Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 2, 1996 - перейти до змісту підручника

Еволюція партійної системи.

Основні зміни в політичній системі країни на рубежі XIX-XX ст. були обумовлені дією двох суперечливих тенденцій. З одного боку, з'являються перші ознаки занепаду традиційного англійського парламентаризму, позначилося падіння ролі парламенту. З іншого боку, британська буржуазія в своєму прагненні завершити оформлення свого політичного лідерства в блоці з великими землевласниками здійснила ряд заходів по демократизації державного апарату. Були прийняті нові виборчі закони, проведені реформи парламенту, місцевого управління і суду. Британський правлячий клас почав все більш цілеспрямовано використовувати в своїх цілях робочий рух, що виступало за демократизацію політичного життя.
Зазнала значних змін і партійна система. Консервативна партія почала перетворюватися на партію великих промислових і фінансових власників. Ліберальна партія, в основному складається з середніх шарів, поступово позбавлялася своєї соціальної бази і втрачала політичні позиції, що прискорило утворення нової партії - лейбористів.
Лейбористська партія виникла як результат підйому європейського соціал-демократичного руху і появи в Англії соціалістичних груп і організацій (Соціал-демократичної федерації, Фабіанського товариства та ін.) Спочатку роль центру руху зіграв Комітет робочого представництва, що включив в себе на правах колективного членства тред-юніони, суспільство фабианцев і ряд інших організацій. Головною метою Комітету була боротьба за забезпечення робочого представництва в парламенті. У 1906 р. на базі Комітету була створена "трудова" (лейбористська) партія.
Становленню лейбористської партії сприяла подальша демократизація виборчого права. У 70-80-х рр.. була прийнята серія законів, в тому числі про введення таємного голосування (1872), про покарання за підкуп виборців (1883). Особливе значення мали закони 1884 і 1885 рр.., Які склали третю за рахунком в XIX в. виборчу реформу. Реформа 1884 збільшила виборчий корпус з 3 млн. до 5,5 млн. чоловік. У містах майновий ценз був скасований, а в графствах право брати участь у виборах придбали дрібні орендарі, причому на тих же умовах, які пред'являлися до міських виборцям з реформи 1867 р., а також всі платники податків, які проживають в окрузі 6 місяців. Разом з тим зберігався "подвійний вотум" - право голосувати не лише за місцем проживання, а й за місцем знаходження нерухомої власності.
До 1922 р. при владі перебувало сформоване під час війни коаліційний уряд консерваторів і лібералів. Проте ще в роки війни стара двопартійна система в результаті розколу ліберальної партії виявилася значно підірваною. Одночасно з послабленням ліберальної партії в умовах післявоєнної соціальної боротьби йшов процес посилення партії лейбористів. Відразу ж після першої світової війни була проведена реорганізація партії, прийняті зміни у статуті та партійній програмі, в якій проголошувалася необхідність побудови нового суспільства, встановлення "системи народовладдя". Основним методом досягнення цієї мети мало стати поступове перетворення капіталістичного суспільства, його трансформація.
Після розпаду коаліційного уряду в 1922 р. на дострокових виборах 1923 жодна партія не завоювала абсолютної більшості мандатів. У цій ситуації підприємницькі кола визнали можливим прихід до влади лейбористської партії. Ні перше (1924 р.), ні друге (1929 - 1931 рр..) Лейбористський уряд міжвоєнного періоду, всупереч початковим побоюванням, не порушили "правила гри" і принципів політичного консенсусу, завдяки чому після виборів 1923 лейбористи міцно зайняли місце офіційної опозиції в парламенті. Однак остаточне становлення двопартійної системи в тому вигляді, в якому вона діє у Великобританії в даний час, відбулося лише після виборів 1945 р. і великої перемоги на них партії лейбористів.
Таким чином, найважливішою особливістю модифікованої двопартійної системи Великобританії стало те, що однією з двох головних партій країни стала партія "робочої опозиції", а проте більш тривалий час при владі залишалася буржуазна консервативна партія. Положення консервативної партії в політичній системі Великобританії особливо усталилося в зв'язку з приходом до її керівництва в 1979 р. правоконсервативного крила на чолі з М. Тетчер, який зумів вловити зрушення в масовій політичній свідомості в бік більшої свободи ринкових відносин. У 1981 р. стався розкол лейбористської партії і на базі її виділився крила була створена соціал-демократична партія (що об'єдналася в 1988 р. з лібералами в нову партію), в 70-х рр.. посилилася політична роль націоналістичних партій в Шотландії і Уельсі. Незважаючи на це, монополія двох головних і найбільших партій у політичній системі країни не була підірвана.
У 1997 р., після вісімнадцятирічного правління консерваторів, уряд знову сформувала перемогла на парламентських виборах партія лейбористів. Новим лідерам в умовах кризи світового соціалістичного руху вдалося реформувати застарілу партійну структуру і програму, що стала зразком для соціал-демократів інших країн Західної Європи. "Нові" лейбористи орієнтуються в основному на середні верстви населення ("білі комірці"), а їх рішучу відмову від гасел загальної націоналізації і тотального втручання держави в соціальні відносини (при посиленні ролі "закону і порядку" і при ослабленні ролі профспілок у партії) забезпечив їм підтримку і частини великого капіталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Еволюція партійної системи. "
 1. Контрольні запитання до розділу 6
  партійних систем. 7. Сутність однопартійної системи. 8. Методи інституціоналізації політичних
 2. Контрольні питання
  партійної конференції 2. Порядок формування першого Робітничо-селянського Радянського Уряду 3. Характеристика маніфесту про проголошення незалежності ССРБ 4. Система вищих органів державної влади БРСР відповідно до Конституції 1919 5. Чому Литовсько-Білоруську РСР називають буферною республікою?
 3. Партійна і виборча системи.
  Партійності, гострого суперництва партійних блоків особливе значення набувала боротьба навколо виборчих реформ. Закон 1919 передбачив заміну мажоритарної системи системою пропорційного представництва. Однак нова система була значно спотворена тим, що в законі було передбачено отримання партіями додаткових місць у вигляді "премій" за перемогу у виборчому окрузі. У 1927 р.
 4. Тема 21. Російська правова система
  еволюції російського права. Право імператорської Росії. Основні типи російської правової культури. Правова система РРФСР. Становлення сучасної правової системи Російської Федерації. Джерела сучасного російського права. Конституція Росії 1993 Тенденції розвитку сучасного російського
 5. Політичні партії.
  Партійний характер. Однак практика показала, що прийшов до влади буржуазно-плантаторський блок не може бути монолітним. Перша адміністрація Дж. Вашингтона по видимості була монолітною, але вже тоді існували серйозні розбіжності між А. Гамільтоном, який очолював казначейство, і державним секретарем Т. Джефферсоном. Обидва вони переконали Дж. Вашингтона висунути свою кандидатуру на
 6. Контрольні питання до розділу 12
  системі поділу влади. 5. Механізм взаємодії виконавчої та законодавчої влади в рамках системи стримувань і противаг. 6. Односторонні повноваження глави виконавчої влади (в рамках системи стримувань і противаг). 7. Повноваження законодавчої влади (в рамках системи стримувань і противаг). 8. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої влади у фінансовій
 7. Тема 16. Мусульманська правова сім'я
  еволюція мусульманського права. Основні мазхаби мусульманського права. Джерела мусульманського права. Доктрина як основне джерело мусульманського права. Роль Корану і Сунни в мусульманському праві. Своєрідність основних інститутів і галузей мусульманського права. Державне та релігійне примус. Мусульманське право і закон. Мусульманське право в правових системах зарубіжного
 8. Тема 22. Правова система Узбекистану
  еволюції узбецького права. Мусульманське право. Вплив російського права на розвиток узбецького права. Сучасне право Узбекистану та романо-германська правова сім'я. Джерела сучасного узбецького права. Конституція Республіки Узбекистан 1992 р. і розвиток
 9. Контрольні запитання до розділу 1
  еволюція. 5. Взаємозв'язок права і держави. 6. Поняття джерел права. 7. Закони та їх види. Підзаконні акти. 8. Право і мораль. 9. Структура правової норми. 10. Дія норм права у часі, просторі і по колу осіб. 11. Правомірне поведінку і правопорушення. 12. Юридична
 10. § 1. Місце уряду в системі державних органів
  партійною дисципліною. Ця закономірність знаходить своє найбільш повне вираження в тих країнах, де діють однопартійні уряду (нині лейбористський Уряд Великобританії). У тих країнах, де при владі перебувають коаліційні уряди, парламенти мають більшу часткою відносної самостійності по відношенню до уряду. Чим складніше парламентська коаліція,
 11. § 5. Інституціоналізація політичних партій
  партійними органами існують інституалізовані відносини. Особливим предметом регулювання в організаційно оформлених партіях є членство. Керівні органи партій - з'їзди, конференції, центральні і національні комітети і т.д. приймають програми, статути, правила, інструкції з питань організаційної структури і партійної діяльності. Лунаючи таким шляхом партійні норми
 12. Розвиток політичної системи Франції в 60-80-х рр.. XX в.
  Еволюції президентської влади зіграли конституційна реформа 1962 р., здійснена де Голлем допомогою референдуму, яка змінила порядок виборів президента. Відтепер обрання президента мало відбуватися за допомогою загального голосування. Дійсний зміст реформи полягав у протиставленні глави держави як безпосереднього і єдиного обранця народу обирається
 13. § 3. Можливі перспективи
  еволюцією общесоциологических теорій та методології. Так, очевидна хвиля широкого застосування якісних методів в емпіричних дослідженнях. Сучасна глобалістика (У. Бек, І. Уоллерстейн та ін.) - зайве підтвердження наших уявлень про необхідність дослідити соціальні закономірності, соціальні девіації і девіантна поведінка в контексті більш загальних процесів еволюції світу і
 14. § 3. Можливі перспективи
  еволюцією общесоциологических теорій та методології. Так, очевидна хвиля широкого застосування якісних методів в емпіричних дослідженнях. Сучасна глобалістика (У. Бек, І. Уоллерстейн та ін.) - зайве підтвердження наших уявлень про необхідність дослідити соціальні закономірності, соціальні девіації і девіантна поведінка в контексті більш загальних процесів еволюції світу і
 15. Тема 3. Історія порівняльного правознавства
  еволюції порівняльного правознавства в Англії та США. Порівняльне правознавство в першій половині XX в. Порівняльне правознавство після Другої світової війни. Розвиток радянського порівняльного правознавства. Сучасний стан юридичної компаративістики. Розробка проблем порівняльного правознавства вченими-юристами зарубіжних країн. Порівняльне правознавство та міжнародне
 16. § 1. Партійні системи
  партійної системи. Соціальною основою багатопартійності є саме суспільство, що складається з різних соціальних та інших інституціалізованих груп з суперечать один одному інтересами. Кожна соціальна чи інша група може бути представлена на політичній арені відповідною партією або партіями. Партійні системи відрізняються значною різноманітністю, що пояснюється соціальними,
 17. Література
  системи сучасності. М., 1988. 3. Дурга Дас Басу. Основа конституційного права Індії. М., 1986. 4. Жидков О.А. Історія держави і права Стародавнього Сходу. М., 1965. 5. Крашенинникова Н.А. Індуське право: Історія і сучасність. М., 1982. 6. Куценков А.А. Еволюція індійської касти. М., 1983. 7. Мозолин Б.П. Особистість, право, економіка сучасної Індії. М., 1979. 8. Саїдов А.Х.
 18. Тема 20. Змішані правові системи
  систем. Особливості історичної взаємодії і поєднання елементів романо-германської правової сім'ї та англійського загального права в правових системах різних країн. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіани. Правова система Ізраїлю. Правова система ПАР. Інші змішані правові системи. Розділ шостий Порівняльне правознавство та національні
 19. Еволюція французького парламентаризму.
  Партійної системи. З політичної арени остаточно зійшли монархічні угрупування, але на їх місці виникло безліч різновидів республіканських партій ("помірні" республіканці, республіканська ліва і т. д.). До кінця XIX в. впливовою партією стали радикали. Більшість політичних партій Третьої республіки в організаційному відношенні були аморфними, часто розвалювалися,
 20. 1. Роль інтелектуальної власності та ноу-хау
    еволюції в різні часи в країні і за
© 2014-2022  yport.inf.ua