Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Марина Олександрівна Шалагина. Шпаргалки з правознавства, 2009 - перейти до змісту підручника

25. Цивільні правовідносини: поняття і види


Цивільні правовідносини - це засновані на автономії волі і майновій самостійності учасників суспільні відносини між суб'єктами цивільного права, які пов'язані цивільними правами і обов'язками, що виникають з підстав, передбачених законом.
Характерні риси цивільних правовідносин:
1) відособленість і незалежність один від одного суб'єктів цивільних правовідносин;
2) рівність учасників суспільних відносин - у цивільних правовідносинах зобов'язаний суб'єкт у всіх випадках знаходиться в рівному положенні з уповноваженою суб'єктом;
3) самостійність учасників суспільних відносин;
4) наявність юридичних гарантій, які реалізують властиві цивільному праву заходи захисту суб'єктивних цивільних прав, що володіють переважно майновим характером.
Цивільні правовідносини можна класифікувати за різними підставами:
1) по об'єкту:
а) майнові відносини - мають економічний зміст і виникають з приводу якого майнового блага;
б) особисті немайнові відносини - не мають економічного змісту, виникають з приводу нематеріальних благ;
2) за суб'єктним складом:
а) відносні, в яких уповноваженій особі завжди протистоїть конкретне зобов'язана особа (договір купівлі-продажу);
б) абсолютні, в яких уповноваженій особі протистоїть невизначене коло зобов'язаних осіб (відносини власності);
3) за способом задоволення інтересу носія права:
а) речові, в яких для задоволення інтересу конкретної особи достатньо його власних дій, а треті особи не повинні йому в цьому перешкоджати (відносини власності);
б) зобов'язальні, в яких для задоволення інтересів конкретної особи потрібно вчинення активних дій зобов'язаною особою;
4) за тривалістю: термінові; безстрокові;
5) по стійкості суб'єктного складу:
а) з постійним суб'єктним складом, в яких не допускається правонаступництво, тобто перехід прав та обов'язків від однієї особи до іншої;
б) із змінним суб'єктним складом.
До складу цивільних правовідносин входять суб'єкт, об'єкт і зміст.
Суб'єкти - це особи персонально і майново відокремлені, що володіють правами і несуть обов'язки. До них відносяться фізичні особи, юридичні особи, РФ як держава, суб'єкти РФ, муніципальні освіти.
До об'єктів відносяться: речі, включаючи гроші та цінні папери; інше майно, в тому числі майнові права; роботи, послуги; немайнові блага (честь, гідність, ім'я, ділова репутація); інформація, результати інтелектуальної діяльності і т. д.
Зміст - сукупність суб'єктивних прав і обов'язків, в якій суб'єктивне право - це міра можливої поведінки уповноваженої особи, а суб'єктивний обов'язок - це міра належної поведінки особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 25. Цивільні правовідносини: поняття і види "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  цивільного права. Розділ I. ВСТУП У ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО Тема 1. Поняття приватного права Приватне і публічне право. Цивільне право як приватне право. Зміст і основні особливості приватноправового регулювання. Приватне право як ядро правопорядку, заснованого на ринковій організації економіки. Приватне право в Росії. Система російського приватного права. Приватне право в зарубіжних
 2. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  цивільного правопорушення і полягає в застосуванні санкцій в основному майнового характеру, позначає покладання обов'язку відшкодувати шкоду (збитки) фізичним, юридичним особам. Однак у муніципальних відносинах має місце і власне муніципально-правова відповідальність як вид конституційно-правової відповідальності. Тоді муніципальної-правові делікти слід розглядати як
 3. § 1. Поняття комерційного права
  цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й склали предмет регулювання комерційного права. В даний час це знайшло однозначне закріплення в п. 1 ст. 2 ГК: [2] «Цивільне законодавство регулює відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, або з їх
 4. § 2. Джерела комерційного права
  цивільному кодексі і ряді спеціальних нормативних актів, присвячених тим чи іншим інститутам комерційного права, що відповідає, на наш погляд, сучасної тенденції розвитку комерційного законодавства. Вибір того чи іншого варіанту систематизації комерційного законодавства залежить від волі та інтересів законодавця, що формує цю систему з урахуванням конкретної економічної та
 5. § 6. Державні і муніципальні підприємства
  цивільних правовідносин, використовується в ГК тільки стосовно до державних і муніципальним унітарним підприємствам, в інших випадках підприємство - це тільки об'єкт цивільних прав (див. ст. 132 ЦК). Загальною ознакою всіх унітарних підприємств є те, що вони не наділені правом власності на закріплене за ними майно. Власником майна тут є його
 6. § 2. Правовий режим речей
  цивільного обороту і його правовий режим підпорядковується правилам загальногромадянського законодавства про речові права. Однак, якщо той же суб'єкт - некомерційна організація відповідно до своєї спеціальноюправоздатність включається в комерційну діяльність, відповідне майно вже є об'єктом речових прав підприємця. Так, наприклад, отримавши будівлю у власність, така
 7. § 3. Правовий режим грошей
  цивільних правовідносин до кола речей поряд із цінними паперами. Безперечно, що в повсякденному поданні гроші - це речі, хоча і своєрідні. Історичний розвиток грошей також показує нам, що вони - лише специфічні речі, виділилися поступово з маси інших речей в силу поєднання низки зручних для обслуговування економічного обороту властивостей. Однак не можна не помітити, що
 8. § 4. Правовий режим цінних паперів
  цивільних прав, є одночасно з цим і найбільш характерними об'єктами комерційного обороту, розглянутого в якості спеціального елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, за відомих обставин, виступати в
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
  цивільно-правову при-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 315 роду. Всі договори, укладені в сфері розрахунків і кредитування, можуть бути об'єднані в одну групу як спеціальні договори, що обслуговують фінансові операції та грошовий оборот. Різноманітність фінансових операцій зумовлює різноманітність
 10. § 1. Загальні положення
  цивільного та комерційного законодавства у зв'язку з триваючими реформами і перетворенням структури народного господарства. Правовий захист підприємництва повинна стати невід'ємним фрагментом концептуального підходу в законодавчій політиці Російської держави. 2. Введення заходів відповідальності - санкції для тих правопорушників, які посягають на інтереси підприємців.
© 2014-2022  yport.inf.ua