Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття, значення і структура кримінального закону

.
Уг. закон - це НПА, прийнятий у исп-е волі народу вищими пр.мочнимі законод-ими органами влади країни або всенародним голосуванням, що складається з взаємозв'язаних юр.-их норм, одні з кіт-их закріплюють підстави та принципи уг.ой відповідь-і і містять загальні полож-я уг.ого законодавчих-ва, ін - опред-ют, які заг-о небезпечні діяння явл. переступив-ями, і встановлюють наказ-ия, кіт-ті можуть бути застосовані до осіб, які вчинили переступив-я, або в визна-их випадках вказують усл-я освоб-я від уг.ой відповідь-і і наказ-ия.
Завдання: 1) кримінального закону є й попередження злочинів.
2) забороняють чинити злочини і зобов'язують відповідні органи держави встановити злочинця і піддати його законному покаранню.
3) надають попереджувала і виховний вплив на нестійких людей, здатних вчинити злочин.
4) сприяють вихованню у всіх громадян обов'язки дотримуватися закону, нетерпимості до злочинів, активності в боротьбі з ними.
5) норми кримінального закону направляють державні органи на боротьбу зі злочинами.
6) в кримінальному законі містяться норми, що визначають злочин, що встановлюють кримінальну відповідальність і покарання.
За обсягом і характером кримінально-правових положень можна розрізняти кримінальні закони, що встановлюють відповідальність за один або кілька злочинів; систематизовані кримінальні закони і кримінальний кодекс.
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС - ЦЕ ЄДИНИЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ АКТ, систематизує норми кримінального закону, що визначають принципи та загальні положення КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, встановлює, які діяння є злочинами, ВИДИ І МЕЖІ ПОКАРАННЯ, А ТАКОЖ ВИПАДКИ, КОЛИ особа, яка вчинила ЗЛОЧИН, може бути звільнена від кримінальної відповідальності і покарання.
Кожна стаття КК має самостійне значення. У той же час вона є складовою частиною норм, що утворюють кодекс. Зосередження кримінально-правових норм в КК дозволяє найбільш повно, точно, доступно з'ясовувати і застосовувати кримінальний закон.
СИСТЕМА складається з 2 частин: Загальної та Особливої.
Закони, що встановлюють принципи і загальні положення, відносяться до ЗАГАЛЬНОЇ частини. Закони, які встановлюють конкретні склади злочинів і покарання за злочинне діяння, відносяться до особливої частини.
У чинному кримінальному кодексі ЗАГАЛЬНА частина ділиться на наступні розділи:
1) кримінальний закон;
2) злочин;
3) покарання;
4) звільнення від покарання та кримінальної відповідальності;
5) кримінальна відповідальність неповнолітніх;
6) примусові заходи медичного характеру.
ОСОБЛИВА частина ділиться на розділи, в кожному з яких встановлюється кримінальна відповідальність за злочини певного роду. ОСОБЛИВА частина КК містить такі розділи:
1) злочини проти особи;
2) злочини у сфері економіки;
3) злочини проти громадської безпеки та громадського порядку;
4) злочини проти державної влади;
5) злочину проти військової служби;
6) злочини проти миру і безпеки людства.
Як загальна, так і особлива частини кримінального закону діляться на статті.
Багато статті діляться на частини і позначаються порядковим номером у тексті статті. Найчастіше в частинах розвивається дана норма, або визначається особливість її застосування за певних обставин або встановлюються випадки незастосування цієї норми чи вилучення з неї.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття, значення і структура кримінального закону "
 1. § 2. Джерела комерційного права
  поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 2. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  поняттям неплатоспроможності. Неплатоспроможність може бути обумовлена різними причинами і полягає в тому, що до моменту настання строку платежу у особи відсутні у необхідній кількості засобу платежу. Неплатоспроможність може бути відносною і абсолютною. Відносна неплатоспроможність означає, що при задовільній структурі балансу боржника (пасив не перевищує
 3. § 1. Загальні положення
  поняття підприємницької діяльності, законодавець у ч. 3 п. 1 ст . 2 ГК підкреслив, що підприємницька діяльність здійснюється на свій ризик. [1] У контексті визначення підприємницької діяльності, закріпленому в Законі, ризик підприємця - це не тільки можливість настання несприятливих наслідків внаслідок стихійних лих, випадкового Комерційне право. Ч. I.
 4. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  поняття способів захисту, можна зробити висновок, що до них належать, наприклад, ті способи забезпечення зобов'язань, які в разі їх реалізації при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань приводять до відновлення становища, яке існувало до порушення права: звернення стягнення на заставлене майно - ст. 349 ГК; утримання речі, що знаходиться у кредитора - ст. 359 і 360 ГК;
 5. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
  поняття зборів і сходу громадян. Сход згідно ст. 25 Федерального закону 2003 р. - це форма прямої демократії, за допомогою якої жителі реалізують повноваження представницького органу місцевого самоврядування, в тому числі і віднесені до його виключної компетенції. Сходи можуть скликатися тільки в невеликих муніципальних утвореннях з чисельністю жителів не більше 100 осіб. Сход громадян
 6. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зрозуміти, що за інші незаконні дії, вчинені правоохоронними органами і судами щодо юридичних осіб, держава за ст. 1070 ГК відповідальності не несе, що явно не узгоджується з правилами глави 18 КПК. * (55) В цілому описаний порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 (зрозуміло, з урахуванням
 9. 9.1. Поняття міжнародного цивільного процесу та визначення підсудності в міжнародному приватному праві
  поняття також традиційно включають міжнародний комерційний арбітраж і питання, що виникають у процесі забезпечення нотаріатом та іншими державними органами майнових та особистих немайнових прав учасників міжнародного цивільного обороту. Ведення цивільного судочинства за участю іноземних осіб в Російській Федерації, як і в інших країнах, здійснюється, як правило,
 10. § 4. Прийняття екологічних рішень і контроль за їх виконанням
  поняттям "ведення". Сам Федеральний екологічний фонд взаємодіє з іншими екологічними фондами з метою реалізації федеральних та інших екологічних програм і проектів у порядку, що визначається угодами (договорами). Виконавчі органи екологічних фондів здійснюють контроль за переказом коштів до Федерального екологічний фонд РФ і після закінчення календарного
© 2014-2022  yport.inf.ua