Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальну право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Дія кримінального закону в часі. Зворотній сила кримінального закону

.
Дія уг.ого закону в часі.
Прест-ость і караність діяння визна-ються уг.им законом, який діяв під час соверш-я цього діяння. Чинним вважається закон, який набув чинності і не втратив її.
Уг. закон припиняє дію, втрачає чинність: 1) в результаті його скасування, 2) у разі заміни його ін законом, 3) після закінчення строку, Указ. в законі, 4) у зв'язку з ізм-ем усл-й і обстоят- в, викликали прийняття цього закону.
Для правильного застосування уг.ого закону нерідко вирішальне значення має визначення часу соверш-я переступив-я. Залежно від протяжності переступив-ї в часі розрізняють продовжувані та триваючі переступив-я. Відповідальність за тривають переступив-я настає за законом, чинним в момент соверш-я початкового акта даного переступив-я, за продолжаемое - за законом, чинним в момент заходу прест-ого акта або в момент закінчення останнього самим винним.
(Злочин, вчинений у співучасті, вважається закінченим з моменту виконання виконавцем об'єктивної сторони діяння).
Зворотній сила уг.ого закону.
"Уг. Закон, що усуває, пом'якшує наказ-ие або іншим чином поліпшує полож-е особи, має зворотну силу. Уг. Закон, що встановлює прест-ость, що підсилює погіршує полож-е особи, зворотної сили не має.
Новий уг.ий закон вважається> м'яким: 1) скорочує max або min наказ-ия; 2) виключає з альтернативної санкції> суворе наказ-ие; 3) включає ст. < суворе наказ-ие; 4) виключає додаткове наказ-ие або вводить> м'який вид додаткового наказ-ия. Требуется враховувати не тільки його санкцію, а й інші обстоят-ва, що впливають на посилення або пом'якшення уг.ой відповідь-і і наказ- ия, напр. істотне скорочення термінів наказ-ия, необхідних для умовно-дострокового освоб-я, скорочення випробувальних термінів при умовне засудження, істотне изм-е усл-й погашення та зняття судимості і т.д. Все це дозволить визначити, чи має новий закон зворотну силу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Дія кримінального закону в часі. Зворотна дія кримінального закону "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  дій 9. CETERIS PARIBUS [цетеріс парібус] - при інших рівних умовах 10. COMITAS GENTIUM [коміта генціум] - міжнародна ввічливість 11. CONDITIO SINE QUA NON [кондицио сіне ква нон] - неодмінна умова 12. CONSENSUS OMNIUM [консенсус омніум] - згода всіх 13. CONTRA [контра] - проти 14. CORPUS DELICTI [корпус делікті] - склад злочину; сукупність ознак,
 2. § 2. Сутність та основні принципи правової політики
  дії права і за допомогою права. Мається на увазі область відносин, зв'язків і інтересів, які охоплюються поняттям "правовий простір" і об'єктивно потребують регулятивному опосредовании (впорядкування) з боку публічної влади, щоб гарантувати їх "від просто випадку і просто сваволі" (К. Маркс). Переважна частина внутрішньої і зовнішньої політики держави реалізується через право, його
 3. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  дією ". --- Див, наприклад: Агарков М.М. Зобов'язання по радянському цивільному праву. С. 141; Матвєєв Г.К. Вина в радянському цивільному праві. Київ, 1951. С. 7; Іоффе О.С. Відповідальність по радянському цивільному праву. Ленінград, 1955. С. 94; Яєчко К.К. Система зобов'язань з заподіяння шкоди в радянському праві / / Питання цивільного права. М., 1957.
 4. Форма договору позики
  дійсності позики, який може бути укладений значно раніше облечения його у встановлену форму ", а сам договір позики" вчиняється передачею грошей або інших замінних речей від кредитора боржнику ". --- Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 485. Аналогічний підхід виявляється і у К.П. Побєдоносцева: "Прямим доказом позики служить звичайно
 5. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  діяти попередження посилення відмінностей між колізійними нормами держав-членів. Спочатку на зустрічі Брюссельської робочої групи 20 - 22 жовтня 1969 були визначені наступні пріоритетні напрямки: - право, що застосовується до власності, включаючи інтелектуальну власність; - право, що застосовується до договірних і недоговірних зобов'язань; - право, що застосовується до форми
 6. Стаття 74. Скасування умовного засудження або продовження випробувального терміну Коментар до статті 74
  дій більше двох разів протягом року або тривале (понад тридцять днів) невиконання обов'язків, покладених на нього судом, а під злостностью - невиконання цих обов'язків після зробленого контролюючим органом попередження в письмовій формі про неприпустимість повторного порушення встановленого порядку відбування умовного засудження. Ховається від контролю визнається умовно
 7. Стаття 314. Ухилення від відбування позбавлення волі Коментар до статті 314
  дією у вигляді неповернення особи, засудженої до позбавлення волі, яким: а) дозволений виїзд за межі місця позбавлення волі; б) надано відстрочку виконання вироку суду; в) надано відстрочку відбування покарання, після закінчення терміну виїзду або відстрочки. Виїзди засуджених до позбавлення волі за межі виправних установ регламентовані ст. 97 ДВК РФ (в ред. Від 8 січня
 8. § 3. Авторські права іноземців за законодавством Російської Федерації і зарубіжних країн
  діяло на території Росії до 9 липня 1993 р ., коли був прийнятий спеціальний закон Російської Федерації «Про авторське право і суміжні права» від 9 липня 1993 Колишнє ж законодавство Союзу РСР було представлено Основами цивільного законодавства Союзу РСР і республік 1961 р., типовими авторськими договорами, розділами «Авторське право» , що містяться в цивільних кодексах союзних
 9. § 2. Види джерел МПП
  дійсно іноді укладені в актах іншої юридичної сили, ніж закон у власному його значенні, все-таки слід було б, як видається, вказувати як джерело МПП саме «національний закон», хоча б і з застереженням, що останній розуміється в широкому сенсі слова, оскільки маються на увазі, по-перше, правові акти у ранзі власне закону, а по-друге , підзаконні та інші
 10. 1.5. Дія законів
  діяти, вказати, чи поширюється її дія на правовідносини, що виникли до набуття нею чинності. Як правило, норми набирають чинності з моменту їх прийняття або опублікування. У самому акті може бути вказаний термін вступу його в силу. У Росії законодавчі акти набувають чинності через 10 днів після їх опублікування в офіційному виданні - Російській газеті; з часу,
© 2014-2022  yport.inf.ua