Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 2. Порядок формування парламентів і статус депутатів


Порядок формування парламентів часто перебуває у прямій залежності від їх структури. Нижні палати парламентів, як і однопалатні парламенти, майже завжди формуються шляхом прямих виборів. На принцип виборності як тих, так і інших не впливає той факт, що в окремих випадках деяка частина депутатів призначаються (призначення представників англо-індійської громади в Народну палату індійського парламенту). Що стосується формування верхніх палат, то тут можна виділити такі основні способи.
1. Формування верхньої палати допомогою непрямих (багатоступеневих або непрямих) виборів. Найбільш типові приклади дає державна практика Індії, Норвегії та Франції.
Не більше 238 членів Ради штатів індійського Парламенту (12 членів цієї палати призначаються Президентом) обираються виборними членами законодавчих зборів штатів за пропорційною системою представництва допомогою єдиного переданого голосу, тобто шляхом двоступеневих виборів.
За допомогою трьохстатечних виборів в основному формується Сенат V Французької Республіки. Сенатори обираються депутатами Національних зборів, депутатами Генеральних рад департаментів і делегатами муніципальних рад.
2. Формування верхньої палати шляхом прямих виборів, хоча і з деякими відмінностями від тієї системи, яка застосовується у відповідних країнах при формуванні нижніх палат.
Верхня палата Конгресу США - Сенат - обирається безпосередньо населенням, але не по територіальних виборчих округах, як члени Палати представників, а від кожного штату по два сенатори. Визначення результатів голосування проводиться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості.
Сенат Італійської Республіки обирається шляхом прямих виборів на базі областей. Кількість мандатів залежить від чисельності населення області (Ломбардія - 47 сенаторів, Сицилія - 27, Сардинія - 9). Як правило, область має не менше 7 сенаторів. Склад Сенату формується на підставі змішаної виборчої системи: три чверті сенаторів обираються в одномандатних округах за мажоритарною системою відносної більшості, а четверта частина - на підставі суперництва партійних списків за пропорційною системою.
Змішана виборча система застосовується і при виборах верхньої палати японського Парламенту - Палати радників: 152 депутати цієї Палати обираються за префектурние виборчих округах (у Японії 46 префектур), а решта 100 - від загальнонаціонального виборчого округу.
3. Чисто феодальний спосіб формування верхньої палати застосовується у Великобританії. Традиційна система заміщення місць у Палаті лордів була за останній час кілька модернізована. Законом про перство 1958 було введено довічне перство, поширене і на жінок. Ця демократизація, здійснена консерваторами, мала на меті перш за все ввести у верхню палату лордів, здатних до активної парламентській роботі. Законом про перство 1963 право заняття місця в Палаті лордів було надано всім шотландським перам, які до цього обирали лордів зі свого середовища. Донедавна до складу палати входили понад 1200 перів, які поділялися на наступні основні групи: спадкові пери, що мають право передавати свій титул у спадщину; довічні пери, що не мають права передачі титулу у спадок; ірландські і шотландські пери (нині їх у Палаті лордів немає); пери по апеляції; духовні пери (єпископи і архієпископи англіканської церкви).
Лейбористський уряд Т. Блера приступило до реформування верхньої палати. Першим кроком у цьому напрямку було прийняття Акту про Палату лордів 1999 р., згідно з яким ніхто не повинен бути членом Палати в силу спадкового перства. На перехідний період місця в Палаті лордів зберігають 92 з 788 спадкових перів відповідно до Регламенту Палати або на його підставі. Передбачається, що згодом частина членів палати обиратимуться населенням.
4. Формування верхньої палати допомогою призначення в найбільш чистому вигляді застосовується в Федеративній Республіці Німеччині. Верхня палата Парламенту - бундесрат - складається з членів, призначуваних урядами земель зі свого складу.
5. Формування верхньої палати змішаним шляхом, при якому в різних варіантах поєднуються елементи виборності, призначення і спадковості (Сенат Бельгії, Сенат Ірландії).
Спосіб формування верхньої палати парламенту можна оцінити лише з урахуванням того, якою мірою він впливає на фактичну роль відповідної верхньої палати як консервативного, стримуючого початку.
Якщо зіставити метод формування верхніх палат з обсягом їх компетенції та правовим статусом, то можна встановити таку закономірність. Чим далі процес формування цих палат відстоїть від виборчого корпусу, тим менше обсяг їх компетенції. Найсильніші і впливові верхні палати (Сенат США, Сенат Італії, Палата радників Японії) обираються прямими виборами. Слабкі ж верхні палати (Палата лордів, Рада штатів Індії, бундесрат) формуються без участі виборчого корпусу.
Правове становище депутата парламенту визначається конституціями, конституційними, органічними і звичайними законами, регламентами палат і звичаями.
Сучасна конституційно-правова доктрина розглядає депутата парламенту як представника всієї нації, а не якогось одного виборчого округу. Логічним наслідком цієї концепції є заборона імперативного мандата і права відкликання. Відповідні норми містяться в конституціях майже всіх країн. Так, ст. 67 Конституції Італії говорить: "Кожен член Парламенту представляє націю і виконує свої функції без імперативного мандату". З не меншою категоричністю говорить про це ст. 38.1 Конституції ФРН: "Депутати німецького бундестагу ... є представниками всього народу, не пов'язані наказами і вказівками і підкоряються лише своїй совісті". У статті 27 Конституції Франції 1958 міститься майже аналогічне положення: "Будь імперативний мандат є недійсним".
Відсутність імперативного мандата і права відкликання не веде до повної незалежності депутата парламенту. Це пояснюється такими причинами: по-перше, депутат, як правило, належить до будь-якої партійної фракції і підкоряється партійній дисципліні, по-друге, депутат залежить від тих організацій, які фінансували його виборчу кампанію; нарешті, депутат певною мірою залежить і від свого виборчого округу, оскільки доля мандата вирішується голосуванням.
Депутат у демократичній державі є професійним парламентарієм. Саме в силу цього його мандат має властивість несумісності ні з якою державною або іншою посадою. Парламентська діяльність вважається єдиним законним заняттям депутата, за винятком права заняття міністерських постів в парламентських країнах.
У зміст депутатського мандата входять такі основні компоненти.
Індемнітет (1). Депутат парламенту отримує винагороду за свою діяльність, включаючи покриття витрат на резиденцію, листування, службові поїздки і т.д. Надмірно високий индемнитет в ряді країн перетворює місце в парламенті в дохідну посаду. У деяких країнах депутатський індемнітет прирівнюється до платні чиновників вищого розряду (Японія, Франція, Фінляндія) або становить певну частину міністерського окладу.
---
(1) У конституційному праві термін "індемнітет" має два значення: звільнення від відповідальності і винагорода за парламентську діяльність. Тут він застосовується в другому значенні.
Імунітет. Законодавство демократичних держав надає депутату ряд прав і привілеїв, які мають гарантувати його незалежність. Найважливішими елементами депутатського імунітету є свобода слова і голосування і депутатська недоторканність.
Свобода слова і голосування зводиться до того, що депутат не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за висловлювання в парламенті та за голосування, оскільки вони здійснюються в силу мандата. Однак майже повсюдно свобода слова і голосування обмежується жорсткими рамками партійної дисципліни. Обмеження на свободу слова накладають також закони про охорону державної таємниці та відповідні положення парламентських регламентів (такі положення Регламентів в США влучно іменуються "правилами затикання рота" ("кляпами")).
Депутатська недоторканність, застосовувана зазвичай в період сесій, як правило, полягає в тому, що парламентарій не може бути підданий кримінальному переслідуванню або арешту без санкції відповідної палати, за винятком тих випадків, коли він затриманий на місці вчинення злочину. В Італії депутатська недоторканність поширюється і на особистий або домашній обшук, перехоплення розмов або повідомлень, вилучення кореспонденції членів Парламенту (частини 2 і 3 статті 68 Конституції). Депутат може бути позбавлений імунітету рішенням тієї палати, до якої він належить (з 1995 р. у Франції дозвіл на арешт або обмеження волі члена Парламенту дає бюро палати).
Припинення терміну дії мандата настає після закінчення строку повноважень парламенту, після закінчення терміну, на який обраний депутат (цей порядок застосовується зазвичай до депутатів верхніх палат, що не оновлюються цілком), внаслідок смерті депутата, в результаті позбавлення мандата або визнання виборів недійсними.
Парламент зазвичай є верховним судом щодо повноважень своїх депутатів, тому він не тільки може позбавити депутата імунітету, але і визнати недійсним його мандат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Порядок формування парламентів і статус депутатів "
 1. Черговість списання грошових коштів з рахунку
  порядок та умови їх виконання. Встановлена даною нормою черговість перерахування грошових коштів може призводити до порушення конституційного обов'язку сплачувати законно встановлені податки і збори (ст. 57 Конституції РФ) і формує правові умови для легального відмови від її виконання. Що стосується правила ч. 6 ст. 15 Закону РФ "Про основи податкової системи в Російській Федерації"
 2. 4.3. Військові суди
  порядок проходження військової служби у військових судах і вирішені питання матеріального забезпечення суддів. Вказувалося, що Положення про військові трибунали 1980 р. застосовується в частині, що не суперечить чинному законодавству. Принципові питання про місце і роль військових судів знайшли відображення у Федеральному конституційному законі «Про судову систему Російської Федерації». В результаті
 3. 7.1. Конституційні (статутні) суди суб'єктів РФ
  порядок створення і скасування діяльності конституційних (статутних) судів (ст. 17); - S порядок призначення (обрання) суддів, голів і заступників голів конституційних (статутних) судів (ст. 13); S процедура розгляду питань, віднесених до компетенції 'ції конституційних (статутних) судів (ч. 3 ст. 27); / фінансування конституційних (статутних) судів за рахунок бюджетів
 4. Тема 2.4. Державні органи Російської Федерації
  порядок утворення, формування державних органів. Крім цього порядку орган держави з'явитися не може. Відступ від цього правила означало б порушення вимог ч. 4 ст. 3 Конституції про те, що «ніхто не може привласнювати владу та Російської Федерації. Захоплення влади або присвоєння владних повноважень переслідується по федеральному закону ». У Конституції Росії визначені способи
 5. 8.2. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян
  порядок якої визначається Кабінетом Міністрів України, підлягає також символіка об'єднань громадян. Реєстрація окремих різновидів об'єднань громадян, зокрема політичних партій, має свої особливості. Найважливішими ознаками політичних партій є вплив на формування політичної волі громадян, їх участь у виборах до органів державної влади та муніципальні
 6. Європейський парламент
  порядок формування. Європейський парламент - представницький інститут Співтовариства і Союзу. Він складається "з представників народів держав, об'єднаних у Співтовариство" (ст. 189 Договору про ЄС). Всі члени (депутати) Європарламенту обираються загальними прямими виборами строком на п'ять років. Загальне число членів (депутатів) Європейського парламенту після останніх виборів 2009 р. досягло 736.
 7. § 2. Європейський парламент в інституційній системі Євросоюзу
  порядок) виборів поки не прийнята і не введена, виборчий процес визначається державами-членами самостійно. Голосування до Європарламенту проводиться кожні п'ять років і одночасно в усіх державах-членах. Правом на участь у виборах (обирати і бути обраним) володіють всі громадяни Європейського союзу, які досягли 18 років. Причому брати участь у виборах громадянин Євросоюзу може
 8. § 2. Порядок формування та структура уряду
  порядок організації уряду неминуче призводить до збільшення його чисельності, що знижує його працездатність. Тому в багатьох країнах, що мають цю систему, створюється більш вузький орган, що складається з керівників найважливіших відомств і міністерств. Найбільш типовим прикладом у цьому відношенні є італійське Уряд. В Італії не існує законів, що обмежують чисельний
 9. § 4. Повноваження парламенту
    порядок дня; туди ж вносяться питання, що надійшли від інших депутатів, що мають відношення до якого-небудь біллю, пропозицією або іншого публічного питання, пов'язаного зі справами Палати, в якому такі депутати можуть бути зацікавлені; однак при постановці таких питань або у відповідях на них ніякі аргументи або думки не повинні бути запропоновані, ніякі факти не повинні бути оголошені, за
 10. § 5. Конституційне правосуддя
    порядок його формування, чисельність суду тощо Склалися дві основні моделі конституційного правосуддя. При першої моделі конституційний контроль здійснюється загальною судовою системою, при цьому правом такого контролю може бути наділена кожна судова інстанція або виключно Верховний суд. Практично саме цей суд є головним носієм і реалізатором цього права. Дану
© 2014-2022  yport.inf.ua