Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному повідомленні

Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні, що укладається між вантажовідправником і перевізником, що приймає вантаж, відрізняється від звичайного договору перевезення конкретного вантажу лише вмістом деяких умов (про термін доставки вантажу, про забезпечення його схоронності, а також про оплату провізної плати та інших платежів, пов'язаних з перевезенням вантажу), представляючи собою його різновид.
Його сторонами також є вантажовідправник, висуваючи вантаж до перевезення, і перевізник, який приймає вантаж для доставки його в пункт призначення. При цьому перевізник покладає виконання частини своїх зобов'язань, які випливають з договору перевезення, на треті особи - інші транспортні організації, у тому числі що належать до інших видів транспорту (п. 1 ст. 313 ЦК) (1). Останні зобов'язані виконати ці зобов'язання в силу прямих вказівок транспортного законодавства, а порядок виконання визначається угодами між організаціями різних видів транспорту (ст. 788 ЦК). Розподіл відповідальності між усіма транспортними організаціями регулюється транспортним законодавством на основі положень ст. 403 ЦК (згідно з якою при виконанні зобов'язання третьою особою закон може встановити і відповідальність безпосереднього виконавця).
---
(1) Неможливо погодитися з розглядом зазначених транспортних організацій як соперевозчіков, а самого цього зобов'язання - як зобов'язання з множинністю осіб на стороні перевізника (Цивільне право / Под ред. А.П. Сергєєва, Ю.К . Толстого. Т. 2. С. 443), бо останній не уповноважений на укладення договору від імені інших транспортних організацій, які навіть не відають про його укладення і не виявляють своєї волі з приводу його змісту.
Загальний термін доставки вантажу в прямому змішаному сполученні визначається сукупністю термінів його доставки транспортними організаціями усіх видів транспорту, які брали участь у перевезенні, і розраховується на підставі правил обчислення строків доставки вантажів, які діють на відповідних видах транспорту (ст. 75 УЖТ, п. 1 ст . 109 КВВТ). У разі його порушення майнову відповідальність за прострочення доставки несе не транспортна організація, яка видала вантаж (як це має місце при прямих перевезеннях), а та транспортна організація, з вини якої допущено прострочення (п. 1 ст. 109 КВВТ) .
Оскільки, однак, всі претензії, пов'язані з неналежним виконанням перевізником своїх зобов'язань, повинні пред'являтися до транспортної організації, що видала вантаж одержувачу, вказане правило про суб'єкта відповідальності означає збереження системи пересилки претензії від транспортної організації, її що отримала, до тієї транспортної організації, яку організація - адресат претензії вважає винною у простроченні. Це не сприяє належному захисту порушених прав вантажовідправників і вантажоодержувачів. Логічніше було б покладати таку відповідальність на транспортну організацію, що видала вантаж, яка, в свою чергу, могла б у регресних порядку вимагати відшкодування понесених нею збитків від тих транспортних організацій, які допустили прострочення.
Обов'язки щодо забезпечення збереження вантажу, що перевозиться в прямому змішаному сполученні, несуть усі транспортні організації, які беруть участь у його перевезенні. Майнова відповідальність за незбереження вантажів до передачі їх в пункти перевалки лежить на здає стороні, після передачі - на стороні, що прийняла вантажі (ст. 79 УЖТ, п. 1 ст. 114 КВВТ). Охорона вантажів в портах (пунктах) перевалки згідно ст. 79 УЖТ здійснюється портами, тоді як п. 1 ст. 114 КВВТ передбачає, що цей обов'язок лежить на організації, що здійснює перевалку вантажів, що свідчить про чергову відомчої плутанині і необхідності якнайшвидшого прийняття федерального закону про прямих змішаних (комбінованих) перевезеннях.
Плата за перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні стягується: у пункті відправлення - з вантажовідправників; в пункті перевалки - з вантажовідправників чи вантажоодержувачів; в пункті призначення - з вантажоодержувачів або вантажовідправників (ст. 113 КВВТ, ст. 76 УЖТ).
Витрати, понесені транспортними організаціями у зв'язку з обладнанням вагонів, річкових і морських суден для багатоярусного розміщення вантажів, а також у зв'язку з розміщенням великовагових, громіздких, довгомірних вантажів і кріпленням їх у вагонах, на морських і річкових суднах, здійсненими в пунктах перевалки, відносяться на вантажоодержувача. З вантажовідправника може бути також стягнуто штраф за затримку з його вини вагонів або контейнерів у пунктах перевалки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 2. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- У текст програми , опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 2. § 7. Зобов'язання з договорів перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні
  § 7. Зобов'язання з договорів перевезення вантажу у прямому змішаному
 3. 1. Поняття і сфера застосування
  Під перевезенням вантажу в прямому змішаному сполученні розуміється таке перевезення, яка здійснюється за єдиним транспортним документом різними транспортними організаціями різних видів транспорту. Основна особливість правовідносин, пов'язаних з перевезеннями вантажів у прямому змішаному сполученні, що виділяє їх у відносно самостійну окрему область правового регулювання, полягає в
 4. 2. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні
  При перевезенні вантажу в прямому змішаному повідомленні договір перевезення, що укладається між вантажовідправником і перевізником, що приймає вантаж для доставки його в пункт призначення і видачі одержувачу або уповноваженій ним особі, відрізняється від звичайного договору перевезення конкретного вантажу лише своїм змістом (умови про термін доставки вантажу, про забезпечення його схоронності та ін.). вживаються в
 5. § 1. Перевезення
  Поняття і види договорів перевезення. В економіці транспорт займає особливе місце. За допомогою транспорту забезпечується доставка споживачам як готової продукції і товарів , так і сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, необхідних для виробництва. Транспорт забезпечує не тільки доставку вантажів, а й перевезення пасажирів і багажу. Правове регулювання відносин з перевезення в найбільш
 6. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
  Поняття та ознаки договору перевезення вантажів. Згідно п. 1 ст. 784 ГК перевезення вантажів, пасажирів і багажу здійснюється на підставі договору перевезення. При цьому договір перевезення вантажу знайшов своє загальне врегулювання в ст. 785 ГК, а договір перевезення пасажирів - в ст. 786 ЦК. За договором перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4 . A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 8. 1. Система договірних зобов'язань з перевезення
  Найважливішу юридичну особливість відносин з перевезень пасажирів, вантажів і багажу складає обставина, що вони оформляються не одним договором, а системою договірних зобов'язань. Вітчизняне законодавство, що регулює перевезення вантажів, з дореволюційного часу не визнавало інших договірних форм, крім договору перевезення конкретного вантажу. Так, згідно із Загальним статутом
 9. 2. Джерела правового регулювання зобов'язань з перевезення
  У ГК включені лише основні, принципові положення про договір перевезення, застосовні в рівній мірі до відносин, пов'язаних з перевезенням вантажів, пасажирів і багажу різними видами транспорту. Основну роль у регулюванні взаємовідносин учасників конкретних перевезень традиційно відіграють транспортні кодекси і статути. При цьому вони повинні прийматися тільки в якості федеральних законів,
 10. 3. Правове становище інших транспортних організацій, що беруть участь у виконанні транспортних зобов'язань
  Ще один дискусійне питання, успадкований сучасної російської цивілістикою від радянського цивільного права, - це питання про правове становище транспортних організацій, які брали участі в укладенні договору перевезення вантажів або пасажирів, але є учасниками їх транспортування, а також вступають у певні правовідносини з вантажоодержувачами та одержувачами багажу з приводу
© 2014-2022  yport.inf.ua