Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке , сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 2. Договір про виняткову продажу товарів


1. Найменування договору не є ще повністю усталеним на практиці і в літературі. У країнах романо-германської та англійської систем права найчастіше його називають договором про надання виняткових прав продажу (contrat de vente exclusive. Alleinvertriebsvertrage, exclusive dealing agreement}. В англо-американській доктрині нерідко йдеться про договір на виключне розповсюдження товарів (solo distribution agreement), але таке найменування використовується і в країнах романо-германської правової системи (contrat de distribution
380
exclusive. Alleinvertriebsvertrag). Фахівці деяких
країн, зокрема Франції, Бельгії та Швейцарії, визначають
його також як договір про комерційну концесію (contrat de concession commercial).
Цей вид договору склався на практиці, і лише в законах деяких країн є норми, що регулюють окремі сторони відносин (США - п. 2 ст. 2-306 ЄТК; Бельгія - закон від 27 липня 1961 р., доповнений законом від 21 Квітень 1972, і т. д.). Широке застосування договору призвело до розробки у всіх країнах типових форм (проформ), використовуваних, як правило, при його укладенні.
Договором закріплюються принципи і правила відносин з придбання однією стороною (покупцем) у власність товарів у іншої сторони (продавця) з встановленням одночасно ряду прав і обов'язків сторін, пов'язаних з перепродажем товару покупцем своїй клієнтурі.
З господарсько-економічної точки зору покупець товару здійснює посередницькі функції між продавцем товару і ринком. Як продавців виступають фірми-продуценти або фірми - оптові торговці, а в якості покупців - найчастіше фірми - оптовики або полуоптовікі, що купують товари для перепродажу їх роздрібним торговцям або індивідуальним споживачам. Покупці, будучи комерсантами, діючими на промисловий основі, але не будучи формально-юридично посередниками-агентами, виконують на практиці роль ланок товаро-провідної мережі і називаються «розповсюджувачами» товарів (дистриб'юторами). Саме тому договір відносять до категорії так званих договорів про розміщення товарів (distribution agreement, contrat de distribution). Товари, придбані у власність за правилами купівлі-продажу, вони реалізують на ринку від свого імені, діючи при цьому за свій рахунок і на свій «страх і ризик», тобто приймають на себе всі комерційні ризики просування товару. Юридичні та господарські наслідки перепродажу виникають повністю для такого «розповсюджувача», а його прибуток визначається різницею ціною купівлі та перепродажной цін товару.
Договір про виняткову продажу товарів як рамковий контракт визначає основні умови майбутніх взаємовідносин сторін у господарському обороті з купівлі та перепродажу товарів. Реалізація договірних положень передбачає подальше укладання контрагентами самостійних торгових угод з купівлі-продажу на основі і в межах установлених загальних правил.
За своїм змістом договір являє складну операцію, в якій поряд з положеннями про купівлю-продаж є цілий ряд спеціальних умов, що виходять за рамки «класичного» договору купівлі-продажу і визначають організаційні, фінансові, комерційні та деякі інші відносини контрагентів.
381
2. Серцевиною домовленостей є правила про придбання «розповсюджувачем» у власність товарів в інтересах подальшого їх продажу третім особам. І ці правила відносяться до різних аспектів відносин сторін договору.
Обов'язковий елемент контракту складають «умови про винятковість», яким надається односторонній або двосторонній характер.
Продавець надає покупцю виключне право продажу товарів, які є предметом купівлі-продажу між ними, на позначеної території або зазначеної клієнтурі. Надаючи покупцеві комерційну монополію , продавець відмовляється від проведення торгівлі в зазначених межах своїми силами або через інших осіб. Це - умова про виняткову продажу товару покупцем або про встановлення монополії покупця на продаж придбаних товарів. Іноді така умова договору супроводжується встановленням додаткового обов'язку продавця включати в контракти з іншими покупцями умова про відмову останніх від прямої або непрямої продажу куплених товарів на території дії першого договору. Договірний заборону третім особам на проведення так званої «паралельної продажу (або імпорту)» додатково зміцнює комерційну монополію покупця на ринку.
Розмова характер «умові про винятковість», спрямованому вже на забезпечення інтересів продавця, надає включення в договір умови про обов'язок покупця купувати товари тільки у свого контрагента, тобто продавця. Це - умова про виняткову купівлі товару покупцем у продавця - контрагента за договором про виняткову продажу товару.
Надання виключних прав ставить проблему законності договору з точки зору положень про заборону обмежувальної практики. В рамках Європейського економічного співтовариства встановлення у договорі монополії на продаж вважається законним, тоді як встановлення монополії на покупку застосовується значно рідше з побоювання визнання такої умови суперечить положенням Римського договору.
Договір містить зазвичай і ряд інших важливих умов, що визначають відносини між сторонами.
Встановлюється мінімальна кількість товарів, яке покупець повинен періодично купувати у продавця, і порушення цієї умови розглядається як підстава для розірвання договору продавцем. Договірне закріплення такої квоти продажів є способом забезпечення комерційних інтересів продавця.
Важливим договірним становищем, що належать до подальшої ринкової діяльності покупця, є умова про перепродажних цінах, хоча його може і не бути в договорі. Покупець зобов'язується погоджувати продажні ціни зі своїм постачальником в період ринкової діяльності або ж вони визначаються в самому контракті.
3. Комплекс договірних умов стосується прав і обов'язків сторін, спрямованих на сприяння досягненню цілей договору, успішну реалізацію комерційного співробітництва. Так, у ст. 2-306 ЄТК передбачається, що договір «покладає на продавця обов'язок докласти всіх зусиль поставити товари, а на покупця - докласти всіх зусиль для сприяння їх продажу, якщо інше не встановлено угодою сторін ».
Взаємна обов'язок сторін щодо сприяння співробітництву конкретизується низкою договірних умов.
Покупець, що знає ринкові умови місця своєї діяльності, нерідко бере на себе обов'язок повідомляти контрагенту інформацію маркетингового характеру, в першу чергу щодо особливостей та обсягів ринкового попиту на товари, які становлять предмет договору.
Не менш важливим для розширення операцій є зобов'язання брати участь у рекламі товарів при їх перепродажу.
І нарешті, в інтересах сприяння досягненню цілей договору покупець нерідко зобов'язується надавати своїй клієнтурі сервісні умови і для цього мати на складах запасні частини до машинно-технічних виробів, проводити післяпродажне обслуговування і т. д.
Зі свого боку продавець приймає на себе обов'язок допомагати покупцеві в обладнанні його торговельних приміщень, постачати його рекламними і демонстраційними матеріалами, надавати підтримку в створенні служб, навчанні персоналу покупця і т. д.
Характерною особливістю договору, що відбиває тісний зв'язок сторін у процесі його реалізації, є закріплення за продавцем права контролю за комерційною та фінансовою діяльністю покупця. Такий контроль покликаний стимулювати ефективну активність «розповсюджувача» товару.
4 . Практика укладання договорів про виняткову продажу товарів придбала універсальний характер з огляду на її господарсько-економічних переваг - спільного створення сторонами на певний період механізму комерційної реалізації товарів. Умови договору, що визначають тісний господарську залежність контрагентів, спрямовані на інтеграцію їх комерційної діяльності.
Про такої спрямованості договору свідчить і тривалий термін, на який - він полягає. Характерними для договорів є терміни в 10 - 15 років, що говорить про прагнення сторін надати відносинам більш-менш постійний характер. При цьому не іключается і можливість дострокового розірвання договору у разі недосягнення цілей його укладення.
Підписання фірмами-продуцентами або оптовими торговцями ряду ідентичних угод з «розповсюджувачами» товарів із закріпленням за кожним з них тієї чи іншої територіальної монополії на комерційні операції веде до організації збутової
383
мережі в масштабах національного ринку або його регіону Це набуває особливого значення в умовах загострення ринкової конкуренції, насамперед для фірм, що не мають власного торгового апарату
Договір про виняткову продажу товарів набув широкого поширення і в міжнародній торгівлі, причому його використання представляється деяким фахівцям найбільш ефективним способом проведення експортних операцій на закордонних ринках. У літературі такий договір часто іменують договором про виняткове імпорті, що регулює відносини між продуцентом -експортером і імпортером-оптовиком.
Договірна техніка, яка використовується при цьому сторонами, в основному схожа з вживаною на національних ринках. Монополія на ввезення виробів постачальника визнається за одним або кількома імпортерами із закріпленням за кожним з них виключного права на продаж на певній території країни імпортера або всієї національної території, а іноді і континенту.
«Умови винятковості» нерідко вводяться на продаж і купівлю товарів експортер зобов'язується не постачати товари - прямо або побічно - іншим комерсантам, які перебувають на «договірної території», а імпортер - не купувати у інших експортерів аналогічні товари для перепродажу. Остання обставина, безумовно, спирає покупця, і великі фірми-імпортери звичайно зберігають за собою можливість придбання товарів одного і того ж виду, але різних «марок», у кількох національних та іноземних постачальників.
Договором про виняткове імпорті властивий і ряд інших відмінностей по відношенню до вживаного на національному ринку договором про виняткову продажу товарів. Сторони, в першу чергу імпортер, зберігають в таких контрактах більшу юридичну та господарську незалежність від контрагента. Зокрема, експортер не грає відносно імпортера роль організатора комерційної реалізації поставляються їм товарів при їх перепродажу і не має, як правило, прав контролю за діяльністю імпортера
Висновок декількох договорів про виняткове імпорті з покупцями однієї і тієї ж країни зазвичай не веде до створення експортером організованою збутової мережі в країні імпортера, що охоплює всю територію цієї країни.
При підготовці контрактів про виняткове імпорті рідко використовуються положення типових договорів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Договір про виняткову продажу товарів"
 1. Глава XVII Договір про виняткову продажу товарів. Договір про франшизу. Договір про факторинг
  виняткову продажу товарів. Договір про франшизу. Договір про
 2. § 1. Виникнення і правова природа договорів
  договірні способи здійснення комерційних операцій. Під впливом цих умов у 50 - 60 роках XX в. в країнах ринкової економіки набули поширення нові види договорів, хоча деякі з них були відомі і раніше. З'явившись спочатку в договірній практиці США, що стали «досвідченим полем» використання нових видів контрактів, ряд договірних форм потім швидко увійшов в ділову практику і
 3. § 3. Договір про франшизу
  договір не отримав нормативної регламентації в національному законодавстві або міжнародних угодах. Договір про франшизу розглядається в іноземній літературі як різновид договору про виняткову продажу товарів, сторонами якого є дві особи: постачальник товарів та / або послуг і «привілейований покупець» (договір отримав своє найменування від «франшизи», або
 4. Контрольні питання по темі
  договорів та в чому полягає їх специфіка! 2. Які права та обов'язки сторін договору про виняткову продажу товарів? 3. Які права u обов'язки сторін за договором про франшизу? 4. Які права та обов'язки сторін за договором про
 5. § 7. Монополістична діяльність та її правове регулювання
  договором про організацію Європейського економічного співтовариства від 25 березня 1957 (ст. 85-91) і деякими іншими. Норми цих угод застосовуються до будь особам, що діють на території Співтовариства. У національних законах і міжнародних угодах виділяються два основних напрямки господарської практики, що розглядається як монополістична: організаційно-правова і
 6. § 1. Поняття комерційного права
  договором. У цьому випадку настає майнова відповідальність підприємця або його контрагента, що виражається в несприятливих майнових наслідки для відповідної особи і обумовлено правопорушенням з його боку. Так, підприємець несе відповідальність у тому випадку, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок непереборної
 7. § 2. Джерела комерційного права
    договору або видання іншого внутрішньодержавного акта (ст. 2, 5, 6 Федерального закону РФ «Про міжнародні договори Російської Федерації» [5]). Згідно п. 4 ст. 15 Конституції РФ та ст. 7 ГК загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Міжнародні договори Російської Федерації застосовуються до
 8. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
    договір. Для порушення провадження у справі про неспроможність і його розгляду необхідно, крім встановлення зовнішнього приз-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 80 нака неспроможності - призупинення поточних платежів, щоб вимоги кредиторів до боржника в сукупності складали суму не менше 500
 9. § 2. Правовий режим речей
    договорів купівлі-продажу, угод приватизації, може бути предметом аукціону або конкурсу. У всіх цих випадках воно розглядається як єдиний комплекс і угода відбувається відносно всього підприємства як єдиного цілого на момент виникнення відповідних прав і обов'язків, наприклад, на зазначену в самому договорі дату або на день складання останнього балансу, на день державної
 10. § 4. Правовий режим цінних паперів
    договорів, а також від інших документів, які є цінними паперами. Зокрема, по відношенню до письмових договорами не застосовується поняття обов'язкових реквізитів, а лише поняття істотних для договорів даного виду умов. На відміну від цінного паперу договір може бути складений довільно. Крім того, щоб здійснити права за договором, його не обов'язково фактично пред'являти
© 2014-2022  yport.inf.ua