Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 2, 1996 - перейти до змісту підручника

Розвиток політичної системи Франції в 60-80-х рр.. XX в.

Основною тенденцією розвитку політичної системи П'ятої республіки в перші десятиліття її існування стало подальше посилення президентської влади, її персоналізація. Президент став на практиці не тільки главою держави, а й главою уряду, одночасно послаблювалося і яке-небудь протидію законодавчої влади.
Значну роль у такій еволюції президентської влади зіграли конституційна реформа 1962 р., здійснена де Голлем допомогою референдуму, яка змінила порядок виборів президента. Відтепер обрання президента мало відбуватися за допомогою загального голосування.
Дійсний зміст реформи полягав у протиставленні глави держави як безпосереднього і єдиного обранця народу обирається таким же способом Національним зборам.
Крім того, подальше посилення президентської влади було пов'язане з можливістю глави держави спиратися на парламентську більшість, оскільки в 60 - 70-х рр.. президент незмінно виступав як лідер голлістської партії. Маючи підтримку більшості в парламенті, він фактично очолював і уряд, відтіснивши його формального главу - прем'єр-міністра. Повна залежність прем'єр-міністра та уряду від волі президента, фактична відповідальність уряду перед главою держави внаслідок збігу президентського і парламентської більшості стали характерною рисою П'ятої республіки в цей час. Центром прийняття державних рішень стала головним чином особиста канцелярія президента, вільний від будь-якої політичної відповідальності розгалужений апарат Єлисейського палацу. Помітною тенденцією в розвитку режиму П'ятої республіки в 60-70-х рр.. стала і централізація судово-поліцейського апарату. Були створені надзвичайні органи політичної юстиції, розширено повноваження поліції і префектів.
Разом з тим відзначалися певні зрушення й у зміцненні гарантій прав особистості. У 1971 р. Конституційна рада визнала преамбулу до Конституції 1958 р. (з посиланнями на права людини в Декларації 1789 р. і Конституції 1946 р.) складовою частиною "конституційного блоку" і зобов'язав органи державної влади поважати положення цієї преамбули як конституційні принципи. Крім того, починаючи з 1971 р., Конституційна рада декларував цілий ряд положень, що визначають принципи правового статусу особи (так звана Судова хартія прав людини).
Серйозні зміни в розстановці соціально-політичних сил у Франції виявилися в період 1973-1976 рр.. коли голлистская партія втратила абсолютну більшість місць в парламенті і поступилася найважливіші державні пости представників інших правих і центристських угруповань. Одночасно зі зміною соціальної бази і падінням голлістської партії посилився вплив лівих сил. У 1972 р. реформована Соціалістична партія (ФСП) і Французька комуністична партія підписали спільну Програму демократичного Уряду народної єдності. Програма передбачала проведення в країні соціально-економічних і політичних перетворень, відновлення ролі і престижу парламенту та ін Протистояння двох партійних блоків - коаліції лівих сил, з одного боку, і правоцентристської коаліції (ОПР-СФД) - з іншого, отримало назву "биполяризации" політичного життя, ставши визначальною рисою розвитку політичної системи Франції.
"Биполяризации" відкрила безпосередню можливість приходу до влади лівого блоку, а також змін у взаєминах влади. Президент і уряд могли відтепер стати представниками протиборчих угруповань, і їх фактична роль прямо залежала від зв'язку з партійно-парламентською більшістю.
У 1981 році Соціалістичної партії вдалося завоювати пост президента, отримавши абсолютну більшість місць в парламенті, і сформувати уряд. Зберігши основні положення Конституції 1958 р., що стосуються центрального апарату П'ятої республіки, уряд соціалістів разом з тим прийняло закон про децентралізацію місцевого управління, скасувавши традиційну посаду префекта (потім відновлену), ввело, хоча і в урізаному вигляді пропорційну виборчу систему. Місцеві органи влади отримали більшу самостійність у фінансових та інших питаннях управління. Відповідно до законів 1983 підпорядкування нижчих органів самоврядування вищестоящим було обмежене певними напрямками діяльності (освіта, охорона здоров'я і т. п.), дещо пом'якшений був адміністративний контроль центру над місцевими органами самоврядування. Право обирати представницькі органи (самоврядування) було надано регіонам.
Період 1986-1988 рр.. став унікальним в тому відношенні, що крім певної переоцінки ролі держави, П'ята республіка вперше випробувала новацію "роздільного правління" - співіснування президента-соціаліста і правоцентристського уряду, що спираються на опозиційні один одному політичні блоки. Другий такий період "співіснування" тривав з 1993 по 1995 р., а з 1997 р., навпаки, соціалістичний уряд "співіснує" з президентом-голлістом.
Політичні події 80-90-х рр.. показали, що, незважаючи на всі складнощі і перипетії партійного суперництва, примат президентської влади в усіх областях державного життя і нині залишився незмінним. Не випадково найбільш поширеними оцінками П'ятої республіки є такі характеристики, як "суперпрезидентської республіки" або "ультрапрезідентскій режим". Разом з тим парламент - арена партійного суперництва, і в умовах політичної поляризації глава держави ще більше, ніж раніше, зацікавлений у підтримці парламентської більшості, а для найбільш ефективного проведення в життя своєї політики партія чи блок партій повинні виграти не тільки президентські, але й парламентські вибори. Якщо ж говорити про здійснення парламентом своєї головної функції - законодавчої, то тут він як і раніше виступає в основному в ролі "реєстраційної палати", оскільки, за Конституцією 1958 р., його власна сфера законодавчих повноважень значно обмежена, а повсякденний парламентський контроль (питання міністрам) разом з відповідальністю уряду перед парламентом не грають у Франції великою практичної ролі.
Незалежно від розстановки основних політичних сил, на рубежі XX і XXI ст. держава у Франції залишалося значною регулює силою в економіці і соціальних відносинах. Періодично проводяться націоналізація і приватизація галузей економіки в цілому зберегли співвідношення державного і приватного її секторів. Особливістю приватизації у Франції при передачі малоефективних галузей господарства та об'єктів держвласності є збереження у державній власності великих пакетів акцій цих об'єктів, використання державних облігацій або аукціонів.
Значну роль на розвиток політичної системи Франції надають інтеграційні процеси загальноєвропейського масштабу. Так, в 1992 р. Конституція Франції була доповнена розділом "Європейський союз", все більш чітко стала виявлятися тенденція до визнання верховенства "коммунитарного права" (права Європейського союзу) над національним правом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розвиток політичної системи Франції в 60-80-х рр.. XX в. "
 1. Глава 6. ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  політичних системах зарубіжних країн політичні партії займають одне з найважливіших місць. Сам термін "партія" походить від латинського pars - частина, що стосовно до політичної системи означає групу однодумців, що мають одну спільну мету. З посиленням ролі партій у політичному процесі, із зростанням їх організованості партії стали розглядатися як свого роду соціальний механізм, де
 2. Контрольні запитання до розділу 6
  політичної партії. 2. Функції політичних партій. 3. Класифікація політичних партій. 4. Поняття "групи тиску". 5. Організаційна структура політичних партій. 6. Основні види партійних систем. 7. Сутність однопартійної системи. 8. Методи інституціоналізації політичних
 3. Глава 16. Середньовічне держава у Франції
  розвитку середньовічного суспільства у Франції класова і внутриклассовая боротьба, а також політичні форми, в яких вона протікала, набували найбільш яскраві й типові риси. Французький феодалізм в цілому дає нам класичні зразки того, як глибинні зміни в економічній та політичній структурі суспільства тягнуть за собою неминучу і закономірну зміну форм організації держави.
 4. Партійна і виборча системи.
  Розвиток Франції в XX в., На відміну від Великобританії, відбувалося в умовах поляризації та відкритого протиборства правих і лівих сил, партій та угруповань, що призводило не тільки до частих змін у політичному режимі, а й до глибоких реформ державного ладу, періодичної трансформації проголошуваних конституційних принципів. В умовах багатопартійності, гострого суперництва
 5. § 3. Злочини, що посягають на основи політичної системи Російської Федерації
  політичної системи розуміються як легітимність державної влади, тобто конституційна основа її функціонування, а також безперешкодне здійснення своїх політич-ських функцій державними і громадськими діячами. До цієї групи злочинів відносяться діяння, передбачені ст. 277-279
 6. 36. Що таке Європейська рада?
  Розвитку, і визначає його генеральні політичні орієнтири "(ст. 4 Договору про Європейський Союз). Членами даного органу за посадою виступають керівники всіх держав-членів та Голова Європейської комісії, яких супроводжують міністри закордонних справ і один з комісарів. Оскільки більшість країн Союзу за формою правління є парламентарними республіками або монархіями, то
 7. Зміни в державному апараті.
  політичної нестабільності, частих урядових криз і відставок кабінетів . Середня тривалість перебування кабінету у влади не перевищувала 6 місяців. Нерідко кабінети йшли у відставку в результаті недовіри, вираженого тільки верхньою палатою - сенатом. Явна порушення рівноваги влади і "системи стримувань" на користь парламенту, при нездатності парламенту ефективно виконувати
 8. § 4. Політична система суспільства: поняття, структура, функції
  розвитку суспільства, конкретних програм діяльності політичних інститутів); мобілізація коштів і ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей і завдань (без величезної організаторської роботи, людських, матеріальних і духовних ресурсів багато поставлені цілі і завдання приречені на явне недосягнення); виявлення та представництво інтересів різних суб'єктів політичних відносин (без
 9. 1. Поняття змішаних правових систем
  розвитку змішаних правових систем. Змішані правові системи зустрічаються не тільки у федеративних, але і в унітарних державах. Причини юридичної плюралізму змішаних правових систем можуть бути різні. Це може бути як наслідком подій політичної історії (анексія, колонізація, поступка території), так і навмисним зближенням з іншими правовими системами (законодавче
 10. § 4. Структура курсу цивільного та торгового права капіталістичних держав
  розвитку цивілізації. Саме французьке право дозволяє простежити еволюцію багатьох громадянськи-правових інститутів від перших етапів становлення капіталістичної економіки до наших днів. Римське право зробило істотний вплив і на розвиток іншої правової системи - німецького права. У цьому виявився елемент історичної спільності двох правових систем, тому вибір ліг на цивільне і
 11. Контрольні запитання до розділу 5
  політичний режим ". 2. Співвідношення понять" політичний режим "і" форма держави ". 3. Вплив змін у політичному режимі на форму держави. 4. Ознаки демократичного режиму. "Закриті" демократії. 5. Як має поводитися меншість в умовах демократичного політичного режиму? Як виявити і об'єктивувати волю більшості при демократичному режимі? 6. Поняття
© 2014-2022  yport.inf.ua