Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 3. Форма державного правління

Форма державного правління - це елемент форми держави, що характеризує організацію верховної державної влади, порядок утворення її органів та їх взаємини з населенням (див. схему 12).
Схема 12
--- ---
| ФОРМА ДЕРЖАВНОГО |
| ПРАВЛІННЯ |
L --- --- T ---
¦
--- - + ---
| |
--- + --- + ---
| Монархії | | Республіки |
L --- T --- L --- T ---
| |
--- + --- + --- -
--- + --- + --- + --- - + --- + ---
| абсолютна | | обмежена | | президент-| | змішана | | парламент-|
| | | (констатує-| | ська | | | | ська |
L --- | ционная) | L --- --- L --- L ---
L --- ---
До верховної державної влади відносять главу держави (монарх або президент), законодавчий орган, уряд.
Якщо в якості критерію розглядати становище глави держави, то форми правління підрозділяються на монархії і республіки.
Монархія (від грецького monarchia - єдиновладдя) - це форма правління, при якій влада повністю або частково зосереджена в руках одноосібного глави держави (монарха): короля, царя, шаха, імператора і т.д.
Ознаки монархії:
1) влада передається у спадок;
2) здійснюється безстроково;
3) не залежить від волевиявлення населення.
Монархії бувають необмеженими, тобто в них відсутні представницькі установи народу, а єдиним носієм суверенітету держави є монарх (наприклад, абсолютні монархії останнього періоду епохи феодалізму, з сучасних - Саудівська Аравія, Бруней), і обмеженими (конституційними), в яких поряд з монархом носіями суверенітету виступають інші вищі державні органи, обмежують владу глави держави (Великобританія, Японія, Іспанія, Швеція, Норвегія та ін.)
Хоча ряд сучасних держав з монархічною формою правління прийняли Конституції і сформували парламенти (Бахрейн, Катар, Кувейт та ін.), по суті вони продовжують залишатися абсолютними, оскільки конституції даних країн встановлюють, що вся влада виходить від монарха, а парламенти мають суто консультативні прерогативи.
Монархія була панівною формою правління протягом кількох століть. У специфічній формі вона зберігається і сьогодні майже в третині країн світу.
Республіка (від латинського res publica - державне, громадське справа) - це форма правління, за якої глава держави є виборним і змінюваним, а його влада вважається похідною від виборців або представницького органу.
Ознаки республіки:
1) виборність влади;
2) обмеженість терміну повноважень влади;
3) залежність від виборців.
Залежно від того, хто формує уряд, кому воно підзвітне і підконтрольне, республіки поділяються на президентські, парламентські і змішані. У президентських республіках (США, Бразилія, Аргентина, Венесуела, Болівія, Сирія та ін.) саме президент виконує цю роль; в парламентських (Німеччина, Італія, Індія, Туреччина, Ізраїль та ін.) - парламент; в змішаних (Франція, Фінляндія , Польща, Болгарія, Австрія та ін.) - спільно президент і парламент.
У президентській республіці президент обирається незалежно від парламенту або колегією вибірників, або безпосередньо народом, він одночасно є главою держави і уряду. Президент сам призначає уряд і керує його діяльністю. Парламент в цій республіці не може винести вотум недовіри уряду, а президент не може розпустити парламент. Проте парламент має можливість обмежувати дії президента та уряду за допомогою прийнятих законів і через затвердження бюджету, а в ряді випадків може усунути з посади президента (коли він порушив Конституцію, скоїв злочин). Президент, у свою чергу, наділяється правом відкладеного вето (від латинського veto - заборона) на рішення законодавчого органу.
У парламентській республіці уряд формується законодавчим органом і відповідально перед ним. Парламент може шляхом голосування висловити вотум довіри або вотум недовіри діяльності уряду в цілому, глави уряду (голові ради міністрів, прем'єр-міністру, канцлеру), конкретного міністра. Офіційно главою держави є президент, який обирається або парламентом, або колегією виборців, або прямим голосуванням народу. Проте в системі органів державної влади він займає скромне місце: його обов'язки зазвичай обмежуються представницькими функціями, які мало чим відрізняються від функцій глави держави в конституційних монархіях. Реальною ж главою держави виступає керівник уряду.
Характерною рисою змішаних (напівпрезидентських, напівпарламентської) республік є подвійна відповідальність уряду - і перед президентом, і перед парламентом. У подібних республіках президент і парламент обираються безпосередньо народом. Главою держави тут виступає президент. Він призначає главу уряду і міністрів з урахуванням розкладу політичних сил в парламенті. Глава держави, як правило, головує на засіданнях кабінету міністрів і затверджує його рішення. Парламент також має можливість контролювати уряд шляхом затвердження щорічного бюджету країни, а також за допомогою права винесення уряду вотуму недовіри.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Форма державного правління "
 1. § 4. Акціонерні товариства
  форма підприємництва (що і представляє з себе акціонерне товариство) є не більш ніж способом організації майна Організаційна форма може вказувати тільки на процедури операцій з майном: порядок його об'єднання, розподілу, порядок Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 105 отримання
 2. § 5. Виробничі кооперативи
  форма управління кооперативом істотно демократичніше управління товариством чи суспільством. Основними принципами такого управління є: один член - один голос, що означає повну рівність всіх членів кооперативу в його управлінні. Разом з тим між кооперативами та господарськими товариствами, товариствами є багато спільного. Це добровільні об'єднання осіб для здійснення
 3. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  формах, передбачених законами, отже, перелік легальних організаційних форм некомерційних організацій не закритий, що відрізняє їх від комерційних організацій. Діяльність некомерційних організацій регулює цілий ряд спеціальних нормативних актів, серед яких центральне місце займають Федеральні закони «Про громадські об'єднання» [1] і «Про некомерційні
 4. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  форма звернення акціонера до суду. Верховний Суд РФ і Вищий Арбітражний Суд РФ виходять з того, що суди повинні приймати позови про визнання недійсними актів, виданих органами управління юридичних осіб. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 484 В абз.2 п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ І Пленуму
 5. § 2. Правосуб'єктність юридичних осіб
  формації, подання неповної чи недостовірної інформації може обмежити проведення кредитною організацією окремих операцій на строк до шести місяців. При невиконанні кредитною організацією у встановлений термін приписів про усунення порушень, а також якщо ці порушення, або вчинені банківські операції, або операції створили реальну загрозу інтересам кредиторів (вкладників), Банк
 6. § 3. Виробничий кооператив (артіль)
  форма організації побуту, споріднена поняттю сім'ї та громади). Причина цілісності артілі - у цілісності побуту. Уряд нерідко користується нею як готовим знаряддям для встановлення господарського порядку * (258). Артільне товариство, на думку Г.Ф. Шершеневича, породжене економічними умовами новітнього часу, являє собою з'єднання осіб з метою досягнення спільною працею
 7. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  форма ведення бізнесу, що забезпечує об'єднання і відокремлення капіталу (а не беруть участь у ньому осіб). Якщо ж суспільство створюється однією особою (таке можливо тільки в господарських товариствах - абз. 2 п. 1 ст. 66 ЦК), воно не є корпоративною структурою (від лат. Corporatio - суспільство, союз, група осіб, що об'єднується спільністю інтересів) і використовується тільки як форма відокремлення капіталу (від
 8. § 6. Акціонерне товариство
  формаційним повідомленнями і біржових котирувань акцій (для того щоб притримати або, навпаки, вчасно скинути акції). Як би то не було, всяке акціонерне товариство являє собою форму об'єднання виключно капіталу. Не випадково, що якщо стійкість товариств безпосередньо залежить від факторів особистого властивості (п. 1 ст. 76 ЦК), а стійкість товариств з обмеженою
 9. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
  форма стає все більш популярною. Некомерційні партнерства створюються для вирішення найрізноманітніших завдань - організації дозвілля, дошкільних закладів, клубів і т.п. Наприклад, статутами дитячих дошкільних установ часто передбачається утворення так званих опікунських (батьківських) рад, які координують діяльність батьків щодо поліпшення якості перебування їх дітей в саду,
 10. § 2. Способи захисту цивільних прав
  форма захисту (самозахист) визнана одним з її способів. Проте закріплення в законі навіть у такому недосконалому вигляді найбільш поширених способів захисту є корисним заходом, так як потерпілі орієнтуються на можливий інструментарій засобів захисту своїх порушених прав, що полегшує їх вибір . Вибір способу захисту. Як правило, власник порушеного права може
© 2014-2022  yport.inf.ua