Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт


Договір на виконання науково-дослідних робіт - це угода, в силу якого виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, а замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її.
Договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт є:
консенсусним;
оплатним;
двостороннім.
Суб'єкти. Сторонами договору можуть бути будь-які дієздатні особи. Наукові дослідження виконавець зобов'язаний провести особисто. При виконанні дослідно-конструкторських або технологічних робіт виконавець має право залучати до його виконання третіх осіб.
Щодо форми договору діють загальні правила про форму угод.
Умови.
1. Предметом договору є процес проведення виконавцем наукових досліджень або дослідно-конструкторських або технологічних робіт і результат цих досліджень або робіт.
2. До термінів виконання та до ціни робіт, а також до наслідків неявки замовника за отриманням результатів робіт застосовуються відповідні правила про договір підряду.
Права та обов'язки.
Виконавець зобов'язаний:
- виконати роботи відповідно до узгодженого з замовником технічним завданням і передати замовнику їх результати в передбачений договором строк;
- узгодити із замовником необхідність використання охоронних результатів інтелектуальної діяльності, що належать третім особам, і придбання прав на їх використання;
- своїми силами і за свій рахунок усувати допущені з його вини у виконаних роботах недоліки, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних параметрів, передбачених у технічному завданні або в договорі;
- негайно інформувати замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або про недоцільність продовження роботи;
- гарантувати замовнику передачу отриманих за договором результатів, що не порушують виключних прав інших осіб. Замовник зобов'язаний:
- передавати виконавцеві необхідну для виконання роботи інформацію;
- прийняти результати виконаних робіт і оплатити їх.
Права сторін на результати робіт.
За умовчанням замовник має право використовувати передані йому виконавцем результати робіт, в тому числі здатні до правової охорони, а виконавець має право використовувати отримані ним результати робіт для власних потреб. Однак договором можуть бути встановлені обмеження у праві на використання результату робіт для однієї зі сторін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт "
 1. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  договірна форма, представлена найважливішим засобом регулюються-вання - цивільно-правовим договором. У сфері створення, виробництва та реалізації інноваційних продуктів найбільш значуще місце займають договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Ліцензійні договори і договори комерційної концесії в меншій мірі можуть бути задіяні
 2. § 1. Загальні положення про підряд
  договору підряду. Договір підряду, відомий в римському праві як найм роботи (locatio-conductio operis) і існуючий поряд з наймом речей (locatio-conductio rei) і найманням послуг (locatio-conductio operarum), - юридична форма опосередкування економічних відносин з виконання робіт. Сучасний інститут підряду представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 37 ЦК) та Особливої, куди увійшли
 3. § 1. Поняття і елементи договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. З переходом до ринкових відносин істотно підвищуються роль і значення цивільно-правових засобів у сфері створення і використання науково-технічної продукції, яка набуває властивості товару і все ширше втягується в цивільний оборот. Одним з важливих засобів регулювання виникаючих при
 4. § 2. Зміст договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  договорів на виконання НДР і ДКР утворюють взаємні права та обов'язки виконавця і замовника. Загальний підхід законодавця до їх визначення, виражений в гол. 38 ГК, зводиться до того, що в законі закріплюються їх основні види, а сторонам надається можливість включити в договори будь інші не суперечать чинному законодавству умови. Більшість правил, що містяться у вказаній
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. Pacta sunt servanda [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. Pacta tertis nec nocent nec prosunt [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. Par in parem imperium (jurisdictionem) non habet [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  договори і загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела цивільного права. Поняття і склад цивільного законодавства. Цивільне законодавство і Конституція РФ. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права, головний акт цивільного законодавства. Система Цивільного кодексу РФ. Інші федеральні закони в сфері цивільного права. Інші
 7. 2. Система зобов'язального права
  договору як головного, найбільш поширеного підстави виникнення зобов'язальних відносин сюди ж включаються і загальні положення про договір (його поняття і види, порядок укладання, зміни та розірвання тощо). Особлива частина зобов'язального права складається з інститутів, що охоплюють норми про окремі однотипних різновидах (групах) зобов'язань. До них відносяться: -
 8. 2. Класифікація договорів про придбання і використання виключних прав і ноу-хау
  договори, в рамках яких виникають і реалізуються зобов'язання з використання виключних прав і ноу-хау, мають суттєві відмінності. Насамперед, одні з договорів, що оперують з винятковими правами, цілком присвячені їх передачі або створення об'єктів і передачі прав на їх використання, а інші - тільки частково. До перших належать: - авторські договори; - договори про
 9. Глава 52. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-конструкторських і технологічних робіт (НДР І ДКР), НА ПЕРЕДАЧУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ І НОУ-ХАУ
  Глава 52. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-конструкторських і технологічних робіт (НДР І ДКР), НА ПЕРЕДАЧУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ І
 10. § 1. Зобов'язання з договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДР і ДКР)
  договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДР і
© 2014-2022  yport.inf.ua