Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. Цивільне право України. Підручник., 2007 - перейти к содержанию учебника

Додаткова література

\. Данилин В.И., Реутов С.И. Юридические факты в советском семейном праве. - Свердловск, 1989.
2. Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве. - М., 1984.
3. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // В кн.: Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. - М., 2000. - С. 508-695.
4. Красавчиков O.A. Юридические факты в советском гражданском праве. - М,, 1958.
5. Советское гражданское право: субъекты гражданского права / Под ред. С.Н. Братуся. - М" 1984.
6. Халфина P.O. Общее учение о правоотношении. - М., 1974.
7. Харитонова О.І. До питання про класифікацію правових відносин // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук, праць. - Вип. 125: Правознавство. - Чернівці, 2001. - С. 13-16.
8. Харитонова 0.1. Структура правового відношення з погляду дихотомії: приватне право - публічне право // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. - Т. 2.- Одеса. - С. 61-70.
9. Харитонова 0.1. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії). Монографія. - Одеса, 2004 (324 с.).
10. Харитонова О.І., Харитонов С.О. Приватне і публічне право та деякі аспекти теорії правовідносин // Проблеми законності: Республіканський міжвідомчий наук, збірник. - Вип. 53. - Харків, 2002. -С. 142-149.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Додаткова література"
 1. Додаткова література
  Агарков М. Ценность частного права // Избранные труды по гражданскому праву: В 2-х т. - Т. 1. - М., 2002. - С. 50-51, 94-105. 2. Азімов Ч. Поняття і зміст приватного права // Вісник Академії правових наук України. - 1998. - № 3. - С. 56-58. 3. Дигесты Юстиниана / Пер. с латинского - Т. 1; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. - М., 2002 (584 с). 4. Мамутов В. До поняття приватного права // Вісник
 2. Додаткова література
  Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. - 2-е изд. - М., 1998 (624 е.). 2. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с франц. - М., 1996 (400 е.). 3. Луць Л. Методологія порівняльного правознавства // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. - Львів, 1997. - С. 29-34. 4. Марченко М.Н. Курс сравнительного
 3. Додаткова література
  Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. А. Довгерти. - К., 2000 (336 с.). 2. Лаядкоф С.Н. Основи цивільного права. - К. 1948. - С. 31-42. 3. Метр Д-Ш, Русское гражданское право. - Ч. І. - М., 1997. - С. 41-55. 4. Рейсиер М. Право. Наше право. Чужое право. Общее право. - М.-Л., 1925 (275 с.). 5. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні / За ред. Я.М.
 4. Додаткова література
  Алексеев С.С. Выражение особенностей предмета советского гражданского права в методе гражданско-правового регулирования. Виды гражданских правоотношений и метод гражданско-правового регулирования // В кн.: Антология уральской цивилистики. 1925 - 1989. Сборник статей. - М., 2001. - С. 7-53. 2. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. - М., 1963. 3. Предмет гражданского
 5. Додаткова література
  Боннер А. Т. Применение нормативных актов в гражданском процессе. - М., 1980 (160 е.). 2. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. ред. П.І. Шевчука. - К., 2002 (416 с.). 3. Куций O.A. До проблеми визначення співвідношення понять "галузі права" та "галузі законодавства" // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наук, праць. - Вип. 13. - Одеса,
 6. Додаткова література
  Бобрик В.І. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичних осіб. Автореф. дне. ... канд. юрид. наук. - Харків, 2005 (20 с.). 2. Давидова И.О. Цивільно-правова охорона особистих немай- мових прав фізичної особи, що забезпечують її природне існування. \втореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2005 (18 с.). 3. Керимов С.Г. Деякі питання представництва малолітньої особи ії опікуном // Держава
 7. Додаткова література
  Венедиктов A.B. Правовая природа государственных предприятий // Венедиктов A.B. Избранные труды по гражданскому праву. - В 2-х т. - Т. I. - М., 2004. - С. 217-393. 2. Винар Л.В. Правоздатність юридичних осіб, заснованих державою // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2003. - № 3-4. - С. 145-149. 3. Грешников И. П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в
 8. Додаткова література
  Брагинский М.И. Участие советского государства в гражданских правоотношениях. - М., 1981. 2. Советское гражданское право: Субъекты гражданского права / Под ред. С Н. Братуся. - М., 1984. - С. 269-285. 3. Мицкевич A.B. Субъекты советского права. - М., 1962. - С.
 9. Додаткова література
  Корнєєв В. Правовий режим функціонування ринку облігацій внутрішньої державної позики // Право України. - 1999. - № 11. - С. 41-45. 2. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. - М., 1999. - С. 23-145. 3. Лапан В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. - СПб., 2002 (544 е.). 4. Магазинер Я.М. Объект права // Очерки по гражданскому праву. - Л.,
 10. Додаткова література
  Антонюк О.І. Право учасників цивільних правовідносин на самозахист. Автореф. дис... канд. юрид. наук. - Харків, 2004 (20 с.). 2. Б'шоусов Ю.В. Захист цивільних прав та інтересів: питання теорії, юрисдикції та завершеності // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наук, праць. - Вип. 23. - Одеса, 2004. - С. 41-45. 3. Вахонсва Т.М. Строки (терміни) у цивільному праві. Автореф. дис. ...
© 2014-2021  yport.inf.ua