Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Відповіді до квитків з фінансового права (РПА 2011), 2011 - перейти до змісту підручника

7. Джерела фінансового права. Особливості прийняття федерального закону про бюджет.

Норми фінансового права Російської Федерації містяться у великій числі різноманітних правових нормативних актів, або джерелах. До них відносяться акти представницьких і виконавчих органів державної влади різних масштабів і рівнів та органів місцевого самоврядування (загальні та галузеві, федеральні, республіканські, обласні, місцеві та ін.) Отже, джерела фінансового права Російської Федерації - це правові акти представницьких і виконавчих органів державної влади та місцевого самоврядування, в яких містяться норми фінансового права. Головне джерело фінансового права - Конституція Російської Федерації, конституції та статути суб'єктів Федерації. Констит-я; ФКЗ «Про Прав-ве РФ» від 17.12.97; Постан-я Конс-го суду; БК від 30 липня 98; НК Ч.1і2; ФЗ «Про жения их» 2.12. 90; ФЗ «Про рахункову палату» 11.01.95; ФЗ «про банки і банків-й деятел-ти» 3.02.96; ФЗ «Про основи податок-й системи РФ» 27.12.91; укази През-та; Постан-я Править-ва (встановлюється-ся ставки там-го мита); акти ОИВ суб'єктів РФ; акти фін-во-кред-х органів-Мінфін РФ, Центробанк, МНС; т.ж ф-п норми можуть содер-ся в актах ОГУ Норми фінансового права Російської Федерації містяться у великій числі різноманітних правових нормативних актів, або джерелах. До них відносяться акти представницьких і виконавчих органів державної влади різних масштабів і рівнів та органів місцевого самоврядування (загальні та галузеві, федеральні, республіканські, обласні, місцеві та ін.) Отже, джерела фінансового права Російської Федерації - це правові акти представницьких і виконавчих органів державної влади та місцевого самоврядування, в яких містяться норми фінансового права. Головне джерело фінансового права - Конституція Російської Федерації, конституції та статути суб'єктів Федерації. Законопроект про бюджет розглядається в кілька читань, для яких встановлюються терміни, а всі стадії проходження проекту бюджету в парламенті розписані по датах. Аналогічні норми встановлені і стосовно до процедури розгляду і затвердження федерального бюджету Російської Федерації (див. таблицю 5). У разі, якщо федеральний закон про федеральний бюджет не набув чинності до 1 січня планованого року, Уряд Російської Федерації має право витрачати бюджетні кошти за відповідними розділами, підрозділами, видами і предметним статтями функціональної та відомчої класифікації видатків федерального бюджету щомісяця (до прийняття закону) в розмірі однієї дванадцятої від суми фактично зроблених поточних витрат за попередній рік. Надання фінансової допомоги суб'єктам Російської Федерації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації в цьому випадку буде проводитися в частках, затверджених відповідною статтею федерального закону про бюджет за рік, що передує планованому. Аналітичний облік доходів федерального бюджету здійснюється за видами податків, зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до класифікації доходів бюджетів Російської Федерації. Таблиця 5 Читання Термін Предмет читання Друге До 20 вересня поточного року Доходи, дефіцит (профіцит), перерахування до Стабілізаційного фонду Російської Федерації, загальний обсяг бюджету прийнятих зобов'язань та розподілу коштів бюджету діючих зобов'язань Друге До 20 жовтня поточного року Затвердження розподілу коштів бюджету прийнятих зобов'язань між головними розпорядниками коштів федерального бюджету, розподіл міжбюджетних трансфертів між суб'єктами Російської Федерації, текстові статті проекту Третє До 15 листопада поточного року Федеральний закон про федеральний бюджет в цілому; додатку до закону по кожному головному розпоряднику коштів федерального бюджету До 5 грудня поточного року проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік розглядається Радою Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації і направляється на підпис Президенту Російської Федерації
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "7. Джерела фінансового права. Особливості прийняття федерального закону про бюджет."
 1. § 2. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою.
  Джерела і порядок фінансування діяльності відповідних органів державної влади суб'єктів Російської Федерації з тимчасового виконання повноважень органів місцевого самоврядування. У разі коли внаслідок рішень, дій (бездіяльності) органів місцевого самоврядування виникає прострочена заборгованість муніципальних утворень по виконанню своїх боргових і (або) бюджетних
 2. § 6. Державні і муніципальні підприємства
  джерелах формування його статутного фонду. Певні особливості характеризують відповідальність унітарних підприємств, загалом вони самостійно відповідають за своїми зобов'язаннями всім належним їм майном, при цьому унітарне підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника, а власник несе відповідальність за діяльність Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф.
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  джерело їхніх доходів. Водночас ризикована кредитна політика, неповернення кредитів, відсутність реального забезпечення у позичальників - головні причини неплатоспроможності (банкрутства) і ліквідації багатьох комерційних банків. З метою запобігання залучення основних активів банків в ризикований кредитний оборот Банком Росії встановлюються максимальні розміри кредитних ризиків; зокрема,
 4. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  джерела. Яковлєв В.Ф Підвищення ефективності правосуддя і посилення дієвості судового захисту (Про підсумки роботи арбітражних судів у 1995 голу і їх завданнях на 1996 рік) / / Вісник ВАС РФ. 1996 № 3 З 5-15, Важливий етап у здійсненні судової реформи та становленні арбітражних судів / / Вісник ВАС РФ. 1997 № 4 З 5-14. [4] Линьков Олександр. У дзеркалі російської економіки / / Російська газета
 5. § 3. Суб'єкти, об'єкти і зміст інвестиційної діяльності
  джерел, таких, наприклад, як: власні фінансові ресурси і внутрішньогосподарські резерви інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, грошові накопичення і заощадження громадян і юридичних осіб, кошти, що виплачуються органами страхування у вигляді відшкодування втрат від аварій, стихійних лих, тощо); позикові фінансові кошти інвесторів (банківські та бюджетні кредити, облігаційні
 6. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  джерел Феде-рального бюджету. Комерційне право. Ч. II. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 195 За Законом «отримання прибутку не є метою діяльності Банку Росії» (ст. 3). Але, здійснюючи банківські операції як звичайна кредитна організація, наприклад, продаючи іноземну валюту, золото, здійснюючи операції з купівлі-продажу цінних
 7. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  джерел кредитної діяльності »[7]. Це твердження не зовсім коректно. Навіть нормативи достатності капіталу, що встановлюються Банком Росії для кредитних організацій в силу п . 7 ст. 61 Закону «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)» визначаються, згідно ст. 67 того ж Закону, «як граничне співвідношення загальної суми власних коштів кредитної організації та суми її
 8. § 3. Активні операції комерційних банків
  джерелом виробництва і відтворення всіх матеріальних і інших благ, необхідних суспільству Діяльність банків по залученню грошових ресурсів в оборот називається розміщенням коштів, а угоди банків з розміщення, тобто з передачі грошей іншим особам для використання, прийнято називати активними банківськими операціями. Оскільки банки залучають до оборот не тільки власні
 9. § 1. Поняття страхової діяльності, її державне регулювання та нормативна база
  джерелом у галузі правового регулювання страхового нагляду в Російській Федерації є Закон РФ «Про організацію страхової справи в Російській Федерації», що представляє собою нову редакцію Закону РФ «Про страхування» 1992 [5] прийняту Законом РФ від 17 грудня 1997 р . «Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації" Про страхування "» [6]. Найбільш важливими підзаконними
 10. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  джерела його освіти, підготовка проекту статуту, прийом заяв про прийом до кооперативу, підготовка та проведення загальних організаційних зборів членів кооперативу. Загальне організаційні збори кооперативу приймає рішення про прийом в члени кооперативу, затверджує статут кооперативу, обирає органи управління кооперативу Для державної реєстрації подаються такі
© 2014-2022  yport.inf.ua