Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

9. Зміна і розірвання договору будівельного підряду

Договір будівельного підряду може бути розірваний або змінений за угодою сторін; на вимогу однієї із сторін у судовому порядку; в силу односторонньої відмови замовника або підрядника від виконання договору, коли право на така відмова надано відповідній стороні законом або договором (ст. 450 ЦК).
Розірвання або зміна даного договору за угодою сторін може бути здійснено в будь-який момент на їх розсуд, якщо інше не буде передбачено самим договором. Правила про договір підряду не містять будь-яких перешкод для цього, більш того, в деяких випадках орієнтують боку на досягнення угоди про зміну окремих умов договору. Так, згідно з п. 2 ст. 744 ГК внесення в технічну документацію змін, які тягнуть за собою необхідність проведення додаткових робіт, що перевищують за своєю вартістю 10 відсотків загальної вартості будівництва, має здійснюватися на основі узгодженої сторонами додаткового кошторису. Відповідно до п. 2 ст. 708 ГК зазначені в договорі підряду початковий, кінцевий і проміжні терміни виконання роботи можуть бути змінені сторонами у випадках і в порядку, передбачених договором.
Договір будівельного підряду може бути змінений або розірваний у судовому порядку на вимогу однієї із сторін при істотному порушенні договору іншою стороною, а також в інших випадках, передбачених законом або договором. Наприклад, підрядник наділений правом вимагати зміни договору в частині оплати робіт (перегляду кошторису), якщо з незалежних від нього причин вартість робіт перевищила кошторис не менше ніж на 10 відсотків (п. 3 ст. 744 ЦК). За загальним правилом, сторони не вправі вимагати зміни твердої ціни (кошторису) за договором підряду, проте при істотному зростанні вартості матеріалів і устаткування, наданих підрядчиком, а також надають йому третіми особами послуг, які не можна було передбачити при укладенні договору, підрядник має право вимагати збільшення встановленої ціни, а при відмові замовника виконати цю вимогу - розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин (ст. 451, п. 6 ст. 709 ЦК).
Більшість спеціальних правил про розірвання та зміну договору будівельного підряду визначає випадки, коли його боку наділяються правом на односторонню зміну договору або на односторонню відмову від його виконання.
Так, замовнику надано право вносити зміни до проектно-технічну документацію за умови, що викликані цим додаткові роботи за вартістю не перевищують 10 відсотків зазначеної в кошторисі загальної вартості будівництва і не змінюють характеру передбачених у договорі будівельного підряду робіт (п. 1 ст. 744 ЦК).
Якщо підрядник не приступає своєчасно до виконання договору підряду або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування збитків.
У випадку, коли під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові розумний термін для усунення недоліків і при невиконанні підрядчиком відповідної вимоги відмовитися від договору підряду або доручити виправлення робіт іншій особі за рахунок підрядника, а також вимагати відшкодування збитків (п. п. 2 і 3 ст. 715 ЦК).
Більше того, замовник наділений особливим правом (відповідна можливість може бути виключена договором) в будь-який час до здачі йому результату роботи підрядником відмовитися від виконання договору за умови сплати підряднику частини встановленої ціни пропорційно частини роботи, яка була виконана підрядником до отримання повідомлення про відмову замовника від виконання договору. У цьому випадку підрядник має право вимагати від замовника також відшкодування збитків, завданих достроковим припиненням договору підряду, в межах різниці між ціною, визначеною за всю роботу, і частиною ціни, виплаченої за виконану роботу (ст. 717 ЦК). При цьому дане правило лише обмежує розмір відшкодовуваних підряднику збитків, але не звільняє його від доказування підстав та умов для їх стягнення.
Так, в одній зі справ підрядник звернувся до арбітражного суду з позовом про стягнення із замовника збитків, що виникли в результаті відмови останнього від виконання договору будівельного підряду, у розмірі різниці між договірною ціною і сумою, виплаченою за виконану роботу. Заперечуючи проти позову, замовник послався на те, що його відмова від виконання договору не заподіяв збитків підряднику. Було встановлено, що замовник до закінчення терміну дії договору та здачі йому результату роботи у порядку, встановленому ст. 717 ГК, відмовився від виконання договору, сповістивши про це підрядника. Суд першої інстанції задовольнив позов в повній сумі, проте суд касаційної інстанції його рішення скасував і передав справу на новий розгляд, оскільки не були досліджені докази, що підтверджують розмір збитку і наявність причинного зв'язку між достроковим припиненням договору і заподіяними позивачу збитками (1).
---
(1) Див: п. 19 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 24 січня 2000 р. N 51.
Підрядник має право відмовитися від виконання договору будівельного підряду та вимагати від замовника сплати ціни договору пропорційно виконаної частини робіт у разі неможливості використання наданих замовником матеріалів або устаткування без погіршення якості виконуваних робіт і відмови замовника від їх заміни (п . 3 ст. 745 ЦК).
Одностороння відмова підрядника від виконання договору будівельного підряду можливий також у випадках, коли порушення замовником своїх обов'язків за договором (ненадання матеріалів, обладнання, технічної документації тощо) перешкоджає виконанню договору. У цьому випадку підрядник також має право вимагати від замовника відшкодування завданих збитків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. Зміна і розірвання договору будівельного підряду "
 1. § 1. Підряд
  змін і доповнень. Право замовника вносити їх, а значить, і обов'язок підрядника дотримуватися таких вказівок замовника, обмежені 10% початкової кошторису будівництва і не змінюють характеру передбачених у договорі будівельного підряду робіт. Ці норми ЦК про будівельному підряді покладають на підрядника обов'язки, що забезпечують інтереси замовника. Інші ж зміни і доповнення
 2. § 2. Види цивільно-правових договорів
  зміни прав на річ, але породжують зобов'язальні права і обов'язки учасників договору. Незважаючи на те що поділ договорів на речові і зобов'язальні є доктринальним, ця класифікація робить досить відчутний вплив на правозастосовчу практику. Концептуальною основою сучасного російського цивільного законодавства стала класифікація договорів за критерієм
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зміни 48. NEMO PLUS JURIS TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET [Немо плус юрис трансфере потес Квам іпсе хабет] - ніхто не може передати більше прав, ніж має 49. NON BIS IN IDEM [нон біс ін ідем] - не можна стягувати двічі за одне і те ж 50. NON LIQUET [нон ліквет] - не ясно 51. OPINIO JURIS [опінію юрис] - в якості правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. PERSONA
 4. § 7. Припинення житлових правовідносин
  зміною місця проживання, тимчасовим користуванням іншим житловим приміщенням до придбання у власність іншого приміщення, переїздом, пошуком іншого приміщення для набуття права власності на нього, оформленням права власності на інше приміщення, достроковим припиненням своїх зобов'язань перед третіми особами, у тому числі упущену вигоду. За угодою з власником житлового
 5. § 1. Загальні положення про підряд
  зміни властивостей наявного об'єкта речового права); г) виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові (див. п. 1 ст. 703 ЦК). Звідси підрядним результатом можуть бути: a) новостворена річ (побудований будинок, зшитий костюм), б) нове або оновлене (відновлене) споживчу якість існуючої речі (відремонтований будинок, відпрасований костюм); в) іншої об'єктивований
 6. § 2. Побутовий підряд
  зміні приблизної ціни, то підрядник зобов'язаний виконати зобов'язання за договором в межах приблизного кошторису (п. 3 ст. 33 Закону про захист прав споживачів). Форма договору побутового підряду підпорядковується загальним положенням ЦК про форму угод (ст. 158-165) і уточнюється в п. 4 Правил побутового обслуговування населення в Російській Федерації, відповідно до яких названий договір
 7. § 5. Підрядні роботи для державних або муніципальних потреб
  зміною термінів (п. 1 ст. 767 ЦК). Розірвання державного або муніципального контракту допускається за згодою сторін або за рішенням суду. При розірванні державного контракту в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням підрядником своїх зобов'язань замовник має право укласти контракт з іншим учасником розміщення замовлення. У разі прострочення виконання зобов'язань,
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зміни 48. Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet [Немо плус юрис трансфере потес Квам іпсе хабет] - ніхто не може передати більше прав, ніж має 49. Non bis in idem [нон біс ін ідем] - не можна стягувати двічі за одне і те ж 50. Non liquet [нон ліквет] - не ясно 51. Opinio juris [опінію юрис] - в якості правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. Persona
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали поновлення і певної переробки як відповідних розділів підручника, так і розділів програми курсу цивільного права. Розділ I. ВСТУП В
 10. 2. Юридичні факти - дії
  зміну або припинення цивільних правовідносин. Юридичні акти поділяються на цивільно-правові та адміністративно-правові. Основним видом цивільно-правових юридичних актів є угоди - вольові дії юридичної або фізичної особи, спрямовані на досягнення певного правового результату. Так, здійснюючи операцію купівлі-продажу, суб'єкт прагне набути право
© 2014-2022  yport.inf.ua