Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

4.1. Екіпаж судна. Загальні положення

Екіпажем судна називається колектив осіб, службовців на судні і займають на ньому посади згідно зі штатним розкладом. Він складається з капітана, інших осіб командного складу судна та суднової команди (п. 1 ст. 52 КТМ Російської Федерації). Зарахування в екіпаж судна проводиться на підставі наказу судновласника та наказу капітана по судну. Всі члени екіпажу призначаються на судно і переміщаються за посадою тільки за згодою капітана. Особи, зараховані в екіпаж судна і вирушають у рейс, вносяться до суднової ролі. Правова регламентація екіпажу судна відображена в главі IV КТМ Російської Федерації, яка складається з двох параграфів, що містять 22 статті.
У п. 2 ст. 52 КТМ Російської Федерації окреслено коло осіб командного складу судна. У нього входять крім капітана судна помічники капітана судна, механіки, електромеханіки, радіоспеціалісти і лікарі. Статути служби на суднах до командного складу відносять і інших суднових спеціалістів. Це залежить від виду діяльності судів (торгові, рибопромислові, науково-дослідні та інші судна) і виконуваних членами екіпажу функцій. Так, функції членів екіпажу рибопромислових суден будуть багато в чому відрізнятися від функцій членів екіпажу торгових або науково-дослідних суден. Судова команда складається з палубної команди, машинної команди та інших службовців на судні, які не відносяться до командного складу судна. На судні повинен бути екіпаж, що повністю забезпечує безпеку плавання.
Судновий екіпаж повинен бути укомплектований кваліфікованими службовцями, які пройшли спеціальне навчання. Особливі вимоги в цій частині пред'являються до судноводіїв, суднових механікам, електромеханікам і радіоспеціалістам: вони повинні мати спеціальне морську освіту і пройти випробування кваліфікаційної комісії, яка присвоює звання, встановлені положенням про званнях осіб командного складу морських суден. До заняття посад членів екіпажу судна допускаються особи, які мають дипломи та кваліфікаційні свідоцтва, встановлені Положенням про дипломування членів екіпажів суден, затвердженим Урядом Російської Федерації. Залежно від наявності того чи іншого звання фахівці морського флоту допускаються до заняття певних посад за своєю спеціальністю на морських судах.
Кожен член екіпажу зобов'язаний:
дотримуватися вимог міжнародних, національних і місцевих правил, діючих нормативних документів, наказів і розпоряджень судновласника і капітана судна;
чітко і неухильно виконувати накази начальників;
знати і чітко виконувати свої обов'язки по суднових розкладів; знати розташування і уміти користуватися судновими технічними засобами з боротьби за живучість, аварійно-рятувальним і протипожежним майном та інвентарем , індивідуальними і колективними рятувальними засобами; володіти прийомами надання першої медичної допомоги в екстремальних умовах;
знати пристрій і особливості судна, його особливий режим роботи в екстремальних умовах плавання та виробничої діяльності; бути готовим до надання допомоги іншим судам, людям;
виконувати оголошені капітаном авральні та аварійні роботи;
при виявленні небезпеки, що загрожує судну, людям, вантажу, технічним засобам, негайно доповідати вахтовим і безпосереднім начальникам , одночасно приймаючи всі можливі заходи до її ліквідації;
виконувати правила технічної експлуатації, техніки безпеки, пожежної безпеки та санітарні правила; утримувати приміщення свого завідування та житлові приміщення в належному порядку і чистоті;
виконувати міжнародні, національні та місцеві вимоги щодо запобігання забруднення морського середовища;
залишати судно тільки з дозволу капітана, старшого помічника або вахтового помічника капітана;
забезпечувати порядок і нормальну діяльність судна;
дотримуватися честь і гідність громадянина своєї країни.
Більше того, кожен член екіпажу несе відповідальність згідно зі Статутом служби на суднах, невиконання цих обов'язків тягне дисциплінарну або іншу встановлену законом відповідальність.
Командний склад суднового екіпажу є адміністрацією судна, покликаної керувати діями підлеглих, особисто брати участь в управлінні судном і належному використанні його техніки і устаткування. Члени суднової команди підпорядковуються розпорядженням командного складу екіпажу судна.
Спільними обов'язками осіб командного складу є наступні:
1) забезпечувати безпеку мореплавання, підготовку підлеглих і готовність засобів свого завідування до боротьби за живучість судна;
2) забезпечувати справний стан, правильну технічну експлуатацію і надійну роботу технічних засобів свого завідування; планувати проведення ремонтів, контролювати терміни і якість їх виконання;
3) керувати підлеглими і організовувати їх працю, проводити необхідні інструктажі; забезпечувати виконання правил технічної експлуатації, техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних правил;
4) знайомити новопризначених на судно осіб з його пристроєм і особливостями, розміщенням аварійно-рятувального та протипожежного майна і інвентарю, обов'язками по суднових розкладів, з правилами обслуговування завідування і внутрішнього розпорядку та іншими службовими обов'язками;
5) прийом (передачу) справ свого завідування оформляти встановленим актом і рапортом капітану (начальнику служби);
6) організовувати і проводити технічну навчання; впроваджувати технічні удосконалення і прогресивні методи праці;
7) доповідати капітану (начальнику служби) про стан готовності служби (завідування) до виходу судна в рейс у встановлені капітаном терміни;
8) здійснювати контроль за несенням вахт і судновими роботами, за станом житлових і службових приміщень свого завідування;
9) інформувати підлеглих про діяльності судна; ставитися з увагою до їх турботам і потребам, поліпшувати умови праці та побуту.
Кожне судно повинно мати на борту екіпаж, члени якого мають належну кваліфікацію і склад якого достатній за чисельністю для забезпечення безпеки плавання і захисту морського середовища, а також для виконання вимог до дотримання робочого часу на борту судна і недопущення перевантаження членів екіпажу судна роботою. Залежно від типу і призначення судна, а також району плавання і роду діяльності мінімальний склад екіпажу судна встановлюється відповідно федеральним органам виконавчої влади в галузі транспорту і федеральним органом в галузі рибальства за погодженням з відповідним профспілковим органом. Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, що забезпечує безпеку, видається відповідно капітаном морського торгового порту і капітаном морського рибного порту, якими здійснено реєстрацію судна (ст. 53 КТМ Російської Федерації).
Згідно п. 1 ст. 56 КТМ Російської Федерації до складу екіпажу судна, що плаває під Державним прапором Російської Федерації, крім громадян Російської Федерації можуть входити іноземні громадяни та особи без громадянства. Однак капітаном судна, старшим помічником капітана судна, старшим механіком і радіоспеціаліста в обов'язковому порядку повинні бути громадяни Росії. До роботи на судні допускаються особи, які мають свідоцтва (санітарний паспорт моряка або міжнародний сертифікат здоров'я), що засвідчують їх придатність до такої роботи за станом здоров'я.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1. Екіпаж судна. Загальні положення "
 1. Глава 4. Екіпаж судна. КАПІТАН, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
  Глава 4. Екіпаж судна. КАПІТАН, ЙОГО ПРАВА І
 2. 3. Договір оренди транспортного засобу без екіпажу
  екіпажу орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння і користування без надання послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації (ч. 1 ст. 642 ЦК). Розглянутий договір визнається, згідно з наведеним визначенням, реальним. Однак таке рішення далеко не безперечно. Відомий морського права договір фрахтування судна без екіпажу
 3. Ненадання капітаном судна допомоги потерпілим (ст. 270 КК).
  Екіпажу, пасажирів, покладено обов'язок надавати допомогу всякому особі, навіть ворожому, зустрінутому на море і знаходиться в опасності2. Злочин має формальний склад і визнається вікон-ченним з початку бездіяльності капітана, який повинен був і міг надати допомогу зазнали лиха. 1 Див, наприклад: Коментар до Кримінального кодексу Російської Феде-рації / Под ред. А.І. Рарога.
 4. Стаття 270. Ненадання капітаном судна допомоги потерпілим Коментар до статті 270
  екіпажу і пасажирів. Під серйозною небезпекою розуміється наявність реальної загрози загибелі свого корабля, екіпажу чи пасажирів при спробі здійснення рятувальних робіт (наприклад, через сильний шторм, несправності судна і т.п.). 4. Для складу злочину не обов'язково, щоб ненадання капітаном судна допомоги людям, що зазнали лиха, призвело до їх загибелі. Склад злочину формальний
 5. Стаття 27.14.1. Арешт судна, доставленого в порт Російської Федерації
  екіпажу, встановлюються Урядом Російської Федерації. 3. Судно, котре з'явилося знаряддям вчинення адміністративного правопорушення, адміністративна відповідальність за яке встановлена частиною 2 статті 8.17, статтями 8.18 - 8.20 цього Кодексу, підлягає негайному звільненню після внесення застави в порядку, передбаченому статтею 27.18 справжнього
 6. Стаття 27.13. 1. Затримання судна, доставленого в порт Російської Федерації
  екіпажу, встановлюються Урядом Російської
 7. Ф
  екіпажу, див Оренда - договір А. транспортного засобу без екіпажу - договір Ф. на час , см. Оренда - договір А. транспортного засобу з екіпажем Функція - забезпечувальна Ф. неустойки VIII, 37, § 2 (2) - с. 75 - 77 - Ф. завдатку VIII, 37, § 3 (2) - с. 79 - 84 - Ф. права утримання VIII, 37, § 7 (1) - с.
 8. Стаття 11.13. Порушення правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного диплома (свідоцтва, посвідчення) або перебувають у стані сп'яніння
  екіпажем, або при невідповідності технічного стану судна наявним документам, або з порушенням встановлених правил завантаження, норм пасажиромісткості, обмежень по району та умовам плавання, а одно допуск до керування судном або до його механізмам і устаткуванню осіб, які не мають відповідного диплома (свідоцтва, посвідчення) або перебувають у стані сп'яніння, - тягне
 9. Стаття 642. Договір оренди транспортного засобу без екіпажу
  екіпажу орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння і користування без надання послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації. Правила про відновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на укладення договору оренди на новий строк (стаття 621) до договору оренди транспортного засобу без екіпажу не
 10. Стаття 632. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем
  екіпажем орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння та користування і надає своїми силами послуги по управлінню ним і за його технічної експлуатації. Правила про відновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на укладення договору оренди на новий строк (стаття 621) до договору оренди транспортного засобу
 11. Стаття 11.13. Порушення правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного диплома (свідоцтва, посвідчення) або перебувають у стані сп'яніння
  екіпажем, або при невідповідності технічного стану судна наявним документам, або з порушенням встановлених правил завантаження, норм пасажиромісткості, обмежень по району та умовам плавання, а одно допуск до керування судном або до його механізмам і устаткуванню осіб, які не мають відповідного диплома (свідоцтва, посвідчення) або перебувають у стані сп'яніння, - тягне
© 2014-2022  yport.inf.ua