Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Майнові та немайнові правовідносини

Правовідносини майнового характеру мають своїм об'єктом матеріальні блага (майно) і відображають:
- або приналежність майна (речового права на нього) певній особі (правовідносини власності, правовідносини з приводу обмежених речових прав - сервітутів, господарського відання, оперативного управління тощо);
- або перехід майна (за договором, в порядку спадкування, відшкодування шкоди тощо).
Правовідносини, об'єктами яких є результати інтелектуальної діяльності, особисті немайнові права та інші нематеріальні блага, іменуються особистими немайновими.
Практичне розмежування майнових і немайнових правовідносин полягає, зокрема, в наступному. При порушенні прав і обов'язків, що становлять зміст майнових правовідносин, до порушника застосовуються санкції майнового характеру. При порушенні немайнових прав та обов'язків до правопорушників, крім майнових заходів, зазвичай застосовуються інші специфічні заходи правоохоронного характеру: визнання авторського права суб'єкта, визнання творів контрафактними, арешт майна , виробленого з порушенням виключних прав патентовласника, і т.п. За допомогою зазначених заходів проводиться відокремлення відповідного результату творчої діяльності як об'єкта товарного обороту (1). Необхідність цих заходів обумовлена наступним. На відміну від матеріалізованої майна, володіння і використання якого одним суб'єктом робить неможливим його володіння і використання будь-ким іншим, багато об'єктів особистих немайнових прав (наприклад, винаходи, промислові зразки, товарні знаки, фірмові найменування тощо) можуть одночасно перебувати в користуванні необмеженого кола осіб.
---
(1) Детальніше про це див .: дозорців В.А. Поняття виключного права / / Інтелектуальні права. Поняття. Система. Завдання кодифікації: Збірник статей. М., 2003. С. 113 - 114 і сл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3. Майнові та немайнові правовідносини "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  майнових благ - прибутку. Однак у силу різних причин цей результат не завжди досяжний. У таких випадках говорять про комерційний ризик. Комерційний ризик - це нормальне ринкове явище , пов'язане з можливістю настання несприятливих майнових наслідків діяльності підприємця. Причини таких несприятливих наслідків можуть бути різними: об'єктивними або
 2. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  майнових прав передбачає їх поділ на права речові та зобов'язальні. До речових прав відносять такі суб'єктивні права, об'єктами яких виступають речі, до зобов'язальних же - права на вчинення певних дій або права на пред'явлення до контрагента вимог про вчинення ним певних дій. Для здійснення речових прав суб'єкту - носію таких прав в цілому ряді
 3. § 4. Правовий режим цінних паперів
  майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу. По-перше, обов'язковою ознакою цінного паперу є її документарну. Поза документа такий папір існувати не може. Встановлена Цивільним кодексом можливість існування цінних паперів у
 4. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  майнових правовідносин, а за класифікацією ГК - як немайнове право, яке має грошову оцінку. Виключне право власника товарного знака може бути використано ним також при формуванні статутного або складеного капіталу господарських товариств і товариств, це право може бути предметом договорів комерційної концесії (або франшизи, франчайзингу), за якими предметом угоди
 5. § 1. Загальні положення
  майнового стану підприємця, права якого порушені. Збитки підприємця, що виникли внаслідок порушення його прав та інтересів, повинні бути повністю відшкодовані. Поняттям і складом збитків (п. 2 ст. 15 ЦК) охоплюються всі можливі для підприємця майнові втрати, включаючи неодержані доходи, які міг би отримати підприємець при звичайних умовах цивільного
 6. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  майнових спорів і, як правило, двадцяти мінімальних розмірів оплати праці на місяць - по спорах немайнового характеру. Якщо у подавця позову немає можливості заплатити держмито, арбітражний суд, виходячи з його майнового стану, може відстрочити або розстрочити сплату державного мита або зменшити її розмір. [11] Відстрочка або розстрочка сплати держмита, зменшення її розміру
 7. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  майнових санкцій у сфері договірних зобов'язань. Ось чому проблема захисту прав та інтересів підпри-Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 498 приємець у відносинах у сфері управління стоїть надзвичайно гостро у всіх аспектах: теоретичному, правотворчу та правозастосовну. З теоретичної точки зору
 8. § 2. Предмет цивільного права
  майнові та особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників ". Звідси, а також з обігу до інших положенням Цивільного кодексу видно, що предмет цивільного права (цивільно-правового регулювання * (9)) утворюють різні відносини. Це і відносини, пов'язані зі створенням і функціонуванням різних організацій
 9. § 3. Метод цивільного права
  майнова самостійність (див. абз. 1 п. 1 ст. 2 ЦК). Публічні освіти в силу прямої вказівки закону виступають у цивільних правовідносинах на рівних засадах з громадянами та юридичними особами (п. 1 ст. 124 ЦК). Взагалі кажучи, рівність, автономія волі і майнова самостійність тісно пов'язані між собою: без майновій самостійності навряд чи можна говорити про справжнє
 10. § 1. Наука цивільного права
  майнових, особистих немайнових та організаційних відносин, які повинні регулюватися цивільним правом, виявлення у них таких рис, завдяки яким вони можуть бути врегульовані саме цивільно-правовими методами, відмежування їх від відносин, регульованих нормами суміжних галузей права (земельним, трудовим, податковим і інш.), - ці та багато інших питань вивчаються наукою
© 2014-2022  yport.inf.ua