Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. Цивільне право України. Підручник., 2007 - перейти до змісту підручника

Додаткова література

Агарков М. Цінність приватного права / / Вибрані праці з цивільного права: У 2-х т. - Т. 1. - М., 2002. - С. 50-51, 94-105.
2. Азімов Ч. Поняття и Зміст приватного права / / Вісник Академії правових наук України. - 1998. - № 3. - С. 56-58.
3. Дигести Юстиніана / Пер. з латинської - Т. 1; Відп. ред. Л.Л. Кофанов. - М., 2002 (584 с).
4. Мамутов В. До Поняття приватного права / / Вісник Академії правових наук України. - 1999. - № 2. - С. 58-61.
5. Селіванов В., Дідеіко Н. Діалектіка приватного та публічного в правовому регулюванні / / Право України. - 2001. - № II. - С. 15-22.
6. Сібільов М. Загальна Характеристика сфери приватного права / / Вісник Академії правових наук України. - 2001. - № 2. - С. 134.
7. Харитонов Є., Харитонова О. До питання про Значення діхотомії "приватне право - публічне право" / / Вісник Академії правових наук України. - 2000. - № 2. - С. 82-88.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаткова література "
 1. Додаткова література
  Берман Г.Дж. Західна традиція права: епоха формування / Пер. з англ. - 2-е вид. - М., 1998 (624 у.о.). 2. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасності / Пер. з франц. - М., 1996 (400 у.о.). 3. Луць Л. Методологія порівняльного правознавства / / Проблеми державотворення і захист прав людини в Україні. - Львів, 1997. - С. 29-34. 4. Марченко М.Н. Курс порівняльного
 2. Додаткова література
  кодифікація приватного (Цивільного) права України / За ред. А. Довгерт. - К., 2000 (336 с.). 2. Лаядкоф С.Н. Основи Цивільного права. - К. 1948. - С. 31-42. 3. Метр Д-Ш, Російське цивільне право. - Ч. І. - М., 1997. - С. 41-55. 4. Рейсіер М. Право. Наше право. Чуже право. Загальне право. - М.-Л., 1925 (275 с.). 5. Розвиток Цивільного и трудового законодавства в Україні / За ред. Я.М.
 3. Додаткова література
  Алексєєв С.С. Вираз особливостей предмета радянського цивільного права в методі цивільно-правового регулювання. Види цивільних правовідносин і метод цивільно-правового регулювання / / В кн.: Антологія уральської цивілістики. 1925 - 1989. Збірник статей. - М., 2001. - С. 7-53. 2. Братусь С.Н. Предмет і система радянського цивільного права. - М., 1963. 3. Предмет цивільного
 4. Додаткова література
  Боннер А. Т. Застосування нормативних актів у цивільному процесі. - М., 1980 (160 у.о.). 2. Застосування судами Цивільного и Цивільного процесуального законодавства / За заг. ред. П.І. Шевчука. - К., 2002 (416 с.). 3. Куций O.A. До проблеми визначення співвідношення понять "Галузі права" та "Галузі законодавства" / / Актуальні проблеми Держава і права. Збірник наук, праць. - Вип. 13. - Одеса,
 5. Додаткова література
  \. Данілін В.І., Реутов С.І. Юридичні факти в радянському сімейному праві. - Свердловськ, 1989. 2. Ісаков В. Б. Юридичні факти в радянському праві. - М., 1984. 3. Іоффе О.С. Правовідносини по радянському цивільному праву / / В кн.: Іоффе О.С. Вибрані праці з цивільного права. - М., 2000. - С. 508-695. 4. Красавчиков O.A. Юридичні факти в радянському цивільному праві. - М,, 1958.
 6. Додаткова література
  Бобрик В.І. Цивільно-правова охорона особіст життя фізічніх ОСІБ. Автореф. дні. ... канд. юрид. наук. - Харків, 2005 (20 с.). 2. Давидова І.О. Цивільно-правова охорона особіст Нема-мовіх прав ФІЗИЧНОЇ особини, что Забезпечують ее природньо Існування. \ Втореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2005 (18 с.). 3. Керімов С.Г. Деякі питання представництва малолітньої особини ії опікуном / / Держава
 7. Додаткова література
  Венедиктов AB Правова природа державних підприємств / / Венедиктов AB Вибрані праці з цивільного права. - У 2-х т. - Т. I. - М., 2004. - С. 217-393. 2. Винар Л.В. Правоздатність юридичних осіб, Заснований державою / / Вісник Хмельницького института РЕГіОНАЛЬНОГО управління та права. - 2003. - № 3-4. - С. 145-149. 3. Грішників І. П. Суб'єкти цивільного права: юридична особа у
 8. Додаткова література
  Брагінський М.І. Участь радянської держави в цивільних правовідносинах. - М., 1981. 2. Радянське цивільне право: Суб'єкти цивільного права / Под ред. З Н. Братуся. - М., 1984. - С. 269-285. 3. Міцкевич A.B. Суб'єкти радянського права. - М., 1962. - С.
 9. Додаткова література
  Корнєєв В. Правовий режим Функціонування прайси облігацій внутрішньої ДЕРЖАВНОЇ позики / / Право України. - 1999. - № 11. - С. 41-45. 2. Лунц Л.А. Гроші та грошові зобов'язання в цивільному праві. - М., 1999. - С. 23-145. 3. Лапан В.А. Система об'єктів цивільних прав: Теорія і судова практика. - СПб., 2002 (544 у.о.). 4. Магазинер Я.М. Об'єкт права / / Нариси з цивільного права. - Л.,
 10. Додаткова література
  Антонюк О.І. Право учасников ЦИВІЛЬНИХ правовідносін на Самозахист. Автореф. дис ... канд. юрид. наук. - Харків, 2004 (20 с.). 2. Б'шоусов Ю.В. Захист ЦИВІЛЬНИХ прав та інтересів: питання Теорії, юрісдікції та завершеності / / Актуальні проблеми Держава і права. Збірник наук, праць. - Вип. 23. - Одеса, 2004. - С. 41-45. 3. Вахонсва Т.М. Рядки (Терміни) у цівільному праві. Автореф. дис. ...
© 2014-2022  yport.inf.ua