Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність, 2000 - перейти до змісту підручника

Глава 19. Державний план економічного і соціального розвитку РРФСР

Стаття 152. Державний план економічного і соціального розвитку РРФСР є складовою частиною державного плану економічного і соціального розвитку СРСР.
Примітка: частина перша статті 152 виключена 21.04.1992 р.
Поточні та перспективні державні плани економічного і соціального розвитку РРФСР мають на меті забезпечення комплексного економічного і соціального розвитку на території республіки у відповідності з основними завданнями та напрямками економічного і соціального розвитку СРСР.
Примітка: 21.04.1992 р. слова "у відповідності з основними завданнями та напрямками економічного і соціального розвитку СРСР" виключені.
Стаття 153. Державні плани економічного і соціального розвитку РРФСР визначають завдання в галузі економіки та соціально-культурного будівництва, містять цільові комплексні програми, плани розвитку галузей народного господарства і економічних районів на території РРФСР, включають в себе плани економічного і соціального розвитку автономних республік (Примітка: замінено на "республік у складі РРФСР" 24.05.1991 р.), країв, областей, автономних областей і міст республіканського підпорядкування.
Стаття 154. Державний план економічного і соціального розвитку РРФСР розробляється Радою Міністрів РРФСР, виходячи з державного плану економічного і соціального розвитку СРСР (Примітка: виділені слова виключені 15.12.1990 р.) на основі проектів планів міністерств, державних комітетів та інших органів державного управління РРФСР, Рад Міністрів автономних республік (Примітка: замінено на "республік у складі РРФСР" 24.05.1991 р.), місцевих Рад народних депутатів.
У державний план економічного і соціального розвитку РРФСР включаються основні показники планів підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, що знаходяться на території РРФСР.
Примітка: частина 2 статті 154 виключена 21.04.1992 р.
Розробка планів економічного і соціального розвитку здійснюється з урахуванням пропозицій колективів підприємств, установ та організацій, а також громадських організацій.
Стаття 155. Рада Міністрів РРФСР вносить державний план економічного і соціального розвитку РРФСР на розгляд Верховної Ради РРФСР.
Верховна Рада РРФСР по доповіді Ради Міністрів РРФСР і висновку Планово-бюджетної та інших постійних комісій Верховної Ради РРФСР обговорює і затверджує державний план економічного і соціального розвитку РРФСР.
Редакція статті 155 від 24.05.1991 р.:
Президент РРФСР вносить державний план економічного і соціального розвитку РРФСР на розгляд Верховної Ради РРФСР.
Верховна Рада РРФСР по доповіді Президента РРФСР і висновками постійних комісій палат і комітетів Верховної Ради РРФСР обговорює і затверджує державний план економічного і соціального розвитку РРФСР.
Стаття 156. Рада Міністрів РРФСР організовує виконання державного плану економічного і соціального розвитку РРФСР і вживає заходів щодо зміцнення планової дисципліни.
Стаття 157. Звіти про виконання державних планів економічного і соціального розвитку РРФСР розглядаються і затверджуються Верховною Радою РРФСР. Загальні показники виконання планів публікуються для загального відома.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 19. Державний план економічного і соціального розвитку РРФСР "
 1. VIII. Державний план економічного і соціального розвитку РРФСР. Державний бюджет РРФСР
  план економічного і соціального розвитку РРФСР. Державний бюджет
 2. Глава 20. Державний бюджет РРФСР
  державного бюджету СРСР. Редакція статті 158 від 15.12.1990 р.: У державну бюджетну систему Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки як самостійні частини включаються: республіканський бюджет РРФСР, бюджети республік, що входять до складу РРФСР, бюджети автономних областей і округів, місцеві бюджети. Редакція статті 158 від 21.04.1992 р.: У державну
 3. Конституція Російської Федерації
  державного управління (ст.ст. 54 - 55) Глава 9. Правова система (ст.ст. 56 - 58) Розділ третій. Влада (ст.ст. 59 - 105) Глава 10. Законодавча влада (ст.ст. 59 - 73) Глава 11. Виконавча влада (ст.ст. 74 - 84) Глава 12. Судова влада (ст.ст. 85 - 95) Глава 13. Інші федеральні державні органи (ст.ст. 96 - 97) Глава 14. Органи державної влади республік (ст.
 4. 2. Офіційні видання
  соціальних питань Бюлетень Мінпраці Росії - Бюлетень Міністерства праці та соціального розвитку Російської Федерації ВВС (СРСР, РРФСР, РФ) - Відомості Верховної Ради (СРСР, РРФСР), Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради (СРСР, РРФСР, РФ) РВ - "Російські вести" РГ - "Російська газета" Саппа РФ - Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації СЗ РФ -
 5. Глава 15. Верховна Рада автономної республіки
  глава 15 отримала нову редакцію 27.10.1989 р. Тут наводиться текст глави 15 в редакції 1978 р. і після цього в редакції 27.10.1989 р. з наступними змінами. Стаття 131. Вищим органом державної влади автономної республіки є Верховна Рада автономної республіки. Верховна Рада автономної республіки правомочна вирішувати всі питання, віднесені до відання автономної республіки
 6. II. Держава і особистість
  глава 5 "Громадянство РРФСР. Рівноправність громадян та глава 6" Основні права, свободи і обов'язки громадян РРФСР "були замінені текстом в новій редакції: глава 5" Права і свободи людини і громадянина "і глава 6 "Обов'язки громадян Російської Федерації". Нижче наводяться спочатку первісна редакція глав 5 і 6 із змінами до 21.04.1992 р., а потім - редакція 21.04.1992
 7. Стаття 175. Зведений фінансовий баланс Російської Федерації
  плановий період і впливу федеральної політики у сфері економічного розвитку на показники прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації. 3. Порядок розробки зведеного фінансового балансу Російської Федерації визначається Урядом Російської
 8. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  економічних, соціальних і культурних прав і свобод складають найбільшу категорію. Виносячи їх, Конституційний Суд керувався принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 9. 28. Поняття і роль бюджету.
  державно-територіального чи муніципального освіти, що знаходиться в розпорядженні органів державної влади або місцевого самоврядування, призначеного для фінансування загальних задач території і є основним фінансовим планом, який затверджується відповідним представницьким органом у правовій формі. Бюджет1 є вихідною сферою бюджетної діяльності і однією з
 10. Глава 3. Соціальний розвиток і культура
  державні системи охорони здоров'я, соціального забезпечення, торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування і комунального господарства. Держава заохочує діяльність кооперативних та інших громадських організацій у всіх галузях обслуговування населення. Воно сприяє розвиткові масової фізичної культури і спорту. Стаття 25. У РРФСР існує і вдосконалюється єдина система
 11. Стаття 173. Прогноз соціально-економічного роз-витку
  державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією. Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244 - ФЗ з 1 січня 2014 абзац другий пункту 2 статті 173 буде додат-нен словами ", за винятком випадку, встановленого абзацом другим пункту 1 статті 154 цього Кодексу". Прогноз соціально-економічного розвитку поселення може розроблятися місцевої
 12. Стаття 22
  економічної, соціальної та культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної
 13. Глава 11. Виборча система
  глава 11 отримала нову редакцію 27.10.1989 р. Тут наводиться текст 1978 р., далі - редакція 1989 р. з змінами і доповненнями. Стаття 91. Вибори депутатів до всіх Рад народних депутатів проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Стаття 92. Вибори депутатів є загальними: всі громадяни РРФСР, які досягли 18 років, мають право обирати
 14. Коментар до статті 13.19
  державних інформаційних систем і ресурсів, зобов'язані погоджувати з Державним комітетом РФ за статистикою ці проекти в частині обов'язкового застосування загальноросійських класифікаторів з метою забезпечення порівнянності економіко-статистичних даних про діяльність юридичних осіб і індивідуальних підприємців. КонсультантПлюс: примітка. Постанова Уряду РФ від
 15. § 2. Основні повноваження адміністрації муніципального освіти
  державні повноваження, передані органам місцевого самоврядування муніципального освіти федеральними та регіональними законами; 3) розробляє проект бюджету муніципального освіти, а також проекти програм соціально- економічного розвитку муніципального освіти; 4) забезпечує виконання бюджету муніципального освіти, програм соціально-економічного розвитку
 16. Стаття Соціальна держава
  державні пенсії, допомоги та інші гарантії соціального захисту. (3) Держава проводить гуманну демографічну політику, створює необхідні умови для культурного розвитку, забезпечує екологічну безпеку і раціональне
 17. 8.2. Державна політика в сфері формування і використання інформаційних ресурсів
  державної політики в цій галузі, яка спрямована на створення умов для ефективного і якісного інформаційного забезпечення при вирішенні стратегічних та оперативних завдань соціального та економічного розвитку РФ. Державна політика у сфері формування інформаційних ресурсів та інформатизації спрямована на створення умов для ефективного і якісного інформаційного
 18. ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
  : ЗС РФ - Верховний Суд РФ; ВАС РФ - Вищий Арбітражний Суд РФ; ГК РРФСР - Цивільний кодекс РРФСР, прийнятий в 1964 р.; ГК РФ (ГК) - Цивільний кодекс РФ, що вводиться в дію з кінця 1994 року; ЦПК РРФСР - Цивільний процесуальний кодекс РРФСР; ОГЗ - Основи цивільного законодавства Союзу СРСР і республік (1992
© 2014-2022  yport.inf.ua