Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 175. Зведений фінансовий баланс Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Зведений фінансовий баланс Російської Федерації - документ, що характеризує обсяг і використання фінансових ресурсів Російської Федерації (валового національного наявного доходу) та секторів економіки.
2. Зведений фінансовий баланс Російської Федерації складається з метою оцінки обсягів фінансових ресурсів при розробці прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації та проекту федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період і впливу федеральної політики у сфері економічного розвитку на показники прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації.
3. Порядок розробки зведеного фінансового балансу Російської Федерації визначається Урядом Російської Федеративної-ції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 175. Зведений фінансовий баланс Російської Федерації "
 1. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  зведену бюджетну звітність на підставі поданої ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету, адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету. Головні адміністратори коштів федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету представ-ляють зведену бюджетну звітність
 2. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  зведеного фінансового балансу Російської Федерації здійснюється комісі-сией, створюваної в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. Внесення Міністерством фінансів Російської Федерації проекту федерального закону про федеральний бюджет і уповноважений-ним органом проектів федеральних законів про бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації в Уряд
 3. Стаття 429. Видача по одному рішенням суду декількох виконавчих листів
  зведене виконавче провадження. 2. Якщо виконавчі документи стосовно одного боржника або кількох боржників за солідарним стягненню пред'явлені в підрозділи територіальних органів Федеральної служби судових приставів декількох суб'єктів Російської Федерації, то по них збуджується (ведеться) зведене виконавче провадження в підрозділі судових приставів, яке
 4. Стаття 219.1. Бюджетний розпис
  статтями 190 і 191 цього Кодексу. Положення пункту 3 статті 219.1 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років). 3. Порядок складання та ведення бюджетних розписів може
 5. Стаття 183.22. Документи, що додаються до заяв тимчасової адміністрації та контрольного органу про визнання фінансової організації банкрутом
  фінансової організації банкрутом додаються копії наступних документів: 1) установчі документи фінансової організації, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; 2) бухгалтерський баланс фінансової організації на останню звітну дату або замінюють його документи; 3) рішення контрольного органу про подачу тимчасовою адміністрацією заяви до арбітражного суду про
 6. Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
  зведеної бюджетного розпису і касового плану. (Частина друга в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Бюджет виконується на основі єдності каси і підвідомчості витрат. Касове обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації здійснюється Федеральним казначейства. За угодою з виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської
 7. Стаття 179.2. Інвестиційні фонди
  фінансовому році і плановому періоді під-лежать збільшенню на суму бюджетних асигнувань Інвестиційного фонду Російської Федерації, не використаних у звітному фінансовому році, а також на обсяг доходів федерального бюджету від повернення субсидій, наданих іншим бюджетам за рахунок коштів Інвестиційного фонду Російської Федерації, не використаних у звітному фінансовому році, з урахуванням
 8. Контрольні питання і завдання
  фінансів підприємств в сучасній економіці? 2. Назвіть найважливіші принципи організації фінансів підприємств. 3. Охарактеризуйте елементи фінансового механізму діяльності підприємств. 4. Розкрийте структуру бухгалтерського балансу. 5. Які основні види взаємовідносин підприємств в процесі фінансової діяльності? 6. Дайте характеристику взаємовідносин підприємств з
 9. Стаття 217. Зведена бюджетний розпис
  статтями (державним (муніципальним) програмам і непрограммной напрямками діяльності), групами (груп-пам і підгрупах) видів витрат класифікації видатків бюджетів ". У разі перерозподілу бюджетних асигнувань між поточним фінансовим роком і плановим періодом - в межах пре-чених законом (рішенням) про бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період головному
 10. 24. Складання проектів бюджетів
  зведених фінансових балансів, на підставі яких органи виконавчої влади здійснюють розробку проектів бюджетів. При цьому при розробці проекту бюджету фінансові органи мають право отримувати необхідні відомості від фінансових органів іншого рівня бюджетної системи РФ, а також від інших державних органів, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб (ст. ст. 172, 173 БК РФ).
 11. Стаття 268. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральною службою фінансово-бюджетного нагляду
  фінансово-бюджетного нагляду здійснює фінансовий контроль за використанням коштів федераль- ного бюджету та коштів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, включаючи використання наданих із зазначених бюджетів субвенцій, міжбюджетних субсидій, інших субсидій і бюджетних кредитів. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Федеральна служба
 12. 51. Стадія складання проектів бюджетів.
  зведений баланс фінансових ресурсів, основні напрями бюджетної політики РФ; розраховуються контрольні цифри проекту федерального бюджету на відповідний період та інші документи. Територіальні органи виконавчої влади ведуть детальне опрацювання та узгодження показників соціально-економічного розвитку та контрольних цифр федерального бюджету. Уряд РФ одночасно з
 13. Контрольні питання і завдання
  фінансове право самостійною галуззю права? 2. Назвіть предмет фінансового права. 3. Які особливості методу фінансового права? 4. З якими галузями права перетинається фінансове право? 5. Розкрийте загальні принципи фінансового права. 6. Які специфічні принципи фінансового права? 7. Що включає в себе система фінансового права? 8. Назвіть джерела фінансового
 14. Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації
  фінансовий рік і плановий пери-од являє собою перелік всіх внутрішніх запозичень Російської Федерації у вигляді різниці між обсягом залучення і обсягом коштів, що спрямовуються на погашення основної суми боргу, з кожного виду запозичень. Державні внутрішні запозичення Російської Федерації, які здійснюються шляхом випуску державних цінних бу-маг від імені Російської
 15. 39. Правовий режим Резервного фонду.
  зведену бюджетний розпис федерального бюджету. 6. Міністерство фінансів Російської Федерації в ході виконання федерального бюджету має право в установленому Урядом Російської Федерації порядку використовувати без внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період кошти Резервного фонду на фінансове забезпечення нафтогазового
 16. Стаття 270. Фінансовий контроль, здійснюваний контрольними та фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень
  фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень здійснюють фінансовий контроль за операціями з бюджетними коштами одержувачів коштів відповідних бюджетів, засобами адміністраторів дже-рел фінансування дефіциту відповідних бюджетів, а також за дотриманням одержувачами бюджетних кредитів, бюджет-них інвестицій і державних і муніципальних
 17. Контрольні питання і завдання
  фінансів і характеристику їх видів. 2. Розкрийте основні функції фінансів. 3. Що являє собою фінансова система держави? 4. Які основні елементи фінансової системи? 5. Розкрийте поняття «фінансова діяльність». 6. Які особливості фінансової діяльності? 7. Які фактори впливають на фінансову діяльність? 8. Охарактеризуйте систему органів,
 18. Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ фінансової стійкості страховика
  фінансової стійкості страховиків Стаття 26. Страхові резерви і фонди страховиків Стаття 27. Гарантії платоспроможності страховиків Стаття 28. Облік і звітність страховиків Стаття 29. Публікація страховиками річних
 19. Стаття 65. Формування витрат бюджетів
  фінансовому році (черговому фінансовому році і плановому періоді) за рахунок коштів відповідних зо-тов. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N
 20. § 37. Стадія складання, зовнішньої перевірки, розгляду та затвердження бюджетної звітності
  зведеної бюджетної звітності відповідних головних адміністраторів бюджет них коштів. Відносно бюджетної звітності державних позабюджетних фондів Російської Федерації встановлено пра вило, за яким органи управління територіальними поза бюджетними фондами представляють бюджетну звітність у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації, а органи управління
© 2014-2022  yport.inf.ua