Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В.А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

18.4. Права суб'єкта персональних даних


Надання персональних даних
1. Суб'єкт персональних даних самостійно вирішує питання про надання будь-кому будь-яких своїх персональних даних за винятком випадків, встановлених законом. Персональні дані надаються суб'єктом особисто або через довірену особу.
2. З метою реалізації своїх прав і свобод суб'єкт надає дані в обсязі, визначеному законодавством, а також відомості про їх зміни у відповідні федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів Федерації, органи місцевого самоврядування, які мають право на роботу з персональними даними в межах їх компетенції .
3. Перед наданням своїх персональних даних суб'єкт повинен бути ознайомлений держателем (власником) масиву персональних даних з переліком даних, що збираються, підставами і цілями їх збору та використання, з можливою передачею персональних даних третій стороні, а також інформований про інше можливе використання персональних даних.
Доступ суб'єкта до своїх персональних даних
1. Суб'єкт персональних даних має право знати про наявність у власника (володаря) відносяться до суб'єкта персональних даних і мати до них доступ. Право на доступ може бути обмежене лише у випадках, передбачених законодавством РФ.
2. Інформування громадян про наявність персональних даних у власників (власників) масивів даних здійснюється на основі загальнодоступного Реєстру власників (власників) масивів персональних даних, що публікується в засобах масової інформації.
3. Інформація про наявність та зміст персональних даних суб'єкта повинна бути видана йому держателем (власником) масиву персональних даних в загальнодоступній документованої формі, чітко і ясно виражена, і не повинна містити персональних даних, що відносяться до інших суб'єктів.
4. Персональні дані надаються їх суб'єкту з його ініціативи на підставі письмового запиту суб'єкта та документа, що засвідчує його особу, за плату, що не перевищує витрати на пошук і видачу інформації. Інформація про наявність персональних даних і самі персональні дані надаються суб'єкту даних у строк, що не перевищує тижня з моменту подачі заяви.
5. Суб'єкт персональних даних має право знайомитися з документами, що містять відомості персонального характеру про нього.
Внесення суб'єктом змін у свої персональні дані
За наявності підстав, підтверджених відповідними документами, суб'єкт персональних даних має право вимагати від власника (володаря) цих даних внесення змін у свої персональні дані.
Блокування і зняття блокування персональних даних
Якщо суб'єкт персональних даних виявляє їх недостовірність чи заперечує правомірність дій відносно його персональних даних, він має право вимагати від власника (володаря) заблокувати ці дані.
Оскарження неправомірних дій відносно персональних даних
Якщо суб'єкт персональних даних вважає, що стосовно його персональних даних вчинені неправомірні дії, він має право оскаржити ці дії в загальному порядку, встановленому чинним законодавством, або звернутися із скаргою до уповноваженого органу державної влади щодо персональних даних.
Порядок звернення до уповноваженого органу державної влади щодо персональних даних
Звернення (скарга, заява, пропозиція) повинно бути пода але в письмовій формі і містити прізвище, ім'я, по батькові та адресу суб'єкта персональних даних, найменування та адресу власника (володаря) масиву персональних даних, чиї дії оскаржуються виклад істоти дій чи рішень, які порушили, на думку суб'єкта, його права.
Відшкодування збитків та (або) компенсація моральної шкоди
У разі встановлення неправомірності дій держателя (володаря) масиву персональних даних при роботі з ними суб'єкт даних має право на відшкодування збитків і (або) компенсацію моральної шкоди в судовому порядку.
У разі передачі одних і тих же персональних даних від одного держателя (володаря) до іншого і неможливості визначення конкретного винуватця нанесення збитку відповідальність несе кожний держатель (володар) цих даних.
Обмеження прав суб'єкта на надання і отримання своїх персональних даних
Обмеження прав суб'єкта на надання і отримання своїх персональних даних можливе стосовно:
1) права надання суб'єктом своїх персональних даних держателям (власникам) масивів персональних даних - для суб'єктів персональних даних, допущених до відомостей, що становлять державну таємницю, - в межах, встановлених Законом РФ «Про державну таємницю»;
2) права доступу суб'єкта до своїх персональних даних, внесення до них змін, блокування своїх персональних даних:
а) для персональних даних, отриманих в результаті оперативно-розшукової діяльності, за винятком випадків, коли ця діяльність проводиться з порушенням чинного законодавства;
б) для персональних даних суб'єктів, затриманих за підозрою у скоєнні злочину, або яким пред'явлено обвинувачення у кримінальній справі, або до яких застосовано запобіжний захід до пред'явлення обвинувачення, в органах, що проводять зазначені дії;
в) для інших персональних даних у випадках, передбачених чинним законодавством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.4. Права суб'єкта персональних даних "
 1. Стаття 17. Формування та ведення банків даних про громадян
  права і свободи суб'єкта персональних даних або інших осіб. 12. Поширення персональних даних - дії, спрямовані на передачу персональних даних певному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в
 2. Стаття 13.11. Порушення встановленого законом порядку збирання, зберігання, використання або поширення інформації про громадян (персональних даних)
  персональних даних) - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів; на посадових осіб - від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на юридичних осіб - від п'яти тисяч до десяти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 3. Стаття 13.11. Порушення встановленого законом порядку збирання, зберігання, використання або поширення інформації про громадян (персональних даних)
  персональних даних) - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати
 4. Контрольні питання
  персональних (конфіденційних) даних? 15. Які правові підстави роботи з персональними даними? 16. У чому полягає державне регулювання у сфері персональних даних? 17. Що собою являє поняття "приватна
 5. Стаття 1333. Виробник бази даних
  даних визнається особа, яка організувала створення бази даних і роботу по збору, обробці і розташуванням складових її матеріалів. За відсутності доказів іншого виробником бази даних визнається громадянин або юридична особа, ім'я або найменування яких зазначено звичайним чином на примірнику бази даних і (або) його упаковці. 2. Виробнику бази даних належать: виключне
 6. Б) Персональне забезпечення кредитора з боку боржника
  Б) Персональне забезпечення кредитора з боку
 7. М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін. Інформаційне право, 2004
  права та інформаційних правовідносин у сучасному суспільстві, дається характеристика документованої інформації, пояснюється правовий режим формування і використання інформаційних ресурсів, у тому числі Інтернету. Значна увага приділяється проблемам регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права, а також питань охорони державної та комерційної таємниці,
 8. 10.3. Особливості інформаційних відносин в області персональних (конфіденційних) даних
  права на недоторканність його етичною сфери, викликану все зростаючим переміщенням через кордони персональних даних, оброблених із застосуванням автоматизованих засобів; - одночасно підтверджуючи свою відданість свободі інформації незалежно від кордонів; - визнаючи необхідність поєднання фундаментальних цінностей поваги недоторканності особистої сфери і вільного обміну
 9. Стаття 17. Формування та ведення банків даних про громадян
  права керування транспортними засобами; 11) про осіб, оголошених у розшук; 12) про осіб, зниклих без вести, а також про осіб, які втратили зв'язок з родичами; 13) про осіб , перебувають у безпорадному стані і нездатних за станом здоров'я або віком повідомити дані про себе; 14) про осіб, що підлягають державній дактилоскопічної реєстрації; 15) про осіб, що підлягають
 10. Стаття 162. Речі и документи, Які містять охоронювану законом таємницю
  персональні дані особини, что знаходяться у ее особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходится у володільця персональних даних; 9) державна
 11. § 278 . Інші способи персонального забезпечення кредиторів з боку боржника
  персонального забезпечення кредиторів зі строни боржника служили і sti pulationes de usuris, constitutum debiti proprii і jusjurandum. Sti pulationes de usuris, або договори про відсотки, приєднані до договору позики і до інших кредитними договорами, могли служити і як спосіб забезпечення кредитора. За величиною обумовлених відсотків зобов'язання боржника щодо їх сплати діяло ad urgendam
 12. § 358. Виконання судового рішення
  персональна розправа). Виконання щодо майна певного боржника, згідно преторського права, спочатку відбувалося у вигляді соncursua та продажу всього майна боржника (venditio bonorum). Пізніше цей спосіб був пом'якшений так, що відбувалася розпродаж окремих речей боржника (distractio bonorum). Персональна екзекуція відбувалася, якщо продажем майна боржника не можна було
 13. Стаття 1334. Виключне право виробника бази даних
  права виробника бази даних та інших осіб. Використання матеріалів, витягнутих з бази даних , способом, що передбачає отримання до них доступу необмеженого кола осіб, повинно супроводжуватися вказівкою на базу даних, з якої ці матеріали
 14. 41. Закон РФ «Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних»
  права на програму для ЕОМ чи базу даних, строк дії авторського права на програму для ЕОМ чи базу даних, а так само сфера дії цього Закону. Глава 2 «Авторські права» встановлює, хто зізнається автором програми для ЕОМ чи бази даних, перелік особистих прав, що надаються автору програми для ЕОМ чи бази даних незалежно від майнових прав, які дії становлять
 15. Контрольні питання
  права? 6. Що є об'єктом авторського права? Які твори не є об'єктами авторського права? 7. Наведіть перелік суб'єктів, які мають авторським правом. 8. Які особисті немайнові права належать автору щодо його твору? 9. Що означають виняткові права автора на використання твору? 10. Як допускається використання твору без
 16. Стаття 1335. Термін дії виключного права виробника бази даних
  даних виникає в момент завершення її створення і діє протягом п'ятнадцяти років, рахуючи з 1 січня року, наступного за роком її створення. Виключне право виробника бази даних, оприлюдненої у вказаний період, діє протягом п'ятнадцяти років, рахуючи з 1 січня року, наступного за роком її оприлюднення. 2. Строки, передбачені пунктом 1 цієї статті, поновлюються при
 17. Стаття 1336. Дія виключного права виробника бази даних на території Російської Федерації Коментар до статті 1336
  права виробника бази даних є: - громадянство; - місце проживання; - принцип взаємності . Виключне право виробника бази даних визнається за громадянином Росії і юридичною особою, зареєстрованою на території Російської Федерації в установленому порядку незалежно від місця проживання громадянина Росії. Для осіб без громадянства правова охорона настає у разі
© 2014-2022  yport.inf.ua