Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

21.2. Стадії дисциплінарного провадження в адміністративному праві

У звичайному дисциплінарне провадження стосовно державних службовців виділяють стадії: 1) порушення дисциплінарного провадження; 2) дисциплінарна перевірка (розслідування), 3) розгляд дисциплінарної справи і винесення по ньому рішення; 4) виконання рішення у справі; 5) перегляд рішення за скаргою; 6) перегляд рішення в порядку нагляду. Однак підкреслимо, що мова йде про звичайний дисциплінарному виробництва, в якому чітко виражені всі названі стадії.

У спрощеному (прискореному) виробництві стадії, в окремих випадках, недостатньо чітко виражені і часто зливаються. Так, при накладенні усного стягнення суб'єктом дисциплінарної влади, який виявив дисциплінарний проступок, об'єднуються розслідування, розгляд справи і виконання рішення по справі. Чітко вираженої при цьому є лише стадія розгляду справи та винесення по ній рішення. Враховуючи, що накладення такого дисциплінарного стягнення може бути також оскаржено або опротестовано, можна додати дві факультативні стадії - перегляду рішення про накладення стягнення за скаргою та перегляду рішення про накладення дисциплінарного стягнення у порядку нагляду.
Початковою стадією звичайного дисциплінарного провадження є збудження дисциплінарного провадження. Збудження здійснюється уповноваженими на те особами на основі інформації, отриманої ними як за власною ініціативою, так і наданої іншими особами або організаціями. Дисциплінарне переслідування може порушуватися проти конкретних осіб, якщо існує достатньо даних про скоєння ними дисциплінарного проступку, чи за фактом вчинення дисциплінарного проступку з метою встановлення винної в його вчиненні.
Правом порушення дисциплінарного провадження щодо різних категорій державних службовців володіють суб'єкти дисциплінарної влади, тобто ті особи, які відповідно до різних нормативних актів мають право піддавати дисциплінарному стягненню державних службовців.
На стадії порушення дисциплінарного провадження суб'єкт дисциплінарної влади оцінює законність приводу, достовірність і достатність підстав для порушення дисциплінарного провадження, перевіряє підвідомчість йому даної справи, вивчає нормативні та інші необхідні матеріали, вирішує питання про відсутність обставин, які перешкоджають порушенню дисциплінарного провадження.
Наступною стадією звичайного дисциплінарного провадження є дисциплінарне розслідування. Стадія дисциплінарного розслідування обов'язкова при порушенні справи за фактом вчинення дисциплінарного проступку невідомою особою, а також при звичайному дисциплінарне провадження. В інших випадках дисциплінарна перевірка є факультативною стадією.
Особа, що здійснює дисциплінарне розслідування, в ході його проведення встановлює ряд обставин. Це - наявність або відсутність проступку, місце, час його вчинення, обставини, мета вчинення, наявність вини в діях (бездіяльності) конкретних осіб, слідства правопорушення, пом'якшуючі і обтяжуючі обставини та ін
Як правило, дисциплінарне розслідування призначається наказом (розпорядженням) безпосереднього керівника (на-

чальника, командира) державного службовця, стосовно якого воно проводиться, або наказом посадової особи (органу), що призначила його на посаду - письмовим або усним.
Розслідування може проводитися як самим суб'єктом дисциплінарної влади, який призначив дисциплінарне розслідування, так і за його дорученням іншими особами, за винятком осіб, підлеглих по службі особі, щодо якої проводиться дисциплінарне розслідування. На даній стадії проводиться збір, фіксація і оцінка доказів. З'ясування фактичних обставин справи здійснюється різними способами: шляхом вивчення та зняття копій з документів, опитування або отримання пояснень, проведення експертиз, ревізій та ін Обов'язковою процесуальною дією на цій стадії, закріпленим у законодавчому порядку, є обов'язок суб'єкта дисциплінарної влади або уповноваженої ним особи, отримати письмове пояснення від передбачуваного правопорушника.
На сьогоднішній день не встановлено єдиної процесуальна форма документа, який завершує дисциплінарне розслідування. Це може бути усний чи письмовий доповідь особі, що призначив дисциплінарне розслідування, передача матеріалів справи на розгляд уповноваженого суб'єкта.
Стадія розгляду дисциплінарної справи і винесення по ній рішення є головною в будь-якому дисциплінарному провадженні. Розгляд дисциплінарних справ та винесення по них рішень є прерогативою суб'єкта дисциплінарної влади, одноосібного або колегіального.
Незалежно від місця вчинення дисциплінарного проступку, розгляд справи по ньому здійснюється в органі, де службовець перебуває на державній службі. Виняток становлять лише деякі випадки, зазначені в Дисциплінарний статут Збройних сил України і в Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ.
При розгляді дисциплінарної справи можуть бути вивчені постанову про порушення дисциплінарного провадження, матеріали дисциплінарного розслідування (якщо таке мало місце), пояснення особи, яка притягається до відповідальності (яке можна отримати і на даній стадії), повідомлення інших осіб та ін У розгляді можуть брати участь не тільки суб'єкт дисциплінарної влади і державний службовець, який притягується до відповідальності, а й інші зацікавлені особи, а також особи, які надають сприяння здійсненню дисциплінарного провадження.
Після розгляду дисциплінарної справи, суб'єкт дисциплінарної влади може прийняти одне з таких рішень:
- притягнути особу до дисциплінарної відповідальності і застосувати до нього одне з дисциплінарних стягнень;

- притягнути особу до дисциплінарної відповідальності, і при недостатності дисциплінарної влади порушити клопотання перед вищестоящим начальником про накладення дисциплінарного стягнення;
- при виявленні ознак злочину в скоєному правопорушенні, передати матеріали справи до відповідних органів;
- не привертати обличчя до дисциплінарної відповідальності.
У разі прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності наступною стадією дисциплінарного провадження виступає виконання рішення в дисциплінарному справі. Це остання обов'язкова стадія дисциплінарного провадження, на якій проводиться реалізація рішення про накладення дисциплінарної відповідальності.
За загальним правилом, дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється службовцю під розписку.
Виконання дисциплінарного стягнення здійснюється різними особами в залежності від виду стягнення. Виконання стягнень може проводитися як самим суб'єктом дисциплінарної влади, так і за його розпорядженням.
Відповідно до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, в особову справу державного службовця додаються накази, розпорядження, постанови про накладення та зняття дисциплінарних стягнень, а також про службове розслідування, якщо воно мало місце щодо даного державного службовця.
Факультативний стадією дисциплінарного провадження є перегляд рішення про накладення дисциплінарного стягнення за скаргою. Дана стадія сприяє реалізації прав і законних інтересів особи, яка підлягає заходам дисциплінарної відповідальності, а також дозволяє уповноваженим особам перевірити законність накладення таких заходів у кожному конкретному випадку.
Особи, на яких поширюється дія загальної дисциплінарної відповідальності державних службовців (норми КЗпП та адміністративно-правові норми) можуть оскаржити накладення на них дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому нормами КЗпП України. Крім того, ст. 32 Закону України «Про державну службу» передбачає, що рішення про припинення державної служби може бути оскаржено державним службовцем безпосередньо в суді. Щодо осіб, які підлягають спеціальній дисциплінарної відповідальності державних службовців, встановлюються спеціальні положення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21.2. Стадії дисциплінарного провадження в адміністративному праві "
 1. Глава 41 Розвиток права в умовах" неоабсолютізма "
  стадії, але наполягав на зменшенні покарання за замах в порівнянні з закінченим злочином . Покладання 1885 підрозділяє замах на закінчене і незакінчене і ставить покарання у залежність від стадії замаху. У проекті нового Уложення (1903 р.) передбачався добровільна відмова від злочину. Види співучасті по Укладення 1885 ділилися на: 1) скоп, що включав головних
 2. Коментар до п. 1
  стадії: - уточнення даних про проходження військової служби і підрахунок вислуги років; - вибір підстави звільнення з військової служби; - проведення бесіди командиром (начальником) про майбутнє звільнення з військової служби; - огляд військово-лікарською комісією для встановлення ступеня придатності до військової служби; - уточнення обирається місця проживання та місця військового обліку;
 3. Тема 1.1. Поняття про право і правові явища
  стадії його зрілості. Суспільство - мати держави, і відповідно, держава - її дитя, продукт суспільного розвитку. Яке суспільство, таке і держава. Держава піклується про суспільство, або, навпаки, паразитує або навіть розтрощує суспільний організм. У міру того як суспільство переходить у своєму поступальному розвитку від однієї формації до іншої, від нижчої ступені до вищої,
 4. Тема 3.4. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
  стадії. Найбільшою простотою відрізняється процес, коли попередження виноситься, а штраф накладається і стягується на місці вчинення правопорушення. Посадові особи, яким надано право стягувати штрафи на місці, отримують під звіт бланки квитанцій. При виявленні порушення, за вчинення якого може бути накладено штраф, посадова особа, що наклала його, тут же і стягує суму штрафу,
 5. 21.1. Поняття і види дисциплінарних проваджень в адміністративному праві
  стадії дисциплінарного провадження. Враховуючи 1 Бахрах Д. Н. Адміністративне право Росії: Підручник для вузів. - М.: Норма, 2000. - С. 589. 2 Див: Овсянко Д. М. Адміністративне право: Навчальний посібник для студентів юридичних факультетів та інститутів. - М.: МАУП, 1996. - С. 120; Альохін А. П, Кармолицкий А. А, Козлов Ю. М. Адміністративне право Російської Федерації. - М.: Зерцало, 1997.
 6. § 1. Тема адміністративно-владного примусу у творчості російських юристів
  стадії їх здійснення, - в цьому виявляється керівна роль Кабінету Міністрів, його статус найвищого органу виконавчої влади; 4) члени Кабінету Міні-___ 1 Тарасов І.Т . Короткий нарис науки адміністративного права. Т. 1. С. 117. 2 Там же. С. 119. стров перебувають у подвійному підпорядкуванні: монарха, що їх призначив на посаду, і прем'єр-міністра. Рада
 7. ВСТУП
  стадії становлення. Не визначилися і досить дискусійні їх базові теоретичні поняття, міжнародна і національна організація, технічні та технологічні компоненти. Серйозною проблемою є орієнтація людини в сучасному інформаційному просторі. Інформаційному праву як галузі права приблизно 15 - 20 років. Проблеми інформаційного права в цій якості
 8. § 1. Поняття комерційного права
  стадії виникнення та вирішення спорів у сфері підприємництва. Вибір способу вирішення спору проявляється також у тому, що сторони має право вжити заходів до вирішення суперечки або самостійно шляхом переговорів, або через посередника, обраного ними за взаємною згодою. Виключеннями з принципу судового захисту порушених приватних прав є випадки самозахисту, що допускаються чинним
 9. § 1. Загальні положення
  дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність громадян і посадових осіб, які порушують права підприємців. Ряд дій, спрямованих проти здійснення підприємницької діяльності, може бути кваліфікований як кримінальний злочин. Так, згідно з п. 1 та п. 2 ст. 169 «Перешкоджання законній підприємницькій діяльності» Кримінального кодексу
 10. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стадії прийняття позовної заяви без участі сторін, тому було б доцільно правило подп. 1 п. 1 ст. 107 АПК виключити з чинного Арбітражного процесуального кодексу РФ. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 467 З урахуванням особливостей спорів, що виникають з цивільних правовідносин, і справ,
© 2014-2022  yport.inf.ua