Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права
ЗМІСТ:
І. А. Ісаєв. Історія держави і права Росії, 1993
> "> Справжній курс складений відповідно до програми, затвердженої Вченою радою Московського юридичного інституту. Хронологічний матеріал охоплює період до кінця жовтня 1917 Викладаються лише історико-правові факти і явища. Аналізуються деякі політичні феномени і тенденції. Викладений матеріал відноситься до історичного простору Росії в її кордонах періоду Російської імперії. Призначення допомоги: введення студента-правознавця в коло історико-правових фактів, ознайомлення з юридичної термінологією і традицією; аналіз основних правових інститутів, кодифікацій і правових актів вітчизняної історії, структур влади і політичної діяльності. Для студентів, юристів і всіх, хто цікавиться історією держави і права Росії.
Від автора
Розділ I. ВСТУП У КУРС aaan
Глава 2 Історіографія історії держави і права Росії
Розділ II. ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОЇ РУСІ
Глава 3 виникнення державності у східних слов'ян
Глава 4 Київська Русь як раннє феодальна монархія
Глава 5 Становлення давньоруського права
Глава 6 Руська Правда як пам'ятка права
Розділ III. феодальних держав НА ТЕРИТОРІЇ СТАРОДАВНЬОЇ РУСІ (XII XV ст.)
Глава 7 Руські князівства в умовах політичної роздробленості
Глава 8 Новгородське і Псковське держави
Глава 9 Розвиток права на північному заході Русі
Глава 10 Золота Орда як військово- феодальна держава
Глава 11 Російські землі в складі великого Князівства Литовського
Глава 12 Розвиток права в Литовській державі
Глава 13 Московське князівство в XIII? XV вв.
Розділ IV. РУССКОЕ (МОСКОВСЬКЕ) ДЕРЖАВА У XV? XVII ВВ.
Глава 14 Становий лад. Феодальна аристократія. Служилі стани
Глава 15 Державний лад станово-представницької монархії
Глава 16 Правова політика самодержавної монархії в XVI ст.
Глава 17 Розвиток російського феодального права
Глава 18 Судебник XV? XVI ст. як пам'ятки права
Глава 19 Церковна організація і церковне право XV? XVII вв.
Глава 20 Покладання 1649 р. як звід феодального права
РОЗДІЛ V. ДЕРЖАВА І ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ПЕРІОД абсолютизм
Глава 21 Становлення абсолютної монархії в Росії
Глава 22 Державні реформи першої чверті XVIII в.
Глава 23 Розвиток державної системи в другій чверті XVIII в.
Глава 24 Формування нової системи права
Глава 25 «Освічений абсолютизм» у Росії
Глава 26 Губернська реформа 1775
Глава 27 Становий лад XVIII? першої половини XIX ст.
Глава 28 Розвиток державної системи в першій половині XIX в.
Глава 29 Зміни в правовому становищі церкви
Глава 30 Правове становище околиць імперії
Глава 31 Військова та адміністративна система України XVII-XVIII ст.
Глава 32 Кодифікація російського права в першій половині XIX в.
Глава 33 Кодифікація і розвиток кримінального права в першій половині XIX в.
РОЗДІЛ VI. ДЕРЖАВА І ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО буржуазної монархії
Глава 34 Державно- політична криза 1850-х рр..
Глава 35 Селянська реформа 1861 р.
Глава 36 Формування всесословного самоврядування
Глава 37 Судова реформа
Глава 38 Військова реформа
Глава 39 Розвиток державної системи в умовах "неоабсолютізма"
Глава 40 контрреформи 1880? 90-х рр. .
Глава 41 Розвиток права в умовах "неоабсолютізма"
Глава 42 Зміна політичної системи наприкінці XIX? початку XX в.
Глава 43 Нові організаційні форми громадських рухів
Глава 44 Оформлення конституційної монархії в Росії
Глава 45 Державна дума в Росії
ГЛАВА 46 Правова політика періоду урядової реакції
Глава 47 Зміни в державному апараті в роки першої світової війни
Глава 48 Розвиток права на початку XX в.
Розділ VII. ДЕРЖАВА І ПРАВО РОСІЇ В ПЕРІОД буржуазно-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ЛЮТИЙ-ЖОВТЕНЬ 1917 Г.)
Глава 49 Лютнева революція 1917 р
Глава 50 Зміна державної системи в період республіки
Глава 51 Політичні партії в період демократичної республіки
Глава 52 Законодавча політика Тимчасового уряду
Історія права:
  1. Ісайчева Е.А.. Шпаргалка по римському праву - 2010 рік
  2. Л. Н. Левіна, Л. Н. Терехова. Римське право. Шпаргалка - 2010 рік
  3. Іво Пуха. Римське право (базовий підручник) - 1998
  4. О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1 - 1996
  5. О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 2 - 1996
  6. І.Б. Новицький. Римське право - 1993
  7. О.С. Іоффе, В.А. Мусін. Основи римського цивільного права - 1975
© 2014-2022  yport.inf.ua