Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
І. А. Ісаєв. Історія держави і права Росії, 1993 - перейти до змісту підручника

Глава 49 Лютнева революція 1917 р

Імператорська влада в Петрограді припинила своє існування 27 лютого 1917 Для підтримки порядку Державна дума сформувала в цей день Тимчасовий комітет Державної думи, а
1 березня утворила Тимчасовий уряд, який проголосив повну політичну амністію, основні права і свободи громадян, рівноправність солдатів з громадянами, створення міліції (замість поліції) і початок підготовки до Установчих Зборів.
2 березня депутати Думи (Гучков і Шульгін) прибули в Псков, щоб переконати імператора відректися від престолу. Микола II передав владу братові Михайлу, але той відмовився прийняти престол і Маніфестом 3 березня надав рішення питання про форму влади в Росії майбутнього Установчим Зборам.
Були скасовані жандармерія, поліція і управління з друку (цензура). При Міністерстві юстиції була створена Надзвичайна слідча комісія з розслідування діяльності колишніх міністрів. Разом з тим, збереглася діяльність Особливих нарад (крім Наради з продовольства). Були утворені нові органи: Економічне нараду, Юридична нараду, Нарада з реформи місцевого самоврядування, метою яких стало вироблення основ управління новою соціально-економічною системою країни.
Тимчасовий уряд очолив голова "Всеросійського земського союзу" Г.Є. Львів. Уряд висунув програму: політична амністія, скасування смертної кари, скасування обмежень у правах з соціальних, релігійних та національних ознаками, демократизація установ земського і міського самоврядування. Уряд обіцяв не виводити з Петрограда війська, що брали участь в революційному русі 23-28 лютого.
27 лютого о Петрограді діячами соціалістичних партій створюється Рада робітничих і солдатських депутатів, що видав 1 березня "наказ № 1", який скасовував дисциплінарну владу офіцерів у військових частинах і передав її виборним комітетам. В армії паралельно ієрархії військового командування виникла ієрархія військових комітетів.
У Петрограді виникло двовладдя: Тимчасовий уряд мало мало реальної влади і Рада, що не мав чітко визначених функцій, але володів реальною владою завдяки своїй опорі на робітників і солдатів. Між ними відразу ж виникло кардинальну суперечність з питання про цілі і характер війни. Під тиском позапарламентської опозиції пішли у відставку міністр закордонних справ і військовий міністр.
Тимчасовий уряд готував вибори в Установчі збори (призначені на вересень), реформу місцевого самоврядування, земельну реформу. Створивши у квітні систему земельних комітетів, затвердив права фабрично-заводських комітетів. Будучи тимчасовою владою, уряд аж до скликання Установчих зборів не вважало себе вправі починати будь корінні реформи. На місцях воно не мало надійного адміністративного апарату.
У червні 1917 р. близько трьохсот дев'яноста місцевих рад надіслали своїх делегатів на перших Всеросійський з'їзд рад, який обрав Всеросійський центральний виконавчий комітет (ВЦВК). Вирішальну роль у ньому грали есери і меншовики.
Влітку 1917 перед Росією лежали два шляхи встановлення авторитарної демократичної влади: через Установчі збори або через Ради, вільно обрані населенням.
Скликання Установчих Зборів затримав двомісячні переговори з Петроградською Радою про склад Особливої Наради з вироблення виборчого закону. Лише в червні було вирішено призначити вибори Установчих Зборів на 17 вересня, потім вони були відкладені на листопад (відстрочки пояснювалися прагненням віднести вибори на період, коли революційний ентузіазм вже спаде, що виявилося тактичною помилкою). Посилення влади Рад в масах не сприяли авторитету проводилися урядом реформ в період підготовки Установчих Зборів.
3 липня більшовики зробили спробу підняти збройне повстання в Петрограді, яка закінчилася невдачею. Це змусило "помірних соціалістів" (меншовиків та есерів) з "радянської демократії" вступити в коаліцію з ліберальними партіями. У другому коаліційному уряді соціалісти виявилися в більшості. Уряд став шукати політичну опору в помірних колах суспільства. Верховним головнокомандуючим призначено генерал Л.Г. Корнілов, популярний у той час у патріотичних колах.
У серпні в Москві було скликано Державна нарада, в якому взяли участь члени четвертої Державної думи, представники кооперативного руху, світової, профспілок, торгово-промислових організацій, міських органів самоврядування, селянського самоврядування, технічних та інших організацій (всього більше двох тисяч чоловік). На Нараді відбувся розкол між помірними і революційними групами.
Генерал Корнілов висунув вимогу про зміцнення дисципліни в армії і порядку в тилу, для підтримки вимог він рушив на Петроград кінний корпус. Глава Тимчасового уряду А.Ф.Керенский сприйняв ці дії як спробу військового перевороту. Для захисту від Корнілова ВЦВК Рад створює за участю більшовиків Комітет боротьби з контрреволюцією. Почалося формування Червоної гвардії, якою керувала військова організація РСДРП (б).
Тимчасовий уряд, яке втратило авторитет у патріотичних і консервативних колах після "справи Корнілова", стало шукати підтримки серед соціалістів. 1 вересня 1917 Росія проголошується республікою. Потім 14 вересня відбувається скликання Демократичного Наради з представників Рад, кооперативів, земств і армійських організацій. Нарада підтримало коаліцію соціалістів з лібералами в складі Тимчасового уряду. Але вже на ньому піднімалося питання про однорідну "соціалістичної влади", тобто з більшовиками. На нараді був сформований Тимчасовий Рада Республіки ("передпарламент"), що передбачався як орган контролю над урядом, але перетворився на орган законодавчих припущень.
Ще в травні була скасована призначається частина членів Державної ради. У жовтні розпускаються виборні члени Державної ради, тоді ж розпускається Державна дума, яка намагалася впливати на уряд. Залишки вищих органів старої влади зникли остаточно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 49 Лютнева революція 1917 г "
 1. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Зародження місцевого самоврядування починається з давніх часів, з родоплемінних відносин. Якоюсь мірою племена, що існували в доісторичну епоху, є прообразами сучасного місцевого самоврядування. Так, у роботі "Походження сім'ї, приватної власності і держави" Ф. Енгельс писав: "Ще майже через триста років після заснування Риму родові узи були настільки міцні, що
 2. Глава 28 Розвиток державної системи в першій половині XIX в.
  Революція державної системи, сформованої в першій чверті XVIII в., відбувалася протягом усього століття. Виразно намітилася подальша централізація і бюрократизація державного апарату, паралельно поглиблювалася спеціалізація окремих органів влади і управління. Імператор очолював всю систему влади, спираючись на розгалужений чиновницький апарат.
 3. Глава 48 Розвиток права на початку XX в.
  Система джерел права в цей період поповнюється новими елементами: постановами Ради міністрів і думками Державної ради. Ці форми, хоча і носили підзаконний характер, проте мали обов'язкову силу для всіх виконавчих органів. Одночасно з цим з'являється велика кількість актів, що іменуються "тимчасові правила". З'являючись як надзвичайні, спрямовані на цілком конкретну
 4. Глава 50 Зміна державної системи в період республіки
  Тимчасовий уряд було сформовано 3 березня 1917 Однак урядові кризи привели потім до переформовування його складу: перший коаліційний уряд було утворено 5 травня, другий - 24 липня, третє - 25 вересня 1917 За час своєї діяльності Тимчасовий уряд включив до свого складу ряд новостворених відомств: Міністерство праці (головною метою якого було
 5. Глава 51 Політичні партії в період демократичної республіки
  Весь спектр політичних партій, що склався ще в 1905 р., знову проявився в революції навесні 1917 р. Новими політичними завданнями для партій з'явилися участь в коаліційній Тимчасовому уряді, різного роду форумах (Демократична нарада, Державна нарада , З'їзд Рад) та підготовці до Установчих зборів. У роботі коаліційного уряду взяли
 6. Глава 52 Законодавча політика Тимчасового уряду
  Навесні 1917 уряд приймає ряд правових актів, значно розширюють демократичні права і свободи громадян. Відбувається демократизація політичного життя країни. У квітні приймається Положення "Про реєстрацію товариств, товариств і спілок", дополнившее Статут цивільного судочинства і що визначило порядок реєстрації товариств (у реєстраційних відділах окружних судів),
 7. ВСТУП
  Договори купівлі - продажу, міни, дарування, оренди, ренти та довічного змісту з утриманням, найму житлового приміщення, безоплатного користування, покликані регулювати настільки різні й далекі один від одного відносини, об'єднує одна обставина: їх основна спрямованість на передачу майна. Саме передача майна (нехай і на самих різних умовах) становить основний елемент
 8. 1. Договір дарування за російським дореволюційному цивільному праву
  Поняття та правова природа дарування До революції 1917 р. правовідносини, пов'язані з даруванням, були предметом жвавих теоретичних дискусій. Цивільне законодавство і цивільно - правова доктрина того часу не давали чітких однозначних відповідей на питання про поняття дарування, його правовою природою, місці цього інституту в системі цивільного права. Досить сказати, що в
 9. Глава 20. Націоналізація іноземної власності і дія за кордоном актів про націоналізацію
  Література: Корецький В.М. Нариси англо -американської доктрини і практика міжнародного приватного права. Нарис п'ятий. Іноземні юридичні особи у Великобританії і США і екстериторіальна сила радянських декретів про націоналізацію / / Вибрані праці. Т. 2. Київ, 1989; Вілков Г.Є. Націоналізація і міжнародне право. М ., 1962; Перетерский І.С., Крилов С.Б. Міжнародне приватне право. М., 1959;
 10. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  Може бути, жодна інша проблема не важлива так для розуміння власності і права в цілому, як проблема дуалізму цивільного права, тобто поділу його на речові і зобов'язальні права та інститути. --- --- Речове право, як прийнято вважати, надає безпосереднє панування над річчю, тобто дає можливість впливати на річ і (або) виключати чуже
© 2014-2022  yport.inf.ua