Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

18.2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення

Виробництво з адміністративних правопорушень розвивається в часі як послідовний ряд закономірно пов'язаних між собою процесуальних дій щодо реалізації прав та взаємних обов'язків У цьому сенсі воно проходить кілька змінюють один одного етапів, або стадій. На кожній стадії відбуваються певні дії, які є приватними по відношенню до загальної мети виробництва Рішення задач кожного етапу, як правило, оформляється спеціальним процесуальним документом, який підводить підсумок даної діяльності Існують наступні види стадій адміністративного провадження:
| порушення справи і адміністративне розслідування;
| розгляд адміністративних справ;
| перегляд постанов;
| виконання постанов.
Адміністративне розслідування, будучи початковою стадією виробництва, являє собою комплекс адміністративно-процесуальних дій, спрямованих на встановлення самої події правопорушення, обставин проступку, їх фіксування і кваліфікацію. У ст. 24 .5 КоАП вказані обставини, за наявності яких адміністративна справа підлягає закриттю:
| відсутність події і складу адміністративного правопорушення;
| недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення віку 16 років;
| неосудність особи, яка вчинила діяння;
| вчинення особою дій у стані крайньої необхідності або необхідної оборони;
| видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;
| скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність (дане положення застосовується при порушенні рішень місцевих рад з адміністративною санкцією, терміни дії яких минули);
| закінчення строку давності притягнення до адміністративної відповідальності;
| наявність факту притягнення громадянина до відповідальності за те ж саме діяння іншим компетентним органом або наявність неотмененного постанови про припинення справи про адміністративне правопорушення або про порушенні кримінальної справи;
| смерть особи, щодо якої було розпочато провадження у справі
У процесі адміністративного розслідування встановлюється подія правопорушення, час і місце його вчинення, збираються докази , що підтверджують винність особи, виявляються обставини, що впливають на ступінь і характер його відповідальності Окремі автори дещо ускладнюють процес застосування заходів адміністративного стягнення, підрозділяючи його на п'ять стадій і розглядаючи в якості самостійного етапу винесення постанови у справі. Результати розслідування фіксуються в адміністративному протоколі, що складається про кожне порушення, крім випадків, прямо передбачених законодавством (ст. 28. 2 КпАП).
Протокол про адміністративне правопорушення є основним і нерідко єдиним документом, в якому фіксуються обставини проступку Від того, наскільки грамотно і мотивовано він складений, залежить правильність розгляду справи по суті У зв'язку з цим у ст. 28. 2 КпАП наводиться перелік відомостей, які повинні міститися в протоколі. Всі вони можуть бути поділені на такі групи
| Перша група відомостей пов'язана із закріпленням обставин вчинення адміністративного правопорушення У протоколі зазначаються місце, час, обставини вчинення проступку і нормативний акт, який передбачає відповідальність за його вчинення, дається опис самих протиправних дій Всі ці дані мають важливе значення, їх не можна вважати порожньою формальністю, так як вони необхідні для правильної кваліфікації правопорушення. На практиці дуже часто в протоколах використовуються загальні фрази на кшталт: «порушувати громадський порядок», «порушують правила торгівлі» і т. п. З подібних записів важко зрозуміти, в чому конкретно виражається порушення, оскільки мова йде не про його істоті, а про юридичну кваліфікацію, правильність якої неможливо перевірити при розгляді справи У разі вилучення у порушника незаконно збережених, придбаних чи використовуваних предметів у протоколі робиться відповідний запис
| Другу групу становлять відомості, що характеризують особу порушника. Це прізвище, ім'я, по батькові особи, вік, сімейний стан, рід занять, розмір заробітної плати, місце роботи і проживання. З'ясування цих відомостей дозволяє індивідуалізувати застосування заходів стягнення. Так, дані про заробіток і сімейний стан необхідні для визначення розміру штрафу або іншого запобіжного впливу Крім того, вказівка на місце роботи має значення і при виконанні деяких заходів адміністративного покарання (штраф, що не сплачений добровільно, виправні роботи)
Протокол повинен складатися на підставі паспорта або інших документів, що засвідчують особу, оскільки нерідкі випадки, коли порушники, щоб уникнути відповідальності, видають себе за інших відомих їм громадян. Якщо правопорушник не має при собі відповідних документів і немає свідків, які могли б повідомити про нього необхідні дані, він може бути доставлений в ОВД, штаб добровільної народної дружини або приміщення воєнізованої охорони для встановлення особи та складання протоколу Протокол складається на особу, яка вчинила адміністративний проступок Проте при появі підлітка у віці до 16 років у громадських місцях у п'яному вигляді або розпиванні їм спиртних напоїв у протоколі зазначаються відомості про його батьків або осіб, які їх замінюють, оскільки до відповідальності залучаються не самі підлітки, а особи, відповідальні за їх виховання.
| До третьої групи відомостей належать дата та місце складання протоколу, дані про його укладача, прізвища та адреси свідків і потерпілих, якщо вони є Відсутність відомостей про особу, який становив протокол, робить його дефектним, оскільки невідомо, уповноваженим чи особою складено даний протокол Протокол підписується його укладачем і порушником, а за наявності свідків і потерпілого підписується також цими особами Правопорушникові необхідно роз'яснити його права та обов'язки, передбачені ст. 27 .4 КпАП, про що робиться відмітка у протоколі Він має право ознайомитися із змістом протоколу, внести в нього свої зауваження і пояснення, викласти мотиви відмови від підпису протоколу. Пояснення громадян можуть бути викладені на окремому аркуші і прикладені до протоколу Відмова правопорушника підписати протокол не зупиняє подальшого руху справи, але він має бути зафіксований спеціальної записом. Істотним процесуальним порушенням є опитування і складання протоколу в той час, коли правопорушник перебував у стані сп'яніння, тобто коли він не може дати пояснення по суті справи, зрозуміти зміст протоколу і навіть підписати його. Враховуючи те, що особи, які перебувають у нетверезому стані, затримуються до витвереження, ознайомлення порушника з протоколом повинно проводитися після його витвереження
У разі якщо правопорушення вчинено групою осіб, протокол складається на кожного порушника окремо Складання одного протоколу на всіх правопорушників не дозволяє
конкретизувати звинувачення, що пред'являється кожному з них, і позбавляє їх можливості прямо в протоколі дати свої пояснення по суті справи. Протокол та інші матеріали передаються начальнику ОВС (міліції), який сам розглядає справу або направляє його до органу або посадовій особі, правомочній вирішувати дану категорію справ При цьому перевіряється обгрунтованість притягнення особи до адміністративної відповідальності, достатність зібраних доказів і правильність оформлення справи Розгляд справи є центральною стадією адміністративного провадження На даному етапі приймається рішення, в якому компетентний державний орган офіційно визнає громадянина винним або невинним і визначає міру покарання. За загальним правилом справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення Проте з цього правила є винятки Адміністративні комісії та комісії у справах неповнолітніх розглядають справи, віднесені до їх відання, за місцем проживання порушника
Справи про придбання міцних спиртних напоїв домашнього вироблення і про розпивання спиртних напоїв або появу в громадських місцях у п'яному вигляді можуть вирішуватися як за місцем їх вчинення, так і за місцем проживання порушника
Справи про порушення водіями транспортних засобів можуть вирішуватися органами ГИБДД за місцем реєстрації цих засобів. Справа має бути розглянута протягом 15 днів з дня отримання компетентним органом протоколу про адміністративне проступок та інших матеріалів У деяких випадках законодавством передбачені більш короткі терміни Так, матеріали про дрібне хуліганство, розпивання спиртних напоїв або появу в громадських місцях у п'яному вигляді розглядаються начальником ОВС в Протягом доби
Процедура розгляду справи про адміністративне правопорушення починається з підготовчих дій. На основі ознайомлення з надійшли матеріалами начальник ОВС перевіряє, чи належить справа до його компетенції, чи правильно складено протокол, витребувані необхідні матеріали При виявленні неповноти представлених матеріалів або процесуальних порушень (наприклад, відсутність підпису порушника в протоколі) справа повертається тому посадовій особі, який його склав
Справа про адміністративний проступок розглядається відкрито в присутності особи, яка притягається до відповідальності У його відсутність це можливо лише у випадках, коли є відомості про те, що громадянин своєчасно сповіщений про час і місце розгляду, але від нього не надійшло клопотання про відкладення розгляду Розгляд справи в присутності порушника створює додаткову гарантію правильного і об'єктивного вирішення справи і одночасно служить меті безпосереднього виховного впливу на порушника і загальної профілактики правопорушень.
У ряді випадків присутність правопорушника при розгляді справи обов'язково Ця вимога відноситься до осіб, які затримані за дрібне хуліганство, розпивання спиртних напоїв або появу в громадських місцях у стані сп'яніння і до яких двічі протягом року застосовувались заходи адміністративного впливу. Недотримання цієї вимоги тягне за собою визнання постанови про накладення стягнення недійсним Якщо порушник не з'являється за викликом, він може бути підданий приводу (ст 27 15 КпАП) При необхідності орган, який розглядає справу, може викликати свідків, законних представників правопорушника і потерпілого. Порушник може запросити адвоката, повноваження якого посвідчуються ордером, виданим юридичною консультацією В цілому процедура розгляду адміністративних проступків значно простіша, ніж процес вирішення кримінальних справ. Так, свідки не попереджаються про відповідальність за дачу неправдивих показань або за відмову від дачі показань, прокурор не бере участь у виробництві як представник обвинувачення
КоАП докладно регламентує порядок розгляду справ. Він починається з представлення посадової особи, дозволяючого справу. Потім оголошується справа, що є предметом розгляду, називається особа, яка притягається до відповідальності, а всім учасникам виробництва роз'яснюються їх права та обов'язки. Після цього оголошується протокол про правопорушення, заслуховуються особи, що у справі, та досліджуються докази Розгляд справи - це оцінка всіх даних про правопорушення та правонарушителе. На підставі сукупності доказів необхідно з'ясувати, чи був вчинено проступок, чи винна дана особа, чи є обставини, що впливають на ступінь і характер його відповідальності. Орган, який розглядає справу, не пов'язаний названим переліком обставин і зобов'язаний з'ясувати всі питання, що мають значення для правильного вирішення справи Якщо в ході розгляду справи буде встановлено, що в порушенні є ознаки злочину, то матеріали передаються прокурору, органу попереднього слідства або дізнання для вирішення питання по суті
Постанова приймається не тільки в разі застосування до порушника заходів стягнення Його винесення обов'язково і тоді, коли особа визнається невинною у вчиненні проступку або коли воно визнається винним, але звільняється від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів справи на розгляд громадськості для прийняття заходів морального впливу
Постанова по справі про адміністративне правопорушення є важливим процесуальним документом і тягне за собою певні юридичні наслідки Саме тому відповідно до ст 29 жовтня КпАП постанова має бути належним чином оформлено і містити відомості про особу, яка притягається до відповідальності:
| виклад обставин, встановлених у процесі розгляду справи;
| вказівки на нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;
| прийняте по справі рішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення "
 1. 20.1. Поняття, завдання і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  провадження у справах про адміністративні правопорушення: 1) всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування кожної справи; 2) дозвіл справи про адміністративне правопорушення відповідно до законом; 3) забезпечення виконання винесеної по справі про адміністративне правопорушення постанови; 4) виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню
 2. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
    провадження у справах про адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних
 3. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
    провадження у справах про адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних
 4. Стаття 24.2. Мова, якою ведеться провадження по справах про адміністративні правопорушення
    провадження у справах про адміністративні правопорушення може вестися державною мовою республіки, на території якої знаходяться суддя, орган, посадова особа, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. 2. Особам, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення та не володіють мовою, якою ведеться провадження по справі,
 5. Стаття 24.2. Мова, якою ведеться провадження по справах про адміністративні правопорушення
    провадження у справах про адміністративні правопорушення може вестися державною мовою республіки, на території якої знаходяться суддя, орган, посадова особа, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. 2. Особам, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення та не володіють мовою, якою ведеться провадження по справі,
 6. 19.4. Структура і стадії адміністративного процесу
    стадії адміністративного процесу - внутрішня будова адміністративного процесу, сукупність утворюють його адміністративних проваджень. Елементами структури адміністративного процесу служать адміністративно-нормотворчий, адміністративно-правонаделітель-ний (оперативно-розпорядчий), адміністративно-юрисдикцій-ційний процеси. Стадії адміністративного процесу - щодо
 7. Стаття 1.3. Предмети ведення Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення
    провадження у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі встановлення заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення; 5) порядку виконання постанов про призначення адміністративних покарань. 2. Відповідно до законодавства про судову систему справжній Кодекс визначає підсудність справ про адміністративні правопорушення судам. 3. У
 8. Коментар до статті 24.7
    провадження у справах про адміністративні правопорушення (див. коментар до ст. 27.1). Суми, що виплачуються потерпілому при його опитуванні в якості свідка по справі про адміністративне правопорушення, також відносяться до витрат, пов'язаних з розглядом зазначеної справи. 2. Припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення можливо до передачі справи на розгляд або за
 9. Адміністративне затримання і доставлення. Права затриманих.
    провадження у справах про адміністративні правопорушення. Згідно ч. 1 ст. 27.1 КоАП ці заходи здійснюються з метою припинення адміністративного правопорушення, встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості його складання на місці виявлення, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи про правопорушення та виконання
 10. Стаття 1.3. Предмети ведення Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення
    провадження у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі встановлення заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення; 5) порядку виконання постанов про призначення адміністративних покарань. 2. Відповідно до законодавства про судову систему справжній Кодекс визначає підсудність справ про адміністративні правопорушення судам. 3. У
© 2014-2022  yport.inf.ua