Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 4. Структура курсу цивільного та торгового права капіталістичних держав


У навчальному курсі викладається цивільне і торгове право держав, що представляють основні правові системи сучасного світу, право яких сформувалося і продовжує розвиватися в умовах ринкової економіки. Вибір цих країн визначено наступними факторами.
Цивільне право Франції, успадкувавши багаті традиції римського приватного права, примножило їх, пристосувавши до умов капіталістичного суспільства і торгового обороту, властивого цьому етапу розвитку цивілізації. Саме французьке право дозволяє простежити еволюцію багатьох громадянськи-правових інститутів від перших етапів становлення капіталістичної економіки до наших днів.
Римське право зробило істотний вплив і на розвиток іншої правової системи - німецького права. У цьому виявився елемент історичної спільності двох правових систем, тому вибір ліг на цивільне і торгове право Федеративної Республіки Німеччини (ФРН). Другою причиною, по якій предметом викладу стало німецьке право, є головна історична особливість розвитку цієї правової системи, яка полягає в тому, що кодификационная робота в Німеччині почалася більше століття тому, а нині діючі у ФРН кодекси вступили чинності 1 січня 1900 р., то є французьке і німецьке законодавства розділяє майже столітній період історичного розвитку капіталізму. У Німеччині нині діючі кодекси були прийняті, коли суспільство вступило в стадію імперіалізму з характерним для цього періоду виникненням монополій і початком державно-монополістичного регулювання економіки.
Порівняння правових систем Франції і ФРН дозволяє простежити еволюцію цивільного і торгового права на досить значному етапі державного, політичного, економічного і правового розвитку цих країн, що грають важливу роль в сучасній європейській і світовій політиці.
25
Приблизно в той же період, що і в Німеччині, почалася кодификационная робота в Швейцарії. При всій схожості історико-економічних умов формування сучасного права Швейцарії та Німеччини початку століття їх законодавство по-різному підходить до вирішення окремих питань правового регулювання майнових відносин. Право Швейцарії в своєму історичному розвитку, так само як французьке і німецьке, сприйняло багато принципів римського права. Спільність в системі джерел, основні засади, історичної спадкоємності, методах регулювання дозволяє об'єднати ці країни в одну романо-німецьку правову систему, або, як її ще називають, правову сім'ю.
Право Франції, ФРН, Швейцарії цікаво для вивчення ще й тим, що воно зробило і продовжує чинити істотний вплив на формування і розвиток права багатьох держав.
У підручнику викладається також право Англії, який сформувався в специфічних умовах острівної держави. Головною особливістю англійського права став його прецедентний характер, тобто визнання судової практики найголовнішим по практичному значенню джерелом права.
Суттєвою особливістю англійського права є те, що в ньому до теперішнього часу збереглася стара, феодальна форма права, в яку було внесено нове, що відповідає потребам капіталістичного суспільства зміст.
Англійська правова система, що отримала назву системи загального права (докладніше див гол. II), стала основою розвитку національних правових систем держав - у минулому колишніх колонії Англії або членів Британської Співдружності націй.
Англійське право склало історичну основу і права США, який надає в даний час вплив на розвиток деяких правових інститутів країн, правові системи яких примикають до романо-германської правової сім'ї.
Право США викладається головним чином на базі нормативного матеріалу окремих штатів, і насамперед штату Нью-Йорк.
Особливості права Англії, США та інших країн, що запозичили в тій чи іншій мірі англійське право - його систему джерел, не відомі праву країн романо-германської сім'ї інститути, такі як довірча власність, своєрідне регулювання договірних і деліктних зобов'язань, - дозволяють віднести ці країни до правової сім'ї загального права.
Таким чином, предметом курсу є цивільне і торгове право Франції та ФРН, цивільне право Англії, США та Швейцарії. В якості ілюстрації для кращого розуміння викладається в підручнику матеріалу наводяться окремі приклади з практики та законодавства інших країн.
Спільність економічного базису породжує однотипність суспільних відносин і, як наслідок, в більшості випадків схожість в правовому регулюванні цих відносин, що дозволяє при викладі матеріалу використовувати порівняльно-правовий
26
метод. Цей метод полегшує досягнення двох цілей: по-перше, викласти матеріал (особливо право Англії та США) у вже звичній для студента систематиці, по-друге, виявити загальні риси в правовому регулюванні окремих інститутів в досліджуваних країнах, а також в значній мірі полегшити розуміння багатьох не відомих країнам континентальної Європи принципів англійського права.
Весь матеріал викладається по інститутах, починаючи з джерел права і закінчуючи спадковим правом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Структура курсу цивільного та торгового права капіталістичних держав "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  структуру предмета господарського права включаються, крім підприємницьких відносин, також некомерційні відносини і відносини з державного регулювання економіки. Однак «певну єдність» названих відносин, про який пише автор, ще не є єдність предмета правового регулювання. Ці відносини складають предмети різних галузей права - приватного та публічного.
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  структуру межсуб'ектних зв'язків, характер взаємозв'язку уповноваженої і зобов'язаної особи, що, по суті, одне і те ж. * (132) Див, напр.: Генкін Д.М. Право власності в СРСР. М., 1961. С. 32-46; Братусь С.Н. Предмет і система радянського цивільного права. М., 1963. С. 188-190; Цивільне право. Ч. 1 / під ред. В.П. Мозоліна, А.І. Масляєва. С. 94 (автор глави - В.П. Мозолин) та ін * (133)
 3. 2. Договірні умови
  структура почало використовувати регулювання цін для забезпечення своїх найважливіших функцій чи не з самого початку свого зародження. На підтвердження можна послатися на які обмеження до розміру відсотків за позикою. Так, за законами, прийнятими в IV ст. до н.е., був встановлений максимум - в 4 1/6%. За законами XII таблиць максимум становив 8 1/3%. У республіканський період він досягав 12%, а під
 4. § 4. Договір міни
  структурі зовнішніх економічних зв'язків держави, а також прямі валютні та матеріальні втрати, викликані як демпінговими (маючи на увазі вітчизняних контрагентів), так і завищеними цінами (що активно практикувалося зарубіжними партнерами) та іншими факторами . Все це зумовило введення в режим правового регулювання бартерних угод відповідних жорстких обмежень. У ряді випадків
 5. § 2. Реформи самоврядування земств (1864, 1890 рр..) Та міст (1870, 1892 рр..)
  Структуру земських і міських органів. Однак вони внесли в положення земських, міських установ ряд істотних змін. Так, право участі у виборчому зібранні з перших курії отримали лише особисті та потомствені дворяни. Були скасовані з'їзди виборних від сільських товариств. Замість них голосних стали обирати волосні сходи, як правило, по одному голосному від волості. Ці голосні
 6. § 1. Поняття і види підприємців
  структурі предмета цивільного права (п. 1 ст. 2 ЦК). Крім того, стосовно фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність, встановлено правило про те, що громадянин, який здійснює таку діяльність з порушенням вимоги про державну реєстрацію, не має права посилатись відносно укладених ним при цьому угод на те, що він не є підприємцем. Суд може
 7. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі. Від роботи
 8. § 3. Активні операції комерційних банків
  структур в будь-якому сегменті ринку задовольняються головним чином за рахунок банківського кредиту. За даними друку, на 1 вересня 1997 комерційними банками було видано кредитів в рублях і іноземній валюті на 332700000000000. руб. [9] Ця сума за своїми масштабами порівнянна з основними показниками федерального бюджету на 1997 рік. Одним з парадоксів економічної ситуації в 90-і рр.. є те,
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  структури та порядку застосування страховиками при визначенні страхової премії "/ / Відомості Верховної. 2005. N 51. Ст. 5527. * (797) У разі заподіяння шкоди життю потерпілого страхове відшкодування виплачується в межах 135 тис. руб. особам, які мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника (ст. 1088 ЦК), і не більше 25 тис. руб . на відшкодування витрат на поховання - особам, які зазнали
 10. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  структур. Виходячи з того, що: поняття інтелектуальної власності, закріплене Цивільним кодексом, суперечить тому, як дане поняття трактується Конвенцією про заснування ВОІВ; Російська Федерація є учасницею даної Конвенції; ст. 15 Конституції РФ та ст. 7 ЦК встановлюють пріоритет норм міжнародних договорів Російської Федерації перед правилами, передбаченими
© 2014-2022  yport.inf.ua