Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 1. Повноваження органів місцевого самоврядування в суспільно-політичній сфері

У суспільно-політичній сфері повноваження органів місцевого самоврядування мають специфічний характер, оскільки вони відносяться до категорії прав, що здійснюються спільно з органами державної влади. Це пояснюється тим, що в основному публічно-правова сфера належить до виключного відання Російської Федерації і на органи місцевого самоврядування покладаються права або обов'язки щодо сприяння або надання посильної допомоги органам державної влади Російської Федерації і органам влади суб'єктів Російської Федерації.
Так, у сфері надзвичайних ситуацій органи місцевого самоврядування зобов'язані брати участь в організації пошуку потерпілого лихо повітряного судна і до прибуття пошукових і аварійно-рятувальних сил вжити невідкладних заходів з порятунку людей, надання їм медичної та іншої допомоги, охорони даного повітряного судна і перебувають на його борту документації і майна.
Органи місцевого самоврядування також зобов'язані сприяти комісії з розслідування авіаційної події або інциденту, в тому числі виділяти в розпорядження комісії необхідні сили і засоби, вживати заходів щодо забезпечення охорони місця авіаційної події чи інциденту, створенню безпечних умов для роботи на місці авіаційної події або інциденту.
Пошукові та аварійно-рятувальні роботи, а також ліквідація наслідків пригод при здійсненні космічної діяльності можуть проводитися, при необхідності, за участю органів місцевого самоврядування.
Місця розміщення об'єктів по знищенню хімічної зброї повинні узгоджуватися з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування, на території яких розміщені об'єкти по зберіганню хімічної зброї, а маршрути перевезення хімічної зброї - з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування, на територіях яких здійснюються такі перевезення.
При плануванні та проведенні заходів щодо забезпечення радіаційної безпеки, прийнятті рішень в галузі забезпечення радіаційної безпеки, аналізі ефективності зазначених заходів органи місцевого самоврядування мають право проводити оцінку радіаційної безпеки.
У реалізації державної прикордонної політики органи місцевого самоврядування мають право вживати деякі заходи. А саме: приймати нормативні правові акти про особливості господарської, промисловій та іншої діяльності, пов'язаної з користуванням землями, лісами, надрами, водами, проведення масових суспільно-політичних, культурних та інших заходів у прикордонній зоні; надавати допомогу прикордонним органам, Військам протиповітряної оборони, Військово-морському флоту, державним органам, що здійснюють різні види контролю на державному кордоні, виконувати їх законні приписи, надавати необхідну для їх діяльності інформацію.
Органи місцевого самоврядування поселень вправі пропонувати не включати окремі території населених пунктів поселень і санаторіїв, будинків відпочинку, інших оздоровчих установ, установ (об'єктів) культури, а також місця масового відпочинку, активного водокористування, відправлення релігійних обрядів та інші місця традиційного масового перебування громадян у прикордонну зону.
Органи місцевого самоврядування повинні взаємодіяти з міліцією. Більш того, чисельність міліції громадської безпеки, що фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів, може встановлюватися органами місцевого самоврядування.
Органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати міліції службові приміщення, а дільничним уповноваженим міліції - приміщення для роботи на обслуговуваних адміністративних дільницях, обладнані меблями, оргтехнікою та засобами зв'язку, забезпечувати технічну експлуатацію, в тому числі опалення і освітлення надаються міліції службових приміщень та їх капітальний ремонт.
У сфері захисту державної таємниці органи місцевого самоврядування у взаємодії з органами захисту державної таємниці, розташованими в межах відповідних територій, вправі:
забезпечувати захист переданих їм іншими органами державної влади , підприємствами, установами та організаціями відомостей, що становлять державну таємницю, а також відомостей, засекречувати ними;
забезпечувати захист державної таємниці на підвідомчих їм підприємствах, в установах і організаціях відповідно до вимог актів законодавства Російської Федерації;
встановлювати розміри наданих соціальних гарантій громадянам, допущеним до державної таємниці на постійній основі, і співробітникам структурних підрозділів із захисту державної таємниці на підвідомчих їм підприємствах, в установах та організаціях;
забезпечувати в межах своєї компетенції проведення перевірочних заходів стосовно громадян, які допускаються до державної таємниці;
реалізовувати передбачені законодавством заходи щодо обмеження прав громадян і надання соціальних гарантій особам, які мають або мали доступ до відомостей, що становлять державну таємницю;
вносити в повноважні органи державної влади пропозиції щодо вдосконалення системи захисту державної таємниці.
Органи місцевого самоврядування спільно з іншими органами влади повинні здійснювати протидію тероризму в межах своїх повноважень.
У судовій сфері загальний список народних засідателів районного суду вправі формувати відповідний представницький орган місцевого самоврядування на основі списку виборців району, на територію якого поширюється юрисдикція даного районного суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Повноваження органів місцевого самоврядування в суспільно-політичній сфері "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Повноваження з вирішення питань місцевого значення (управління муніципальної власністю, формування, затвердження і виконання місцевого бюджету, встановлення місцевих податків і зборів, здійснення охорони громадського порядку та ін.), а також можуть наділятися законом окремими державними повноваженнями з передачею необхідних для їх здійснення матеріальних і фінансових коштів;
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  повноваження місцевого самоврядування; гарантії місцевого самоврядування; відповідальність органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування. --- Див: Кутафін О.Е., Фадєєв В.І. Указ. соч. С. 38, 39. Можливі й інші підходи. Муніципальної-правове знання поділяється на: 1) теоретико-практичні дослідження місцевого самоврядування,
 3. § 4. Реформи місцевої влади кінця ХХ - початку XXI ст.
  Повноважень виборних органів встановлювався на два роки. Було вирішено, що представницька влада повинна формуватися не в усіх адміністративно-територіальних одиницях. Так, у міських і сільських поселеннях з кількістю жителів до 5 тис. чоловік місцеве самоврядування могло здійснюватися безпосередньо населенням через збори, сходи і виборних голів місцевого самоврядування. У міських і
 4. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  Повноважним ініціювати проведення опитування. Тим більше що такий підхід вже склався. Наприклад, у Законі Челябінської області "Про територіальний громадському самоврядування в Челябінській області" (ст. 8) право ініціювання опитування з питань, що зачіпають інтереси жителів відповідної території, було закріплено за територіальним громадським самоврядуванням, будь-яким дієздатним
 5. § 2. Місцева адміністрація
  повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі і глав місцевої адміністрації. Місцева адміністрація як виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти наділяється статутом муніципального освіти повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення та правами для здійснення окремих
 6. § 4. Муніципальне правотворчість
  повноважень. Характер і основний зміст програми правотворчості зумовлено насамперед завданнями розвитку правової основи конкретного муніципального освіти. З урахуванням складається практики можна виділити кілька цілей такої програми. По-перше, плановані акти повинні забезпечувати правовими засобами перетворення основних сфер соціально-економічного життя муніципального
 7. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  повноваженнями, неправомірне виконання своїх обов'язків та ін Суб'єктивна сторона муніципального делікту відображає психічне ставлення суб'єкта до діяння, що не відповідає правомірної поведінки та її наслідків. Воно може бути виражене в одній з форм вини: умисел і необережність. Умисел означає, що суб'єкт, який учинив неправомірне діяння, усвідомлював його характер, передбачав його
 8. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  повноваження. Обов'язок ієрархічного підпорядкування полягає в наявності адміністративної ієрархічної влади. Такий обов'язок носить загальний характер, але обмежується принципом законності. Службовець не повинен підкорятися незаконним наказам. При цьому правомірно наявність в законодавстві про службу правила про те, що незаконний і компрометуючий службу наказ не є виправдувальним
 9. § 1. Поняття комерційного права
  повноважень органів влади щодо Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 13 підприємців повинен бути точно закріплений в законі, що визначає компетенцію даного органу. Такий розподіл почав правового регулювання відносно «держава - підприємець» дозволяє стримати свавілля органів влади,
 10. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  повноважень повністю визначений його установчим документом. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 137 Інший різновид громадських організацій - спілки (асоціації) громадських об'єднань. Вони створюються громадськими організаціями незалежно від їх організаційно-правової форми. Установчими документами
© 2014-2022  yport.inf.ua