Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Ісайчева Е . А.. Шпаргалка по римському праву, 2010 - перейти до змісту підручника

71. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Договір купівлі-продажу (emptio-venditio) - договір, в силу якого одна сторона (продавець) була зобов'язана надати іншій стороні (покупцеві) річ (товар) у власність, а покупець був зобов'язаний сплатити продавцеві встановлену договором грошову ціну.
Договір купівлі-продажу був спрямований на перехід права власності та володіння від однієї особи до іншої на оплатній основі.
Договір купівлі-продажу - консенсуальної договір, полягав допомогою простого угоди.
Істотні умови договору купівлі-продажу - предмет договору та ціна.
Предмет договору купівлі-продажу - річ як тілесна (наприклад, будинок), так і нематеріальна (наприклад, право вимоги), але не вилучена з обігу. Предметом договору могли бути речі як вже існуючі в натурі, так і ті, які з'являться або надійдуть у власність продавця в майбутньому (договори під відкладальною умовою, тобто зобов'язання виникало не з моменту укладення договору, а з моменту настання обставин, обумовлених сторонами договору, наприклад дозрівання врожаю).
Випадки надання речі:
- продавець був власником речі - і покупець ставав власником цієї речі;
- продавець не був власником - і покупець не ставав власником речі, а власник міг виндицировать річ.
Ознаки ціни:
- грошовий вираз (in pecunia numerata);
- визначеність (certum) - обидві сторони правильно оцінювали розмір ціни і були згодні з нею;
- реальність (verum) - ціна повинна була відповідати звичайної вартості аналогічного товару, що обертається на ринку.
Обов'язки продавця:
- передати покупцеві товар, вільний від прав будь-яких третіх осіб;
- надати товар належної якості або попередити покупця про наявні недоліки речі;
- передати продану річ з приладдям і плодами, отриманими після укладення договору. Обов'язки покупця:
- прийняти поставлений йому товар;
- своєчасно сплатити поставлений йому товар. Ризик випадкової загибелі проданого товару лежав на покупцеві.
Відповідальність продавця:
- за евікція речі. Евікція речі - позбавлення покупця права власності на річ, отриману від продавця, внаслідок відсудження її третьою особою на підставі права, що виникло до передачі речі покупцеві. Продавець не відповідав за евікція, якщо покупець знав про права евікцірующего в момент укладання договору. При виселення продавець зобов'язаний був вступити у справу на стороні покупця і захистити його, якщо це не вдавалося, він був зобов'язаний сплатити покупцеві подвійну вартість відсудження або відшкодувати йому понесені збитки;
- за неналежну якість поставленого товару. За цивільному праву продавець ніс відповідальність тільки, коли він обіцяв покупцеві, що річ не має недоліків, в класичну і посткласичного епоху - якщо продавець не знав і не міг знати про недоліки. У разі придбання неякісного товару покупець мав право пред'явити позов про розірвання договору та повернення сплаченої ціни (actio redhibitoria) або позов про зменшення купівельної ціни (actio quanti minoris). Відповідальність покупця:
- за неоплату придбаного ним товару продавець стягував з покупця вартість проданої речі і відсотки за прострочення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 71. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  договором. У цьому випадку настає майнова відповідальність підприємця або його контрагента, що виражається в несприятливих майнових наслідки для відповідної особи і обумовлено правопорушенням з його боку. Так, підприємець несе відповідальність у тому випадку, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок непереборної
 2. § 2. Правовий режим речей
  договорів купівлі-продажу, угод приватизації, може бути предметом аукціону або конкурсу. У всіх цих випадках воно розглядається як єдиний комплекс і угода відбувається відносно всього підприємства як єдиного цілого на момент виникнення відповідних прав і обов'язків, наприклад, на зазначену в самому договорі дату або на день складання останнього балансу, на день державної
 3. § 3. Правовий режим грошей
  договорів купівлі-продажу, то гроші виступають у цій ролі не як правило, а навпаки, скоріше - виняток. Так, вони можуть бути предметом договору купівлі-продажу, якщо купуються грошові знаки у вигляді банкнот або монет в якості колекційного матеріалу. Іноземна валюта також може бути предметом договорів купівлі-продажу, причому купувати її за договорами купівлі-продажу можуть як
 4. § 4. Правовий режим цінних паперів
  договорів, а також від інших документів, які є цінними паперами. Зокрема, по відношенню до письмових договорами не застосовується поняття обов'язкових реквізитів, а лише поняття істотних для договорів даного виду умов. На відміну від цінного паперу договір може бути складений довільно. Крім того, щоб здійснити права за договором, його не обов'язково фактично пред'являти
 5. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  договорів, як і речові об'єкти. Однак маркувати послугу, яка являє собою, згідно ЦК, певну діяльність, неможливо. Тому говорять про знаки обслуговування, які, як правило, використовуються в різного роду рекламних матеріалах, прикрашають обладнання та інвентар, що використовуються для надання послуг. Економічне значення використання знаків обслуговування і комерційна
 6. § 3. Виконання зобов'язань
  договором. Наприклад, при невиконанні зобов'язання, тобто при повній відсутності здійснення боржником будь-яких дій на дату виконання, боржник, відшкодував кредитору збитки, має право не виконувати зобов'язання в натурі. Охарактеризоване Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 212 правило (п. 2 ст. 396 ЦК)
 7. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  договорів, застосовуваних у майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Сторонами договору купівлі-продажу можуть бути будь-які фізичні та
 8. § 2. Оренда
  договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування. Орендодавцем у договорі оренди є власник майна, тобто будь-яка фізична або юридична особа, яка має титул власника. Орендодавцями можуть бути також особи, уповноважені законом
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
  договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові
 10. § 6. Комісія
  договору комісії. Договором комісії присвячена гл. 51 ГК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
© 2014-2022  yport.inf.ua