Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня
А . Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

СПИСОК1.

Адміністративний регламент виконання Федеральною службою з ін-
інтелектуальною власності, патентам і товарним знакам державної
функції з організації прийому заявок на винахід та їх розгляду, екс-
пертізи та видачі у встановленому порядку патентів Російської Федерації на
винахід: затв. Наказом Міністерства освіти та науки Росії від 29.10.2008 р. № 327
[Електронний ресурс].
-
Режим доступу:
http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/prikaz/minobrnauka/327/Pritm_zajavok_na_izo
bretenie.html" # [26.12.2011].
2.
Близнюк І.А., Леонтьєв К.Б. Авторське право і суміжні права. - М.:
Проспект, 2011. - 416 с.
3.
Борисов А.Б. Коментар до ДК РФ. Частини 1-2-3-4 (постатейний). - М.:
Книжковий світ, 2012. - 1184 с.
4.
Гаврилов Е.П., Єременко В.І. Коментар до частини 4 Цивільного ко-
декса Російської Федерації (постатейний). - М.: Іспит, 2009. - 640 с.
5.
Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини перша, друга, тре-
тья і четверта (станом на 1 жовтня 2010 р.). - М.: Проспект: КНОРУС,
2010. - 544 с.
6.
Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина 4: постатейний ком-
ментарій / під ред. П.В. Крашеніннікова. - М.: Статут, 2011. - 926 с.
7.
Джермакян В.Ю. Патентне право за Цивільним кодексом Російської
Федерації: постатейний коментар, практика застосування, роздуми. -
М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2011. - 568 с.
8.
Зенін І.А. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації
частини четвертої. - М.: Юрайт, 2008. - 627 с.
9.
Іванов А.В. Патентування винаходів в Росії: аналіз законодавець-
ства та поради винахідникам / А.В. Іванов, А.І. Алчін. - М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ»,
2010. - 204 с.
10. Кастальский В.Н. Основні новели частини четвертої Цивільного ко-
декса Російської Федерації. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 297 с.
11. Китайський В.Є. Патентування винаходів і корисних моделей: посібник
для заявників. - М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2010. - 214 с.
12. Козирєв В.Є., Леонтьєв К.Б. Авторське право. Вступний курс. - М.: Уні-
версітетская книга, 2007. - 256 с.
13. Колесніков А.П. Довідник з питань охорони інтелектуальної соб-
ственности. - М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2009. - 296 с.
14. Корчагіна Н.П., Моргунова О.О., погуляємо В.В. Коментар до частини чет-
Верта Цивільного кодексу Російської Федерації / під заг. ред. В.В. Погуля-
єва. - М.: Юстицинформ, 2008. - 639 с.
15. Патентне право: Постатейний коментар голови 72 Цивільного ко-
декса Російської Федерації / за ред. П.В. Крашеніннікова. - М.: Статут, 2010.
- 464 с.
16. Свєчникова І.В. Авторське право. - М.: Дашков і Ко, 2009. - 208 с.
17. Трахтенгерц Л.А. Коментар до Цивільного кодексу РФ частини четвер-
тій (постатейний). - М.: ИНФРА-М, 2009. - 473 с.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" СПИСОК "
 1. СПИСОК
  Нормативні акти Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. / / Російська газета. 1993. 25 грудня. N 237. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації. Федеральний закон від 24 липня 2002 р. N 95-ФЗ (в редакції Федеральних законів від 28 липня 2004 р. N 80-ФЗ, від 2 листопада 2004 р. N 127-ФЗ, від 31 березня 2005 р. N 25-ФЗ, від 27 грудня 2005 р. N 197-ФЗ) / / Збори законодавства
 2. § 3. Муніципальні вибори.
  Муніципальні вибори - це вибори, що проводяться з метою обрання депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Гарантії виборчих прав громадян при проведенні муніципальних виборів, порядок призначення, підготовки, проведення, встановлення підсумків і
 3. § 1. Повноваження органів місцевого самоврядування в суспільно-політичній сфері
  У суспільно-політичній сфері повноваження органів місцевого самоврядування мають специфічний характер, оскільки вони відносяться до категорії прав, що здійснюються спільно з органами державної влади. Це пояснюється тим, що в основному публічно-правова сфера належить до виключного відання Російської Федерації і на органи місцевого самоврядування покладаються права або обов'язки по
 4. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  Принципи виборчого права діляться на три групи. Перша включає вихідні принципи виборів як політико-правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, в
 5. § 3. Освіта та організація діяльності виборчих комісій
  Підготовка і проведення муніципальних виборів здійснюється системою виборчих комісій, очолюваної Центральною виборчою комісією (ЦВК) РФ. У зазначену систему також входять виборчі комісії суб'єктів Федерації, муніципальних утворень, окружні, дільничні виборчі комісії. В організації муніципальних виборів можуть також брати участь територіальні (районні,
 6. § 4. Висування кандидатів і їх реєстрація
  Головні дійові особи виборчої кампанії - кандидати в депутати та на виборні посади. Вступники вибори громадяни набувають статусу кандидатів через процедуру висунення. Після їх реєстрації відповідною виборчою комісією вони знаходять статус зареєстрованих кандидатів. Висування кандидатів. Законом встановлено період, що включає висунення кандидатів, списків
 7. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію. Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 8. § 7. Організація голосування, встановлення результатів голосування, виборів та їхнього опублікування
  Акт колективного голосування виборців акумулює в собі всі , що мало місце в ході виборів до нього. Усі виборчі дії після звершення акту голосування мають метою його правильне встановлення, закріплення, оприлюднення. Таким чином, голосування - головне юридично значущу дію виборів. У день голосування виборці голосують в приміщенні дільничних комісій. Якщо виборець
 9. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  Відомо, що для того, щоб підприємство випускало свою продукцію, необхідно організувати належним чином його роботу. Представницький орган муніципального освіти також випускає свою "продукцію" - приймає рішення, в першу чергу нормативні рішення. Тому й тут потрібна дієздатна структура, чітка організація правотворчої діяльності, необхідні "цеху" - комітети, комісії,
 10. § 4 . Неспроможність (банкрутство) підприємців
  Поняття і суб'єкти неспроможності. Законодавство про неспроможність (банкрутство) представлено безліччю нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів, що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс. Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального
© 2014-2022  yport.inf.ua