Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

89. Що являють собою принципи внутрішнього ринку Європейського співтовариства?


Внутрішній ринок є основою, ядром, навколо якого розвиваються і право Співтовариства і саме Співтовариство. Центром ж цього ядра, його сенсом є чотири принципи, або чотири свободи внутрішнього ринку.
Всі чотири свободи перераховані в тексті Договору. Пункт "з" § 1 ст. 3 Договору говорить про те, що для здійснення поставлених перед Співтовариством цілей "діяльність Товариства повинна включати в себе ... внутрішній ринок, що характеризується скасуванням перешкод свободу пересування товарів, осіб, послуг і капіталу між державами-членами". З цієї статті ми можемо визначити і перелік цих свобод:
1) свобода пересування товарів;
2) свобода пересування осіб;
3) свобода пересування (або, більш точно, надання) послуг;
4) свобода пересування капіталу.
Крім того, з тексту цієї статті випливає, що автори Договору вважали, що ці чотири свободи є основними характеристиками, а значить, і основними компонентами внутрішнього (єдиного) ринку, без яких він не може існувати. У свою чергу, без єдиного ринку не можуть бути здійснені і цілі Співтовариства. Взагалі, хотілося б відзначити, що єдиний ринок є, мабуть, найбільш значним і розвиненим досягненням Співтовариства, а чотири свободи - одним з найбільш розроблених розділів права ЄС, причому як за кількістю прийнятих в цій галузі нормативних актів, так і за кількістю рішень Суду в рамках його прямий і преюдиціальне юрисдикцій.
Вживаючи термін "свободи", ми повинні розуміти, що він означає. По-перше, кожна з вищевказаних свобод є принципом внутрішнього ринку ЄС, без якої він не зміг би існувати.
По-друге, у вузькому значенні, кожна з свобод означає певне суб'єктивне право громадян ЄС, юридичних осіб, зареєстрованих на території держав - членів ЄС, а також, в деяких випадках, і іноземців. Наприклад, свобода пересування товарів у своєму вузькому значенні означає право будь-якого з цих осіб вільно і безперешкодно переміщати товари між державами-членами.
По-третє, з часом в праві ЄС термін "свобода" став використовуватися в більш широкому сенсі і означати не тільки власне свободу здійснювати ті чи інші дії, але і весь комплекс прав та обов'язків, пов'язаних з такою свободою і закріплених у нормативних актах Співтовариства, держав-членів, а також у рішеннях Суду.
Нормам права ЄС, що регулює чотири свободи, притаманні в тій же мірі, що й іншим нормам права Співтовариства, такі правові принципи, як принцип прямої дії, принцип відсутності дискримінації та принцип верховенства права Європейського Союзу.
Лісабонський договір 2007 р. про реформу Європейського Союзу (див. питання N 17) не вносить принципових змін у правовий режим внутрішнього ринку ЄС. Після вступу в силу цього документа розглядаються в цій главі принципи та інші правила внутрішнього ринку будуть закріплюватися у частині третій Договору про ЄС 1957 р., перейменованого в Договір про функціонування Європейського Союзу (частина третя "Внутрішня політика та діяльність Союзу": розділ I "Внутрішній ринок ", розділ II" Вільне пересування товарів ", розділ IV" Вільне пересування осіб, послуг і капіталів ").
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 89. Що являють собою принципи внутрішнього ринку Європейського співтовариства? "
 1. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  що вони повинні володіти власними матеріальними і фінансовими ресурсами в розмірі, достатньому для реалізації їх функцій. Хоча є й інші точки зору. Так, на думку А.А. Акмалова, "не може розглядатися як загальний принцип організації місцевого самоврядування принцип пропорційності рішень муніципальних органів матеріально-фінансовим можливостям муніципальних утворень. Якщо даний
 2. 1. Кредитор
  що в ролі кредитора за цим договором у всіх випадках виступає банк або інша кредитна організація, оскільки кредитний договір являє собою професійний вид договору позики, призначений для використання у сфері саме банківської діяльності. У зв'язку з викладеним, розмірковуючи про суб'єктний склад кредитного договору, необхідно насамперед визначити основні риси банків та інших
 3. 1.2. Основні фактори, що обумовлюють уніфікацію права міжнародних контрактів
  що проявилося у створенні в 1966 р. Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) та у прийнятті значного числа міжнародних конвенцій з питань міжнародного обміну товарами і послугами. Успішний розвиток цього процесу дозволило спочатку на рівні наукової концепції, а потім і на рівні реальної практики виділити особливу галузь права - право міжнародної торгівлі, яке
 4. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
  що основна увага повинна приділятися предмету уніфікації, а використовуваний при цьому інструментарій або методи досягнення результату мають за наявності загальної зацікавленості держав другорядне значення, практика свідчить про те, що це не так. Важливий не тільки вибір предмета, кола питань, що підлягають уніфікації, не менш важливим видається й вибір найбільш адекватного
 5. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  що призвело до усвідомлення необхідності забезпечення однаковості колізійних норм, що регулюють зазначені відносини. Успіх Брюссельської конвенції 1968 р. і Луганській Конвенції 1988 р. про юрисдикції та виконанні судових рішень у цивільних і кримінальних справах довів можливість реалізації в ЄС домовленостей на рівні міжнародних конвенцій. Ще одна передумова полягала в відсутності позитивних
 6. 3.2. приватноправове уніфікація матеріальних норм
  що зазначалося в гл. 1), проте його інституційне оформлення сталося у ХХ ст. Після створення Ліги Націй, першого міжнародного форуму з оновлення та стабілізації міждержавних відносин після першої світової війни, в 1926 р. Італія, колишня місцем народження римського права, який справив величезний вплив на становлення основних правових систем сучасності, запропонувала створити Міжнародний
 7. § 2. Підряд і технічне сприяння
  що договірних видів, які мали б зазначені найменування, у внутрішньому законодавстві зарубіжних держав, Російської Федерації (у минулому Радянського Союзу) або країн СНД не міститься. Проте в діловому житті вони широко застосовуються в діяльності різних російських організацій, провідних операції з закордонними партнерами. Термін з'явився як продукт розвитку практики, як повсякденне
 8. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  щоб отримати право на охорону промислової власності в державах - учасницях Конвенції, необхідно виконати у відповідній державі формальності і вимоги: отримати патент або здійснити реєстрацію або здійснити інші дії, встановлені його законодавством. Інакше технічне досягнення може вільно використовуватися в будь-якій країні-учасниці без виплати
 9. § 1. Міжнародно-правове регулювання авторських прав. Багатосторонні конвенції в галузі авторського права
  що ці особливості в ряді випадків можуть бути подолані або принаймні знівельовано тільки за допомогою укладання міжнародних угод. Основним методом регулювання відносин, що мають юридичну зв'язок з правопорядками різних держав і виникають з приводу охорони результатів творчої діяльності, у тому числі авторського права і суміжних прав, на теперішньому етапі виступає
 10. 1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
  що розглянута група норм не повинна включатися до складу міжнародного приватного права. За своєю правовою природою ці норми входять у відповідні галузі національного права-цивільне, адміністративне і т.д. На такий позиції стояв один з найбільших вітчизняних фахівців у галузі міжнародного приватного права Л.А. Лунц. Він зазначав таке:
© 2014-2022  yport.inf.ua