Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
М.І. Абдулаєв. Теорія держави і права. Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

3.2. Форма правління


Держава - це форма здійснення суверенної влади. Залежно від того, хто є носієм суверенної влади, можна говорити про різні форми правління. Під формою правління розуміється організація верховної державної влади, порядок утворення її органів, їх компетенція і взаємовідношення з населенням, ступінь участі населення у формуванні цих органів.
За формами правління держави поділяються на монархії і республіки. Монархія - це така форма правління, при якій вся верховна влада зосереджена в руках одноособового глави держави (монарха), передається у спадок, або династически. Монархічна форма правління складається ще в рабовласницькому суспільстві і досі зберігається в деяких країнах. Звичайно, при цьому монархія як форма правління не залишалася незмінною. Вона зазнавала досить значні зміни залежно від умов розвитку суспільно-політичних інститутів і розстановки соціально-політичних сил суспільства.
Монархія характеризується наступними основними ознаками:
- главою держави є монарх;
- влада монарха передається спадково, або династически;
- діяльність монарха не обмежена певним строком, тобто він виконує свої обов'язки довічно.
В даний час монархічні форми правління існують:
- в Європі - Великобританія, Бельгія, Голландія, Данія, Іспанія, Люксембург, Норвегія, Швеція, Монако, Ліхтенштейн, Андорра;
- в Азії - Бахрейн, Бутан, Бруней, Катар, Кувейт, Йорданія, ОАЕ, Саудівська Аравія, Таїланд, Японія, Малайзія;
- в Африці - Лесото, Марокко, Свазіленд.
Монархії поділяються на абсолютні (необмежені) і обмежені. Монархія називається абсолютної, якщо верховну державну владу одноосібно здійснює глава держави - монарх (король, цар, імператор, шах, емір), не обмежений будь-яким іншим органом державної влади. Наприклад, історія знає багато прикладів абсолютної монархії: самодержавна Росія, Англія - в період правління династії Стюартів, Франція - за правління династії Бурбонів. В даний час абсолютні монархії в її "чистому" вигляді збереглися в деяких країнах Азії і Перської затоки. Наприклад, Бутан, Бруней - найвідоміші абсолютні монархії. Абсолютна монархія як форма правління існує також у таких країнах, як Катар, Бахрейн, Оман, Кувейт, Саудівська Аравія. Хоча в цих країнах прийняті конституції і створені парламенти, проте вся влада належить монарху, а парламенти мають лише консультативний характер.
Обмежена монархія - це така форма правління, при якій влада монарха обмежена представницьким органом - парламентом, що діє на основі конституції (Великобританія, Бельгія, Данія, Швеція, Японія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Таїланд, Малайзія, Люксембург, Ліхтенштейн, Монако та ін.) Обмежені монархії поділяються на дуалістичні і парламентські.
Дуалістична монархія - це перехідна форма правління від абсолютної до парламентарної монархії. Вона характеризується наступними основними ознаками:
- монарх виконує функції реального глави держави;
- поряд з монархом існують і інші вищі органи державної влади (парламент і уряд);
- деякі члени парламенту призначаються монархом (на відміну від парламентарної монархії, де парламент обирається народом);
- члени уряду призначаються монархом, і уряд несе відповідальність особисто перед монархом.
Дуалістичної монархії на сьогоднішній день є: Кувейт, Йорданія, Непал.
Парламентарна монархія - це така форма правління, де влада монарха обмежена парламентом. Ознаками парламентарної монархії є:
- поряд з монархом функціонують і інші найвищі органи державної влади (парламент, уряд та ін.);
- парламент обирається народом;
- уряд формує партія, яка завоювала більшість місць в парламенті;
- уряд несе відповідальність перед парламентом;
- діє принцип поділу влади;
- владні функції монарха обмежені і в основному носять церемоніальний характер (подання держави за кордоном, прийняття відставки уряду, вручення державних нагород і т.д.).
В даний час парламентарними монархіями є: Великобританія, Бельгія, Данія, Швеція, Японія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія та ін
Республіка - це така форма правління, при якій вищі органи державної влади обираються народом на основі всенародного голосування, тобто джерелом влади виступає суверенний народ. У республіках вищі органи державної влади колегіальні і в основному виборні (глава держави - президент, парламент), які обираються на певний строк. Посадові особи виборних органів державної влади несуть політичну відповідальність перед своїми виборцями. Вона може виражатися в таких формах, як дострокове відкликання депутата, розпуск парламенту, відхід у відставку уряду, відмова від посади президента.
Республіка як форма правління виникла тільки в кінці XVIII ст. (Лат. respublika - "справа згоди народу"). Республікою називалося будь-яка держава, що будує свою діяльність на основі права, на правових засадах. Республіканська форма правління передбачала здійснення управління державою на основі принципу поділу влади, що, на думку авторів цієї ідеї, повинно було забезпечити якість прийнятих законів і їх виконання, а контроль виконання цих законів було покладено на судову владу. У країнах з розвиненою економікою і високим рівнем політико-правової культури ідея поділу влади функціонує успішно, забезпечуючи стабільність і процвітання суспільства.
Республіки поділяються на президентські і парламентські. Для президентської республіки характерно те, що президент, будучи главою держави, по-перше, очолює виконавчу владу, призначає та звільняє з посади членів уряду, по-друге, уряд несе політичну відповідальність перед президентом, по-третє, тут в класичному варіанті діє принцип поділу влади (наприклад, в США, Аргентині, Бразилії).
У президентських республіках глава держави - президент обирається на певний термін: шляхом прямих виборів громадянами держави (у Росії, Бразилії, Єгипті та ін.); непрямими виборами (в США, Аргентині громадяни вибирають вибірників, а останні - президента). Президентом може бути тільки громадянин даної держави, що досяг певного віку (наприклад, в Росії - 35 років) і що володіє громадянськими і політичними правами.
У парламентських республіках виконавча влада очолюється прем'єр-міністром (головою уряду), уряд призначається парламентом і несе перед ним політичну відповідальність за свою діяльність (наприклад, в Італії, Німеччині, Греції, Індії). Склад і політика уряду безпосередньо відображають співвідношення сил в парламенті. Це може бути, з одного боку, перевагою такої форми правління, але, з іншого боку, і недоліком. Справа в тому, що за відсутності міцної більшості у якої-небудь однієї партії (сталого союзу кількох партій), при розколи правлячої партії і появу фракції (фракцій), голосуючих разом з її противниками, уряд втрачає стабільність, що створює нестабільність політичної обстановки в країні .
Виділяються і республіки (Франція, Фінляндія), де поєднуються риси парламентської і президентської форм правління. При змішаній формі правління главою виконавчої влади є прем'єр-міністр, який наділений широкими повноваженнями. При формуванні уряду беруть участь і президент, і парламент. Відповідно уряд відповідально і перед парламентом (вотум недовіри), і перед президентом (відставка).
У Російській Федерації існує республіканська форма правління, де главою держави є Президент, а законодавчу владу здійснює Парламент - Федеральне Збори, що складаються з двох рівноправних палат - Ради Федерації і Державної Думи. Російської Федерації притаманні риси як президентської, так і парламентської республіки. Це виражається в тому, що Державна Дума, по-перше, дає згоду Президенту Російської Федерації на призначення Голови Уряду Російської Федерації, по-друге, вирішує питання про довіру Уряду Російської Федерації, по-третє, висуває обвинувачення проти Президента Російської Федерації для усунення його від посади. А до відання Ради Федерації відноситься питання про відмову Президента Російської Федерації від посади у разі державної зради або вчинення іншого тяжкого злочину. У свою чергу, Президент Російської Федерації може розпустити Державну Думу у випадках і порядку, передбачених Конституцією Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2. Форма правління "
 1. § 2. Форма держави: поняття та елементи
  форма держави "означає, хто і як править у суспільстві, як влаштовані і діють в ньому державно-владні структури, як об'єднано населення на даній території, яким чином воно пов'язане через різні територіальні і політичні утворення з державою в цілому, як здійснюється політична влада, за допомогою яких методів і прийомів. Якщо територія, населення, влада
 2. § 3. Форма державного правління
  форма правління, при якій влада повністю або частково зосереджена в руках одноосібного глави держави (монарха): короля, царя, шаха, імператора і т.д. Ознаки монархії: 1) влада передається у спадок; 2) здійснюється безстроково; 3) не залежить від волевиявлення населення. Монархії бувають необмеженими, тобто в них відсутні представницькі установи народу, а
 3. § 4. Співвідношення типу і форми держави
  формаційного підходу , під поняттям же "форма держави" розглядатиметься, по суті справи, форма правління. З одного боку, держави кожного типу вдягаються у безліч форм - в рамках одного історичного типу зустрічаються різні форми держави. Зокрема, для рабовласницького типу були характерні монархії (давньосхідні деспотії - Єгипет, Вавилон, Ассирія, Китай, Індія,
 4. Глава 25 «Освічений абсолютизм» у Росії
  формалізованої. Права та обов'язки кожного стану були докладно регламентовані. Дворянство залишалося правлячим станом. Незручні і обмежувальні для нього положення петровського Указу про єдиноспадкування досить скоро починають коректуватися (в 1730 р. термін дворянської служби фіксується в двадцять п'ять років, початок служби зсувається з п'ятнадцяти на двадцять років, один з
 5. Тема 1.2. Поняття про державу
  формах і різними методами. Все це обумовлює створення особливого механізму держави, під яким розуміють всю сукупність органів, покликаних здійснювати управління суспільством і реалізовувати основні напрямки державної діяльності. В механізмі будь-якої держави виділяють щонайменше чотири структурні частини: 1. Законодавчі органи (парламенти, ради, зібрання тощо),
 6. 1.1. Поняття держави і права
  форма правління має наступні ознаки: обрання глави республіки виборним органом (парламентом, федеральними зборами та ін.) на певний строк, колегіальний характер влади уряду, юридична відповідальність глави держави за законом. У сучасних умовах розрізняються республіки: парламентська, президентська, змішана. У парламентській республіці верховна роль
 7. 2.1. Загальні положення
  форма правління в Росії визначається наявністю трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової. Всі вони знаходяться у взаємному єдності та разом з тим контролюють один одного, забезпечують рівноправність різних гілок влади. У конституційному праві закріплені і найважливіші принципи економічного життя країни. Це насамперед єдність економічного простору, вільне
 8. 4. Форми держави, основні форма правління
  форма правління (система організації державних органів, порядок їх утворення, діяльності, компетенція), 2) форма державного устрою (територіальна організація держави з відповідним розподілом повноважень між центральним і регіональним рівнем влади). Основні види форм державного пристрою: а) унітарна держава; б) федерація; в) конфедерація.
 9. 27. Конституція Російської Федерації - основний закон держави
  форма правління, форма державного устрою. До основними напрямками реалізації конституційних норм, в яких проявляється призначення Конституції, відносяться: 1) установча, так як саме Конституція надає законність державі, суспільному ладу, основ політичної системи, 2) організаторська, тому що в конституції встановлено правовий порядок в країні,
 10. 3. Виникнення держави. Форма держави, основні форми правління
  форма правління, як порядок організації вищої державної влади, утворення її органів та особливостей її взаємодії з населенням; форма державного устрою, тобто територіальна організація державної влади та державно-правовий режим, що відображає систему прийомів і способів здійснення влади. Основними формами правління є монархія і республіка. Монархія
© 2014-2022  yport.inf.ua