Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
І. А. Ісаєв. Історія держави і права Росії, 1993 - перейти до змісту підручника

Глава 19 Церковна організація і церковне право XV? XVII вв.

У XV в. церква була важливим чинником у процесі об'єднання російських земель навколо Москви і зміцнення централізованої держави. У новій системі влади вона зайняла відповідне місце, Склалася система органів церковного управління: єпископати, єпархії, парафії. З 1589 р. в Росії було засновано патріаршество, що підсилило претензії церкви на політичну владу. Вони вилилися в конфлікти патріарха Никона з царем Олексієм Михайловичем, а на більш широкому рівні - в розколі, зіткненні старих і нових політичних позицій церкви.
Вищий церковний орган ("Освячений Собор") в повному складі входив до "верхню палату" Земського собору. Духовенство, як особливий стан наділялося поруч привілеїв і пільг: звільненням від податей, тілесних покарань і повинностей.
Церква в особі своїх організацій підлягала дії земельної власності, навколо якої вже з XVI в. розгорілася серйозна боротьба. З цією власністю було пов'язано більше число людей: керуючих, селян, холопів, які проживають на церковних землях. Всі вони підпадали під юрисдикцію церковних властей. До прийняття Соборного Уложення 1649 р. всі справи, які стосуються ним, розглядалися на підставі канонічного права і в церковному суді. Під цю ж юрисдикцію підпадали справи про злочини проти моральності, шлюборозлучні справи, суб'єктами яких могли бути представники будь-яких соціальних груп.
Влада патріарха спиралася на підлеглих церковним організаціям людей, особливий статус монастирів, що були великими землевласниками, на участь представників церкви в стан представницьких органах влади і управління. Церковні накази, що відали питаннями управління церковним господарством і людьми, становили бюрократичну основу цієї влади.
Церква у своїй діяльності спиралася на цілу систему норм церковного права, що містяться в Кормчей книзі, правосуддя митрополичому і Стоглаве (збірнику постанов церковного собору 1551 р.).
Сімейне право в XV-XVI ст. значною мірою грунтувалося на нормах звичаєвого права і піддавалося сильній дії канонічного (церковного) права. Юридичні наслідки міг мати тільки церковний шлюб. Для його укладення потрібна згода батьків, а для кріпаків згода їхніх господарів. Стоглав визначав шлюбний вік: для чоловіків - 15 років, а для жінок 12 років. "Домострой" (звід етичних правил і звичаїв) і Стоглав закріплювали владу чоловіка над дружиною і батька над дітьми. Встановлювалася спільність майна подружжя, але закон забороняв чоловікові розпоряджатися приданим дружини без її згоди. Вплив звичаю позначалося на такій особливості майнових відносин подружжя, як сімейна спільність майна. При цьому загальне право подружжя поширювалося на майно, призначене на спільні цілі сім'ї, а також на майно, спільно набуте подружжям у шлюбі. Незалежно від джерела (принесене подружжям у сім'ю або спільно нажите в шлюбі) сімейне майно підлягало збереженню і подальшої передачі дітям-спадкоємцям.
Майно, яке раніше належало одному з подружжя, будучи включеним в комплекс сімейного майна, змінювало свій характер і ставало загальним. В інтересах загального сімейного бюджету, щоб гарантувати збереження приданого, принесеного дружиною, чоловік вносив своєрідний заставу - "віно", забезпечуючи його третьою частиною свого майна. Після смерті чоловіка вдова володіла венів майном до тих пір, поки спадкоємці чоловіка не виплачували їй вартість приданого.
Після XV в. актом, який забезпечує схоронність приданого, стає заповіт, який складалося чоловіком відразу ж після укладення шлюбу. Майно, записане в заповіті, переходило до пережила дружині, чим і компенсувалася принесена нею сума приданого. У разі смерті дружини до її родичів переходило право на відновлення приданого. При відсутності заповіту пережив чоловік довічно або аж до вступу в другий шлюб користувався нерухомістю, належала покійної дружині.
Протягом шлюбу придане залишалося в загальному розпорядженні; подружжя. Спільність майна підтверджував також встановлений порядок розпорядження ним, при якому всі полягали з цим майном угоди підписувалися одночасно обома подружжям.
Злочини проти церкви до середини XVII ст. становили сферу церковної юрисдикції. Найбільш тяжкі релігійні злочину піддавалися подвійний каре: з боку державних і церковних інстанцій. Єретиків шмагали за постановою церковних органів, але силами державної виконавчої влади (розбійний, розшукової накази).
З середини XVI в. церковні органи своїми приписами забороняють світські розваги, скоморошество, азартні ігри, волхование, чорнокнижництво і т.п. Церковне право передбачало власну систему покарань: відлучення від церкви, накладення покаяння (покута), ув'язнення в монастир і ін
внутрішньоцерковні діяльність регулювалася власними правилами і нормами, коло суб'єктів, їм підлеглих, був досить широким. Ідея про "два владах" (духовної і світської) робило церковну організацію сильним конкурентом для державних органів: у церковному розколі особливо очевидно проявилися прагнення церкви встати над державою. Ця боротьба тривала аж до початку XVШ в.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 19 Церковна організація і церковне право XV? XVII ст. "
 1. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  церковна, на службі, конокрадство, вчинена в государевому дворі, крадіжка овочів з городу і риби з садка), розбій (що чиниться у вигляді промислу) і грабіж звичайний або кваліфікований (досконалий слуЖивими людьми або дітьми відносно батьків), шахрайство (розкрадання, пов'язане з обманом, але без насильства), підпал (спійманого палія кидали у вогонь),
 2. Глава 21 Становлення абсолютної монархії в Росії
  церковних установ - на них стали поширюватися різного роду податі: Ямський, полоняночние, стрілецькі. З 1705 р. на служителів церкви, які не мають приходу, стали накладатися особливі грошові збори, парафії обкладалися зборами на військові та інші потреби. З 1722 р. набрання духовне стан стало жорстко регламентуватися: з дворянських родів сан могли приймати тільки молодші сини, які досягли
 3. Глава 22 Державні реформи першої чверті XVIII в.
  Церковного управління, фінансово-податкова реформа, створюється правова основа для всіх установ і нового порядку проходження служби. З 1699 припинилися нові пожалування в члени Боярської думи і в думні чини, замість Расправной палати було засновано Близька канцелярія - орган адміністративно-фінансового контролю за діяльністю всіх державних установ (до 1705 в засіданнях цього
 4. Глава 24 Формування нової системи права
  глава законодавчої, виконавчої та судової влади втілює ідею законності. Ігнорування і неповага закону стали розглядатися як злочини. Дотримання державних встановлень оголошувалося найважливішим завданням усіх органів влади і управління, посадових і приватних осіб. Принципи законності були сформульовані в Указах "Про зберігання прав цивільних" (1722 р.), "Про дотримання
 5. § 4. Основні теорії походження держави
  церковної ідеології того часу. У 1879 р. енциклікою папи Лева XIII вчення Фоми Аквінського (томізм) було оголошено найбільш відповідним духові і завданням католицизму. У сучасних умовах теологічну теорію розвинули ідеологи ісламської релігії, католицької церкви (Ж. Маритен), представники неотомізму (Ж. Дабен, Й. Месснер та ін.) --- Енцикліка - послання
 6. Глава 4 Київська Русь як раннє феодальна монархія
  церковних людей ", справи про злочини проти моральності, шлюбно-сімейні
 7. Глава 17 Розвиток російського феодального права
  церковні, приватновласницькі) та способами їх придбання (родові, вислуженние, куплені). Для родових вотчин встановлювався особливий порядок придбання та відчуження: передбачалося, що ці угоди здійснюються за згодою всього роду. Але до XVI в. родові права майно стали обмежуватися головним чином правом родового викупу і правом родового успадкування. Спочатку право родового
 8. Глава 25 «Освічений абсолютизм» у Росії
  глава). У ній регламентувалися принципи судоустрою та порядок розгляду справ у судах. У книзі викладалися: повноваження суду, права суддів, загальний порядок подачі чолобитною і виклику до суду, порядок розгляду справи, винесення рішення та виконання вироку, порядок оскарження та повторного розгляду справи. Проект виходив з єдності судових та адміністративних функцій і перераховував більш
 9. Глава 26 Губернська реформа 1775
  церковних справ); кримінальний, цивільний, поліцейський (у справах про благочинні); торговий, (по купецьким і маклерським справах); військовий: придворний (по кримінальних справах придворних чинів); спеціальний (з митних справах). Кримінальні, цивільні і поліцейські суди передбачалося створити за територіальним принципом - земські та міські. У містах, крім того, повинні
 10. Глава 29 Зміни в правовому становищі церкви
  церковні особи і залежне від них населення. Держава прагнула повністю підпорядкувати церкву своєї юрисдикції. Боротьба була жорстокою: в 1677 р. Монастирський наказ був скасований, але в 1701 р. відновлено з більш широкими повноваженнями. Він став фактично вищим адміністративно-судовою установою, контролювати і управляти духовенством, церковними вотчинами і їх населенням. У 1700 р. в
© 2014-2022  yport.inf.ua