Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Цивільно-правова природа договорів про придбання і використання виключних прав і ноу-хау

Договори про придбання і використання виключних прав і ноу-хау разом узяті зовні нагадують договори та купівлі-продажу, та найму (оренди) , і підряду. Нерідко вони й іменуються такими, а також договорами довірчого управління, комерційної концесії і т.д. Іноді їх кваліфікують і як договори особливого роду (sui generis). Насправді ці договори поділяються на ряд самостійних типів і видів, утворюючи сформувався в останні десятиліття у всіх розвинених правопорядках особливий клас договорів про придбання і використання виключних прав і ноу-хау.
Його окремі типи і види мають риси подібності з іншими договорами традиційних класів, таких як dare, facere і praestare (про передачу речей, виконання робіт та надання послуг), основними типами яких є купівля-продаж, оренда, підряд і оплатне послуги. Наприклад, до договорів патентної ліцензії цілком застосовна стала традиційною формула "продаж і покупка ліцензій". У той же час тут за договором продається не річ, а ліцензія, тобто право тимчасового возмездного використання винаходу. Чи означає це, що одне виключає інше і ліцензійні відносини повинні трактуватися тільки як відносини найму? Звичайно ні, оскільки наймання і купівля-продаж відносяться до одного класу договорів про оплатній передачі майна та їх ознаки можуть частково збігатися.
Договір патентної ліцензії, навіть потрактований економічно як "купівля-продаж на час" права використання винаходу, має принаймні дві істотні відмінності і від купівлі-продажу, і від оренди речей. По-перше, договір купівлі-продажу (оренди) базується на праві власності продавця (наймодавця). Навпаки, в основі ліцензійного договору лежить виключне право патентовласника. По-друге, за договором купівлі-продажу (найму) передаються речі, одночасне ("подвійне") володіння і користування якими виключені. Об'єкт ж виключного права взагалі не потребує передачі: опис винаходу публікується і доступно кожному. У силу цього він може одночасно використовуватися самим ліцензіаром і, з дозволу останнього, невизначеним числом третіх осіб. Внаслідок названих особливостей до договору патентної ліцензії незастосовні правила законодавства про купівлю-продаж (що стосуються обов'язки продавця зберігати продану річ, передавати її, обумовлювати її недоліки), а також про майновий найм (наприклад, правила про перевірку справності здається в найм майна).
Договір про передачу ноу-хау відрізняється від патентної ліцензії та за своєю правовою основі, і з предмета. В основі передачі ноу-хау лежить не виключне право, а фактична монополія на ноу-хау. Ноу-хау на відміну від запатентованого винаходу не можна використовувати, не отримавши його від володаря. Наслідком цього є необхідність не надання за договором права використання, а передачі самого ноу-хау в повному обсязі. Не менш важлива й інша особливість ноу-хау. Оскільки до його складу входять різні навички, методи і способи, передані у формі виконання певних дій (наприклад, з навчання використовує ноу-хау персоналу), є підстави говорити про наявність у договору про передачу ноу-хау властивостей підрядного договору. Зрозуміло, як і договір патентної ліцензії, договір про передачу ноу-хау суттєво відрізняється і від купівлі-продажу, і від найму, і від підряду в традиційному їх розумінні.
Нарешті, найбільш поширений договір "змішаної" ліцензії поєднує в собі риси і патентної ліцензії, та договору про передачу ноу-хау. Все це дозволяє кваліфікувати договори патентної, "змішаної" ліцензії та договори про передачу ноу-хау як різні типи самостійного класу договорів про придбання і використання виключних прав і ноу-хау.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Цивільно-правова природа договорів про придбання і використання виключних прав і ноу-хау "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 2. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 3. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 4. § 2. Правовий режим речей
  Об'єктами речових прав підприємців можуть виступати такі види майна, які є повністю оборотоздатні або обмежено оборотоздатні. Таке розмежування об'єктів в ст. 129 ГК засноване на тому, що деякі об'єкти можуть належати не всім, а лише зазначеним у законодавстві учасникам обороту, а також на тому, що використання певних об'єктів можливе лише за
 5. § 4. Правовий режим цінних паперів
  Цінні папери, будучи об'єктами цивільних прав, є одночасно з цим і найбільш характерними об'єктами комерційного обороту, розглянутого в якості спеціального елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, при відомих
 6. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  Підприємницька діяльність передбачає використання не тільки речового майна - того, що може бути об'єктом права власності або інших речових прав, а й інших економічних цінностей. До їх числа відносяться насамперед об'єкти так званої інтелектуальної власності. Історія законодавства і цивілістичної науки включає в якості однієї з найбільш традиційних
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 8. § 8. Довірче управління майном
  Поняття договору довірчого управління майном. Майно зазвичай отримується у власність для задоволення інтересів власника. Для цього закон наділяє власника правомочностями щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном. Але в цілому ряді випадків виникають ситуації, при яких сам власник ефективно використовувати це майно не може, наприклад, не володіє
 9. § 3. Суб'єкти, об'єкти і зміст інвестиційної діяльності
  Суб'єкти інвестиційної діяльності. Суб'єктами інвестиційної діяльності є держава, інвестори, замовники, виконавці робіт, користувачі об'єктів інвестиційної діяльності, а також постачальники, юридичні особи (банківські, страхові та посередницькі організації, інвестиційні біржі) і інші учасники інвестиційного процесу. Всі суб'єкти інвестиційної діяльності
 10. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  Загальні положення. Основними дійовими особами на ринку цінних паперів є емітенти, які випускають цінні папери, а також інвестори, ці папери набувають. Перші акумулюють Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 134 фінансові та інші засоби, пропонуючи за це деякий еквівалент у вигляді певного набору
© 2014-2022  yport.inf.ua