Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В .. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 5. Місце і роль держави і права в політичній системі суспільства

Поняття "держава" і "політична система суспільства" співвідносяться, як частина і ціле. Держава концентрує в собі все різноманіття політичних інтересів, регулюючи явища політичного життя через призму "общеобязательности". Саме в цій якості держава відіграє особливу роль у політичній системі, надаючи їй свого роду цілісність і стійкість. Воно виконує основний обсяг діяльності з управління, користуючись ресурсами суспільства і впорядковуючи його життєдіяльність.
Держава займає центральне, провідне становище в політичній системі суспільства, так як воно:
1) виступає в якості єдиного офіційного представника всього народу, об'єднаного в межах його територіальних кордонів за ознакою громадянства;
2) є єдиним носієм суверенітету;
3) володіє спеціальним апаратом (публічною владою), призначеним для управління суспільством; має силові структури (збройні сили , міліцію, службу безпеки тощо);
4) володіє, як правило, монополією на правотворчість;
5) володіє специфічним набором матеріальних цінностей (державна власність, бюджет, валюта і т.д.);
6) визначає головні напрямки розвитку суспільства.
Держава виступає не тільки самостійним суб'єктом політики, а й покликане регулювати поведінку інших суб'єктів політичних відносин, володіючи в цій сфері дуже широкими повноваженнями:
може встановлювати в законодавстві правовий режим організації та функціонування всіх інших суб'єктів політики - політичних партій, рухів, груп тиску тощо;
реєструє їх відповідними органами (як правило, міністерством юстиції) і залучає до участі у громадських та державних справах ;
може здійснювати нагляд за законністю діяльності всіх інших суб'єктів політики та застосовувати заходи примусу за відповідні правопорушення.
Поряд з державою особливе місце в політичному житті займає і право як найважливіший соціальний інститут.
Роль права в політичній системі суспільства полягає в тому, що воно:
1) служить одним із засобів зв'язку між суспільством і його політичною системою (в законах, прийнятих законодавчими органами, виражаються інтереси більшості людей, різних верств, класів, груп населення);
2) акумулює волю суспільства, всіх його політичних сил;
3) інтегрує суспільство, робить політичну систему стабільної (зокрема, Конституції і закони зазвичай на тривалий період закріплюють систему політичних інститутів, правову основу взаємовідносин між ними, устрій держави тощо);
4) встановлює правові форми організації , функціонування і зміни державної влади, способи і методи політичної боротьби всіх існуючих в даному суспільстві політичних сил і т.д.;
5) легалізує в правових актах (конституції, законах, підзаконних актах) суб'єктів політичної організації - держава, політичні партії, рухи, громадські об'єднання тощо, які повинні діяти в їх рамках.
Так, будь-яка держава за допомогою права в тій чи іншій мірі намагається регулювати процеси утворення і функціонування політичних партій. У зв'язку з ускладненням форм і методів діяльності партій у політичному житті, зі зростанням їхньої ролі в суспільстві все помітніше стає тенденція більш детальної юридичної регламентації їх діяльності.
Якщо конституції XIX в. навіть не згадували про політичні партії, хоча партії вже тоді займали чільне становище в державно-політичному житті, то зараз регулювання їх діяльності - самостійний правовий інститут. Зазвичай в законодавстві сучасних держав відображаються такі моменти: поняття політичної партії; визначення місця і ролі в політичній системі суспільства; умови і порядок створення та припинення діяльності політичних партій; вимоги до ідеології та програмної позиції партії; вимоги до організаційного будовою і порядку діяльності партій; фінансово -економічна база партії; взаємини з публічною владою, передусім участь у виборах і в діяльності представницьких органів держави і місцевого самоврядування, і т.д. (В Росії закон про партії поки не прийнятий.)
Те, що відбувається розширення обсягу правового регулювання відносин, пов'язаних з порядком утворення, організацією та діяльністю політичних партій, послужило підставою для появи концепцій про формування в сучасних державах особливого " партійного права "(" права партій ").
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Місце і роль держави і права в політичній системі суспільства "
 1. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  місце і на ділі здійснюється в багатьох муніципальних утвореннях. На цьому рівні немає законодавчих і судових органів. До набрання чинності Закону від 6 жовтня 2003 р. не обов'язково було створення виконавчих, контрольних органів місцевого самоврядування. Зазначений підхід випливає і з Європейської хартії місцевого самоврядування (ст. 3 та ін.) Поділ влади має не тільки
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  місце органів місцевого самоврядування за умови врахування думки населення відповідної території. Цей елемент повинен розглядатися у системному зв'язку з розглянутим вище принципом, що забороняє припинення здійснення місцевого самоврядування на частини території Російської Федерації. Таким чином, створення органів місцевого самоврядування замість органів державної влади має
 3. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  місце порад як колегіальних органів діяли городові старости. Такі основні зміни, внесені Катериною II в організацію місцевої влади. Слід вказати на те, що органи місцевого самоврядування не були відокремлені від органів центральної (царської) адміністрації. Навпаки, самоврядні структури діяли під контролем державних чиновників. Але проте значення цієї
 4. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  місце в цій теорії полягало не стільки в тому, що її прихильникам не вдавалося скласти досить просторого списку недержавних публічно-правових справ, наданих органам самоврядування, скільки в тому, що таких справ зовсім і не може бути ". --- Лазаревський Н.І. Самоврядування . Дрібна земська одиниця: Зб. статей. С. 12. Отже, практика показала, що
 5. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  місце відповідність рівня підвищення доходів населення та рівня інфляції), не збільшується істотно купівельна спроможність громадян, зростає безробіття, соціальна сфера життя залишається далекою від необхідного рівня. З іншого боку, структурні та функціональні перетворення, спрямовані на забезпечення економічної реформи, правове оформлення її інститутів свідчать про безумовне
 6. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  місце в ієрархії нормативних правових актів, що утворюють цивільне законодавство. De facto він цілком порівнянний з федеральними конституційними законами, приймаючи до уваги, що йому мають відповідати всі інші федеральні закони, а також взагалі всі акти, які містять норми цивільного права (див. абз. 2 п. 2, п. 5 ст. 3 ЦК). Однак de jure він таким не є: федеральні
 7. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  місце його знаходження; найменування та інші засоби індивідуалізації; його органи, учасники, працівники. Місце знаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, яка, в свою чергу, здійснюється за місцем знаходження його постійно діючого виконавчого органу або (за відсутності такого) - іншого органу або особи, які мають право діяти від імені
 8. § 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб
  місце займає позиція про існування кооперативної власності * (902). Проте теорія і практика показують, що кооперативна, як і акціонерна, власність може розглядатися в якості економічної категорії. Таким чином, як і інші види організацій, кооперативи як власники володіють трьома видами правомочностей: володіння, користування і розпорядження своїм майном. Вони наділені
 9. § 1. Загальні положення про публічної власності
  місце займатиме державний сектор в після реформенной економіці Росії. Більшість дослідників відзначає, що офіційна політика по відношенню до публічного сектору, його кордонів, сферам додатка до цих пір не вироблена. Йде процес руйнування публічної власності і самоусунення публічно-правових утворень від виконання функцій власника. Співвідношення приватної та публічної
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  місце серед джерел цивільного права (див.: Войтович Є.П. Судова практика в механізмі цивільно-правового регулювання: автореф. дис ... канд. юрид. наук. Томськ, 2006. С. 8, 14, 18; див. також: Маркін С.В. Судовий прецедент як джерело міжнародного приватного права: автореф. дис ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 9-10, 25-33). * (58) Див соотв.: постанова Пленуму Верховного
© 2014-2022  yport.inf.ua