Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

42.4. Служба в органах внутрішніх справ

Проходження служби в органах внутрішніх справ регламентується Положенням «Про проходження служби рядовим і навчальним складом органів внутрішніх справ України", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1991 року1. Згідно з цим Положенням на службу приймаються особи, які досягли 18-річного віку, і за станом здоров'я, освіти, а також за особистими якостями можуть виконувати покладені на них обов'язки. Призовники на військову службу прийому на службу в органи внутрішніх справ не підлягають, за винятком випадків, передбачених законодавством. Це випадки, визначені Постановою Верховної Ради України від 16 листопада 1990 р., в яких допускається можливість прийому осіб призовного віку до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України.
Рядовий і молодший начальницький склад органів внутрішніх справ комплектується громадянами України, які пройшли строкову військову службу.
Середній, старший і вищий начальницький склад органів внутрішніх справ комплектується особами, які мають вищу або спеціальну середню освіту, відповідають вимогам служби в органах внутрішніх справ, а також особами, які перебувають у запасі Збройних сил України, мають відповідну освіту і здоров'я. Крім цього, середній начальницький склад може комплектуватися особами молодшого начальницького складу, які мають вищу або середню освіту, досвід роботи в органах внутрішніх справ і позитивну характеристику.
1 Збірник нормативних АКТІВ України по вопросам правопорядку. - К., 1993.

Рішення про зарахування кандидатів на службу приймається тільки після ретельної перевірки їх ділових і моральних якостей, способу життя, оточення, а також придатності до служби. Після зарахування в кадри Міністерства внутрішніх справ України працівник приймає Присягу на вірність Україні, клянеться обороняти громадський порядок від злочинних та інших протиправних посягань.
Рядовий і начальницький склад поділяється на три категорії:
- міліцію;
- внутрішню службу;
- слідчих.
До міліції належать працівники, яким присвоєно спеціальне звання міліції (лейтенант міліції і вище), до внутрішньої служби (лейтенант внутрішньої служби і вище), слідчим присвоюються спеціальні звання міліції, але вони користуються правами працівника міліції лише у випадку та під час виконання ними функцій, передбачених ст. 10 Закону України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. (із змінами та доповненнями).
Служба в органах внутрішніх справ України будується на принципах законності, вірності Присязі, поваги до прав і свобод громадян, гуманізму і гласності, підконтрольності та підзвітності органів державної влади та управління (в межах їх компетентності), безумовного дотримання службової дисципліни, справедливості, просування по службі відповідно до результатів праці та з урахуванням здібностей та кваліфікації. Важливим чинником просування по службі є атестація. У ст. 47 Положення «Про проходження служби» зазначено, що вона проводиться з метою вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ, підвищення ефективності їх роботи, поліпшення добору, розстановки і виховання кадрів, стимулювання, підвищення кваліфікації, ініціативності, творчої активності та відповідальності працівників за доручену справу.
Згідно з чинним законодавством і підзаконним актам встановлено певні обмеження в прийомі на службу: віковий ценз, стан здоров'я, наявність минулої чи існуючої судимості, також заборонено проходження служби в одному органі внутрішніх справ особам, які знаходяться між собою в близькій спорідненості. Крім цього, особам рядового начальницького складу органів внутрішніх справ заборонені заняття підприємницькою діяльністю. Заборонено також брати участь у страйках та їх організовувати.
Особам рядового, середньо-начальницького складу присвоюються спеціальні звання до підполковника включно начальником управління Міністерства внутрішніх справ області; полковника - Міністром внутрішніх справ України, а вищі

спеціальні звання - генерала - Президентом України за поданням Міністра внутрішніх справ України.
Положення «Про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України» передбачає можливість утворення в органах внутрішніх справ - професійних спілок для захисту прав і законних інтересів працівників, громадських організацій.
Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну і кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 42.4. Служба в органах внутрішніх справ "
 1. 11.11. Юридична відповідальність державного службовця
  службу Російської Федерації »; дисциплінарні статути та положення; інші нормативні правові акти. Дисциплінарні стягнення, що накладаються на державних службовців згідно ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації» (ст. 14): зауваження, догана, попередження про неповну посадову відповідність, звільнення від замещаемой посади цивільної служби, звільнення з
 2. § 4. Заохочення і покарання як санкції норми права
  службі, премії, ордена) формальні соціальні санкції здійснюються спеціально уповноваженими для цієї мети особами ". --- --- Філософський енциклопедичний словник. М., 1989. С. 567. Оскільки правові норми виступають лише різновидом норм соціальних, на них повною мірою поширюється дана закономірність. Тому слід погодитися з висновком про те, що
 3. Коментар до п. 1
  службою безпеки Російської Федерації, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування та організаціями. Військовий облік громадян Російської Федерації організується відповідно до Конституції Російської Федерації, федеральними законами "Про оборону", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в
 4. Коментар до п. 1.1
  службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної служби, установах і органах кримінально-виконавчої системи та органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин на посадах рядового і начальницького складу, визначаються Положенням про військовому обліку, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 27 листопада 2006 р. N 719.
 5. Коментар до п. 3
  служби безпеки Російської Федерації, визначається керівниками цих федеральних органів виконавчої влади. 40. Органи внутрішніх справ при реєстрації чи зняття з реєстраційного обліку громадян за місцем проживання виявляють громадян, зобов'язаних перебувати, але не перебувають на військовому обліку, повідомляють про них у відповідні військові комісаріати або інші органи, що здійснюють військовий
 6. Коментар до п. 1
  службу в мирний час. Правовідносини, пов'язані з призовом на військову службу під час мобілізації, в період воєнного стану та у воєнний час, не є предметом правового регулювання даного Закону. У Посланні Президента Російської Федерації від 16 травня 2003 р. було зазначено, що "з 2008 року тривалість служби за призовом повинна скоротитися до одного року. Перші півроку призовники
 7. Коментар до подп." З "п. 1
  службу в органах внутрішніх справ, установах і органах кримінально-виконавчої системи, федеральних органах податкової поліції та митних органах Російської Федерації - на час служби в цих органах; 2) навчаються в освітніх установах зазначених органів або закінчили дані освітні установи та отримав спеціальні звання, - на час служби в цих органах (як випливає з
 8. Коментар до п. 3
  службу з таких підстав: - визнаним в установленому коментованому Федеральним законом порядку тимчасово не придатними до військової служби за станом здоров'я, - на строк до одного року; - зайнятим постійним доглядом за батьком, матір'ю, дружиною, рідним братом, рідною сестрою, дідусем, бабусею або усиновлювачем, якщо відсутні інші особи , зобов'язані за законом утримувати зазначених громадян, а
 9. Стаття 47. Присвоєння військових звань
  служби військові звання присвоюються військовослужбовцям персонально. Військове звання може бути першим або черговим. Відповідно з Указом Президента Російської Федерації "Про внесення змін до Положення про порядок проходження військової служби, затверджене Указом Президента Російської Федерації від 16 вересня 1999 р. N 1237" від 19 березня 2007 р. N 364 ст.ст. 21 і 22 Положення про порядок
 10. Коментар до п. 1
  службу в гвардійської військової частини, на гвардійському кораблі, додається слово "гвардії". До військовим званням військовослужбовця, що має військово-облікову спеціальність юридичної або медичного профілю, додаються відповідно слова "юстиції" або "медичної служби". Дані військові звання не є спеціальними званнями. Для осіб, які не є військовослужбовцями, забороняється вводити
© 2014-2022  yport.inf.ua