Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 3. Виборчі системи


Важливе значення для функціонування політичної системи мають виборчі системи, від характеру яких багато в чому залежить склад центральних і місцевих представницьких установ, а також результат виборів посадових осіб - від президентів до муніципальних чиновників. Виборча система являє собою сукупність встановлених законом правил, принципів і критеріїв, за допомогою яких визначаються результати голосування. Введення тій чи іншої виборчої системи в певній мірі є результатом співвідношення політичних сил у суспільстві.
Ті виборчі системи, які для визначення результатів голосування застосовують принцип більшості, називаються мажоритарними (від франц. Majoritee). Згідно з правилами мажоритарної виборчої системи, обраним по виборчому округу вважається той кандидат або список кандидатів, який отримав встановлену більшість голосів. Розрізняють три основних види мажоритарної системи: абсолютної, відносної та кваліфікованої більшості.
Відповідно до мажоритарної системою абсолютної більшості для обрання потрібно отримати більше половини поданих по округу голосів (50% + 1). Наприклад, в окрузі балотуються чотири кандидати (А, Б, В, Г) до парламенту; 12000 поданих за них голосів розподілилися наступним чином: А - 2000 голосів, Б - 3000, В - 6100, Г - 900. Обраним буде кандидат В, який набрав 6100 голосів, тобто абсолютну більшість.
Перший недолік мажоритарної системи абсолютної більшості полягає в тому, що голоси, подані за кандидатів, які зазнали поразки, пропадають. У наведеному прикладі кандидат В по обранні представлятиме 6100 виборців, що проголосували за нього, голоси ж, подані за кандидатів А, Б і Г (5900 голосів), пропадають, і виборці, які проголосували за цих кандидатів, своїх представників до парламенту не проведуть. Другий недолік системи полягає в тому, що вона вигідна лише великим партіям, малі ж партії мають досить сумнівні шанси на успіх. Нарешті, третій недолік цієї системи в тому, що вона нерезультативна. У разі якщо жоден кандидат не отримає абсолютної більшості голосів або кілька кандидатів наберуть їх однакову кількість, питання про те, який депутат отримає мандат, залишається відкритим. Для того щоб уникнути цього, зробити систему результативною, вдаються до різних способів.
Одним з таких способів є перебалотування. З числа раніше балотувалися кандидатів до нового бюлетень вносяться прізвища двох з них, які набрали найбільшу кількість голосів. Обраним вважається кандидат, який отримав при перебаллотировке абсолютне число голосів. Якщо ж ні той ні інший кандидат не отримав абсолютної більшості або вони набрали однакову кількість голосів, то питання про обрання вирішується або жеребом, або обраним вважається кандидат, старший за віком.
Іноді проводять другий, третій і т.д. тури голосування, допускаючи блокування кандидатів і списків до тих пір, поки результати виборів не визначаться. У багатьох країнах на президентських виборах у другому турі результати визначають за мажоритарною системою відносної більшості (Франція та її колишні колонії, Австрія). У Франції ця система застосовується і при обранні нижньої палати парламенту. Для того щоб бути допущеним до другого туру голосування, кандидат повинен набрати не менше 12,5% голосів виборців, внесених до списків.
Государствоведов зарубіжних країн, критикуючи мажоритарну виборчу систему абсолютної більшості за великі втрати голосів, основне її достоїнство вбачають у тому, що вона дозволяє створити міцне, стабільне уряд, що спирається на надійну більшість у парламенті. Однак ця система не дає можливості встановити відповідність між справжнім питомою вагою партій в політичному житті країни і їх впливом у парламенті.
У багатьох країнах використовується мажоритарна система відносної більшості (США, Великобританія, Індія і т.д.). При цьому різновиді мажоритарної системи обраним вважається той кандидат (або список кандидатів), який набрав голосів більше, ніж кожен з його противників окремо, навіть якщо він набрав менше половини. У Великобританії і деяких інших англосаксонських країнах цю систему називають "Хто першим прийшов - той і обраний".
Мажоритарна виборча система відносної більшості завжди результативна, тому що хто-небудь завжди набирає відносна більшість (якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів, то питання вирішується жеребом або за старшинством). При дії в країні цієї системи в парламенті зазвичай буває міцна більшість, що забезпечує стабільність уряду. Мажоритарна система відносної більшості набула поширення тому, що вона дозволяє штучно створювати стабільні уряди і парламенти, а проте така система позбавляє представництва малі партії і дає викривлене уявлення про дійсний співвідношенні сил. З цього приводу англійські автори Уейд і Філліпс пишуть: "У тих випадках, коли ... більш ніж дві політичні партії борються між собою за голоси виборців, ця система виборів мало сприяє тому, щоб у Палаті громад були представлені групи меншості, і може привести до самих протиприродним результатами. Математично можливо, що партія отримує найбільшу кількість голосів у країні і разом з тим не отримує жодного місця в Палаті громад "<5>.
---
<5> Уейд і Філліпс. Конституційне право. М., 1950. С. 110.
Політичне життя зарубіжних країн дає десятки прикладів невідповідності між ступенем масовості опори політичних партій та їх представництвом у парламентах. На парламентських виборах 1983 р. в Великобританії Консервативна партія, зібравши 42,4% голосів, отримала 61% місць у Палаті громад; Лейбористська партія - відповідно 27,6% і 32%, а Альянс Ліберальної і Соціал-демократичної партії - 25,4 % і ... 4%. Таким чином, норма представництва консерваторів і лейбористів була завищена, а норма представництва Альянсу занижена більш ніж у шість разів.
Зазвичай при мажоритарній виборчій системі відносної більшості вибори проводяться по одномандатних округах. При цьому якщо в окрузі висунутий лише один кандидат, то голосування взагалі не проводиться, тому що для його обрання досить одного голосу (а він може проголосувати за себе сам).
У разі ж проведення виборів згідно з цією системою у багатомандатних округах голосування приходить в ще більшу суперечність з його результатами. Показовою в цьому відношенні практика обрання президентських вибірників в США, де кожен штат посилає стільки вибірників, скільки він обирає конгресменів. Перемагає той список кандидатів у виборщики, який набрав у даному штаті хоча б відносну більшість голосів. Це призводить до явного спотворення волі виборців. Так, на президентських виборах 1984 Р. Рейган зібрав 54281858 голосів і отримав 525 вибірників, а його супротивник від Демократичної партії У. Мондейл - 37457215 голосів і ... 13 вибірників. На президентських виборах 2000 республіканець Дж. Буш отримав 50456141 голос і 271 місце в колегії вибірників; кандидат від Демократичної партії А. Гор - відповідно 50996039 голосів і тільки 266 місць вибірників (один з його вибірників не взяв участі в голосуванні). Диспропорція між прямими голосами і кількістю вибірників величезна.
Третьою, досить рідкісною різновидом є мажоритарна система кваліфікованої більшості, згідно з якою кандидат повинен набрати встановлене в законі число голосів, відмінне від абсолютної більшості. Так, кандидату на пост Президента Коста-Ріки необхідно набрати 40% плюс один голос виборців (ст. 138 Конституції).
У XIX в. почалася боротьба за введення більш демократичних виборчих систем, у підсумку пропорційні виборчі системи, що дозволяють забезпечити більш широке представництво, існують зараз у багатьох зарубіжних країнах (Фінляндія, Швейцарія, Швеція, Норвегія, Австрія, Бельгія). У липні 1985 у Франції був прийнятий Закон, який вводив пропорційну систему представництва для виборів Національних зборів. Цей Закон був застосований на виборах 1986 р., але соціалістична партія зазнала поразки і більшість перейшла до правих партій. Нове Національне збори скасував пропорційну систему і відновило стару двотурову мажоритарну систему.
Головна відмінність пропорційних виборчих систем від мажоритарних полягає в тому, що вони будуються не на принципі більшості, а на принципі пропорційності між отриманими голосами і завойованими мандатами. Застосування пропорційних систем дозволяє домогтися відносної відповідності між кількістю голосів і кількістю мандатів.
Пропорційна система, якщо вона не спотворена різного роду доповненнями та поправками, дає щодо правильне відображення в представницькому органі дійсного співвідношення політичних сил.
При пропорційній системі створюються великі округи, від кожного з яких обирається кілька депутатів, - чим більше округу, тим виразніше виявляються переваги пропорціоналізма. В ідеальному випадку вся країна перетворюється на єдиний виборчий округ.
Вибори, що проводяться за пропорційною системою, є суворо партійними. Кожна партія висуває свій список кандидатів на виборні посади, і виборець голосує за список своєї партії цілком, хоча іноді йому надається можливість визначити своє ставлення до кандидатів у списку.
Після того як виборці висловили свою волю, а голоси підраховані, визначається виборчий метр, або квота, тобто найменше число голосів, необхідну для обрання одного депутата. Квота може визначатися як для кожного округу окремо, так і для всієї країни в цілому. Застосовуються різні методи визначення виборчого метра (квоти), причому деякі з них пов'язані з досить складними математичними розрахунками.
Найпростіший спосіб визначення квоти був запропонований близько 100 років тому англійським ученим Т. Хером. Згідно цій системі квота (Q) визначається за допомогою розподілу загального числа поданих по даному округу голосів (X) на кількість підлягають розподілу мандатів (Y), тобто за формулою: Q = X: Y.
Розподіл мандатів між партіями проводиться діленням отриманих ними голосів на квоту. Скільки разів квота вкладеться в кількості отриманих партією голосів, стільки мандатів вона отримає. Недолік системи Т. Хера полягає в тому, що вона, за рідкісними винятками, не дозволяє розподілити відразу всі мандати, у зв'язку з чим іноді застосовується додатковий спосіб розподілу решти мандатів згідно з методом найбільших залишків: що залишилися мандати передаються партіям, що мають найбільші залишки невикористаних голосів, утворилися при першому розподілі.
Для того щоб розподілити відразу всі мандати, необхідно скоригувати квоту шляхом її зменшення. Метод, розроблений Х. Друпі, передбачає визначення квоти шляхом ділення загальної кількості поданих голосів на кількість мандатів плюс 1 за формулою: Q = X: (Y + 1). Незначна корекція (плюс 1) втрачає ефективність із збільшенням кількості мандатів, які заміщаються в окрузі. Для посилення ефекту необхідна велика корекція (плюс 2 або 3). При визначенні квоти за системою Х. Друпа доводиться проводити розрахунки до тих пір, поки не буде отримана квота, що дозволяє розподілити всі мандати без залишку.
Запропонований бельгійським вченим В. д'Ондта метод найбільшої середньої, який застосовується у ФРН, Швеції та інших країнах, передбачає, що голоси, подані за кожен партійний список, послідовно діляться на ряд чисел 1, 2 , 3, 4, 5, 6 і т.д. Отримані результати розподіляються по спадної - від більшого до меншого строго по порядку. То приватне, яке займає в цьому ряду відбувають чисел порядкове місце, рівне числу депутатів, які підлягають обранню від даного округу, і буде квотою. Пояснимо це таким прикладом.
Назва партії Кількість голосів Результати розподілу на 1 2 3 4 5 6 A 1700 1700 850 566 425 340 283 B 2300 2300 1150 766 575 460 383 C 4100 4100 2050 1366 1025 20 683 D 900 900 450 300 225 180 150 E 5200 5200 2600 1733 1300 1040 866
Від округу обираються 14 депутатів, у виборах беруть участь п'ять партій, кожна з яких отримала: A - 1700 голосів, B - 2300, C - 4100, D - 900 і E - 5200. Розділимо голоси, отримані партіями, на ряд чисел, щоб отримати кількість приватних, що перевищує число 14. Отримані приватні розпорядженні з спадною і встановлюємо, що 14-е місце по порядку займає приватна 860. Воно й буде квотою. Ділимо голоси, отримані партіями, на квоту і встановлюємо, що партії отримали наступну кількість мандатів: A - 1, B - 2, C - 4, D - 1 і E - 6. Всі мандати розподілені.
Особливим різновидом пропорційної системи є система єдиного переданого голосу (повне її назва - пропорційна система представництва допомогою єдиного переданого голосу). Вона застосовується в Індії, Ірландії, Австралії, Мальті. Згідно цій системі кожен виборець має один голос. Отримавши бюлетень, він проставляє проти імен кандидатів свої уподобання, вказуючи відповідними цифрами, кого він бажає бачити в першу чергу, кого - в другу і т.д. Після закінчення голосування підраховуються перші уподобання, отримані кожним кандидатом, і визначається квота по системі Х. Друпа.
Для обрання необхідно набрати квоту. Якщо хто-небудь з кандидатів при підрахунку перших переваг набрав квоту, то він вважається обраним, отримані ним надлишкові голоси по першому перевазі розділяються між іншими кандидатами відповідно до кількості голосів, отриманих ними по другому уподобаннями. Голоси кандидата, який набрав найменше число перших переваг, також розподіляються між іншими, а сам цей кандидат відсторонюється від участі в подальшому розподілі мандатів. Ці операції - передача надлишків і розподіл голосів найменш успішних кандидатів - тривають до тих пір, поки всі мандату не будуть розподілені. Голоси, подані за найменш популярних кандидатів, при цій системі формально не пропадають, а передаються тим кандидатам, які мають найбільші шанси набрати квоту.
  Система єдиного переданого голосу надає можливість провести своїх кандидатів не тільки малим партіям, а й партійно не організували виборцям. Що стосується великих партій, то вони домагаються представництва, відповідного дійсному впливу.
  Визначення числа належних партії мандатів не вирішує одного дуже важливого питання - хто з кандидатів, що значаться в бюлетені, отримає мандати. На практиці це питання має величезне значення, бо від його рішення залежить персональний склад партійних фракцій.
  Застосовується два основних правила розподілу мандатів всередині партійного списку. Правило пов'язаних списків зводиться до того, що порядок розташування кандидатів у списку визначається самою партією. Виборець голосує за весь список. Якщо партія набрала одну квоту, то обраним буде перший за списком кандидат; якщо партія набрала дві квоти, то відповідно - перший і другий.
  Оскільки жодна партія не може розраховувати на те, що вона збере всі подані по округу голоси, кандидати, що знаходяться в кінці списку, жодних шансів на обрання не мають. Значить, дуже важливо те, яке місце в списку займає кандидат. Правило пов'язаних списків дозволяє партії провести в парламент будь кандидата, поставивши його на чолі списку в тому окрузі, в якому вона має гарантоване число голосів. При цьому виборець позбавлений можливості визначити своє ставлення до кандидатів, тому що він голосує за партію, а не за конкретного кандидата. Виборець може не віддати свого голосу неприйнятного для нього кандидату, що стоїть на чолі списку, лише проголосувавши проти всієї партії.
  Правило вільних списків ліквідує цей недолік. Воно дозволяє виборцю, проголосувавши за весь список цілком, висловити своє ставлення до кандидатів, проставивши проти їх імен цифрами чи іншим способом свої преференції, тобто вказати, кого він бажає бачити обраним в першу чергу, кого в другу і т.д. При цьому обраними виявляються не ті кандидати, які стоять на чолі списку, а ті, які набрали найбільше число преференцій. Правило вільних списків більш демократично, бо при його застосуванні виборцю надається можливість більш вільно висловити свою волю. Це правило діє у Швеції, Австрії, Швейцарії та деяких інших країнах.
  У ряді випадків пропорційні системи спотворюються різного роду виправленнями та доповненнями. Одним з поширених способів спотворення пропорційної виборчої системи є панашірованіе (від франц. Panachage - суміш, прошарок <6>). У цьому випадку виборцю надається кілька голосів відповідно до числа підлягають заміщенню вакансій. Він може подати їх як за один список, так і за депутатів з різних списків. Це відкриває великі можливості для різного роду закулісних махінацій та угод. Наприклад, сильні партії, яким гарантовано отримання певного числа мандатів у окрузі, можуть передати свої зайві голоси більш слабким партіям, запропонувавши своїм виборцям у порядку панашірованія проголосувати за якогось кандидата зі списку такої слабкої партії.
  ---
  <6> Французький словник юридичних термінів такий спосіб визначає panachage: "Надання виборцю можливості скласти самому виборчий список, підбираючи кандидатів з інших списків".
  Іншим поширеним способом спотворення пропорційної системи є з'єднання списків, або блокування партій, на виборах. У цьому випадку об'єднаний список блокуються партій розглядається по відношенню до інших партій як єдиний, а отримані мандати потім діляться між блокований партіями відповідно до отриманих ними голосами. Блокування може проводитися або заздалегідь, або тільки при підрахунку голосів. Воно істотно змінює розподіл мандатів на користь партій, що об'єднали свої списки.
  Законодавство деяких країн вводить так званий загороджувальний пункт, який представляє собою вимогу, згідно з яким у розподілі мандатів беруть участь тільки партії, що набрали встановлене число голосів. Так, згідно з Федеральним законом про вибори до бундестагу в цій палаті можуть бути представлені лише ті партії, які отримали не менше 5% голосів виборців всієї країни. В Італії за Законом про вибори 1993 партії, що не набрали 4% голосів виборців, втрачають право на представництво в Палаті депутатів.
  При змішаній виборчій системі допускається одночасне використання елементів різних виборчих систем. Це пов'язано з прагненням зменшити негативні наслідки застосування мажоритарної або пропорційної системи в чистому вигляді. Дана виборча система застосовується в ФРН, Італії, Японії, Австралії.
  Поняття "змішана виборча система" може застосовуватися в різних значеннях. У широкому сенсі воно означає паралельне використання різних систем; так, Палата депутатів у Мексиці складається з трьохсот депутатів, що обираються за мажоритарною системою відносної більшості, і ста депутатів, що обираються на основі пропорційної системи. У вузькому сенсі це поняття передбачає використання елементів різних виборчих систем при домінуванні однієї з них. Пропорційна система з премією для більшості застосовується з 1989 р. на парламентських виборах у Греції. У першому розподілі 288 місць в 56 округах беруть участь всі партії, які виставили своїх кандидатів. До другого розподілу місць у 13 округах допускаються тільки партії, що набрали 17% голосів, двопартійні коаліції - 25%, коаліції трьох партій - 30%. Дана система передбачає і премію для меншості: партії, які виставили списки в 3/4 округів і набрали 2% голосів, отримують 3 місця, від 1 до 2% - одне.
  Ми розглянули лише основні види мажоритарних і пропорційних виборчих систем, насправді картина виглядає значно складніше.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Виборчі системи"
 1. § 3. Муніципальні вибори.
    виборчого права при таємному голосуванні. Гарантії виборчих прав громадян при проведенні муніципальних виборів, порядок призначення, підготовки, проведення, встановлення підсумків і визначення результатів муніципальних виборів встановлюються Федеральним законом "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації" та прийнятими
 2. § 2. Реформи самоврядування земств (1864, 1890 рр..) Та міст (1870, 1892 рр..)
    виборчі збори, міські думи (представницькі і розпорядчі органи), які обираються на чотири роки, а також міські управи (колегіальні виконавчі органи), які обираються міськими думами на термін їх повноважень. Міська управа складалася з голови і, як правило, двох членів управи. У невеликих містах, посадах управи могли не утворюватися. Їх функції виконував голова. Голова не
 3. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
    виборчих прав вибори названі формою прямого волевиявлення громадян, здійснюваної відповідно до Конституції РФ, федеральними законами, конституціями (статутами), законами суб'єктів Федерації, статутами муніципальних утворень з метою формування органу державної влади, органу місцевого самоврядування або наділення повноваженнями посадової особи. 2. Вибори виступають не тільки в
 4. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    виборчі списки і визначали терміни проведення виборчих з'їздів (по куріям). Губернські комісії (слід зазначити, що їх очолював особисто губернатор) розглядали і затверджували рішення повітових комісій. Згідно Положенням 1864 р. всі виборці були розділені на три курії: землевласники, городяни і сільські товариства. Вибори проводилися в кожній курії. У рамках курій теж існувало
 5. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
    виборчі та інші громадські об'єднання, статути яких передбачають участь у виборах і референдумах. Найбільш важливі вимоги до проведення місцевого референдуму закріплені у Федеральному законі "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації": безпосереднє регулювання питань організації і проведення місцевих референдумів
 6. § 4. Загальна характеристика галузей російського права
    виборча система, правове становище (статус) громадян, їх права, свободи та обов'язки, суспільний лад та ін Головним нормативним актом цієї галузі, природно, є Конституція держави, що виступає основоположною базою для всього поточного правотворчості. Це предмет даної галузі. Методом ж виступає головним чином установчо-закріпний в поєднанні із загальним
 7. Глава 36 Формування всесословного самоврядування
    виборче право. Тому для виборів земських установ передбачалося розділити всі повітове населення на три частини (курії), в кожній з яких, як відзначала комісія "переважає одне з головних історично сформованих станів". Виборча, система повинна комбінувати станове початок з початком майнового цензу. Крім того, Куріального
 8. Градоначальник - рада (сильний мер - слабкий рада)
    виборчої системи. У статуті муніципального освіти може бути встановлена будь-яка з них. Найбільш поширеною в Росії є мажоритарна система виборів в одномандатних виборчих округах. Її основна перевага в тому, що депутати найбільш наближені до своїх виборців, добре знають свої виборчі округи, існуючі проблеми та інтереси жителів. Населення округу
 9. § 2. Порядок формування парламентів і статус депутатів
    виборчим округам, як члени Палати представників, а від кожного штату по два сенатори. Визначення результатів голосування проводиться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості. Сенат Італійської Республіки обирається шляхом прямих виборів на базі областей. Кількість мандатів залежить від чисельності населення області (Ломбардія - 47 сенаторів, Сицилія - 27,
 10. § 1. Фактичний і юридичний статус глави держави і порядок заміщення ним посади
    виборчими хвилюваннями. Глава держави - інститут сучасної демократії, але своєю появою на світ він зобов'язаний абсолютної монархії, тобто позднефеодальной політичному установі. У період створення буржуазної державності мислення нової панівної еліти було обмежено історичними рамками епохи, що знайшло своє вираження у вельми сильному впливі на громадську
© 2014-2022  yport.inf.ua