Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В. . Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 4. Політична система суспільства: поняття, структура, функції

У соціальному управлінні беруть участь різні суб'єкти: держава (спеціально призначене для цієї мети), партії, політичні рухи, громадські об'єднання тощо Всі вони, надаючи активний вплив на політичне життя суспільства і здійснюючи політичну владу, об'єднуються в політичну систему.
Політична система суспільства - це упорядкована на основі права і інших соціальних норм сукупність інститутів (державних органів, політичних партій, рухів, громадських організацій тощо), в рамках якої проходить політичне життя суспільства і здійснюється політична влада.
Поняття "політична система суспільства", яке увійшло в науковий обіг у другій половині ХХ в., Показує, як регулюються політичні процеси, як формується і функціонує політична влада. Це механізм організації та реалізації політичної діяльності.
Політична система має ряд характерних рис:
1) саме в її рамках і з її допомогою здійснюється політична влада;
2) вона залежить від характеру суспільного середовища, соціально-економічної структури суспільства;
3) вона має відносну самостійність.
Будь-яка система суспільства, в тому числі і політична, являє собою цілісне, впорядкована безліч елементів, взаємодія яких породжує нову якість, не властиве її частинам. Категорія "політична система" дозволяє глибоко проникнути в політичні інтереси класів, соціальних та етнічних груп, розібратися у взаємозв'язку і взаємозалежності відображають ці інтереси політичних явищ.
Політична система зрештою регулює виробництво і розподіл благ між соціальними спільнотами на основі використання державної влади, участі в ній, боротьби за неї.
Виділяють наступні компоненти політичної системи:
1) політична організація суспільства, що включає в себе держава, політичні партії та рухи, громадські організації та об'єднання, трудові колективи і т. п.;
2) політична свідомість, що характеризує психологічні та ідеологічні боку політичної влади і політичної системи;
3) соціально-політичні та правові норми, що регулюють політичне життя суспільства і процес здійснення політичної влади;
4) політичні відносини, що складаються між елементами системи з приводу політичної влади;
5) політична практика, що складається з політичної діяльності та сукупного політичного досвіду.
Системоутворюючою категорією, інтегруючої дані елементи в єдину політичну систему, є категорія "політична влада".
Кожна організація, що входить в політичну систему, займає в ній своє особливе місце, має спеціальне призначення, свої функції, відповідно до яких бере участь у вирішенні спільних завдань суспільства.
Залежно від природи виділяють наступні види політичних систем: демократичні, командно-адміністративні, теократичні, перехідні і т.п.
Сутність політичної системи суспільства найбільш яскраво проявляється в її функціях. Звідси характеристика політичної системи буде неповною без їх розгляду.
Виділяють такі функції політичної системи:
забезпечення політичної влади певної соціальної групи або більшості членів даного суспільства (політичної системою встановлюються і здійснюються конкретні форми і методи владарювання - демократичні та антидемократичні , насильницькі і ненасильницькі тощо);
управління різними сферами життєдіяльності людей в інтересах окремих соціальних груп або більшості населення (дія політичної системи як керуючої включає постановку цілей, завдань, визначення шляхів розвитку суспільства, конкретних програм діяльності політичних інститутів);
мобілізація коштів і ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей і завдань (без величезної організаторської роботи, людських, матеріальних і духовних ресурсів багато поставлені цілі і завдання приречені на явне недосягнення) ;
виявлення та представництво інтересів різних суб'єктів політичних відносин (без селекції, чіткого визначення та вираження на політичному рівні даних інтересів ніяка політика неможлива);
задоволення інтересів різних суб'єктів політичних відносин за допомогою розподілу матеріальних і духовних цінностей у відповідності з тими чи іншими ідеалами конкретного суспільства (саме в сфері розподілу зіштовхуються інтереси різноманітних спільностей людей);
інтеграція суспільства, створення необхідних умов для взаємодії різних елементів його структури (об'єднуючи різні політичні сили, політична система намагається згладжувати, знімати неминуче виникають у суспільстві протиріччя, долати конфлікти, усувати колізії);
політична соціалізація (за допомогою неї формується політична свідомість індивіда, і він "включається в роботу" конкретних політичних механізмів, завдяки чому відбувається відтворення політичної системи шляхом навчання все нових членів суспільства і прилучення їх до політичної діяльності) та ін
Таким чином, політична система має чимало функцій, за допомогою яких вона виконує своє призначення, забезпечує нормальні політичні відносини, пов'язує всі суб'єкти політики в єдиний політичний організм.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Політична система суспільства: поняття, структура, функції "
 1. § 1. Територіальна організація місцевого самоврядування.
  Політичні умови вибору тієї чи іншої територіальної моделі. Збереження в Росії районного рівня місцевого самоврядування задається необхідністю забезпечення керованості, недопущення явних перекосів у розвитку різних територій, зокрема, міських і сільських поселень, концентрації мізерних матеріально-фінансових ресурсів. Як вважає В.І. Васильєв, перехід до однорівнева місцевим
 2. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  політично значуща поведінка в установленому порядку та діяти відповідно до покладених на них обов'язками, а у разі відхилення - зазнавати певних позбавлення. Муніципальної-правова відповідальність застосовується і в тих випадках, коли не можна знайти чітко виражених критеріїв для оцінки поведінки порушує закон суб'єкта муніципальної-правового відношення. Підставою застосування
 3. § 1. Поняття комерційного права
  політичної влади в економічній сфері суспільства і належить до сфери надбудови. У цьому сенсі правильніше говорити не про господарському управлінні, а про державне управління (регулювання) господарством (економікою) як специфічної частини єдиного управління. Зрозуміло, не можна заперечувати, що управління притаманне і власне виробництва (підприємницької діяльності), але тут воно
 4. § 1. Загальні положення
  політичної ситуації, це і можливість ущемлення прав та інтересів підприємця з боку третіх осіб, органів влади та управління і, нарешті, з боку самої держави. Реальна можливість таких ризиків вимагає захисту підприємця від усіх потенційних порушників, включаючи державу. Необхідні підприємцям засоби захисту від можливих порушень з боку держави та її
 5. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  політичний характер і дуже важко перекладається на мову конкретних юридичних формул. Таким чином, конституційна формула статусу місцевого самоврядування насправді містить в собі протиріччя, які є наслідком неадекватного юридичної відображення його політичної природи. --- Див: Овчинников І.І. Місцеве самоврядування в системі народовладдя. С.
 6. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  політичного факту, що влада в країні перейшла до пролетарських і напівпролетарські її елементами ". --- --- Ленін В.І. Повне. зібр. соч. Т. 36. С. 481. Збори узаконень і розпоряджень Робочого і Селянського Уряду за 1917 - 1918 рр. . N 12. Ст. 179. Таким чином, очевидно, що місцеве самоврядування було замінено місцевим державним управлінням.
 7. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  політична думка досить активно розвивалася в напрямку побудови власних теорій місцевого самоврядування, як запозичуючи ідеї західних вчених, так і в процесі аналізу становлення та розвитку вітчизняного самоврядування. Нижче розглядаються основні положення даних теорій та їх розвиток у працях російських вчених-государствоведов. Теорія вільної громади виникла в Німеччині в першій
 8. § 1. Поняття територіальної основи місцевого самоврядування, види муніципальних утворень і їх особливості
  політичних партій, через політичну систему суспільства. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства не може існувати у відриві від інших його інститутів, воно неминуче має бути пов'язане, має розвиватися разом з ними. Як і місцеве самоврядування, партійна система в Російській Федерації також знаходиться в стані становлення і розвитку, і коректно стверджувати, що
 9. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  політичні перетворення, що кардинально змінили конституційний лад Росії. Разом з тим впровадження нових економічних відносин стало серйозним стимулом політичних змін в організації муніципальної влади. 2. Результати економічних перетворень не можна оцінювати однозначно. З одного боку, очікуваного ефекту економічна реформа за минулі роки не принесла. Соціальні
 10. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  політичного тиску в руках влади суб'єкта Федерації, використовуючи який можна буде постійно "нав'язувати" свої рішення органам місцевого самоврядування муніципальних утворень. У підсумку це може призвести до того, що муніципальні освіти будуть позбавлені всякої зацікавленості в активному економічному розвитку своєї території. У нових правових умовах формування фінансів
© 2014-2022  yport.inf.ua