Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Зберігання в комерційному банку

За участю банку як зберігача слід розрізняти договір зберігання цінностей та договір зберігання цінностей з використанням поклажодавцем індивідуального банківського сейфа (комірки сейфа або ізольованого приміщення в банку). У першому випадку банк приймає на зберігання цінні речі (у тому числі документи) без надання поклажодавцеві яких особливих умов зберігання. Факт укладення договору засвідчується іменним збереженим документом, пред'явлення якого є підставою для видачі збережених цінностей поклажодавцеві.
У другому випадку договором передбачається варіант особливих умов зберігання шляхом використання поклажодавцем індивідуального банківського сейфа для зберігання цінних речей. При цьому можливе умова, коли сам банк приймає від поклажодавця цінності та здійснює контроль як за їх приміщенням в сейф клієнтом, так і за вилученням із сейфа, а також допускається умова, коли клієнту самому надається право поміщати і вилучати речі із сейфа (для чого поклажедателю повинні бути видані ключ від сейфа і спеціальний знак у вигляді картки або документа, що засвідчує право доступу до сейфа).
В останньому випадку, хоча законодавець і відніс дане зобов'язання до спеціальних видів зберігання, ми зустрічаємося з відношенням дещо іншого роду. По суті, перед нами змішаний договір, що поєднує елементи оренди (сейф надається в користування клієнтові без контролю з боку банку за вмістом сейфа) та послуг з охорони (банк зобов'язаний забезпечити неможливість доступу до сейфа всякого особи, крім клієнта). При подібному варіанті відсутня необхідна передумова зберігання, а саме передача об'єкта зберігання у володіння зберігача з метою збереження його корисних властивостей. Тому логічно, що до договору про надання банківського сейфа в користування іншій особі без відповідальності банку за вміст сейфа застосовуються правила ЦК про договір оренди. Примітно, що в даному випадку має місце оренда без володіння і орендар здійснює лише правомочність користування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Зберігання в комерційному банку "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 2. § 3. Зберігання
  Поняття та види договору зберігання. Основною метою зберігання є забезпечення належної схоронності речі як від зовнішніх впливів навколишнього середовища, так і від можливості присвоєння третіми особами. При цьому зберігання забезпечується особою, яка не є власником, або власником іншого речового права на збережену річ і здійснюється в інтересах останніх. Зобов'язання зберігання виникає в
 3. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  Поняття і структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі.
 4. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  Необхідність залучення грошових коштів інших осіб. Жоден комерційний банк, яким би великим він не був, не в змозі задовольнити потреби своїх клієнтів, особливо підприємницькі структури, в позикових коштах за рахунок власних активів. Тому банки не можуть обійтися без залучення ресурсів. Завдяки банкам тимчасово вільні гріш знаходять застосування і втягуються в оборот;
 5. § 3. Активні операції комерційних банків
  Поняття і пруденційного регулювання активних операцій ком-мерческих банків. Залучені кошти інших осіб, а також власні капітали комерційних банків залучаються ними в товарно-грошовий оборот. Ця сторона діяльності комерційних банків має не менше макроекономічне значення, ніж їх діяльність по залученню грошових ресурсів: гроші, зібрані і залучені в оборот
 6. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  Юридична природа розрахунків. Розрахунки, або розрахункові операції - це акти руху грошей, динаміка фінансів. Окремий випадок розрахунків - платежі за товари, роботи, послуги, виплата заробітної плати, видача стипендії. Але розрахунки - це не тільки власне платежі, це всі операції з передачі грошей від однієї особи іншій особі, тобто все, що пов'язано з рухом грошей: безповоротне фінансування,
 7. § 2. Предмет цивільного права
  Загальні положення. З розумінням предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське
 8. § 4. Здійснення права публічної власності
  Скарбниця. Існує два основних способи реалізації права публічної власності. Перший полягає в безпосередньому здійсненні правомочностей власника публічно-правовою освітою, коли він виступає в цивільному обороті від свого імені через уповноважені органи та особи. Така реалізація можлива тільки щодо майна, що становить скарбницю публічно-правової освіти, тобто
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. § 5. Договір банківського вкладу
  Поняття та ознаки договору банківського вкладу. Відповідно до п. 1 ст. 834 ЦК за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором. Історично під депозитом (від лат .
© 2014-2022  yport.inf.ua