Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Особливості структури норм КК. Види елементів норм КК і їх характеристика

.
Статті, їх частини складаються з диспозиції та штрафні санкції.
Диспозиція НАЗИВАЄТЬСЯ ЧАСТИНА стаття, що містить ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ конкретного злочину. Диспозиція статті вказує конкретні ознаки злочину.
Диспозиції статей Особливої частини бувають чотирьох видів: проста, описова, бланкетная і посилальна. Зустрічаються і змішані диспозиції.
ПРОСТА ДИСПОЗИЦІЯ тільки називає злочин, але не визначає його ознаки. Немає ніякого опису, розшифрування. Проста диспозиція вживається в кримінальному законі в тих випадках, коли ознаки злочину ясні і без спеціального пояснення.
Описова ДИСПОЗИЦІЯ ВИЗНАЧАЄ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ І ТИМ САМИМ міститься вказівка, ЯКІ САМЕ ОЗНАКИ У ЇХ сукупності характеризують діяння як злочин.
Бланкетну НАЗИВАЄТЬСЯ ДИСПОЗИЦІЯ, ЯКА БЕЗПОСЕРЕДНЬО В САМОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНІ НЕ ВИЗНАЧАЄ злочинного діяння ТА ЙОГО ОЗНАК, А ВКАЗУЄ НА ІНШІ ЗАКОНИ І НОРМАТИВНІ АКТИ. (Самі ж правила містяться не в названих статтях, а в інших нормативних актах або у відомчих інструкціях).
Посилальними є диспозиція, ЯКА НЕ МІСТИТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ЗЛОЧИНУ, А відсилає до інших статтею або частиною ЇЇ ТОГО Ж КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ, ДЕ ЦЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДАЄТЬСЯ.
Посилальна диспозиція лише замінює собою повторення диспозиції іншої статті або частини статті і тому не представляє самостійного виду диспозиції.
Санкціями НАЗИВАЄТЬСЯ ЧАСТИНА СТАТТІ, ЯКА ВИЗНАЧАЄ вид і розмір покарання за даний злочин. У санкції відбивається ступінь небезпеки злочину.
У КК РФ містяться щодо певні санкції. Вони вказують вид покарання і нижчий і вищий його межі. Зустрічаються два види такого роду санкцій.
Це санкції, ВИЗНАЧАЮТЬ ТІЛЬКИ ВИЩИЙ МЕЖА ПОКАРАННЯ.
Це санкції, ВИЗНАЧАЮТЬ як нижчі, так і вища межа ПОКАРАННЯ.
Нерідко санкція визначається альтернативною. Вказується кілька основних покарань, і суд вибирає одне з них.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості структури норм КК. Види елементів норм КК і їх характеристика "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  особливостями, обумовленими тим, що їх учасники займаються підприємницькою діяльністю. Підприємницької визнається самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими як підприємці у встановленому законом
 2. § 2. Джерела комерційного права
  особливості правового регулювання відносин, що виникають між підприємцями або за їх участю у зв'язку із здійсненням останніми підприємницької діяльності. Ці особливості можуть виражатися в різних нормативних актах: у спеціальному торговому кодексі і ряді інших спеціальних нормативних актах, що регулюють підприємницьку діяльність, як це робиться в ряді країн з
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  особливо Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 344 громадян. Самостійність договору банківського вкладу зумовлюється названими причинами. На думку Л.А. Новосьолова, при залученні банком коштів юридичних осіб боку «... вправі, з переслідуваних ними цілей, визначити правову оболонку своїх
 4. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  особливості. Крім тих операцій, які Законом віднесені до банківських операцій, кредитні організації можуть здійснювати й інші, небанківські, операції. Останні, як випливає із змісту ч. 2 ст. 5 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність», можуть бути зведені до наступних двох груп. Перша - це операції, які не є банківськими, але тісно з ними пов'язані і типові для
 5. § 3. Активні операції комерційних банків
  особливості ліцензування професійної діяльності кредитних організацій на ринку цінних паперів Російської Федерації [1]. Комерційні банки на підставі ліцензій Банку Росії має право здійснювати наступні види професійної Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 251 діяльності на ринку цінних паперів:
 6. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  особливо важливо підкреслити той факт, що для муніципальної-правових відносин характерні ознаки державно-правових відносин. --- Фадєєв В.І. Муніципальне право Росії. М., 1994. С. 87. Костюков О.М., Кописова С.Г. Муніципальної-правові відносини. Омськ, 2001. С. 16 - 17. Предмети ведення як структурного елементу поняття "компетенція"
 7. § 1. Загальні положення про публічної власності
  особливостей, які обумовлені особливими функціями даних суб'єктів (представлення та захист громадських інтересів). Чинне законодавство говорить не про рівноправність форм власності, як нерідко трактується п. 4 ст. 212 ЦК, а про рівний їх захист, що зовсім не одне і те ж. На противагу цьому деякі автори відзначають, що рівності форм власності взагалі не може бути. В
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особливостей потерпілого (див. ст. 151 ЦК). Така можливість (якої було у радянському законодавстві) дозволяє зробити принциповий висновок про те, що сьогодні всі особисті немайнові відносини в тій чи іншій мірі (одні в більшій, інші в меншій) пов'язані з майновими, а сам майновий ознака в предметі цивільного права не тільки і не просто домінує, але й об'єднує
 9. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
  особливості, що виділяють його в окремий вид договору оренди, насамперед у частині змісту прав і обов'язків сторін (ст. 665-670 ЦК). Договір лізингу як вид договору оренди слід відрізняти від зовні схожих з ним договору купівлі-продажу з розстрочкою платежу, а також від договору позики та кредитного договору. За загальним правилом у договорі купівлі-продажу до покупця з моменту передачі речі
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особливостей самого товару, можливостей конкретного продавця і техніки торгівлі, тому іноді не тільки організації, а й громадяни змушені купувати товар прямо на складі або, принаймні, "забирати" його зі складу; б) чергу, завжди свідчить про хронічному (тимчасовому) перевищенні попиту над пропозицією на макро-(мікро -) рівні, можна уявити не тільки в торговому залі, але
© 2014-2022  yport.inf.ua