Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Історія розвитку установчого договору

Установчий договір про створення юридичної особи бере свій початок з договору простого товариства. Зачатки установчого договору виявляються в римському праві при створенні товариських об'єднань, утворених на тривалий термін з метою спільного ведення товаришами торгівлі та промислу. З розвитком товарно-грошових відносин стало очевидним, що такого роду торгові і промислові товариства потребують відокремленні майна, використовуваного в обороті, від майна окремих товаришів, а також у забезпеченні стабільності свого існування незалежно від зміни складу учасників. Тому вже в епоху принципату римське право стало визнавати деякі види договірних товариств (відкупників, банкірів та ін.) юридичними особами (1).
---
(1) Див: Ельяшевіч В.Б. Юридична особа, його походження і функції в римському приватному праві. СПб., 1910. С. 329 - 332, 451 - 454; Пуха І., Поленак-Якимівський М. Указ. соч. С. 93 - 95.
У XIII - XIV ст. в країнах Західної Європи стали виникати договірні підприємницькі об'єднання банкірів у формі пайових товариств. Французький торговий регламент 1673 передбачав створення на договірній основі юридичної особи у формі повного торгового товариства, члени якого несли солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. У Середні століття в галузі морської торгівлі набули поширення угоди про створення товариств у вигляді коменди (прообраз командитного товариства) (1).
---
(1) Див: Братусь С.Н. Суб'єкти цивільного права. М., 1950. С. 144.
Першим законодавчим актом Російської імперії, що рекомендував купцям виробляти торгівлю шляхом утворення купецьких товариств, що створюються на основі договору, був маніфест Олександра I від 1 січня 1807 Після кодифікації законодавства постанови про товариському договорі увійшли до Зводу законів цивільних (ст. ст. 2132 - 2133) і Статут торговий (ст. ст. 63, 67 та ін.) Незабаром правова доктрина стала іменувати такий договір засновницьким чи установчим договором (1).
---
(1) Див: Гессен Я.М. Статут торговий. 2-е вид. СПб., 1914. С. 55 - 56; Максимов В.Я. Закони про товариствах. 2-е вид. М., 1911. С. 13, 58 - 66, 170 - 206.
ГК РРФСР 1922 р. не використовував термін "установчий договір", хоча і містив регламентацію порядку укладення, виконання та розірвання договорів про створення товариств: повного, на вірі, з обмеженою відповідальністю (ст. ст. 295 - 321).
В Основах цивільного законодавства 1961 р. і ГК РРФСР 1964 р. з відомих причин норми про установчому договорі відсутні. Проте на початку 80-х рр.. XX в. установчий договір став застосовуватися в якості правової основи для створення спільних підприємств з іноземною участю (1). У цивільному законодавстві того часу термін "установчий договір" вперше зустрічається в Положенні про акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю (2).
---
(1) Див: Масляєв І.А. Договори про створення на території СРСР спільних підприємств з іноземною участю / / Рад. держава і право. 1990. N 2. С. 60 - 67.
(2) Затверджено Постановою Ради Міністрів СРСР від 19 червня 1990, N 590 / / СП СРСР. 1990. N 15. Ст. 82.
Легальна конструкція установчого договору вперше була закріплена в Основах цивільного законодавства 1991 р. (п. 2 ст. 13).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Історія розвитку установчого договору "
 1. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  розвитку. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 185 Юридичним інструментом підвищення зацікавленості у використанні досягнень технічної думки є надання законом виняткових прав на використання винаходів, корисних моделей і промислових зразків. Правовий режим цих об'єктів прав
 2. § 2. Товарні біржі
  історію розвитку біржової торгівлі такі спекулятивні угоди не раз заборонялися законодавцем, але з часом увійшли в біржову практику і стали визнаватися, оскільки відіграють важливу стабілізуючу роль в ринковій економіці. Ф'ючерсні угоди сприяють вирівнюванню цін на біржі і поза нею, оскільки завдяки їм число скоєних угод багаторазово збільшується і ціни так сильно не коливаються;
 3. § 4. Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями
  історію. Подібні підприємства (спочатку у вигляді спільних) стали в широких масштабах створюватися в нашій країні після виходу Указу Президії Верховної Ради СРСР від 13 січня 1987 «Про питання, пов'язані із створенням на території СРСР і діяльності спільних підприємств, міжнародних об'єднань та організацій з участю радянських і іноземних організацій, фірм та органів
 4. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  історії Англії), варто відзначити, що існуючі раніше положення загального права, зокрема що стосуються прав і обов'язків органів юридичної особи, зберегли своє значення. Закон спростив процедуру реєстрації юридичної особи, яка стала можлива шляхом обміну документами в Інтернеті. Основною формою ведення бізнесу є корпорація. Крім корпорації з множинністю осіб,
 5. § 2. Правове становище публічних утворень
  історії та культури) федерального значення при їх приватизації (п. 5.11.1 постанови Уряду РФ "Про Міністерство культури і масових комунікацій Російської Федерації" від 17 червня 2004 р. N 289 * (383)). Органи державної влади суб'єкта Федерації (органи місцевого самоврядування) самостійно управляють і розпоряджаються майном, що перебуває у власності суб'єкта Федерації (в
 6. § 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб
  історичної перспективи. Це підтверджується досвідом Німеччини, де стався розкол кооперації. Кооперативи, що перетворилися в комерційні організації, втратили свої позиції на ринку, а що залишилися об'єднання кооператорів стали сильнішими. Певні риси позначеної тенденції спостерігаються в Швеції, Великобританії, США * (895). На розвиток права власності кооперативів у Росії в
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  історичні періоди закон по-різному визначав залежність дієздатності громадянина від його віку. Так, сьогоднішньої групі малолітніх, яка поділяється на дві підгрупи - осіб до 6 років і від 6 до 14 років (див. ст. 28 ЦК), в ДК 1922 р. відповідали особи до 14 років (ст. 9), а в ГК 1964 р . - особи до 15 років (ст. 14), при цьому ні ті ні інші не мали внутрішньої градації. * (155) Дане
 8. § 1. Поняття, ознаки та види договору простого товариства
  розвитку національного законодавства показує, що при збереженні загального підходу до договору простого товариства як інструменту, що опосередковують спільну діяльність, його регулювання зазнавало певні зміни, пов'язані зі сферою застосування, змістом і ставленням до правової природі. Наприклад, згідно зі ст . 434 ЦК РРФСР 1964 р. подібний договір не міг укладатися між
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  історичної догми і теоретичному вченні про необхідних і достатніх передумовах укладення договору, але не на можливих варіантах його практичної реалізації. Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Консенсуальні і реальні договори у цивільному праві. М., 2004. С. 7 і сл. * (10) Мова йде саме про реєстрацію договору - юридичного факту, що породжує зобов'язання: крім нього тут
 10. 1.1. Історія становлення та розвитку авторського права і суміжних прав
  історії гарантували захист усіх форм творчості (літературного, драматичного, музичного, образотворчого) при відтворенні усіма відомими тоді методами. Слідом за Англією і Францією положення авторського права були сприйняті і іншими європейськими країнами. У 1886 р. була прийнята Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, а потім і інші
© 2014-2022  yport.inf.ua