експерименті;
вільне письмову згоду громадянина - об'єкта дослідження;
здійснення експерименту в установі державної або муніципальної систем охорони здоров'я;
попереднє проведення лабораторного експерименту.
Громадянину - об'єкту дослідження повинна бути представлена повна інформація про цілі, методи, тривалості експерименту, очікуваному результаті, побічні ефекти та іншому можливий ризик. Учасник інформується перед початком експерименту, а також в період його проведення, якщо необхідна коригування попередньої інформації. Громадянин обов'язково повинен бути повідомлений також про те, що він має право відмовитися від участі в дослідженні в будь-який час до його початку або вимагати припинення експерименту в процесі його здійснення.
Обов'язковою умовою проведення біомедичного експерименту є добровільна згода випробуваного, закріплене в письмовій формі. Добровільність згоди полягає в тому, що воно дається не під впливом обману, психічного чи фізичного насильства або в умовах несвободи випробуваного. Прикладом недобровільних, злочинних медичних експериментів є досліди на військовополонених.
З метою виключення прихованих форм примусу в ст. 29 Основ законодавства про охорону здоров'я громадян вводиться заборона на проведення експериментів на затриманих, взятих під варту, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або адміністративний арешт.
У разі якщо згода особи на проведення над ним експерименту отримано вимушеним збігом тяжких життєвих обставин (через нестачу матеріальних засобів) або обумовлено небудь залежністю випробуваного від експериментатора (по службі, навчанню і т. п.), то його не можна вважати добровільною, а що проводиться експеримент - правомірним.
Неповнолітні пацієнти до 15 років можуть бути піддослідними тільки при безпосередній загрозі їх життю і з письмової згоди їх законних представників.
Біомедичні дослідження на здоровій людині-добровольці повинен передувати лабораторний експеримент, а клінічний експеримент, як правило, передує також і біомедичне дослідження. Крім того, експеримент повинен бути науково обгрунтований, здійснюватися відповідно до розробленої методики, оформлятися протоколом (іншим документом), реєструватися технікою, іноді проводитися в присутності свідків.
Медичний експеримент повинен проводитися в установах державної або муніципальної системи охорони здоров'я. При проведенні експерименту має бути забезпечений пріоритет інтересів досліджуваних перед інтересами науки і суспільства. Експеримент необхідно припинити, якщо в ході його проведення збільшився ризик загибелі випробуваного або стійкого незворотного погіршення його здоров'я.
Життя і здоров'я людини можуть піддаватися ризику в ході клінічного експерименту лише у випадках, коли всі інші вже відомі апробовані методи лікування не дають позитивного результату, а ступінь ризику відповідає стану здоров'я. Наукова обгрунтованість експерименту повинна визначатися інтересами випробуваного хворого, але не досягненням запланованого наукового результату будь-яким способом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.5. Медичний експеримент "
 1. Стаття 120. Примус до вилучення органів або тканин людини для трансплантації Коментар до статті 120
  медичним або науковим дослідам "(ст. 7). Це положення розвинене в Конвенції Ради Європи про захист прав людини та людської гідності у зв'язку з застосуванням досягнень біології та медицини: Конвенції про права людини та біомедицину (4 квітня 1997) і Додатковому протоколі до цієї Конвенції щодо трансплантації органів або тканин людського походження (24 січня 2002 р.).
 2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  медичного права як комплексної правової галузі. 5. Методи вивчення суспільного здоров'я. 6. Система правового забезпечення охорони здоров'я громадян у РФ (положення про охорону здоров'я громадян Конституції РФ, інших нормативно-правових актів). 7. Поняття медичного страхування, його сутність і особливості. 8. Обов'язкове та добровільне медичне страхування: поняття, види. 9.
 3. 3. Проблема комерційного та "підприємницького" права
  медичне, спортивне, енергетичне, освітнє право і тому подібні галузі законодавства. Так, в номенклатурі наукових спеціальностей, за якими допускається захист дисертацій на здобуття наукових ступенів, мається військове і навіть військово-морське право, але з якихось причин відсутній військово -повітряне право. Ясно, що в спробах створення таких галузей вирішальну роль, на жаль,
 4. 11.2. Організація міліції в Російській Федерації
  медичні витверезники при органах внутрішніх справ; - S центри тимчасової ізоляції неповнолітніх правопорушників; - s загони міліції особливого призначення; - ^ підрозділи: позавідомчої охорони; патрульно-постової служби; дізнання; по справах неповнолітніх; з охорони дипломатичних представництв і консульств; ли-цензіонно-дозвільної роботи і контролю за приватної
 5. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
  медичну допомогу). --- --- РГ. 2008. N 76. 9 квітня. Мотив співчуття, тобто жалості, співчуття, що викликається будь-чиїм нещастям, горем, може мати місце, наприклад, при дачі на прохання тяжкохворого великої дози ліки, від якої, свідомо для винного, настане смерть хворого, скоєнні крадіжки на користь інших осіб, у яких відсутні кошти для
 6. Стаття 313. Втеча з місця позбавлення волі, під арешту або з-під варти Коментар до статті 313
  медичної допомоги поміщаються в медичні установи (ч. 3 ст. 10 Федерального закону від 15 липня 1995 р. N 103-ФЗ). - --- Наказ МВС Росії і МОЗ Росії від 31 грудня 1999 р. N 1115/475 "Про затвердження Інструкції про порядок медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ "/ / БНА РФ. 2000. N 11.
 7. § 3. Основи планування попереднього розслідування злочинів
  медичну експертизу, трупа, поставивши на її вирішення питання про причину смерті, способі її заподіяння, часу настання смерті, стані потерпілого перед смертю (чи був в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння), групі його крові і т. п. Якщо особистість загиблого не встановлена - запланувати проведення тактичної операції з її встановленню (В. І. Шиканов називає її
 8. § 2. Загальні положення тактики слідчого огляду
  медичної експертизи, слідчий на місці його виявлення залишив «умовний орієнтир». Їм стала металева баночка, в яку була вкладена записка: «Місце, на якому був виявлений труп X.», завірена підписами понятих, слідчого і всіх інших учасників огляду. З метою її збереження баночка була присипана землею. Все це було детально зафіксовано в протоколі огляду місця
 9. § 2. Загальні положення тактики обшуку і виїмки
  медичних документів, рецептів, в результаті виявлення окремих предметів. Для забезпечення неоголошення цих обставин, слідчий передусім не повинен акцентувати увагу учасників обшуку і понятих на таких документах або предметах, якщо, зрозуміло, вони не мають відношення до розслідуваної справи і не підлягають вилученню. Для цього ж слідчому необхідно не тільки роз'яснити
 10. § 2. Загальні положення тактики допиту
  медичних показань тривалість допиту встановлюється на підставі висновку лікаря (ст. 187 КПК). Можлива тривалість допиту неповнолітнього підозрюваного та обвинуваченого скорочена вдвічі (ч. 1 ст. 425 КПК). Поряд із забороною виробництва слідчих дій у нічний час (крім, як відомо, випадків, що не терплять зволікання), це вимога направлена на
© 2014-2022  yport.inf.ua